Aktualitky

Překlenovací seminář a Duchovní škola v Trnové 12_2021

Milí přátelé,
důvodu nouzového stavu se v prosinci neuskuteční 2 plánované semináře : Překlenovací seminář a Duchovní škola. Další termín sdělíme, až bude tato situace ukončena.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti Cobra - Rob Potter interview s Cobrou z 26. 1. 2016
Cobra - Rob Potter interview s Cobrou z 26. 1. 2016 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 16 Únor 2016 23:31

Rob – Dámy a pánové, opět zde máme Cobru. Mnoho lidí nám posílá dotazy - chci k tomu říct, abyste posílali maximálně 3 až 4 dotazy. Také, prosím, nežádejte, abychom v obecné rovině komentovali věci z youtube nebo z knih, a neptejte se na osobní záležitosti. Jenom připomínám, prosím, přečtěte si knihu, podívejte se na youtube a když, tak se ptejte na nějaké konkrétní věci. Také raději nekomentujeme práci někoho jiného. Prosím, držte se toho.

Minulý měsíc vznikla nějaká nedorozumění ohledně Cobrova interview, atd. Měli jsme nějaké názorové rozdílnosti. Chci ale říct, že absolutně Cobru podporuji. Vím, že má velmi čistý záměr. Stále ho bráním před útoky a podporuji ho. Dělal jsem 3 jeho konference, hodně jsem s ním pracoval a vím, že jeho informace jsou úžasné a silné.

Nikdo nás nikdy tak jasně neinformoval o plazmickém skalárovém poli a silách, které za tím jsou, o matrixových implantátech a podobně. Přesto se může stát, že na nějaké věci metafyzického charakteru máme občas rozdílné názory. To však na našem poslání nic nemění. Není to o mně, ani o Cobrovi. Cobro, souhlasíte?

COBRA – Ano, ponechme dramata a dělejme své poslání.

Rob – Jistě. V posledních týdnech se událo mnoho zajímavého. Od našeho posledního rozhovoru s Cobrou přišel na mou konferenci Alex Collier (kontaktér Andromeďanů s nimiž se několikrát setkal – pozn. překl.). Včera jste zveřejnil článek k deváté planetě, odkud, jak jste řekl, pochází Hnutí odporu a vysvětlil jste, že by tam lidé viděli modrou planetu z metanu a vody a kdyby se podívali na planetu z větší blízkosti, viděli by hranaté skleněné věci, asi okna, které z podzemí hledí do vesmíru. Dobrá zpráva je, že je to planeta Hnutí odporu. Také jste zmínil, že tady, na Maui, Chimera stále ovládá vesmírný centrální komplex v podzemí a že v něm ničí všechny důkazy o deváté planetě z hlavních světových astronomických observatoří na planetě. To vysvětluje, proč jsme o ní moc neslyšeli. Přečtěte si ten Cobrův článek a sledujte jeho blog www.2012portal.blogspot.com.

S ohledem na informace od Alexe Colliera se chci zeptat na Nibiru, i když jste se o tom již v předchozím článku zmínil a částečně jste na to odpověděl. Má Hnutí odporu nějaké informace o tom, že by nějaké planety nebo komety nebo nějaké neviditelné malé slunce mělo přijít do naší sluneční soustavy a ovlivnit Zemi a její vulkanickou činnost, či podobně?

COBRA – OK. Odpověď je mi známa, jsou si zcela jisti, že neexistuje nic, co by se v blízké budoucnosti mělo k zemskému povrchu přiblížit natolik, aby to ovlivnilo tektonickou činnost planety či mělo na ni nějaký katastrofální vliv. Teď nic takového v naší sluneční soustavě neexistuje.

Rob – Nedávno jsem měl rozhovor s Randym Kramerem, který bude brzy zveřejněn a on potvrdil informaci o Nibiru, že se objevuje každých 3600 let. Takže by se měla objevit až za 1200 let.

Podle záznamů Billyho Meiera byla oběžná dráha Nibiru narušena, takže nebude pro Zemi představovat žádné nebezpečí. Vy jste řekl, že nebude nic, co by způsobilo narušení. Je možné, že by se objevilo něco velkého v sluneční soustavě, ale že to nezpůsobí žádné škody, ale ovlivní pouze počasí či podobně?

COBRA – Jak tomu rozumím, není žádné  nebeské těleso, které by narušilo život na Zemi. Ale to, co se děje, a již to běží, je, že došlo ke galaktické pulzaci. Děje se to každých 26 000 let a již to ovlivňuje počasí na planetě.

Rob – Obíhaly nějaké informace, že může dojít ke zvýšené kataklyzmatické činnosti, kterou nemohou naši galaktičtí bratři a sestry ovlivnit. Musí docházet k určité tektonické aktivitě a k některým věcem musí dojít. Chci jenom připomenout, že nedávno bylo zemětřesení u pobreží  Malibu (Kalifornie - pozn. překl.) a u Aljašky. Byla ta zemětřesení přirozená, anebo se něco dělo s podzemním portálem v Malibu?

COBRA – Nic, co se na těch místech dělo, nebylo nepřirozené.

Rob – Takže je to jasné. Cobra říká, že se na nás nic neřítí a že ta věc s Nibiru není pravdivá. Vyjasnili jsme si, že to kosmické těleso, o kterém se nedávno veřejně hovořilo, není Nibiru, takže není třeba se obávat ani panikařit. Nejedná se o kometu-ničitele. V listopadu začala zvýšená radiace a někteří soukromí badatelé to potvrdili. Můžete k tomu něco říct? Je to z Fukušimy, nebo proč byla v západní části USA od listopadu do prosince zvýšená radiace?

COBRA – Nedělo se to pouze na západě USA, ale v celých USA a nemá to souvislost s Fukušimou. Spíše to má souvislost s jistými experimenty negativních vojenských složek a bohužel, ty zvýšené hodnoty jsou skutečné. Nejsou extrémně nebezpečné, ale je to důvod k znepokojení. Není důvod mít strach, ale je dobré, aby si toho byli lidé vědomi a aby to lidé monitorovali nezávisle na veřejných institucích. Je to dobrý nápad, že lidé mají taková měřící zařízení.

Rob – Ano, já jsem si takový malý přístroj koupil za 50,-USD, lze to vložit do i-phonu. Je to aplikace. Vzal jsem to do obchodu zde v Maui a v oddělení ryb jsem zkoumal, zda tam není nějaká radioaktivita. Nic to neukázalo….

V předchozí aktualizaci jste hodně mluvil o pozitivní aktualizaci finančních systémů. Co se událo od té doby, změnilo se něco od doby, co se čínský yuan stal mezinárodní měnou? Spadnul index Dow a Baltic. Můžete to komentovat? Co se děje ve finančním systému a je něco, na co se můžeme těšit?

COBRA – Ano, samozřejmě, ten proces pokračoval i v posledních týdnech. V zákulisí probíhá mnoho příprav, aby se měnový košík dostal do rovnováhy a aby ty měny dostaly vyrovnanou a vyváženou perspektivu, když dojde k finančnímu resetu. Východní aliance posiluje na finanční frontě. Pokračuje útok proti Kabale tím, že byly sníženy ceny ropy, protože to dostane Kabalu na kolena. Je to jeden z hlavních zdrojů jejich příjmů a proto cena ropy tak klesá. A vedle toho to samozřejmě pokračuje na politickém poli a na vojenském. Je to postupný proces, je pomalý, aby se věci děly opatrně a nevyvolaly žádné negativní reakce ze strany Kabaly.

Rob – Setkal jsem se s člověkem, který byl velkým hráčem v obchodu s plošinami. Byl pozván na Bushův ranč a byly mu nabídnuty peníze, a on to odmítl. Pracuje s Číňany. Zveřejním část informací, které ten člověk vypustil, on s tím souhlasil. … Řekl, že členové Kabaly zvou některé lidi na své schůze a snaží se je zlomit. Údajně byli nějací lidé financováni, řekl, že Obama si zrovna koupil obrovský pozemek a dům, myslím, že v Kataru. Proč by mu dávali peníze? Vždyť to jsou ti špatní. Existuje finanční podporování i ze strany pozitivních skupin?

COBRA – Ne, bohužel, ten projekt, o kterém jste slyšel, je o tom, že špatní kluci dali nějaké peníze svým přisluhovačům, aby byli poslušní. To je vše. Nemá to nic společného s finančním restem. Nic s tím, v co jsme doufali. Je to něco úplně jiného.

Rob – Poslední dotaz ohledně financí. Někde došlo k runům na banky (hromadnému vybírání hotovosti – pozn. překl.), kdy si lidé vybírali nějaké peníze ze svých bank. Je dobré to dělat? Vždyť takový run způsobí paniku, anebo by si lidé měli vybírat peníze z bank postupně, co myslíte?

COBRA – Již dávno jsem řekl, abyste si vzali peníze z bank. Zaprvé to tam není bezpečné, zadruhé, když je necháte v bance, umožňujete Kabale, aby pokračovala ve svém kontrolním mechanizmu.

Rob – OK lidičky, to zvýší prodej trezorů a držte ty peníze v bezpečí. Můžete k penězům přiložit Mylar (speciální pokovovaná fólie – pozn. překl.) a to zabrání, aby přístroje Kabaly zjistily, kolik peněz máte v domě. Věřte mi, oni takové přístroje mají. Ty mikročipy v dolarech jim řeknou, kolik peněz máte v autě, když projíždíte mýtnými bránami a podobně. Takové technologie existují.

Teď změníme téma. Jeden vědec řekl, že dle současných vědeckých teorií zdroj tepla v zemském jádru údajně pochází z naakumulované energie z asteroidů, které jsou na Zemi. Mně je to trochu podezřelé. Je pravda, že Země a stálé teplo jsou výsledkem vlivu hvězd, nebo jak to je?

COBRA – Něco na tom je. Původní zdroj tepla v každém v tomto vesmíru pochází z původní jedinečnosti. Není to něco, co se stalo jen tak. Velký třesk není pouhým výbuchem, k němuž došlo kdysi dávno. Existuje jistý hyper dimenzionální tunel, který je mezi touto dimenzí a vyššími dimenzemi, a to umožňuje neustálý tok energie, která je něčím víc než pouhou energií a která se na fyzické úrovni může zhmotnit. A to je jeden z důvodů, proč mají vědci někdy problém s popisem energetické vibrace a úhlové vibrace těla, protože existuje určité množství energie, která „nepasuje“ do jejich výpočtů, řekl bych. Je to proto, že nepochází z fyzické úrovně. Abych to řekl jinak, střed planety je portálem a energie pochází z tohoto portálu.

Rob – Děkuji. To potvrzuje to, co řekl Dr. Frank Strange, když byl s velitelem Valiant Thorem. Oni se vlastně přemístí z portálu vnitřní Země na Venuši. Jeden člen naší egyptské výpravy z r. 2012 se ptal: Existují důležité vortexy, které jsou ovládány temnotou a jsou jištěny různými entitami, parazity, éterickým technologiemi. Pokud ano, můžete o tom říct něco víc?

COBRA – Ano, jsou zabezpečeny entitami a technologiemi a technologií č. 1 jsou strangeletové bomby na plazmické úrovni a to udržuje tyto vortexy stabilní.

Rob – OK. Ale myslím, že některé ty vortexy se hroutí. Jsou ty vortexy napojeny na přirozené uzly, čili na zemské ley linie?

COBRA – Ano, je to vše propojené.

Rob – Jak se mění vibrace planety a na planetě jsou vytvářeny tyto nové ley linie, zůstanou v důsledku toho některé vortexy nefunkční, protože se změnila vibrace Země, anebo se tyto vortexy pokoušejí přizpůsobit novým ley liniím?

COBRA – Rozpuštěny budou pouze negativní vortexy. Budou zrušeny anebo se změní na pozitivní, takže až nastane čas, na planetě nebudou žádné negativní vortexy.

Rob – Velmi dobře. Alex Collier řekl, že frekvenční plot se zhroutil. Nevím, co to znamená. Nebyl jsem na kontinentu a zde na Havaji je to, pokud jde o vibrace, pěkně čisté. Řeknete nám aktualizace ohledně plazmické sítě skalárového pole týkajícího se fyzické stránky satelitů a některých nižších technologií  kontrolního matrixu na Zemi? Došlo v poslední době k nějakému vývoji?

COBRA – Došlo k nějakému vývoji na fyzické rovině, ano, došlo ke zlepšení, ale bohužel, plazmický aspekt není ještě zdaleka v pořádku.

Rob – Je stále aktuální situace s vlnami ELF (energie o nízké frekvenci – pozn. překl.), které zavádějí rušivá pole do každé elektrické sítě v USA, jsou tedy tyto vlny ELF, které jsou součástí matrixu kontroly mysli prostřednictvím elektrických obvodů, stále ještě ve všech domácnostech?

COBRA – Ano, stále to tak je, protože plazmický aspekt elektřiny tu stále je a o ten se zatím nikdo nepostaral.

Rob – To je škoda. Další otázka: zda je to, co vidíme očima, opravdu jenom sen, který je ovládán temnými silami do té míry, že se vlastně díváme na film, řízený temnými silami? Hraje v tom nějakou roli Umělá inteligence?

COBRA – Ne, do takové míry to není ovládáno. Není to pravda.

Rob – A co je kontrolováno a do jaké míry?

COBRA - Umělá inteligence je softwarová stránka technologie, kterou vytvořily biologické bytosti Chimera jako nástroj, který jim pomáhá ovládat planetu v tomto sektoru galaxie. Umělá inteligence nepředstavuje problém. Hlavním problémem je svobodná vůle bytostí, které přešly na negativní stranu. Umělou inteligenci lze hacknout a Hnutí odporu s tím nemá problém. Oni to ve svém prostředí zcela zvládli a bude to možné i v tomto prostředí, jakmile bude dosaženo kritického množství lidí, kteří použijí svobodnou vůli na podporu takového rozhodnutí.

Rob – Díky. Další dotaz se týká Alfreda Lambremonta Webbera. Já jsem to moc nesledoval, protože je to spíše negativní a vím, že pozitivní část naší vesmírné rodiny bude schopna se o to postarat. Je to zatím mimo možnosti lidské technologie, pokud je to skutečné a vy jste zatím hovořil o fyzickém aspektu. Dotaz zní: co je pravda na historce s černou látkou/hmotou? Někteří lidé z určitých programů říkají, že si vzpomínají, že dostali injekci s nějakou černou látkou. Můžete to vysvětlit?

COBRA – Ano, taková technologie existovala. Byla dost nebezpečná, ale postarali se o ni. Nebyla vždy černá, někdy byla tmavě zelená nebo hnědá. Různé barvy. Byla to vlastně biologická tekutina naplněná nano-částicemi ovládanými přes programy Umělé inteligence. Ale opět, toto bylo Hnutí odporu schopno ve svém okolí zcela zničit. Může to ještě být problém v jistých velmi tajných negativních vojenských programech, ale nikde jinde. V době události to bude odevšud zcela odstraněno.

Rob – To je dobrá zpráva. Takže černá hmota sice existuje, ale není to něco, s čím bychom si měli dělat velké starosti. Chcete k tomu ještě něco říct?

COBRA – Ano. Nedostane se to ven mezi lidi; pokud by to hrozilo, Hnutí odporu by to zcela odstranilo z planety. V současné době může černá hmota existovat pouze ve velmi kontrolovaných  specifických podmínkách, které jsou pouze na určitých místech a tato jsou pod velením negativní části armády. Nemohou jen tak existovat na povrchu planety.

Rob – Chtěl jsem trochu hovořit o Lenu Horowitzovi, s nímž jsem dělal rozhovor, ještě to nevyšlo. Je to vynikající zubař, expert ve virologii, sleduje očkovací plány Kabaly. Bohužel, nedávno došlo k situacím, kdy děti zkolabovaly okamžitě poté, co dostaly vakcíny. Stále dochází k velkému používání vakcín jako zbraní. Například se nedávno stala takovou zbraní horečka Dengue, byly uzavřeny části Havaje, a stále tu pandemii rozviřují. Víme, že zabili Andrewa Moldena, muže, který prokázal, že autizmus je způsoben vakcínami. Dámy a pánové, žádné očkování. Můžete něco říct k těmto plánům a programům, které stále pokračují? Lidé mají obavy. Kdy už bude konec s těmi viry, které se objevují, a s těmi vakcínami? Dávají se do nich stále ještě mikročipy, nebo jak je to?

COBRA – Ne, už tam nejsou mikročipy, ale vakcíny jsou smrtelný jed. Není to legrace. Je třeba proti tomu vážně bojovat. Je třeba šířit informace o očkování, jeho vedlejších účincích a pozvednout hlas.

Rob – Děkuji. Doporučuji, aby si lidé přečetli článek, který jsem dělal s Lenem Horowitzem a také tam uvidí, jak lze bojovat proti programům očkování, a jak s tímto tématem zacházet.

Někdy přichází dotazy k jednotlivým zemím. Tady je jeden ohledně změn v Polsku. Lidé chtějí vědět, zde je tamní vůdce součástí Kabaly. Můžete něco říct o rozruchu, který byl nedávno v Polsku?

COBRABudeme ho posuzovat dle činů, jako kohokoliv jiného. Není tak důležité, zda je nějaký vůdce součástí Kabaly anebo zda je s ní spojen. Otestují ho okolnosti, protože dokonce i mnozí političtí vůdci, kteří nepatřili ke Kabale, podlehli tlaku, nebyli dost silní. Takže uvidíme za pár měsíců.

Rob – OK, děkuji. Jsou v Norsku nějaké velké vortexy anebo vstupy do vnitřní země?

COBRA – Ano, jistě. 

Rob – Můžete to trochu rozvést? Kdo je tam a jaká je situace.

COBRA – V Norsku je velmi silná plejádská energie a bohužel, jsou tam nějaké negativní vojenské základny, které monitorují a pokoušejí se kontrolovat plejádské aktivity. Základny byly na ta místa umístěny právě kvůli Plejáďanům.

Rob – Zde se jeden pán dotazuje na jednu část rozhovoru s Cobrou, týkající se homosexuality. …Raději to budu citovat: …“ většinou je sexuální energie manipulována Archony, protože když byla sexuální energie traumatizována a nemůže být vyjádřena ve vztahu muže a ženy, může pak být vyjádřena takto, ale není tomu tak vždy. Je také možné, že existuje duchovní spojení mezi dvěma bytostmi stejného pohlaví, které může být také vyjádřeno sexuálním vztahem“.

Ten člověk říká:“ Protože jsem sám homosexuál, jsem rozhozen z toho, že se vychází z toho, že heterosexualita je zdravá a homosexuální vztahy jsou nezdravé a nepřirozené. …Nemohu se přenést nad tím, že poté, co jsem se konečně začal mít rád, musím poslouchat, že jsem asi byl nezdravým způsobem zmanipulován, protože mne nepřitahuijí ženy. Naše duše jsou bezpohlavní a také některé mimozemské bytosti. … Chtěl bych jenom říct, že lidé potřebují mít rádi sami sebe a neměli by se odsuzovat…. “. Můžete mu nějak odpovědět?

COBRA – Jistě. Já ho nijak neodsuzuji. Je to jeho osobní volba a rozhodnutí. Já neříkám, jaký vztah je zdravý anebo nezdravý. Je to jeho osobní věc. Ale říkám, že ve většině případů máte mužskou anebo ženskou polaritu tvůrce vesmíru. Proto je možné mít zdravý vztah mezi mužem a ženou. Také jsem řekl, že je možné, aby měly zdravý vztah dvě duše se stejnou polaritou, například dva muži, pokud tam existuje spojení na úrovni duší.

Rob – Velmi dobře. Díky za vysvětlení. …

Nedávno jsme dostali další várku kamenů čintamáni od hledačů kamenů a lidé z nich mají opravdu radost. Mám možnost získat obroušené kameny. Tady je dotaz. Většinou mají lidé pozitivní zkušenosti, ale je zde někdo, kdo ty kameny nosí pořád a zažívá velké emoční výkyvy a návaly hněvu. Jak pracují ty kameny, když čistí emoční stavy lidí? Je to jejich hlavní úkol? Jak dochází k těm emočním výkyvům?

COBRA – Když máte kámen čintamani, musíte vědět, že vás zavede na cestu zrychleného vývoje. Dostane vás do zrychleného očistného procesu. Je to silný kámen. Není pouze kusem mrtvé hmoty. Je živý energií. Nevloží do vás žádnou negativitu, ale vyprovokuje to, co je ve vás a vynese to blíže k povrchu, abyste to viděli, pozorovali a propustili. A pro některé lidi to znamená propuštění silných emocí, pro někoho to může znamenat opuštění systémů přesvědčení. U některých lidí záleží na tom, kdo ten kámen nosí, takže neexistuje návod, jak s kamenem zacházet. Musíte s ním komunikovat. Je to živá bytost. Je to velmi inteligentní průvodce, který vám může pomoct dostat se přes ten proces, ale, víte, ten proces může být někdy intenzivní.

Rob – Ano…kdysi, v začátcích mých kontaktů s Plejáďany jsem občas některé takové věci pozoroval. Oni trvali na tom, že krystaly mají vibrační pole a samozřejmě paměť, se kterou mohou být naše lidská těla v interakci. Můžete něco říct o krystalech a jejich pyramidovém tvaru? Víme, že když se zmáčknou, vytvářejí elektřinu, ale lidé těžko chápou, že jsou to vědomé bytosti.

Chtěl bych k tomu něco rychle dodat. Někdo mi řekl o chlapíkovi, byl to kněz a vědec a ten vyvinul přístroj, se kterým se dalo podívat dovnitř těla. Jezuité to samozřejmě chtěli kontrolovat. Nedovolili by to pustit ven.

Držel to v tajnosti. Žil v Anglii, ale jisté části této technologie unikly ven a v zásadě to umožňuje podívat se do těla. Filmovali obrazovku toho přístroje a byl tam krystal a něco se pohybovalo mezi člověkem a krystalem, tam a zpátky, a když si to všimli lidé, kteří filmovali obrazovku, bylo to, jakoby si to ta bytost uvědomila, že je pozorována a klidně si sedla do krystalu. Jaká je úroveň vědomí krystalů (týká se to i drahokamů), všechny pracují na nějakých energetických vlnách. Jak to funguje?

COBRA – Má to 3 aspekty. První je éterický, tj. že je zde vždy jistá andělská bytost, která je spojena s určitým kamenem a která převádí energii prostřednictvím toho kamene. Když jdete víc do fyzična, tak, za druhé, krystalem prochází plazmický proud, protože krystalické struktury mají sklon vytvářet rezonanční pole, přes které může plazma proudit trochu jinak než přes nějaké jiné médium. Za třetí, tím se vytváří jedinečný typ plazmy, která určitému konkrétnímu krystalu pomáhá mít určité vlastnosti, což by jinak nebylo možné.

Rob – Díky. …lidé se ptají, jak kameny čintamani používat. Já doporučuji, aby si obstarali perové lasery, nebo já je mám na stránkách, a zamířili laserem na kámen. Teď přejdu k další otázce.

Lidé se ptají na manifestaci a modlitbu. …Můžete popsat, jak se dá spojit se svou Já Jsem přítomnosti? …

COBRA – Je to mentální proces. Děje se to v tichu a prázdnu. Nedívejte se na instrukce, ale uvolněte se a poddejte se tomu a buďte v tom tichu, v tom prázdnu a věci se začnou dít.

Rob – Ted se vraťme sem do reálného světa. Nedávno jsem dělal nějaké články o Hillary a Billu Clintonových, a jejich obchodech s drogami, o sexuálních otrocích a zločinných aktivitách a vraždách, které se kolem nich děly. Když byli ve Wacu, většina lidí si to neuvědomuje, ale bodygard Billa Clintona byl jeden z prvních, kdo se objevil v okně a přišla druhá skupina a zavraždila ho. Což nás přivádí k druhé otázce. Nedávno čtyři agenti Hillary Clintonové z tajné služby zahynuli  při bouračce. Co vy na to?

COBRA – Zemřeli, protože chtěli mluvit a vy víte, že ona má mnoho tajemství, o kterých nechce, aby se vědělo.

Rob – OK. Je to jasné. To nás vede k další otázce. Je muž, který s tím vyšel na světlo a další, který mne kontaktoval…řekl, že když byl mladý, používali ho jako sexuálního otroka, ve věku od 9 do 16 let, na večírcích Tajné Kabaly. Podobá se to filnu Stanley Kubricka. „Oči zavřené dokořán“ s Tomem Cruisem, podobně i v dalším filmu, již nevím, jak se jmenoval, kde ta elita měla ty strašné sexuální večírky a podobně. Nevím, zda jste o něm slyšel, ale jeden muž s tím vyšel, byl již starší a říká, že byl mimořádným sexuálním otrokem a že na ty večírky chodili lidé z Hollywoodu, a tam byli klonováni a pak mučeni v rituálech a tak. Prohlašuje některé divoké věci, včetně toho, že Dick Cheney zabil 21 klonů. Myslím, že je to možné.

COBRA – Nejenom že je to možné, ale vlastně se to dělo, zejména v období od konce sedmdesátých let do zhruba 2001-2002.

Rob – Takže teď již k těm vraždám nedochází? Můžete o tom mluvit?

COBRA – Klonování za účelem, aby byly ty klonované bytosti použity v takových rituálech, se již neděje.

Rob – OK. To je dobře, ale ten chlap o tom říká, že to bylo nedávno, takže možná si pouze teď vybavuje některé vzpomínky.

COBRA – Říká, že se to dělo nedávno? Co vlastně říká?

Rob – Říká, že nedávno, říká, že byl slavný černý herec, který náhle zemřel, Bernie Mack, vzali ho na takové párty, víte, oni těm lidem z Hollywoodu postupně ukazují hlubší a hlubší úrovně a pokud nesouhlasí, tak již s nimi nejdou dál. Ale stala se ta věc a ten herec řekl, že by se s tou dotyčnou osobou nemělo takto zacházet a tak ho z rituálu odvedli a další den měl mozkovou příhodu a byl mrtev.

COBRA – Ano, to je pravda. Ty rituály se dějí, ale již do toho nejsou zapojeny klony.

Rob – OK. Je to děs. Řekněme si teď o situaci v Evropě – někdo se ptá: Před časem jste naznačoval, že pod pláštíkem uprchlíků přicházejí do Evropy velmi negativní lidé a že je světelné síly mohou lehce identifikovat a odstranit. Došlo ke znásilněním. Je zde nějaký pokrok ohledně odstranění těch nepřátelských muslimských elementů, které přišly na evropský kontinent?“

COBRA – Nemohu odpovědět. Je to tajná informace.

Rob – OK, ale zřejmě se na tom pracuje.

COBRA – Jistě, jistě. Nelze odstranit vše najednou, ale mají plány, ale, jak jsem řekl, je to teď vysoce citlivé téma.

Rob – To určitě. Každou chvíli sleduji média. Moc jsem toho neslyšel, samozřejmě nejsem v Evropě a nevím, co se tam děje. Ale slyšel jsem o těch hrozných znásilněních, k nimž dochází, jako tomu bylo v Egyptě. Ta strašná neúcta k lidskému životu a zejména vůči té posvátné ženské vibrační energii na této planetě, je jednou z nejvíce srdcervoucích věcí, které v těch násilnostech vidím. Co mohou udělat obyčejní lidé, aby pomohli léčit; pozitivní meditace? Anebo vzpomínková shromáždění  se svíčkami v ulicích? Jakou nenásilnou cestou můžeme zaměřovat pozornost na tuto situaci, aby již nikde ve světě neeskalovala?

COBRA – První věcí, samozřejmě, jsou meditace, které vnesou do situace víc rovnováhy a další věcí je podpořit ženy, zejména ty, které jsou terčem a dát jim co nejvíc podpory, zejména se to týká lidí, žijících v těch oblastech, kde se to děje.

Rob – Ok. Dívám se na rozhovory s Corey Goodem. Myslím, že jsem u dílu 11 nebo 12. Ohromující informace. Je to jiné, než číst, co o tom říkají lidé, protože je to pak pozměněné. Velmi si cením ty informace, ale on vůbec nekomentuje pozitivní konfederaci, ani pozitivní agarthskou síť. Asi nemá takové informace nebo kontakt. Ale ptám se, co si Cobra myslí o Coreyho prohlášení, o nanočásticové umělé inteligenci ve vesmíru a na Zemi? Stále se to děje v určitých částech galaxie, co myslíte?

COBRA – Ne, již ne. A to, co bylo popsáno jako infekce nanotechnologickou umělou inteligencí, je vlastně totéž, je to jenom jinak popsaná plazmická síť. Jedná se pouze o jinou terminologii.

Rob – Cobro, rád bych slyšel váš komentář na toto. …Existuje plazmické éterické pole, které je spojené s počítači a technologiemi mnoha pozitivních sil, patřících ke konfederaci. Jak tomu rozumím, je to bezpečná technologie, na rozdíl od Umělé inteligence, která je manipulována a ovládána. Je to technologie napojená na univerzální plazmické pole světla a lásky napříč vesmírem, a to pole znemožní jakékoliv negativní aktivity. Jinými slovy, pokud by se ta technologie dostala do špatných rukou, nešlo by ji použít ke špatnému účelu. Jedná se zde o pozitivní napojení na vesmírnou inteligenci, která je napojena na technologie pozitivních sil, pokud je používána pozitivním způsobem?

COBRA –Ano, jistě. Plazma vůbec není špatná. Samozřejmě, existuje také pozitivní plazmická síť, kterou používají světelné síly na vytvoření galaktických světelných sítí a to je pozitivní světlo. Je to něco nádherného a nelze to zneužít.

Rob – Ano, a mám pocit, že mnoho naší technologie, přestože není na vysoké úrovni, hodně naší posvátné geometrie, pyramidy, krystaly, a hvězdné brány se na to vlastně nalaďují a ten proces urychlují. Je to tak?

COBRA – Ano, velmi správně.

Rob – Někdo chce znát pravdu ohledně Knihy Mormonů. Nejdřív si řekněme o knize a zkušenosti Josepha Smitha. Byly ty kontakty Josepha Smitha pravé a pozitivní a byly pro lidstvo přínosem?

COBRA – Nejdříve to byly pravé kontakty a samozřejmě, pak to bylo hned v tajnosti překrouceno.

Rob – Taková je pravda o Knize Mormonů a církvi spasitele posledních dnů. Je zkažena, jako všechna ostatní náboženství a je řízena, aby lidi oklamala.

V dalším dotazu se říká, že ve snech jsme zcela otevřeni a jsme jasnovidní. Proč tedy v našich snech s námi naši průvodci nehovoří otevřeně, aby nám pomohli uvědomit si skutečnou povahu reality a války mezi dobrem a zlem v našem životě.

COBRA – Jedním z problémů jsou implantáty, které byly zavedeny přesně kvůli tomu, aby takovému spojení zabránily. A když budou odstraněny všechny implantáty a když bude také odstraněn závoj, plazmická síť a všechno, bude mnohem silnější spojení mezi člověkem a vyšším já a bude to mnohem přirozenější.

Rob – Takže lucidní snění a podobně, bude po události mnohem dostupnější a bude mnohem víc kontaktů, ano? COBRA – Ano.

Rob – Alex Collier nedávno konstatoval, že naše spící DNA začíná vibrovat a probouzet se na vyšší úroveň jako nikdy předtím a že děti jsou v tomto ohledu mimořádně silné. Můžete říct o DNA? Budeme schopni se znovu propojit, když bude odstraněn plot a zrychlí se vývoj DNA, abychom měli sjednocenou mysl, místo rozhozených myšlenek?

COBRA – DNA je pouze důsledkem rozšířeného vědomí, takže to, co se rozšíří, bude naše vědomí a DNA se pouze této nové frekvenci přizpůsobí.

Rob – Tady je otázka. Těsně před druhou světovou válkou napadla Itálie Etiopii a císař Haile Sellassie šel před Ligu národů obhajovat svou zemi. Mnozí považují jeho slova za prorocká, předvídal druhou světovou válku. Invaze do Etiopie vypadá jako boj Vatikánu s etiopskou ortodoxní církví. Protože víme, že Vatikán je spojen s Archony, jaké je pozadí té věci?

COBRA – Byli za tím jezuité a samozřejmě, jezuité chtěli do té reality vtisknout svou vlastní verzi náboženství. Byla to realita programování mysli v každé zemi na planetě, proto Itálie napadla Etiopii.

Rob – V Etiopii zavládl v sedmdesátých letech min. století komunistický režim. Komunisté drželi císaře v izolaci. Jednou šel do kostela k modlitbě a již ho nikdo neviděl. Vzaly ho pozitivní síly, nebo byl zavražděn, anebo máte nějakou informaci o jeho údajně smrti nebo zmizení?

COBRA – Dle mých informací ho vzaly negativní síly.

Rob – To nejsou dobré zprávy. On opravdu miloval Boha a byl to velký muž a staral se o svůj národ.

Můžete nám říct o mrakodrapu v Dubaji, který hořel na Silvestra? Před požárem tam bylo vidět UFO. Mrakodrap se nezřítil, ale zemřelo mnoho lidí. Máte o tom nějakou informaci?

COBRA – Je to součást operací Kabaly, zasít na planetu víc strachu a nízkých frekvencí.

Rob – Korea prohlašuje, že odpálila vodíkovou bombu. Lidé tomu většinou nevěří. Víte o tom něco? Byl to regulérní podzemní nukleární zkušební výbuch Kabaly, aby vytvořil víc strachu?

COBRA – Přesně tak. Vůbec to nebyla vodíková bomba….

Rob – Jaký je význam starověké památky Gobekki Tepe, 160 km od Aleppa. JJ Hurtak kdysi dávno řekl, že je to velmi důležitá oblast a vyjádřil naději, že nepřijde válka, která by ta posvátná místa zničila.

COBRA – Jednalo se o společnost, která se velmi rozvinula bezprostředně po pádu Atlantidy. Bohužel, nebyla to mírumilovná společnost uctívající Bohyni. Měli silnou vazbu na své drakoniánské pány, ale zanechali po sobě docela úžasné památky. Řekl bych, že z nich bylo objeveno anebo vykopáno 10%.

Rob – Jaký je pravý ezoterní význam Oka Horova. Slyšel jsem, že se týká našeho vztahu mezi epifýzou, šišinkou mozkovou a hypofýzou, podvěskem mozkovým. Má více dimenzionální význam.

COBRA – Říká se tomu oko a je to interdimenzionální portál. Je v prostředku, spojuje fyzický mozek s éterickým mozkem a s vašimi vyššími dimenzionálními těly a tento vnitřní orgán umožňuje lidskému mozku zaznamenávat myšlenky, proto jsme schopni myslet. Proto mohou naše fyzická těla fungovat. Není to jenom orgán vnitřního zraku, ale je to spojnice, která je součástí fyzického těla.

Rob – …takže zde máme ezoterní anatomické vztahy vnitřního oka. Když už se pohybujeme na poli duchovního osvícení, tak např. Rosenkruciáni byli na určité úrovni převzati, ale kolem Rosenkruciánů existuje obrovské množství pozitivních skutečných informací, to nelze popřít. …Rosenkruciánský řád je obrazem růže a kapek na okvětných lístcích. Řád zlatého úsvitu je tajná společnost, vytvořená částí řádu, která se odtrhla od skupiny. Jméno bylo zvoleno proto, že představuje nejvýznamnější zdroj hlavní složky elixíru života a kamene mudrců. Existuje také další řád, zvaný Jitřenka, který se odvolává na planetu Venuši, když vychází měsíc nebo slunce. Tu hvězdu vidíte, když je ráno v plném rozbřesku. Můžete hovořit o ranní rose jakožto o posvátném zdroji, anebo že je používaná jako elixír života, nebo podobně. Řekněte nám o ranní rose.

COBRA – Ten dotaz je jistě od někoho, kdo je hluboce zasvěcen do mystérií, protože ranní rosa je kódový název jisté esence. Víc neřeknu. Pouze řeknu, že v jistých kruzích je to známo jako šestnáctá barva.

Rob – Co o tom víte, jak je to používáno?

COBRA – Vím o tom, ale není to věc, o které by se dalo mluvit v rádiovém vysílání. Když mi ten člověk napíše mejl, mohu s ním diskutovat soukromě (zajímavé – pozn. překl.).

Rob – Můžete mluvit o události ve Fatimě a jak se to stalo. Objevil se mrak. Lidé viděli slunce, jak se pohnulo, byla to kosmická loď. Myslím, že na to kdysi již byl dotaz. Můžete říct o fatimském proroctví, proč nikdy nebylo zveřejněno třetí proroctví, a o čem bylo?

COBRA – Proroctví nebylo zveřejněno, protože odhaluje původ římskokatolické církve a proroctví bylo o tom, jak ta církev zanikne. Pokud by proroctví bylo celé zveřejněno, odhalilo by pozadí, z něhož římskokatolická církev vyšla.

Rob – Děkuji. To byl poslední dotaz. Pokud je něco, co chcete říct posluchačům…

COBRA – Ano, ale nejdříve chci říct, aby lidé pokračovali v meditacích pro Evropu. Jsou stále zapotřebí. Mám spoustu informací, které odhalím, až nastane pravý čas. Nevím, kdy to přesně bude, lidé musí být trpěliví, protože je hodně věcí, které zatím nesmím říct...

Rob – Děkuji. Také Louisa Polennza, která pracuje s velvyslancem Červeného draka, chtěla, abychom zmínili, že pořádá meditace za světový mír, a doufá, že se to bude dát spojit s touto skupinou. Formálně to nemůžeme udělat, je na to málo času. Ale všechny meditace jsou nádherným voláním po míru. Tohle je tedy volání po míru od Luisy, která to organizuje, netýká se to žádného náboženství. Nepodporuje to žádné informace týkající se financí. Je to snaha o mír. S tím se s vámi loučím, děkuji Cobrovi. Světlo zvítězí.

COBRA – Děkuji.

Rob – Uvidíme se příští měsíc. Omlouvám se, že tento rozhovor přišel tak pozdě, ale Cobra byl skoro 10 dnů pryč. Mír planetě.

Zdroj: http://thepromiserevealed.com/q-a-with-cobra-january-26-2016/

přeložila: Mirka K.

 

Vyhledávání