Aktualitky

Seminář Cesta lásky I proběhne 07. - 12. srpna

Seminář Cesta lásky I, jež proběhne 07. - 12.  srpna, vám přináší návod, jak se otevřít duchovní práci a poznat svůj vnitřní potenciál, jak se propojovat se svou duší a svými duchovními průvodci, otevírat své srdce lásce... Srdečně vás zveme.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti Cobra - Rob Potter a Cobra v rádiu Victory of the Ligth
Cobra - Rob Potter a Cobra v rádiu Victory of the Ligth PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 05 Leden 2016 19:27

Milí přátelé, přinášíme vám opravdu velmi zajímavý a informačně bohatý rozhovor Cobry s Robem Potterem  z Rádia Victory of Light  z 15. 12. 2015.

Rob –  Jsme zde opět s našim vyslancem světla, Cobrou. Děkuji, že jste přišel do rádiového vysílání stanice „Vítězství světla“. Vítáme Cobru.

COBRA –  Děkuji za pozvání. Je mi potěšením být v těchto rozhovorech.

Rob – Ano, a je to docela rušné. Po posledním interview byla Paříž a teď máme zinscenovanou střelbu v San Bernardinu a zdá se, že to mělo kýžený účinek. Došlo k různým útokům na muslimy a podobně. Můžete říct něco k tomu, jak mohou lidé překonat tento typ negativity a co můžeme udělat, abychom tu situaci vyléčili?

COBRA – Je důležité pochopit, že tyto zinscenované útoky mají jednoduchý účel: aby byli lidé zapojeni (vtaženi) do té situace. Všude máte obrázky a v mysli vám běží myšlenkové formy ohledně toho a soustředíte se na to. Je to velmi efektivní, když jsou použity hromadné sdělovací prostředky. Zabijí pár lidí anebo zinscenují zabití pár lidí a ty obrázky a ta zpráva jdou do massmédií a to velmi efektivně sníží vibrace lidí a velmi efektivně to lidi odvede od konstruktivních činností. Jediným lékem proti tomu je vypustit to z vědomí. Pouze to nechat projít a propustit to. Je mnoho důležitějších věcí, které se dějí a které mají mnohem větší vliv na planetární situaci a místo soustředění se na tyto zinscenované útoky je mnohem důležitější zaměřit se na cíl - na osvobození planety a na to, jak můžete tomuto procesu napomoct.

Rob – Děkuji. V důsledku těchto útoků v Paříži a v San Bernardinu Kabala velmi efektivně prosazuje prostřednictvím určitých agentur, včetně Kongresu (podobně jako po 11. září 2001) sérii nových zákonů, omezujících pohyb a zamítání víz a samozřejmě, vytvářejí všechny tyto typy negativity jakoby v rámci zákonnosti, aby na fyzické úrovni pevněji zatáhli smyčku Nového světového řádu. Můžete rozptýlit obavy lidí nějakou zprávou od Odboje, že žádný z těchto plánů… totiž zdá se, že teď chtějí docela dost omezit pohyb lidí směrem ze země a do země. Můžete to nějak komentovat?

COBRA – OK.  Neřekl bych, že nic z toho nebude úspěšné, ale řeknu, že většina jejich plánů nebude úspěšná. Víte, stále se snaží omezit pohyb, podněcovat války, dělají, co mohou, aby zavedli Nový světový řád, ale já tady mohu říct, že v zásadě jejich plán ohledně Nového světového řádu - měli v plánu ukončit ten proces v r. 2000. A je zřejmé, že se to nestalo. Plánovali, že v r. 2000 budou mít totalitní světovou vládu. Nyní, o 15 let později, stále nebyli úspěšní a je to z jediného důvodu: je to existence světelných sil, tj. nás, a tj. Hnutí odporu, tj. různých typů vesmírných bratrů a sester a mnoha dalších pozitivních bytostí, které denně jejich plány maří. Takže bych řekl, že 80 - 90 % jejich plánů nebude nikdy uskutečněno, protože jsou a budou pozastaveny. Některé plány budou do jisté míry úspěšné, ale nikdy ne úplně. Takže bez ohledu na to, jaké jsou jejich plány, většinou nebudou úspěšné. Samozřejmě, do doby, než bude planeta osvobozena, nemůžeme nic zaručit, ani nemůžeme říct, že budou zastaveny všechny jejich plány. Ale většina ano. Moc bych se nezaměřoval na to, co se stane, anebo co se chystají udělat, ale soustředil bych se na to, jak mohu urychlit proces osvobození a zajistit naše vítězství.

Rob – Moc děkuji. Mnoha lidem jsem doporučil, aby jednoduše vypnuli televizi. Od mnoha lidí mi přišlo mnoho vyděšených dotazů a informací založených na strachu. Doporučuji, vypněte televizory. Pobývejte víc v přírodě a pokuste se spojit se svým vnitřním já. Teď skočíme jinam. Půjdeme rovnou k dotazům.

Mnoho lidí chce vědět, jak mohou vnímat svá energetická těla, astrální, éterickou, anebo plazmickou úroveň, když jsou stále ve svém těle. Můžete doporučit některou metodu? Já doporučuji pyramidy, krystaly, lasery. Také kameny Čintamáni mají dobrý vliv. Máte nějaké doporučení?

COBRA – Ty otázky jsou o tom, že si lidé chtějí uvědomit další aspekty své bytosti, další části své bytosti z vyšších dimenzí. Vlastně si to všichni stále uvědomují. Když máte nějaké emoce, cítíte své astrální tělo. Když myslíte, cítíte své mentální tělo. Když cítíte, jak vašim tělem proudí nějaké energie, když jste unaveni nebo hyperaktivní anebo se jakkoliv cítíte z hlediska energie, cítíte své éterické tělo. Takže lidé ty věci již cítí. Nejsou si toho vědomi, ale, co je důležitější, je být si vědom původu toho všeho, a tím je naše duše, naše vyšší já, Já Jsem přítomnost. Jste si toho vědomi tím, že pouze jste - je to stav bytí. Jste, to je Já Jsem, nebo Vy jste - vaše duše. Takže nedám žádnou zvláštní radu, jak se s tím dostat do kontaktu, protože je o tom mnoho knih. Každý člověk má svou vlastní cestu, aby toho cíle dosáhl. Řeknu: následujte svou vnitřní inspiraci, svou nejhlubší vizi a dostanete se tam.

Rob – Doporučoval bych meditace, modlitbu, promlouvat k svému mocnému Já Jsem a poslouchat jeho odpovědi. Zde je další otázka ke Keshovi. Údajně předpověděl nějaká zemětřesení…Můžete to komentovat?

COBRA – Situace se za několik posledních let nezměnila. Příležitostně bude docházet k zemětřesením, protože energetická mřížka Země musí uvolnit určité napětí. Samozřejmě, světelné síly mohou většinu otřesů absorbovat, ale ne všechny, protože Země je živoucí bytost, je to energetická bytost a musí snášet všechen stres Kabaly a lidstva. Navíc, skupina Chimera a narůstající plazmatický vortex a to všechno je pro energetické tělo planety velký stres. A přestože je zde velká pomoc, určitý tlak se musí uvolnit prostřednictvím zemětřesení. Většina z nich se děje tak, aby způsobily co nejméně obětí a škod.

Rob – ..Budeme my, jako lidé, schopni toho, aby se nám vrátila všechna chybějící vlákna DNA, a budeme schopni používat na 100% svůj mozek a spojit se s naším Božským já? Jasně je zde plán. Stane se nám to, samozřejmě, s ohledem na věk, v tomto životě anebo to bude postupná změna, probíhající v každém individuálně a u někoho k tomu nedojde?¨

COBRA – Událost to zahájí. Jistě, vyžádá si to čas, případ od případu. Každý projde svým vlastním procesem, ale ten proces začne Událostí. Tehdy dojde k obrovskému vylepšení - ke kvantovému skoku. Budou další. Událost je okamžikem, kdy bude na planetě přítomno kritické množství vědomí. Když vy, jako rasa, jako kolektiv, použijete svých schopností na aktivaci spící části vašeho mozku a spící části vaší DNA. A pak to již nebude problém. Dojde jednoduše k velmi urychlené evoluci. Problémem je doba před událostí, kdy je každý uměle potlačován. Kabala a Chimera stále potlačují kolektivní vývoj lidstva. To je příčina, proč se tolik lidí cítí v této situaci nešťastně.

Rob –Ano, je to velký tlak na duši pro ty, co jsou propojeni a vidí, co se tady děje. Další dotaz je k Oshovi. Odhalil mnoho programů a přesvědčení. Fred Bell říká, že to byl jakýsi učitel a přitahoval tzv. stoupence 6. paprsku - tj. lidi, kteří se obracejí kvůli svému osvobození na někoho jiného. .. Jaké bylo jeho poslání? Myslím, že tam bylo hodně politiky.

COBRA – Byla to duše, která přišla ze systému Síria. Jeho posláním bylo probudit západní společnosti do reality emočního procesu a čištění emocionálního těla. Do jisté míry pomáhal osvobodit sexuální energii a spojit ji s energií srdce a měl velmi důležité poslání v tom, že přinesl západní společnosti praktické nástroje, jak naložit s emocemi. To byla klíčová část jeho poslání. Samozřejmě, byly zde další aspekty, a Kabala ho pronásledovala. Pokusili se ho otrávit a vlastně ho zabila Kabala.

Rob – .. …Tady se někdo ptá. Posledně jste mluvil o potravinovém řetězci a Archonech a drakoniánech a dalších skupinách. A co Anunnaki? Na to bylo několik dotazů, a na jejich vliv. Oni se údajně starají o červené draky. Jsou ještě na planetě? Jsou to Archoni? Kdo jsou? Jaká je jejich historie?

COBRA – Nikdy jsem žádného nepotkal, takže tuto otázku nemohu odpovědět.

Rob – Ale z vašich zdrojů byste mohl vědět, zda na planetě žijí nějací z původních Anunnaků, archonů, drakoniánů?

COBRA – Mé zdroje takové jméno nezmiňují. Takové jméno neuznávají. Znají určité rasy a jisté rasy pod různými názvy, ale neznají toto jméno. (Zde došlo zřejmě k nedorozumění ohledně terminologie. Rob uvádí název, který pochází od Sumeřanů a převzal ho a zpopularizoval Sitchin –pozn. překl.).

Rob –  Ok. Dr. Frank mi řekl, že ty záznamy vycházely z ještě starších a byly zmanipulovány. Rozumím tomu tak, že některé z nich byly bytosti, které přicházely do styku s lidmi a umístily se zde do mocenských pozic. Jistě jste slyšel příběh od Zacharii Sitchina, kdy oni prohlašují, že nás stvořili a používali nás jako otroky.

COBRA – Ano, samozřejmě, ale mé zdroje říkají, že všechny tyto příběhy jsou vymyšlené a že je tu mnoho dezinformací.

Rob – To souhlasí s informacemi Dr. Franka Strangese, že tu byly mimozemské vlivy a ty že se pokoušejí udělat z těch bytostí cosi jako naše pány a bohy.

Další dotaz. Někdo se ptá, mluví o tom i Ben Fulford - Co jsou to Hyksosové, potomci Abrahamova náboženství a jaký je jejich vliv v dějinách? Jsou ještě tady?

COBRA – Ano, je to část jedné větve Chazarů, lépe řečeno předků Chazarů. Můžeme jít dále do historie, protože ta oblast již tu byla zmiňována v souvislosti s vortexem v Čečensku. Střed té oblasti je domovem jedné větve biblického člověka. Ta samá oblast byla používána jako portál v průběhu různých archonských invazí, aby dostali na planetu Zemi reptiliánské hybridy v humanoidních tělech a to jsou ti, které nazýváme Chazary.

Rob – Věříte, že je jeden Stvořitel, nebo vícero bohů?

COBRA – Věřím, že existuje absolutní Zdroj, ale ten Zdroj není v monoteistických náboženstvích správně popisován. Monoteistická náboženství zneužívají to, že absolutno je vzdálené, aby mohla ovládat lidi. Protože Archoni jsou velmi obratní v tom, aby využili duchovní pravdy a obrátili je v nástroj kontroly.

Rob –  Souhlasím, že to bylo zneužito monoteistickými náboženstvími, ale věřím, že se jedná o všemohoucí zdroj Stvořitele, k němuž můžete mít osobní vztah, ovšem, cokoliv řeknete nebo si myslíte, to vlastně omezuje.

COBRA – To je pravda, ale já jenom říkám, že monoteistická náboženství byla vytvořena ne proto, aby člověka propojila s absolutnem, ale proto, aby bylo kontrolováno propojení lidí s absolutnem.

Rob – Dle mých informací od Galaktického bílého bratrstva k jistým inkarnacím tady došlo proto, aby přinesly pravdu a světlo, jak tomu bylo v Egyptě a střední Americe; tzn. aby obnovily čisté pochopení vztahu k jednomu živoucímu Bohu. Co si myslíte o Mojžíšovi?

COBRA – Mojžíš byl kněz, který byl zasvěcen v egyptských školách mysterií.

Rob – OK. Kdo ho tam zasvětil?  Byly to pozitivní světelné bytosti, nebo negativní bytosti?

COBRA – Ano, pozitivní.

Rob – Jak byl zneužit a co udělal?

COBRA – Zneužit byl později, když určitým způsobem pozměnil některá učení mysterijních škol. On to ani neměl v úmyslu. Cílem Archonů v pozadí bylo, jak jsem řekl již dříve, dosadit sebe jako prostředníky mezi člověka a jejich vlastní duchovní zkušenost.

Rob – Jaký měl kontakt na hoře, když se vrátil s tabulkami? Byl to pozitivní nebo negativní kontakt?

COBRA – Pozitivní.

Rob – Byl to velmi silný kontakt. Myslím, že jeho mise byla hodně úspěšná. Jak se zdá, byl tu lidský prvek a lidé ta přikázání nepřijali. Jsem zvědav, co řeknete o tom, jak bylo jeho učení po jeho smrti zneužito.

COBRA – Měl velmi silný duchovní zážitek, a byl vycvičen jako kněz, a Archonům se povedlo vložit části jejich učení do jeho učení. Totéž se v té době stalo u většiny proroků.

Rob – Ano, učení byla vždy pozměněna. Prorok má jedinečnou duchovní zkušenost se světelnými bytostmi. …. Můžete hovořit o konceptu monoteizmu a jednom živoucím Bohu ..Já to vidím jako osobní vztah k všemohoucímu Stvořiteli. Jak se na to díváte?

COBRA – Absolutno není Stvořitel. Vesmír byl stvořen na základě interakce absolutna a nahodilosti. To za prvé. A většina náboženství dělá to, že zjednodušují pochopení toho, jak funguje vesmír a byl do toho vložen „jistý prvek“, takže to funguje jako prostředník k ovládání lidí. Cílem většiny náboženství nebylo přivést lidi blíž k absolutnu, ale je od něj vzdálit. A všichni, kdo nesouhlasili s touto zvláštní verzí pravdy, byli odmítáni a pronásledováni.

Rob – S tím do jisté míry souhlasím. Kdo stvořil nahodilost? Přece něco nevznikne z ničeho. Mluvíte o absolutnu. Jak bylo stvořeno stvoření a co byla dle vás prvotní příčina toho?

COBRA – Žádná prvotní příčina neexistuje. Absolutno nebylo stvořeno, ono vždy bylo, je a bude. Nahodilost nevznikla účelově. Byl to výtrysk okrajové funkce, anomálie a ty dvě věci jsou logicky v protikladu. Jsou to dvě silné, ale protichůdné síly a napětí mezi nimi vytvořilo kosmos.

Rob – Ano, absolutno vždy bylo, je a bude. Je to zřejmě záměna pojmů. Já bych toto označil jako Stvořitele. …Věříte, že jednotlivec může mít individuální vztah se Vším co je, bylo a bude?

COBRA – Jistě, samozřejmě.

Rob – Myslíte, že záměrem zasvěcenců a proroků, pracujících se sílami světla a duchovní obroda planety ohledně pravdy, jak funguje vesmír, nás přivedou zpátky k pravdě? Vy jste řekl, že se toho zmocnili Archoni, ano?

COBRA – Ano.

Rob – Jaké bylo poslání Ješui, Krista a jaké je jeho poselství? Jistě, to vše bylo také ukradeno, ale myslíte, že Kristus byl božskou bytostí z vyšších úrovní řízení materiálního a nemateriálního světa multidimenzionálních bytostí, které toto stvoření řídí? Jak bychom jim měli říkat? Nakolik bylo jeho poslání úspěšné?

COBRA – Byl první, kdo přinesl velmi důležité poselství, a sice poselství o nepodmíněné lásce a to je klíčové poselství pro zajištění osvobození planety. Na jednu stranu byl velice úspěšný, protože mnoho lidí v té době začalo chápat význam soucitu, nepodmíněné lásky, čistého a nepodmíněného světla a začali chápat, nebo alespoň někteří, důležitost vnitřního dítěte. Ale Archonům se povedlo potlačit mnoho částí jeho poselství a povedlo se jim zbytek jeho poselství překroutit, takže bych řekl, že drtivá většina lidí, kteří hovoří o Něm, tomu poselství nerozumí. Takže na jednu stranu bylo jeho poselství úspěšné a na druhé straně ten úspěch nedopadl tak, jak byl plánován. Naděje světelných sil byly mnohem větší.

Rob – Jistě. Jsou lidé a také já věříme, že má určitou roli v budoucnosti Země v tom, že věci budou vyjasněny a někdo říká a cítí, že má určitý vliv na to, co se odehrává. Podle velitele Valiant Thora, on (Kristus) těsně spolupracuje se slunečními radami a když coby Vzestoupený Mistr, prohlásí, že se něco stane, tak se všechny síly světelné konfederace postarají, aby se to stalo a že on je velkou autoritou co se týče obrody planety. Souhlasíte s tím?

COBRA – Ne docela. Řekl bych, že každá bytost má jistý vliv na to, co se má stát, včetně jeho a každého jiného.

Rob – Je on jako vzestoupený mistr, ve vyšším postavení a má větší slovo než, řekněme, některé bytosti v portálu Ganymede, anebo jim je podřízen?

COBRA – Nikdo není výš nebo níž. My všichni jsme vyzařováním Jednoho.

Rob – OK. Ve filmech o Avatarovi se říká, že Naviové byli zobrazováni se zašpičatělými prsty. Někdo tomu říká egyptská noha. Můžete o tom něco říct? Je to mimozemský úkaz, nebo vzácná lidská odchylka?

COBRA – Prakticky obojí.  V Atlantidě s tím byly nějaké pokusy, a také šlo o vzácnou lidskou mutaci.

Rob – Co bude se vzděláváním po Události?

COBRA – Bude konečně pro děti zajímavé, protože bude říkána pravda. Důvodem, proč jsou děti ve škole otrávené je, že se neříká pravda, krmí je lží. Pravda o dějinách lidstva, o skutečné vědě, volné energii, kontaktech s mimozemskými civilizacemi, a realitě v pozadí politiky učiní věci mnohem zajímavějšími. Lidé budou motivováni a také vyšší intelektuální a duchovní schopnosti usnadní ten proces.

Rob – Jaké byly ve dvacátých a třicátých letech min. století interakce Chimery s lidskou populací? Zmínil jste Carla Howhoppera od Germánů.  Můžete to trochu rozvést? Kontaktovali ho z Vnitřní Země? Co se tam stalo?

COBRA – Skupina Chimera velmi zřídka kontaktuje lidi z povrchu. Nekontaktovali ho přímo. Poslali jisté vyslance z negativní dračí odnože z Tibetu a on byl v kontaktu s touto frakcí.

Rob – Hm. Slyšel jsem, že existuje temná tibetská skupina, která má svou malou odnož následovníků. Mnoho lidí se ptá, co se stane po Události ohledně zaměstnání. Můžete uklidnit lidi, co pracují např. v atomových elektrárnách a chemickém průmyslu? Jak bude o ně postaráno po Události a jak přejdou do nových zaměstnání?

COBRA – Lidé se na to ptají, aby měli jistotu, protože by pak neměli peníze, apod. Lidé musí pochopit, že po Události bude omezena celá ekonomika planety. Když budou zrušeny vaše pracovní pozice, vzniknou nové a ty vám přinesou větší prosperitu. Strach, který chce, aby věci zůstaly, jak jsou, blokuje vývoj a vývoj musí proběhnout, i když budou trochu otřesy a nějaké změny, které mohou být chvíli nepříjemné. Výsledek bude pro všechny mnohem lepší. Například, když teď někdo pracuje v atomové elektrárně a dojde k Události, možná bude pár měsíců bez práce, ale pak bude pracovat na jiných projektech, kde bude moct využít své zkušenosti, s vyšším platem, menším stresem a bude mnohem produktivnější.

Rob – Lidé se také ptají na závoj. Jakého je původu? Je to zcela lidská technologie a satelity? Nazval jste to sítí plazmických skalárových polí. Je to mimo planetu a pracuje to ve spojení s technologiemi na Zemi, jako jsou mobily?

COBRA Základ je velmi starý, technologie skalárových vln je zde nejméně 25 000 let. Tedy, síť byla dokončena a je plně funkční 25 000 let. V minulém století bylo k závoji přidáno mnoho dalších dodatků s ohledem na rozvoj vojensko-průmyslového komplexu. Ten k síti přidal vlastní technologie jako je HAARP, různé Gwen věže, mobily, mikročipy - vrstva za vrstvou, infračervené skalární zařízení, radarová zařízení - vrstva za vrstvou, satelity. Součástí sítě je mnoho sledovacích satelitů, atd. atd.

Rob – Další dotaz. Jaký je význam Larimaru.  Myslím, že byl nalezen v Kostarice. Říká se, že je to atlantský kámen. Víte něco o tomto modrém kameni?

COBRA – Ano, pochází z Dominikánské republiky. Dá se najít jenom na jednom místě. Má vibrační frekvenci Atlantidy, protože ta oblast byla docela důležitým chrámovým komplexem v Atlantidě a v tom kameni je zakódována duchovní energie toho chrámového komplexu.

Rob – Co je empatická bytost?

COBRA – Empatický člověk vnímá pocity druhých lidí a je v jistém smyslu citový jasnovidec. Vnímá pocity líp než jiní a může číst úmysly druhých lidí. Někdy jsou používáni v tajných vojenských programech, aby odhalili lži anebo nějaké manipulace. Ale ani oni nejsou na 100% spolehliví. Někdy ale mohou zjistit věci, které jinak nejsou zjistitelné.

Rob – Řekl jste, že všechna náboženství byla nějak zmanipulována. Teď je zde ta muslimská záležitost. Jsou zde dotazy, jaký je mystický symbolizmus hranatého kamene? (v Mekce - pozn. překl.) Z čeho ten kámen je? Jaký má význam? Co je Mekka? Jaký je smysl poutí, chození kolem toho kamene? Jaké je astrologické načasování ramadánu anebo pouti Hadždž které se týká kamene? Tedy, co je kámen v Mekce a co se kolem něj děje?

COBRA – Jistě. Ta oblast byla původně velmi důležitý vortex Bohyně, ještě před islámem. Bylo to jedno z center vzývání předislámské bohyně, spíše několika předislámských bohyní. Archoni to místo použili, aby tam potlačili vortex Bohyně. Použili čtyřhranný kámen na potlačení vortexu a ten kámen byl připraven za použití okultních magických rituálů, aby zotročil lidi ve třetí dimenzi. Když při pouti lidé v kruhu obcházejí ten kámen, tak se ten kámen nabíjí lidskou energií a udržuje lidi v ještě větším otroctví. Každý rok se provádí při pouti Hadždž mnoho rituálů z éterické i plazmické úrovně. Lidé jsou eticky programováni prostřednictvím tohoto programovacího centra. Stejné se děje ve Vatikánu. Vatikán dělá přesně ten samý proces, jsou používány přesně ty samé technologie.

Rob – Děkuji. Takže ten ceremoniální postup a magie světelných sil, které by mohly být použity pozitivně, jsou používány na kontrolu mysli. …Další: Dojde při Události k okamžitému odhalení pravdy o našem původu, o našich rodinách duše a dalším, anebo se to bude dít postupně?

COBRA – Již jsem na to odpověděl. Bude to postupný proces, a v čase Události dojde ke kvantovému skoku.

Rob – Patří Habsburkové k temné Kabale?

COBRA – Vždy je třeba chápat, že když někdo patří k jisté rodině, neznamená to automaticky, že je to špatný člověk, ale že rodina jako celek je součástí kabaly, tedy kabalistické struktury evropské šlechty.

Rob – Je zde jedna osoba, která patří k té rodině a ona nemá ráda, když se po její nemovitosti pohybují reptiliáni, ale oni to dělají.

Další dotaz: jaký vliv má na mentální a tělesné zdraví pojídání masa? Proč nás to negativně ovlivňuje? Pokud jde o fyzické tělo, jsou to zřejmě hormony a zlé zacházení se zvířaty, ale jsou zde i další vlivy?

COBRA – Je jich mnoho. Když je zvíře zabíjeno, vibrace strachu jsou uloženy do buněčné paměti toho zvířete a lidé to přijmou do svého těla. Další věcí je, že pojídáni masa snižuje vibrační frekvence těla. Někdo potřebuje trochu masa k tomu, aby si cítil dobře, ale většině lidí by bylo líp, kdyby maso nejedli.

Rob – Někdo chce mít jasno ohledně Duté, obydlené Země. Někdo říká, že je to portál, že je to velká díra, a někdo, že je to menší díra. Kde je hlavní jeskyně Duté Země a jak se jmenuje - možná Amenti, kde žijí velmi vysoké bytosti, jiné než ty z agarthské sítě? A co včelín Země? Je to nějaké centrální místo anebo lidé žijí ve větší oblasti?

COBRA – Nesouhlasím s Dutou Zemí ani s dírami na pólech, ale souhlasím se Zemí ve formě včelínu. Je tam mnoho jeskyní, mnoho velkých systémů tunelů, podzemních řek, obrovských prostor, ale nic jako centrální slunce ani žádné otvory na pólech, a Země není plochá.

Rob – Je tam nějaká světelná civilizace, která tam již dlouho žije, spíše v prostředku, nebo ne?

COBRA – Podmínky k životu na fyzické úrovni, které jsou spíše uprostřed planety, jednoduše nepodporují život, protože čím hlouběji jdete, tím víc stoupá teplota. Cca 16 km pod povrchem je velmi horko a je nepraktické budovat něco hlouběji než 16 km, nebo méně. A někde není zemská kůra tak tlustá. Tam dole to nepodporuje budování struktur. Takže bych řekl, že většina podzemních komplexů je velmi blízko povrchu. Maximálně do několika km pod povrchem.

Rob – Tady je dotaz k chlápkovi jménem Stewart Swerdlow, ten je z Montauku a údajně má DNA nějakých pozitivních mimozemšťanů a ten mj. řekl, že jeho otec pro něj intervenoval a řekl, že se jeho syn nestane vrahem, protože byl v tom programu. George Bush měl s ním kontakt a řekl, že na druhé straně Kuiperova pásu jsou nějaké skupiny, které pomáhají lidem porazit seskupení, která jsou zde na Zemi a která nejsou lidem nakloněna. Pomáhají a mají svou vlastní agendu a chtějí řídit Zemi. Souhlasil byste s tím, že je to možné, nebo ne, anebo tomu všemu šéfují síly světla?

COBRA – Kdysi velmi dávno tomu tak bylo, ale dnes to již není pravda. Celá ta struktura doznala v posledních desetiletích obrovské změny.

Rob – Poslední otázka, možná dvě. Někdo chtěl vědět, zde je pravda, že Turecko kupuje ropu od Islámského státu?

COBRA – Jistě, je to pravda. Myslím, že je to očividné.

Rob – Byly nějaké volební manipulace, když byl zvolen Erdogan nebo tak něco?

COBRA – Ano, jistě. To je také zřejmé.

Rob – Proběhla zpráva, že v Thajsku meditoval milion studentů v koordinované celosvětové akci budhistů a budhistických kněží. Proč nespustili Událost, ke které je zapotřebí 144 000 lidí?

COBRA – Protože nemeditovali ohledně Události. Pouze meditovali, aby způsobili pozitivní odezvu planety, a to se povedlo.

Rob – OK.  Ano, to je v souladu s informacemi od Plejáďanů a chápu to tak, že to, na co myslíte a co prožíváte s emoční intenzitou, se časem může stát vaší realitou. Jistě, jste v interakci s dalšími realitami, ale meditace na Událost je velmi specifická a je důležité, aby lidé, když ji dělají, udržovali tu specifickou myšlenku, že je odstraňována Kabala. Souhlasíte?

COBRA – Souhlasím s tím, že lidé musí udržovat tu specifickou myšlenku, že se Událost manifestuje a vizualizují si to a prociťují to a jistě, odstranění Kabaly je jedním z aspektů.

Rob – Ve vašem posledním vyjádření o Kuiperově pásu jste řekl, abychom si s tím nedělali starosti. Samozřejmě, je to něco, s čím asi nikdo z nás nemůže nic dělat. Je to mimo naše chápání a znalosti. My nejsme ve vnějším vesmíru. Máte nějaké informace…jsou v těchto věcech angažovány i nějaké pozitivní prvky tajných vesmírných programů? Nevzaly to již pod křídla pozitivní světelné síly?

COBRA – V Kuiperově pásu jsou základny Chimery a, samozřejmě, i spousta světelných sil, které patří k pozitivním kosmickým programům.

Rob – Dobře. Takže fungují pozitivní prvky tajných kosmických programů.

COBRA – Neříkal bych jim tajné kosmické programy, protože většina z nich se netýká této planety. ...Řekl bych to tak, že to nejsou pozemské programy zaměřené na ničení civilizací.

Rob – Jsou to zasvěcenci, nebo tací, jako ten chlápek, co odmítl pracovat v programu Kabaly?

COBRA – Odnože Hnutí odporu zůstávající na planetě X, plejádská flotila, andromedská flotila, síriánská flotila a další části Konfederace a některé další přírůstky z celé galaxie.

Rob – Děkuji. Úplně poslední otázka. Zmínil jste, že existují nějaké alternativní plány. Zdá se, že se zvyšuje počet pozorování mimozemských objektů. Stupňuje se to. Je to součástí toho, že proces odhalení byl Kabale vzat tím, že se stále zvyšuje počet pozorování na celém světě?

COBRA – Ano, jistě.

Rob – A jsou předpoklady, že negativní Kabala vytvoří své vlastní pozorování, aby tak informace byly zneužity jako dezinformace?

COBRA – Asi hovoříte o projektu Modrá záře. To se nestane.

Rob – OK. Děkuji. Jsem rád, že jste vysvětlil některé věci o Stvořiteli. Mám různé informace ohledně Velkého bílého bratrstva a o jistých aspektech pokusů proroků a kontaktérů přinést jisté informace o tom, jak vlastně funguje vesmír, a souhlasím, že byly překrouceny. Ale zdá se, že v jistou chvíli zasáhly světelné síly za pomoci jistých inkarnací, aby dosáhly jistých pozitivních změn. Souhlasíte?

COBRA – Ano.

Rob – Děkuji, Cobro, že jste opět přišel. Bůh vám žehnej a světlo zvítězí.

COBRA – Děkuji. Světlo zvítězí. Konec.

Zdroj: http://thepromiserevealed.com/q-a-with-cobra-december-15-2015/

Přeložila: Mirka
 

Vyhledávání