Aktualitky

Překlenovací seminář a Duchovní škola v Trnové 12_2021

Milí přátelé,
důvodu nouzového stavu se v prosinci neuskuteční 2 plánované semináře : Překlenovací seminář a Duchovní škola. Další termín sdělíme, až bude tato situace ukončena.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti Cobra - Interview Cobra a Untwine, 11. února 2016
Cobra - Interview Cobra a Untwine, 11. února 2016 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 23 Únor 2016 18:37

Untwine: Máme pevně daný počet duchovních partnerů?

Cobra: Ne, ale moc se to nemění. V zásadě je počet odvozen od bytostí, které se před miliony let společně vynořily coby rodina duše z galaktického centrálního slunce, ale existují jisté faktory, které počet duchovních partnerů mohou změnit.

U: Takže, pokud se vyskytnou výrazné nové kompatibility nebo naopak, nekompatibility, tak se někdo může stát novým duchovním partnerem, anebo jím přestane být?

C: Je to možné za určitých zřídka se vyskytujících okolností, že někdo, kdo byl duchovním partnerem, jím již není. A naopak.

U: Kolik jich máme v průměru?

C: Řekl bych, že tucet nebo dva tucty, 12 nebo 24, to jsou hezká symbolická čísla.

U: Jaký je skutečný vzestoupený archetyp Bohyně Bastet ?

C: Plná síla a stabilita.

U: Starodávná božstva, která jsou často zobrazována se zvířecími hlavami, jako Ganéša nebo Sechmet, jde o doslovnou, nebo symbolickou podobu?

C: Je to obojí: symbolické zpodobnění a stará vzpomínka z doby Atlantidy, kdy bylo mnoho takových bytostí přítomno na povrchu planety. Čili již nevpadají tak, že by měly hlavu zvířete, ale v době Atlantidy bylo mnoho bytostí, které tak vypadaly.

U: Jaký je vzestoupený archetyp planety X a jakou má úlohu v naší astrologii ?

C: Planeta X je planetou symbolizující Osvobození. Planeta X v astrologii, v našem osobním horoskopu, je vlastně prahem, výstupem z karantény Země.

U: Můžeme vidět, kde se v našem horoskopu nachází?

C: Momentálně ne, protože údaje o poloze planety X zatím nebyly povrchové populaci odhaleny.

U: Jaký je skutečný vzestoupený archetyp Pluta?

C: Pluto je energií transformace, Pluto spouští vše, co bylo potlačováno, a rozpouští pasti, všechny hranice, izolaci, všechen útlak, takže je to velmi mocná revoluční síla.

U: Takže hraje důležitou úlohu při osvobození naší planety, ano ?
C: Ano, také.

U: Jaký je vzestoupený archetyp Neptuna ?
C: Energie Neptuna je energie mystického spojení se Zdrojem a mystického spojení s naším vyšším já, s naší vlastní duší.

U: Je prorok Mohammed vzestoupený?
C: Bytost, která byla známa pod tímto jménem, je teď vzestoupeným mistrem, ano.

U: Jaký je jeho skutečný archetyp?
C: Je to jeden z mudrců a nyní je jeho posláním napravit nerovnováhy v muslimském islámském náboženství.

U: Kdysi jste řekl, že příběh Budhy je jiný než u ostatních vzestoupených mistrů, můžete to vysvětlit?
C: Byl vlastně první, kdo po pádu Atlantidy dosáhl nanebevstoupení a tím otevřel dveře pro vzestup lidstva.

U: A jaký je jeho skutečný archetyp?

C: Duchovní moudrost.

U: Inkarnují se lidé, předtím, než vzestoupí, do určitého daného archetypu, anebo se to vyvine až později?
C: Tento vnitřní archetyp je souborem všech zkušeností, vší moudrosti a všech energií v určité bytosti.

U: Ok, takže to existuje již před vzestupem.

C: Ano, roste a rozvíjí se to.

U: Tyto archetypy existují na vyšší duchovní úrovni?

C: Jistě.

U: Vzestoupili Viviane, Morgaine, Arthur a Merlin?

C: Ano.

U: Mají teď při osvobození planety nějaký úkol?

C: Většina ano.

U: Jaký?
C: Mají různé role, někteří pomáhají lidstvu, někteří pracují v pozadí, někteří pracují uvnitř sluneční soustavy a někteří v jiných hvězdných soustavách, ale všichni jsou, tak či onak, zapojeni do procesu osvobození planety, protože to je teď situace, týkající se celého vesmíru.

U: Takže, v jiných hvězdných systémech existují také události, které jsou navázány na to, co se děje tady?

C: Ano, protože planeta Země je centrálním bodem transformace vesmíru a to, co se děje tady, ovlivňuje celou galaxii a celý vesmír, je to součást téhož procesu.

U: Můžete dát příklad události v jiných hvězdných soustavách, které jsou navázány na dění zde u nás?

C: Jak se blížíme ke konečnému osvobození, z galaktického středu přicházejí silné vlny energie a ty ovlivňují planetu a také jiné hvězdné soustavy. A pokaždé, když dojde zde na planetě k jistému průlomu, umožňuje to, aby z galaktického středu a celou galaxií proudily stále silnější energie a to ovlivňuje všechny hvězdné soustavy, přinejmenším v této galaxii.

U: A ty vlny z galaktického středu, jsou rychlejší než světlo ?
C: Ano, některé se pohybují rychleji než světlo, záleží, o jakém aspektu mluvíte.

U: Ok, takže, když jsou vyslány ze středu galaxie, přijdou sem téměř okamžitě?

C: Ano, ty, které jsou, jak bych řekl, tachyonovými vlnami, a mají další aspekty, které nejsou svázány s fyzickou úrovní, sem přijdou okamžitě.

U: A některým trvá déle, než sem přijdou?

C: Na fyzické úrovni, kterou teď zažíváme, se projevuje následek minulé galaktické super vlny, protože vzdálenost mezi naší planetou a středem galaxie je cca 25 000 světelných let a to je přibližně stejná doba, jako jeden galaktický cyklus. Takže to, co zažíváme na fyzické úrovni, je poslední galaktická super vlna, a na vyšších úrovních zažíváme současnou galaktickou super vlnu.

U: Proto jsme 25 000 světelných let od centrálního slunce.

C: Ano, to není náhoda.


U :  A ty fyzické částice z centrálního slunce, co jsou a co dělají?

C: Jsou to protony, elektrony; jsou to všechno částice, které fyzikové znají, a ty obvykle, když přijde galaktická super vlna, zvýší aktivitu všech sluncí, všech hvězd, které se jí dostanou do cesty a když se ta slunce víc aktivují, samozřejmě že ovlivní klima planet ve slunečních soustavách, spojených s těmi hvězdami. Takže každých 25 000 let máme docela výrazný posun, planetární změny a různá narušení.

U: Kdy se začali na povrch Země infiltrovat agenti Hnutí odporu?

C: Malý počet agentů se infiltroval koncem sedmdesátých let min. století. To nebylo Hnutí odporu, ale jeho předchůdce, tzv. Organizace, ale ke skutečné infiltraci začalo docházet kolem roku 1998.

U: A jsou infiltrováni v politických a korporátních sítích?
C: Všude, v politice, bankovnictví, technologiích, rozvoji, tajných službách, armádě, všude.

U: A roste jejich počet?
C: Počet se mění, neroste trvale, ale mění se, s ohledem na situaci na planetě a na okamžitou potřebu, takže se nejedná o neměnné číslo.

U: Jsou víly všechny ženské , anebo existují i mužské víly?
C: Jsou ženské i mužské.

U: Co přesně byl Velký třesk?
C: Velký třesk byl počátkem tohoto kosmického cyklu, když se vesmír vynořil z jedinečnosti,

jako součást výdechu, jako výsledek dynamické interakce mezi Zdrojem a nahodilostí.

U: Takže to byl začátek tohoto cyklu expanze, anebo začátek tohoto vesmíru?

C: To je totéž.

U: Byla Země stvořena tak, jak to vysvětluje hlavní proud vědy?

C: Docela hodně podobně.

U: Kde došlo k odpojení se archandělů od Zdroje před 8 miliony let?
C: Stalo se to v hvězdném systému Orionu.

U: Na které hvězdě přesně, kolem Rigelu ?
C: Byl do toho zapojen celý systém Síria.

U: Řekl jste, že existují dva evoluční proudy; jeden pochází z hmoty a druhý z ducha. V tom, který pochází z hmoty, se lidé skutečně vyvinuli z opic?

C: Nebylo to přesně tak. Bylo tam hodně genetického inženýrství a manipulace s DNA ze strany různých mimozemských ras, takže současná teorie evoluce není zcela správná.

U: Takže, existuje vůbec spojení s opicemi, nebo ne?

C: Spojení je, ale ne takové, jak se to pokouší podat věda.

U: Takže, humanoidní archetyp se může objevit různě, někdy z ducha, jindy jinak, ale je to obvyklý výstup z různých zdrojů, ano?

C: Přesně tak, archetyp člověka je pouze archetypem tělesným, ale duše, která to tělo obývá, může být různá, může pocházet z různých proudů evoluce.

U: Mimozemští rukojmí, kteří byli propuštěni ze Sýrie, odešli z planety?

C: Většinou ano.

U: Ok, a ti, co ne, zůstali u Spetznaz (ruské jednotky speciálního nasazení-pozn. překl.) anebo co se s nimi stalo?
C: Ne, jistěže ne, byli převezeni k Hnutí odporu a někteří pomáhají s procesem osvobození.

U: Jak dlouho je tomu, co byly implantáty Kabaly spojeny s implantáty pracovníků světla?

C: Vždy byly propojeny, ale toto spojení bylo v r. 1996 posíleno.


U: A to platí pro všechna hvězdná semínka, anebo jenom pro některá?

C: Všechna.

U: Ano, ale lidé, kteří nejsou hvězdnými semínky, to nemají?

C: To není třeba, protože ti se dají lehce kontrolovat jinak, takže temné síly je nemuseli tolik čipovat.

U: Je na Zemi omezené množství vody, anebo příroda vytváří novou vodu?
C: Vždy se tvoří nějaká nová voda a celkový objem stávající vody je proměnlivý.

U: Mají zvířata každé jednu duši, anebo se několik zvířat dělí o jednu?

C: Obvykle existuje skupinová duše, mnoho zvířat má jednu skupinovou duši, která se inkarnuje v mnoha tělech.

U: A to samé je u rostlin?

C: Přesně tak.

U: Můžete něco říct o dějinách a úloze hvězdného systému Betelgeuse?
C: Tento hvězdný systém byl vždy velmi důležitou baštou Světelných sil a byl jedním z hlavních sil, které se pokusily vyléčit temnotu Orionu. Takže má velmi důležitou roli v tom, že se pokouší vyřešit problém temnoty v tomto vesmíru.

U: A na druhé straně zde máme opačnou záležitost, hvězdný systém Rigel byl baštou temných sil a hvězdná brána AN je uprostřed, ano?
C: Ano, přesně tak.

U: A AN ty dva proměňuje.

C: Přesně tak.

U: Můžete pohovořit o úloze hvězdného systému Severky?
C: Máte na mysli Polaris , severní hvězdu? [U: Ano]. Je to jedna z hvězdných bran, která hraje roli v transformaci, nebo v léčení archetypu Draco.

U: Oni pocházejí z té oblasti?
C: Odněkud z poblíž, ale zejména Severka byla vždy spojena se silami světla a bytosti z tohoto hvězdného systému se vždy pokoušely léčit situace způsobené drakoniány.

U: Takže drakoniáni pocházejí ze soustavy draka?

C: Přesně tak.

U: Můžete říct něco o roli hvězdného systému Antares?
C: Účelem tohoto hvězdného systému je transformovat realitu do Jednoty.

U: Kdy přišel poprvé na naši planetu Řád hvězdy?

C: Byly to bytosti, které přicházely po miliony let, poslední vlna přišla před 25 000 lety, ale současný Řád hvězdy byl vytvořen v Atlantidě, řekl bych, cca před 15 000 lety.

U: Tedy během karantény.

C: Ano

U: Oni v té době postavili Sfingu?

C: Přesně tak.

U: Můžete říct o úloze a dějinách země Tartarie ?
C: Jaký je přesný dotaz ohledně Tartarie?

U: Zdá se, že to byla vymazáno z dějin, hráli roli pro světlo, byli to přeživší z Atlantidy, nebo něco podobného?

C: Nebyli to přeživší z Atlantidy, ale byly tam velmi silné pozitivní okultní skupiny, které pracovaly proti Chazarům.

U: Můžete komentovat událost, kdy se Kabala pokusila sestřelit sférickou světelnou loď v prosinci 2014, těsně předtím, než ty Koule vytvořily kolem sluneční soustavy bariéru?

C: Řekl bych, že většina z té příhody je pravda, Kabala se vždy pokouší sestřelit mimozemská plavidla a mimozemské objekty a samozřejmě, toto odpovědělo střelbou. Pravděpodobně tu historku znáte, podrobně to popsal Corey Goode a většina z toho je správně.

U: Kdy zamrzl kontinent Antarktida?
C: Byla období, kdy byla zamrzlá a pak nebyla, je pod ledem mnoho sto tisíc let.

U: A jsou tam teď některé části obyvatelné, nebo je vše zmrzlé?

C: Většina je zmrzlá, ne všechno, ale většina je pod ledem.

U: A kabala je tam silně přítomna, ano?
C: Řekl bych, že jisté části kabaly jsou tam jistým způsobem přítomny, ale mnohem méně, než v minulosti.

U: Byly tam Světelné síly vždy přítomny?

C: Ó, ano.

U: Agartha, a mimozemské základny, také?
C: Ano, a také další. Je tam hodně silná přítomnost Světla, což se zatím nemůže odtajnit.

U: Má yaldabaoth co do činění přímo s povrchovým obyvatelstvem?

C: Ano, jistým způsobem, protože všechna plazma tady je součástí jeho těla a on posouvá své tělo aby, tak řečeno, lidstvo uškrtil.

U: Zaměřuje se někdy na konkrétní osoby anebo útočí na obyvatelstvo jako celek?

C: V podstatě útočí na celou populaci, a používá své služebníky, aby se zaměřili na konkrétní osoby.

U: Kdo vytvořil odpověď v kruhu v obilí jako reakci na poselství Arecibo?
C: Tu informaci nemám.

U: Ale víte, co je to poselství z Areciba?
C: Ano, ale musím se podívat na ten konkrétní kruh v obilí, abych zjistil odpověď.

U: Co je zatím nejlepší veřejně dostupný důkaz o mimozemském životě?
C: Není žádný veřejný důkaz, protože to bylo potlačeno, ale nejlepší důkaz ve prospěch přítomnosti mimozemšťanů je, že máme cca 100 miliard galaxií, a každá z nich má 100 miliard hvězd a samozřejmě, mnoho z nich má neobyvatelné planety, ale bylo by téměř nemožné, že by tam nebyl objeven život a že by se tam život nevyvíjel. Takže bych řekl, že z vědeckého pohledu je vysoce nepravděpodobné, že by se život ve vesmíru nikde jinde nevyvinul. Ale kvůli důkazům si musíme ještě chvíli počkat, až Kabala nebude mít takovou moc, jakou má teď.

U: Na světe je mnoho starobylých staveb z kamenů, které jsou příliš velké na to, aby je přemístili lidé anebo jsou zaříznuté tak přesně, že by to nedokázaly ani naše současné nástroje. Jak to vzniklo a kdo to postavil?

C: V atlantských a post atlantských dobách bylo mnoho ras, které to stavěly. Některé byly součástí povrchových anebo podpovrchových populací a některé patřily k mimozemským silám, které byly činné na povrchu planety.

U: Vatikán má několik vesmírných observatoří po celém světě. Co za tím je, a co tam dělají?

C: Jezuité chtějí pomáhat při udržování stavu karantény na planetě Zemi a ty observatoře používají, aby se sami udržovali v obraze.

U: Čína nedávno oznámila, že staví velký radioteleskop a říká, že chtějí hledat mimozemský život. Co za tím je?

C: Chtějí to tlačit směrem k Odtajnění; v Číně jsou dračí síly, které si přejí plné odtajnění, co nejdřív to bude možné.

U: Jaká byla role Alexandra Velkého v dějinách?

C: Řekl bych, že jeho zásluhou byla evoluce v Evropě a západní Asii, když ta území dobyl, docela výrazně urychlena.

U: Když říkáte, že byl agentem Světelných sil, byl hvězdným semínkem anebo se jednalo o přímější napojení?

C: Ano, byl hvězdným semínkem.

U: Slyšel jsem něco, že měl nějaké kontakty s Vnitřní Zemí, je to pravda?

C: Je to pravda, a byl také členem různých tajných společností Světelných sil.

U: Byl tedy v přímém kontaktu s Agarthany ?
C :Řekl bych, že byl v nepřímém kontaktu s Agarthany.

U: Nakolik musí finanční systém zkrachovat, aby byly odstraněny strangeletové bomby?

C: Nyní jsme ve fázi, kdy je tento krach pomalu urychlován, krach bude pokračovat a postupně se zrychlovat, až do konečného kolapsu a resetování.

U: A je finanční krach zpomalen, anebo pozdržen kvůli strangeletovým bombám, které ještě nejsou odstraněny, takže pokud by se hroutil příliš, mohlo by dojít ze strany kabaly k odvetným opatřením?

C: Rychlost krachu probíhá optimálním způsobem, aby lidstvo prošlo změnou tak harmonicky, jak jen to je možné, s co nejmenší bolestí. Takže je v tom mnoho faktorů a světelné síly ten kolaps řídí tak, aby lidstvo mohlo přejít tím procesem co nejharmoničtějším způsobem a strangeletové bomby jsou jednou částí rovnice, ale nejsou jedinou součástí.

U: Budou se moct vzestoupení mistři ukázat na povrchu planety okamžitě po Události, anebo to bude chtít nějaký čas?

C: Vyžádá si to nějaký čas.


U: Začne proces slučování duší do jedné bytosti v rámci rodiny duší před vzestupem, anebo poté?

C: Začne to před vzestupem a určitá fáze bude dokončena ve chvíli vzestupu.

U: A pak to bude stále pokračovat.
C: Ano

------------------------

Konec přepisu

Zdroj: http://recreatingbalance1.blogspot.cz/2016/02/cobra-interview-11th-february-2016.html

Přeložila: Mirka

 

Vyhledávání