Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

K novému roku 2016 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Neděle, 03 Leden 2016 23:45
Milí přátelé,
již je to několik dnů, co jsme vstoupili do nového roku. Roku 2016, neboli roku s vibrací čísla 9 – dokončení. Mnoho skutečností se v tomto roce dokončí. Některé i fyzicky, jiné „jen“, ale to je nejdůležitější, v energetických rovinách, aby se posléze manifestovaly v naší fyzické realitě. A právě to, aby k tomu mohlo dojít, a aby i další a značné množství lidí se probudilo, začali si uvědomovat sebe, různé souvislosti naší společné reality, vlivy, které se do ní promítají a začali měnit sebe, tedy tím i své okolí, je naším posvátným posláním, pro které jsme se rozhodli a pro které jsme sem přišli. Na nás záleží jaký bude další vývoj. Je od nás očekáváno, že za všech okolností zůstaneme ve svém středu, ve svých srdcích a nenecháme se vtáhnout do manipulací těch, kteří stále ještě drží na planetě moc a organizují různé akce, události, aby lidstvo vykolejili z klidu, vtáhli tu do emocí strachu, tu paniky, tu nenávisti, xenofobie atd.

Uvědomujme si v celém tomto roce, jak moc na nás záleží. Jak je důležité být  v srdci a vyzařovat stále a pořád světlo a lásku. Mít porozumění pro každého člověka, každou situaci. Vnímat ji mj. jako potřebnou pro probuzení dalších lidí a zahrnovat vše i všechny světlem, láskou. Nereagovat emocionálně na disharmonické provokace a impulsy, nepřijmout je do svého bytí, své reality, nechat je skrze sebe projít. A vědět také, kdy a jak mám jako občan reagovat, abych podpořil to, co si přeji, aby bylo naší realitou. Tu vizi světa míru, přátelství, spolupráce, vzájemného respektu.

A to také znamená, že si ujasním svůj vztah k sobě samému, svou lásku k sobě. Pokud se rozhoduji bez strachů, z úrovně svého srdce, z čisté, zdravé lásky k sobě, pak dělám to nejlepší jak pro sebe tak i pro druhé, pro svět. Přejme si tedy, abychom se všichni sjednotili ve svých srdcích a s láskou k sobě šli celým tímto otevírajícím se rokem 2016.

Milí přátelé, děkujeme vám za vaši přízeň, kterou jste tomuto našemu webu věnovali. S radostí  budeme uveřejňovat další duchovně hodnotné články, někdy i videa, které přinášejí světlo a uvědomění probouzejícím se vědomím a srdcím. Které poučí, potěší, zahřejí, ale i pobaví. A naše společné vyzařování pak zalije světlem a láskou nejen naši krásnou vlast, ale i celý evropský kontinent, celou planetu a napomůže věci míru a lásky na planetě.
 
S láskou,
redakce
 

Vyhledávání