Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti Cobra - Interview s Cobrou, 13. října 2015
Cobra - Interview s Cobrou, 13. října 2015 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 20 Říjen 2015 19:49
Untwine: Existují na povrchu Země organizace lidí, kteří podporují Událost na éterické a astrální úrovni?
Cobra : Něco se připravuje, ale není to ještě hotové.

U: Jsou na éterických a astrálních úrovních planety přítomny nějaké pozitivní mimozemské bytosti?
C: Ano

U: Můžete o tom mluvit, jak to vypadá?  
C: Je ještě příliš brzy o tom mluvit, protože pozitivní síly na éterických a astrálních úrovních  nyní pracuji v utajení, jelikož  je zde hodně reptiliánů a když ti budou odstraněni, pozitivní síly se ukážou  a budou vystupovat otevřeně. Ty pozitivní síly představují lidskou populaci a další síly Světla.

U: Síly Světla, které nejsou ze zemského povrchu?
C: To nekomentuji, ale je zde silná přítomnost Světla, které je ukryto, a nyní se  na éterických a ani na nižších astrálních úrovních příliš neukazuje.

U: Bylo náhlé přerušení televizního vysílání v jižní oblasti v r. 1977* skutečně způsobeno velitelstvím Aštara?
C: Ano.
U:Takže to byl opravdu Aštar?
C: Ano

U: Kdo je Anubis ?
C: Bylo to jedno z božstev, které bylo vlastně mimozemskou bytostí, která navštívila starý Egypt v době pozdní Atlantidy.  
U: Je to vzestoupená bytost?
C: Teď ano, tehdy ne.
U: Jaký archetyp reprezentuje?
C: Archetyp moudrosti ve svém vzestoupeném stavu. Ale předtím měli různí lidé různé interpretace jeho symboliky. Takže já mluvím o jeho statutu, jaký je teď.

U: Čemu odpovídá skutečný archetyp Saturna?
C: Skutečný, řekl bych, vzestoupený archetyp Saturna je archetyp stability. Nikoliv stažení, ani potlačení, ale stability a vyváženosti.

U: Ve svém posledním vyjádření jste řekl, že téměř každá bytost v této sluneční soustavě dostala v r. 1996 implantát. (Ano) Příslušníci světelných sil mimo planetu dostali implantáty na dálku, nebo byli chyceni?
C: Byli vlastně polapeni na plazmické úrovni, ne na fyzické, někteří i na fyzické, ale většinou na plazmické, éterické anebo na nižší astrální. Někteří byli přemístěni mimo sluneční soustavu na implantovací stanice v systému Orionu a vráceni zpátky do sluneční soustavy.
U: Takže se takové věci nedějí na dálku?
C: Ne, nestalo se to na dálku.  V celé sluneční soustavě byla v r. 1996 silná přítomnost reptiliánských a drakoniánských sil - na všech úrovních: na fyzické, éterické, astrální i mentální.
U: Takže, když se to lidé snaží odstranit, řekl jste, že se to automaticky znovu vytvoří, děje se to i na dálku?
C: Implantáty jsou naplněny plazmou, která je propojena s tunely Seta a s plazmickou sítí, která se rozprostírá v celé sluneční soustavě.
U: Ok, takže se ještě nestalo, že by byly tyto implantáty plně odstraněny ?
C: Před invazí v r. 1996 byly implantáty plně odstraněny, ale po invazi bylo jen pár velmi výjimečných případů  a lidé, kteří vzestoupili, nevzestoupili z povrchu planety, ale abych tak řekl, ze sítě Agarthy. Neřeknu přesně, z jaké části a ani místa, ale jistí lidé odešli z povrchu v jistých místech do sítě Agarty, zbavili se implantátů a vzestoupili.
U: Jsou to ty implantáty, o kterých jste hovořil již dříve, dva nad očima a jeden nad pupkem?
C: Ano

U: Ok. A řekl jste, že všechny vnímající bytosti kdekoliv ve sluneční soustavě dostaly implantáty; týká se to i zvířat a rostlin?
C: Zvířata nemají plné vědomí. Mají vědomí, ale není v nich plně rozvinuta Já Jsem přítomnost, takže zvířata většinou nedostala implantát. Některá ano, zejména ta, která Kabala používá  k různým temným účelům, ale je to zřídkavý jev, neděje se to běžně.
U: Ok. A co rostliny?
C: Ne, ne.
U: Takže světelné síly již mají technologii jak je odstranit, ale nemohou to udělat, protože by to odpálilo strangeletové bomby, ano?
C: Jsou odstraňovány postupně, aby se bomby neodpálily. Je na to postup, jak jsem zmínil asi před necelým rokem, existuje rozhodnutí o tom, že to vše má být odstraněno a dle toho se postupuje, ale vyžaduje si to čas. Vyžaduje si to víc času, protože povrchová populace  nespolupracuje přesně.  
U: V některých rozhovorech jste zmiňoval, že muži mají implantáty na srdci a ženy na druhé čakře.
C: Není to přesné. Jeden implantát je mezi srdcem a čakrou solárního plexu, ale vytváří přerušení mezi srdcem a sexuální energií. A toto přerušení je jiné u mužů a jiné u žen.
U: Ale je to stejný implantát?
C: Samotný implantát mají oba na stejném místě. Ale pro muže je aktivován jiný program než pro ženy, aby byly zajištěny konflikty ve vztazích.

U: Ok. Kdo je bohyně Columbia?
C: Pouze jméno bohyně. Když to přeložíte z latiny, Columbia je holubice, což je jeden ze symbolů bohyně Venuše. Takže Columbia jako bohyně je jeden z aspektů Venuše.

U: Je Buddha jedním ze sedmdesáti vzestoupených mistrů na Zemi?
C: Ano, ale on nešel stejnou cestou, jako většina vzestoupených mistrů. Ale, pokud generalizujeme, mohu říct, že to je jeden z vzestoupených mistrů. Velmi vysoce vyvinutá bytost.
U: Je jeho dvojplamen na této planetě znám?
C: Ne

U: Kdo je bohyně Tara?
C: Jedna z jeho duchovních partnerů.
U: Ona je také mezi 70 vzestoupenými mistry?
C: Ano.

U: Dostanou se zvukové vlny do nefyzických úrovní?
C: Samozřejmě, vlastně zvuk je přenášen éterem a ne fyzičnem, nejedná se pouze o vibrace molekul vzduchu, přenáší se přes éter. Zvuk má vždy fyzický aspekt, také éterický a také plazmický aspekt. Nikdy to není pouze jev husté hmoty, vždy je to i energetický fenomén.

U: Ok, a dosahuje do astrálních a vyšších úrovní?  
C: Do jisté míry ano. Samozřejmě, existují zvuky, které jsou čistě astrální či mentální a jsou to vlastně archetypy za hudbou.

U: Co způsobilo potopení Atlantidy a Lemurie?
C: Došlo k mnoha katastrofám, některé proběhly z jistých příčin, jiné z jiných důvodů. Hlavním důvodem bylo pulzování galaktického slunce v jeho 26 000-letém cyklu, k němuž docházelo pravidelně, ale někdy to mřížka zvládla a někdy ne. A pak, zejména v pozdně atlantském období, existovalo mnoho černé magie, temné síly byly hodně silné a experimentovaly s technologiemi za účelem manipulace s energetickou mřížkou, a to spustilo některé z těch posledních atlantských přírodních katastrof.
U: Takže se zvedly hladiny moří a zakryly kontinenty?
C: Existoval kontinent uprostřed Atlantiku, který se potopil pod vodu, protože mezi dvěma tektonickými deskami vznikla trhlina, dostatečně velká, aby způsobila potopení kontinentu a to je něco jiného, než zvednutí mořské hladiny. Protože ledy tály na konci poslední doby ledové. Šlo tedy o dva rozdílné procesy, ale byly propojeny.
U: Takže k tání ledovců došlo jindy?
C: Vlastně, poslední zbytky atlantských ostrovů klesly na konci poslední doby ledové, takže tyto dva procesy se odehrávaly ve stejné době. Takže se jednalo o kombinaci experimentování s energetickými mřížkami ze strany temných sil a silných energií z galaktického středu.

U: Jakou roli mají tachyony v přeměně mitochondrií?
C: Tachyony mohou spustit proces zvratu/změny za předpokladu vhodné kombinace faktorů: vhodná koncentrace tachyonů, spolu s vhodnou úrovní vědomí hostitele těchto mitochondrií, správná výživa, atd., je několik faktorů, které je potřeba skloubit a musí do sebe zapadat, aby byl proces spuštěn.

U: Pokud jde o monoatomické zlato, mohou být některé jeho formy nebezpečné a měli bychom si na něco dávat pozor, když takový výrobek chceme?
C: Mono-atomické zlato není samo o sobě nebezpečné, ale někdy jsou prodávány věci, o nichž se tvrdí, že jsou z mono-atomického zlata a nejsou, ale to je něco jiného. Ale samotné mono- atomické zlato je vlastně velmi vysoce vibrační stav hmoty, která nám pomůže  dosáhnout zvýšenou vodivost našeho energetického systému. A je to velmi dobrý prostředek, jak si zvýšit vibrační frekvenci.
U: A dá se to rozlišit, zda se jedná o opravdové monoatomické zlato nebo ne?
C: No, musíte se trochu vzdělat, trochu informovat a pak budete schopni rozlišit, co je pravé a co ne. Není jednoduchá poučka, jak to odlišit, ale na internetu jsou docela dobré články o monoatomickém zlatu. Možná někdy zveřejním link anebo k tomu něco vysvětlím, když nastane správný čas. Ale teď je mnoho jiných, důležitějších věcí.  

U: Byl George Washington propojen se Světlem?
C: Ano.
U: Vzestoupil, anebo je stále součástí běžné populace?
C: Teď je již vzestoupen.
U: Odkdy?
C: Stalo se to ve druhé polovině 20-tého století.
U: Byl v té skupině, která vzestoupila po roce  1996 ?
C: Vůbec ne.
U: Jak dlouhý byl cyklus poslední expanze?
C: Myslíte cyklus, v němž jsme ? [U: Ano]. 14 miliard let. Nyní jsme přesně v bodu obratu mezi expanzí a kontrakcí. A to je hlavní důvod, proč dochází v této části galaxie k velkému úklidu. Je to dokonalá očista ode vší temnoty, vše musí odejít, protože vesmír se znovu reorganizuje do vyšší duchovní evoluce a vše, co s tím není v souladu, musí jít.

U:  Co bylo za Prerafaelitským bratrstvím? (a také zde)
C: Toto bratrství bylo podporováno nepřímo, Bratrstvem Hvězdy, za pomoci mentálních telepatických vjemů. Protože Bratrstvo Hvězdy vysílalo ideje, obrazy, různým skupinám, aby urychlilo vývoj planety; takhle oni obyčejně pracují.
U: Takže v Bratrstvu Hvězdy - lidé co toto dělají, jsou spíše přítomni  fyzicky na Zemi, na povrchu, v podzemí, anebo nad povrchem? Anebo jsou to vzestoupení mistři, anebo to všechno dohromady?  
C: Ano, jsou všude.
U: Takže ty mentální vjemy posílají oni všichni společně?
C: Mají specializované skupiny s určitým zaměřením, které vysílají určité mentální vjemy určité skupině, je to velmi zacílená meditace, která je velmi přesná a velmi silná a lidé, kteří jsou ve správném stavu vývoje, tyto dojmy přijmou jako své vlastní myšlenky, ty myšlenky materializují na fyzické úrovni; někdy napíšou knihy, někdy uspořádají konference, někdy vynaleznou věciTakhle například spolupracovali s Nikolou Teslou, to je jeden příklad. To je doposud jeden z hlavních motorů vývoje.

U: Takže skupina, na kterou se většinou zaměřují, patří k Řádu Hvězdy, ano?
C: Ano.

U: Jsou Síly Světla, které jsou mimo povrch této planety, jednotné, pokud jde o plán na osvobození této planety?
C: Většina ano. Většina agarthské sítě, včetně Hnutí odporu, spolu s mimozemskými pozitivními silami, ti jsou zcela sladěni. Ale jsou určité frakce agarthské sítě, které se připojily později, vloni, zejména z východní strany. Jde o některé  staré frakce, a ty mají problém se integrovat, protože některé  jsou velmi tradiční, vypadají jako tradičnější dračí síly z povrchu planety a ty mají docela hodně práce, takže bych neřekl, že je všechno zcela harmonické, je to proces integrace, který stále probíhá.

U  : Můžete říct víc o základně na Plejádách, kterou navštívil Corey Goode?
C: Ano. Není to základna, je to celá planeta, která se nachází na okraji plejádského hvězdného systému. Nevím, zda navštívil tuto, ale jistě vím, že je tam jistá planeta u jedné z hvězd na okraji plejádské hvězdokupy, která byla před mnoha lety vybrána jako místo léčení pro lidské zajatce a lidské uprchlíky. Z této sluneční soustavy i naší planety bylo v posledních, řekl bych, dvaceti letech, evakuováno mnoho bytostí a byly přeneseny na tu planetu a tam jsou léčeny. Je to ráj, je tam velmi pozitivní život. Nevím, zda Corey Gode hovořil přesně o tomto místě, ale to je hlavní léčebné centrum pro lidskou populaci. Budu o tom hovořit v některých příštích hovorů. Je to docela nedávný vývoj, před dvaceti lety byla tato planeta neobydlená, byla prázdná, nyní je určena výlučně pro uzdravování lidí.

U: Jsou plazmová zařízení v mobilech, laptopech a wifinách vyřazeny z provozu, když ty přístroje vypnete?
C: Ne, jsou v činnosti 24 hodin denně.
U: I když  vyndáte baterii?
C: I když vyndáte baterii. Váš mobil vás může špehovat, i když ho vypnete, i když vyndáte baterii. Novější verze chytrých telefonů jsou špionážními zařízeními  Kabaly, fungujícími 24 hodin denně.  
U: A ty plazmové komponenty tam byly vloženy na dálku?
C: Ne, výroba a proces určitých komponentů má plazmový charakter. Když se vyrobí fyzický čip, ve stejnou dobu je ve stejné fabrice vyroben plazmový čip.
U: Kdy to začalo?
C: Postupně se to zavedlo, ale řekl bych, že to je plně funkční v posledních dvou letech. Takže pokud máte starší verzi telefonu, můžete  být rád.  
U: A budou ty plazmové přístroje odstraněny na dálku?
C: Síly Světla tu technologii mají a brzy to odstraní.

U: Kdo jsou lidé s prodlouženými lebkami, které se našly různě po světě?
C: Byli to lidé hlavně z hvězdného systému Síria a také z dalších a mnozí byli docela pozitivní, oni se pokoušeli zde na planetě zlepšit podmínky.

U: Co se stalo se 7000 kostrami, které byly nalezeny v Hypogeu na Maltě, a některé měly prodloužené lebky?
C: Stalo se několik věci najednou. Jedna byla, že bohužel tam byla válka, ta válka byla součástí první archonské invaze - invaze Kurganských archonů před 5000 lety a někteří lidé se skryli v podzemním systému, aby této vlně invaze unikli. Bohužel, našli je a všechny zabili. Později, po tisíciletích, byl tento systém Hypogeum objeven a pro některé lidi se stal domovem, a došlo k zemětřesením a tehdy ti lidé v podzemí zemřeli.  
U: Takže, lidé co vybudovali  Hypogeum byli ti s prodlouženými hlavami?
C: Ne. Vybudovali to  neolitičtí lidé se silným napojením na Bohyni.
U: Ti samí, kdo vybudovali další chrámy na ostrově?
C: Ano.

U: Jaký je původní význam templářského kříže?
C: Je to vlastně dvojitý symbol, protože templáři měli světlou stranu i temnou stranu. Šlo vlastně o dvě vzájemně propletené organizace a každá se snažila infiltrovat do druhé. A obě organizace používaly stejný symbol; světlá strana chtěla přes tento symbol přenášet energii Světla a temná strana chtěla tím samým symbolem přenášet energii temna. Takže symbol byl ohniskem války mezi temnými a světelným silami.
U: A předtím ho používaly i jiné skupiny, ano?  
C: Ano, je to starý symbol. Templáři jsou jenom jednou verzí staré okultní skupiny, která je mnohem starší. Takže toto byla jenom jedna, tak řečeno, inkarnace této skupiny.  
U: A jaký byl původní význam toho symbolu předtím?
C: Stále stejný. Od Atlantidy to byla nejdůležitější věc pro obě strany.

U: Mnohé staré sochy zobrazují Bohyni jako velmi velkou, téměř tlustou, jako na Maltě. Co to znamená?
C: Byly doby, kdy byla potrava velmi vzácná a když byl někdo tlustý, bylo to znamení síly a autority a ty obézní ženy byly symbolem plodnosti a hojnosti. Taková byla tehdy jejich představa krásy.
U: A mnoho starých soch Bohyň, které byly nalezeny na Maltě, jsou bez hlavy. Bylo to i původně tak?
C: Ne, vlastně u některých ano. Některé byly vytvořeny bez hlavy, a hlavy byly dodány později, s ohledem na charakter rituálů. Tak například, když v jednom rituálu socha představovala velekněžku, dali tam určitou hlavu, a při jiném rituálu, kdy socha představovala Bohyni nebe, tam dali jinou hlavu. Ale byly také sochy, které již byly vytvořeny s hlavou, a později, když přišlo křesťanství, úmyslně hlavu ulomili, aby ten symbol znesvětili. A obvykle, mnoho soch Bohyň z římských dob je bez hlavy, protože ve 4. století, kdy byla archonská invaze, křesťanští kněží odstranili většinu hlav ze soch.  
U: A to stejné dělali s nosy, že?
C: Ano, cokoliv mohli zničit: ruce, nohy, nos, hlavu. Ale hlava byla nejdůležitější, protože když ji odstranili, věřili, že zničili duchovní sílu sochy.
U: To samé bylo, když Napoleon zničil nos sfingy?
C: Ano.

U: Můžete vysvětlit, jakou roli měla Thule v Grónsku v historii Země?
C: Thule je staré označení Atlantidy. A Thule v Grónsku je součást starých vzpomínek jedné atlantské kolonie, která tam na severu byla. Existuje tam střípek velmi staré legendy, která říká, že sama Thule byla Atlantidou, a nejenom malou kolonií tam na severu, a kousek legendy zůstal v mytologii germánských národů. Takže je to pouze odraz vzpomínek na Atlantidu.  

U: Jsou nějaké kruhy v obilí, které byly vytvořeny negativními sílami, nebo jsou všechny pozitivní?
C: Nejsou to všechno originály, některé vytvořili lidé z povrchové populace a ti lidé nemají vždy nejlepší zájmy, takže bych neřekl, že jsou kruhy vždy od pozitivních sil.

U: Jsou zvěsti o tom, že Putin potlačuje svobodu ve své zemi, pravdivé, anebo to zveřejnily jiné frakce?
C: Je to obojí. On pracuje pro světlo, podporuje Východní alianci, ale není dokonaly a má také své chyby. Ale když to porovnáme s tím, co dělá Kabala, jsou jeho nedokonalosti mnohem menší než jejich. Řekl bych, že je mnohem lepší volbou než jiní politici, které vidíte jinde.

U: Kdy byl stvořen Yaldabaoth**?
C: Tato entita byla stvořena před mnoha miliony let.
U: A jak byla stvořena?
C: Byl to popud jednoho z andělů,  který chtěl sestoupit do hmoty a rozhodl se promítnout své vědomí do úrovně plazmy. A došlo k silné interakci mezi anomálii plazmy a tou bytostí, takže teď ve sluneční soustavě existuje tato zrůdnost.
U: Byla ta bytost vždy negativní?
C: Vždy ne, pouze od chvíle, kdy se rozhodla projektovat své vědomí do plazmické hmoty. Předtím to byla andělská bytost, která učinila špatnou volbu.
U: Takže ta andělská bytost je Yaldabaoth?
C: Řekl bych, že je to padlý archanděl.

U: Můžete říct, jak síly Světla použijí média v době události, kdo bude mluvit v televizi, budou nějaké předpřipravené zprávy?
C: Budou to ty samé televizní velké společnosti, jaké máme teď, titíž novináři, kteří pak budou mít přístup do médií, ale zprávy, které budou uvádět, budou jiné. Zdroje jejich zpravodajství nebudou jako obvykle, ale dostanou balíčky informací pro média od jistých lidí, kteří je dostanou od Odboje.
U: Je dáno, že takové zprávy přijmou?
C: Samozřejmě, většina ano.
U: Nemají zcela ovládanou mysl?
C: Ne, pouze si chtějí udržet zaměstnání a tak říkají, co mají říkat a co jim řeknou, že mají říkat. A když uvidí změny, většina s tím bude souhlasit. Ne všichni, ale kritické množství ano.

U: Když překračuji hranice nějaké země, obvykle cítím energetický rozdíl, co je za tím?
C: Pro každou zemi existuje na éterické a astrální rovině energetický vzorec, což je kombinace forem a pocitů dotčených lidí a to je propojeno s technologií závoje, který posouvá a naviguje tuto mentální a emocionální matrici určitým směrem. Takže, např. Němci mají určitý typ naprogramování,  Francouzi mají trochu jiný, a když překročíte německo-francouzské hranice, cítíte rozdíl.
U: Budou v době události  Paypal, Bitcoin, a další podobné platformy zavřeny?
C: Ne, nebudou zavřeny, ale převezmou je Světelné síly.
U: Takže lidé budou moct  převádět peníze v době Události přes tyto platformy?
C: Ne. V době Události to bude přechodně zablokováno, budete se moct přihlásit, uvidíte svůj účet a jeho výši, ale nebudete moct udělat žádnou transakci, s výjimkou jistých ojedinělých případů, které zde nebudu popisovat.

U: René D’Anjou vzestoupil ?
C: Ano, jistě.
U: A co Julietta Montefeltro ?
C: Samozřejmě, také.
U: Kdo byl Mistr Pinto, a také on vzestoupil?
C: Také. Nevím přesně, jaké byly jeho předchozí inkarnace, ale teď je vzestoupenou bytostí.

U: Zmiňoval jste, že každých 26 000 let dochází k vlnám z galaktického středu a že mají mužský i ženský aspekt. Ten galaktický střed vysílá obojí stejně?
C: Ne, vysílá jejich kombinaci tak, jak to galaxie v té době nejvíc potřebuje.

U: V minulém rozhovoru jste mluvil  o docela těžkých dopadech mužských vln, co byste řekl o nejvyšším smyslu mužských vln?
C: Nejvyšší účel mužské vlny je vyčistit a zničit staré, přežilé struktury. Například, máte velmi negativní civilizaci, se všemi negativními myšlenkovými formami, ta vlna může ten druh úplně vymazat z planety. A ta rasa se musí znovu inkarnovat, za jiných podmínek, se všemi negativními myšlenkovými formami, negativními vynálezy  a se zničenými sociálními vazbami.

U: Takže, když skončí temnota, přesto budou mužské vlny, ale nebudou tak ničivé, ano?
C: I dále budou existovat mužské vlny, ale budou pouze lidi inspirovat ke smělým činům, jako je zkoumání vesmíru, touha dosáhnout výš, a již nebude nutné něco ničit.
U: A jak se vlny z galaktického středu teď manifestují v osvobozeném vesmíru?
C: Jako energetické vlny, které inspirují. Jsou to vlastně velké příležitosti pro rychlý a mimořádně bryskní duchovní vývoj, pro kvantové skoky.
--------------------------

Konec přepisu. Každému hodně lásky a odvahy
Světlo zvítězí!

 Přeloženo z webové stránky: http://prepareforchange.net/

* O přerušení TV vysílání v r. 1997 mi není nic známo, ale TV vysílání bylo opravdu přerušeno v r. 1977 v Británii, a jak se i výše uvádí, v jižní oblasti, informace ZDE a ZDE Existoval i video záznam, ten byl dostupný na YT, ale „zmizel“ - ZDE

** Yaldabaoth, falešný bůh. Říká: Já jsem Bůh  a není Boha mimo mne.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info .  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky
 

Vyhledávání