Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti Poselství Mistra Kuthumi pro rok 2009
Poselství Mistra Kuthumi pro rok 2009 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Čtvrtek, 08 Leden 2009 18:29

Obsáhlé poselství od Mistra Kuthumi přišlo prostřednictvím Michelle EloffC, 13. prosince 2008. Děkujeme.

 

Já Jsem Kuthumi a přicházím na paprscích lásky a moudrosti, abych v tomto čase pozdravil každého jednoho z vás a přinesl vám požehnání potěšení, víry, radosti a vášně. Zdravím, milovaní.
 
A děje se tak s velkou radostí a potěšením v našich srdcích, že se můžeme v tento den sejít s každým z vás, jelikož vás objímáme pevně v srdci Krista a bezpečně v rukách Božích.

Vzácní pracovníci Světla, naše poselství pro vás v tomto čase je poselstvím energeticky rozsáhlejším. Zatímco každého jednoho z vás objímáme v Božím Světle vaší pravdy, jste vedeni k tomu, abyste uvítali budoucnost a věřili, že to, co přijde, nepřinese jen dary, požehnání, lekce a pochopení, nýbrž i příležitost použít to, co jste se v souvislosti s tvořením něčeho nového dokonale naučili. Je důležité si udělat čas na úvahy o tom, čím jste prošli. Každý rok jsou vám předkládány možnosti, témata a cykly, a v této době jste v poloze, kdy chápete, co vám tyto cykly nabízejí, jak se s nimi má pracovat a jak pracovat skrze ně. Proto bych chtěl každému z vás představit jednu metodu, která vám umožní zmocnit sebe sama, poskytne vám modrotisk vaší budoucnosti a podpoří vás, abyste pracovali s ní a skrze to, co se vám samo objeví.

V tomto mimořádném období je tento přenos zaměřen na počátek vašeho roku, konkrétně na oněch prvních dvanáct dnů ledna. Prvních 12 dní ledna vám poskytuje náznaky toho, co přijde v nadcházejících 12 měsících. Pokud nejste z nějakého důvodu schopni od 1. do 12. ledna pracovat s tímto poselstvím, navrhuji, abyste tento proces zahájili prvního dne příštího měsíce a pracovali s ním jako s procesem trvajícím 12 měsíců od okamžiku, kdy začnete. Toto je výjimečný způsob získání hlubšího vhledu do vzorců, které jste stvořili, možná i vzorců, které jste dosud nerozpoznali. Zcela jistě je to ale vaše příležitost k prozíravému posílení sebe sama prostřednictvím vědomostí.
 
Než začnete s touto metodou, je důležité, abyste věnovali chvíli úvahám o tom, čeho jste v uplynulých 12 měsících dosáhli, a abyste si zapsali každou významnou událost, k níž během těchto 12 měsíců došlo, a též to, co jste se přitom naučili. Jinými slovy: Co bylo oněmi dary? Byla to moudrost? Bylo to poznání? Vhled? Bylo to hlubší pochopení? Bylo to rozpoznání fungování vzorců, které jste objevili a které vám již více nepomáhají? Opustili jste z vašeho života lidé a místa, kteří vám již k ničemu nebyli? Jakmile toto provedete, budete schopni integrovat dary, které k vám přišly v právě dokončeném cyklu, a pak budete připraveni zahájit přípravy na cyklus nový.
 
První den ledna představuje měsíc leden a během tohoto měsíce vám bude předvedeno to, co působí na vás přímo: na vás jako lidskou bytost, jako fyzickou osobu a s pochopením, že to všechno se týká vás, jste schopni použít v životě energii své původní životní motivace a začnete si otevírat nové příležitosti. Proto vám navrhujeme, abyste si v první lednový den tiše sedli a rozjímali, přemýšleli o tom, co vám přináší radost. Ptejte se sami sebe, co je vaší základní motivací. Co vás směruje? Co vás postrkuje? Co vás oslabuje? Co je tedy základem činností, které vás pohání?
 
Jde též o příležitost zeptat se sám sebe, co si v nadcházejícím novém roce přejete dokonale ovládnout, dokončit či zahájit, čeho chcete dosáhnout. Jakmile jste to zjistili, všechno to sepište. Můžete použít velkou bílou čtvrtku /karton/ a rozdělit ji na 12 měsíců roku, každý oddíl přidělit jednomu měsíci a do tohoto místa zapsat, co je vaším cílem, jaké jsou vaše představy a na co byste se rádi zaměřili, přičemž byste měli pamatovat na to, že se leden týká VÁS osobně. Až budete mít vícero kartiček, vytáhněte si pak náhodně jednu  kartu, poproste o poselství pro sebe na leden, a toto pak napište do úseku přiděleného lednu... a to uděláte 1. ledna.

11. ledna je datem první klíčové aktivace pro rok 2009. Je to též den, kdy Merkur jako planeta couvá, specificky pro r. 2009. Proto vám leden nabízí mnoho příležitostí lépe pochopit to, co se odehrává ve vnitřním světě vás samotných, lépe pochopit své Já a vše o sobě.
 
O tomto dni, 11. 1., začínáme ukotvovat energie, s nimiž během posledních dvou let pracovaly Marie Magdalena a Lady Nada. Toto je, milovaní, první aktivace Světla, která vnáší příslib Nového života, což je téma roku 2009. Je to den, kdy je přinášena ženská a mužská energie prostřednictvím vibrace posvátných Magdaleniných Růží, přinášejících esenci bezpodmínečné lásky do energetického pole Matky Země a všem lidským bytostem ochotným ji přijmout.
 
Je to čas přímého vstupu do Světla svého vlastního Mistrovství. R. 2009 jako celek obsahuje Mistrovskou vibraci v ještě větší míře, než tomu bylo kdykoliv předtím. Buďte tedy připraveni a chápejte, že Mistři, kteří s vámi pracují - jakož i vaše k dokonalosti dovedené a Kristovské Světelné Já - vás postrkují směrem k dosažení vašeho vlastního Mistrovství.

2. ledna obrátíte svou pozornost k energiím února. Jedná se o vhodnou dobu k posouzení toho, co je ve vašem životě "hmotné", jinými slovy, vašeho hmotného vlastnictví, vašich financí a čehokoliv dalšího, co vám, dle vašeho názoru, náleží.
 
Energie února přinášejí velice důležité vibrace Matce Zemi, neboť obsahují vibraci Života, velmi jemné, přesto velice pevné "vlákno" vyššího Vědomí, co se týká pochopení vašich tvůrčích potenciálů a vaší schopnosti, manifestovat rovnováhu skrze porozumění, jakým způsobem řídíte materiální aspekty svého života. Je načase zeptat se sám sebe, proč nebo co z toho, co děláte či neděláte, jak myslíte či nemyslíte, se negativně projevuje ve vašem materiálním zázemí. Je nejvyšší čas, abyste získali lepšího pochopení svého vztahu k penězům, svého vztahu ke svému hmotnému vlastnictví - ať to již znamená vše zjednodušit nebo sám sobě dovolit získat to, co si zvolíte, abyste postoupili do další dimenze hojnosti. Je životně důležité využít energii února k odbourání jakýchkoliv dlouhodobých vzorců, především vztahujících se k vědomí chudoby ve smyslu peněz a hmotného vlastnictví.
 
2. února a 22. února dojde ke dvěma hlavním aktivacím: 2. 2. nastává otevření Brány, která v určitém ohledu "odsaje" mnoho úrovní vědomí chudoby, na němž jste sami ulpěli, systémy přesvědčení a postoje, které jste přijali a které tvořily část vaší identity. Jsou-li tyto negativní a oslabující, naléhavě vás prosím, abyste je propustili, abyste začali otevírat své srdce a svou mysl a abyste sledovali, jaké to je, když váš život plyne volněji, obzvláště ve sféře peněz a majetku. Na tuto oblast se v únoru zaměřujeme kvůli energii lásky v tomto měsíci. A pokud přistupujete k penězům a majetku z pohledu lásky, namísto strachu a chamtivosti, získáváte základ, který bude tuto sílu vyživovat v nadcházejícím čase, a to po velmi dlouhou dobu.

22. 2. je to energie - řekněme raději - energie hojnosti o vyšší frekvenci, jež přichází na pozemské pláně jako vibrační pásmo Vědomí. Toto se stane výzvou přesvědčením a postojům mnoha lidí ve vztahu k penězům a čestné výměně energie, a také těm, kteří věří, že by se něco mělo dávat bezplatně jen proto, že to je duchovní nebo náboženské povahy. Vaší výzvou bude porozumět energii Výměny. Pokud někdo očekává, že mu bude něco dáno zdarma, zadluží se pak v rámci "poděkování" karmicky u té osoby, jež to nabízí, nebo se bude cítít zavázán dávat dál "bezplatně". Proto buďte velice opatrní zvláště v tomto ohledu. Opravdu byste chtěli být karmicky zadluženi u ostatních lidí jen proto, že jste něco očekávali, chtěli, vyžadovali zadarmo?
 
Proto tedy učí únor důležitosti čestné výměny energie. Únor přichází podpořit vědomí blahobytu a odstranit vědomí chudoby. Proto se ptejte sami sebe: Je vaše povolání součástí vědomí prosperity nebo vědomí chudoby? Je jedno, co kupujete, jde nadále o tvořivou Energii a vše, co kupujete, přichází na Zemi skutečně přímo z tvořivé energie Matky/Otce Boha. Proto tedy není kus nábytku inspirován Bohem o nic méně než posvátný text.
 
Použijte na měsíc únor stejný postup, jako jsem navrhl pro leden, tedy s využitím kartiček, které jste vytvořili.
 
Březen vám zjevuje příležitost přijmout ty aspekty sebe sama, které vám jsou zrcadleny vašimi sourozenci, sousedy a prostředím, v němž pracujete, v němž bydlíte. Jde o čas, kdy se spojují Bratrstva a Sesterstva Božího Světla a Lásky za účelem vytvoření svaté Jednoty Boží Trojjednoty. Tato Boží Trojjednota je energií Otce Boha, Matky Bohyně a Zlatého Dítěte. Jedná se o Pyramidu Blahobytu, která proniká do této konkrétní oblasti vašeho života a nabízí příležitost k hlubšímu léčení.
 
3. března bude provedena uvnitř posvátné Pyramidy Blahobytu a Hojnosti Lordem Metatronem, Lordem Hilarionem, Lady Nadou a Marií Magdalenou klíčová aktivace. Právě zde dostávají společenství možnost rozpustit jakýkoliv konflikt, ať již se sourozenci, sousedy či s okolím. Otevřte své srdce tomu nekonečnému tvůrčímu Zdroji našich Stvořitelů a využijte tohoto času, abyste uvedli do dokonalosti ty oblasti vašeho života, které jsou příčinou konfliktů, abyste dovedli sebe sama do prostoru míru a harmonie.
 
13. března následuje Aktivace Centrálního Světelného Paprsku, jenž prochází touto mocnou Pyramidou a 31. 3. zakotvíme na Zemi opravdový zlatý otisk této pyramidy, jako je tomu na Síriu. Tato zlatá Pyramida je uchovávána v nitru Síria pro zvláštní účel. Vibrace vycházející ze Síria otevírá čakru Sakrální/křížovou a čakru Třetího oka, abychom mohli přijímat Boží Světlo našich Stvořitelů. Toto pak proniká čakrou Solar plexu a Krční čakrou a otevírá tvůrčí Kanály za účelem projevení a vyjádření této tvořivosti, za účelem přinesení míru a harmonie, aby se osvobodilo a uvolnilo výše uvedené, místo aby to spoutávalo a ubližovalo.
 
A znovu následujte stejný postup, jak je uvedeno u 1. a 2. měsíce, a učiňte tak pro každý oddíl přidělený jednotlivému měsíci v roce.
 
V dubnu vám bude předvedena nejen Energie "Smrti" a Znovuzrození díky Velikonočním svátkům, nýbrž budete obejmuti též Energií velkého Otce Slunce a všemi mužskými archetypy... Mýty o Bozích, a jak tito pracovali se Zemí a na Zemi a prostřednictvím Země, aby vám přinesli nové uspořádání.
 
4. dubna začíná proces olupování "odumřelé kůže", abych tak řekl. Zatímco budou odstraňovány tyto vrstvy,  podstoupíte "Smrt", jež je obdobou Ukřižování, a o 4 dny později se v tomto mimořádném případě dočkáte Znovuzrození svého fyzického, emocionálního, mentálního a duchovního Já. Tento velikonoční čas od vás  žádá, abyste nejen sledovali, jakým způsobem "dáváte na kříž" sebe i ostatní, nýbrž abyste také pohlédli na mužskou část svého života, snad váš Vztah s vaším otcem, vašimi bratry, pokud nějaké máte, manželem, milencem a vším, co ve vašich očích znázorňuje Postavu Otce. Je to velmi důležité, neboť si tím stavíte nové základy.
 
14. duben vám vytváří další vrstvu těchto nových základů a 24. dubna bude tato energie zapečetěna a vy budete připraveni postoupit do pátého měsíce.
 
Během měsíce května - zvlášť v klíčový 5. den měsíce - se na hladině vašeho vědomí objeví vaše vnitřní dítě, aby vám odhalilo, co ve vás se nyní domáhá pozornosti. Každému z vás, kdož máte děti či máte nějaké na starosti, budiž řečeno, že tyto děti budou nádobami, skrze něž s vámi bude vnitřní dítě komunikovat. Navrhuji, abyste se v tomto konkrétním měsíci zaměřili na své vnitřní dítě, trávili čas se svými dětmi a prostřednictvím podporování těchto vyživovali své "vlastní" dítě. Je to čas, kdy cestujete prostorem a časem do nejvnitřnějších sfér sebe sama a lovíte perly učenosti, které vaše vnitřní dítě schovávalo ve stínu své vyšší moudrosti, a stejně tak odstraňujete břemena a závažné problémy, které neslo, zatímco trpělivě čekalo, až budete tomuto tématu přístupní.
 
15. května dosáhnete bodu, kdy vás vnitřní dítě s sebou vezme hluboko, hluboko, hluboko do Chrámu vaší Pravdy. Ukáže vám podstatné vhledy související s vašimi původními přesvědčeními, vaší původní pravdou, již jste v sobě nesli v čase svého narození. Tato vaše součást vás provede procesem rozpoznání, odkud jste převzali mylná přesvědčení či postoje, kam jste odevzdali svou moc, jejíž navrácení nyní žádáte. 25. květen je dnem, kdy tato bude zapečetěna, abyste si mohli vzít s sebou to, co jste uzdravili, a pokročit do dalšího úseku tvůrčího procesu svého života.
 
Berete si to s sebou do měsíce června. 6. 6. prostoupí Srdeční čakrou Kristovská energie. Existuje celkem 12 Paprsků, které budou přicházet z/skrze Sírius, Plejády, Arcturus, Venuši, Mars, Měsíc, Slunce, z/skrze Jupiter. Budete tedy přijímat záření ze souhvězdí Kassiopei, souhvězdí Pastýře, souhvězdí Štíra, a souhvězdí Střelce taktéž přispěje k těmto dvanácti paprskům. Tyto se spojí v jezero silného Světla a spočinou v Srdeční čakře. Tím se postarají o zcela novou vibraci a esenci energie v Srdeční čakře, což vám otevře určité  dveře k příležitostem, které vám budou ku prospěchu, a tyto energie ovlivní váš každodenní život.
 
V této době jsou pro vás nesmírně prospěšné rituály a obřady, pohlédněte na svůj život jako na rituální proces, jinými slovy: denní rutiny jsou rituálními postupy....a pokud tyto obřady vykonáváte uvědoměle, začnete vidět ve svých každodenních aktivitách esenci Ducha. To vše bude samo o sobě meditací, a právě v tomto okamžiku začnete chápat, že uznáním posvátných rituálů jako součásti běžného života sloužíte sami sobě, ostatním a Bohu. Tento podnět vám dáváme z toho důvodu, že vás přivádí do přítomného okamžiku a  uzemní vás v tomto rozhodujícím čase změny, která projde všemi Body Srdeční čakry těla Matky Země, a to hlavně 16. června 2009. O tomto výjimečném dni Marie Magdalena vytvoří 66 energetických křišťálových sloupů v podobě svých sloupů Magdaleniny Růže. Díky tomu dozná větší hloubky schopnost lidstva vstoupit do plynoucí lásky a vyjadřovat ji. A právě během této doby dochází k tomu, že se energie této plynoucí lásky  prolije Zemí a srdci lidstva. 26. června bude tento proces zapečetěn. A vy budete připraveni učinit na své cestě další krok do měsíce července.
 
7. července vystoupí Lord Merlin a představí lidstvu další možnost vkročit do niterných úrovní vlastního vnitřního kouzelníka, vnitřního alchymisty. V této době se ono vnitřní dítě může plně otevřít nekonečné tvořivosti, představivosti a svobodě výrazu. A opět, energie kouzel a zázraků se bude manifestovat v rámci vaší energie v nitru vašeho srdce nebo v rámci vaší fyzické reality. Toto je vhodný čas pohlédnout na svůj život s přihlédnutím ke vztahům a k tomu, jak vás vaše vztahy podporují či jak vám brání ve schopnosti se plně napojit na tento vnitřní svět kouzel, abyste mohli zažívat ve svém životě esenci kouzel a zázraků.
 
Navrhujeme, abyste během 7. měsíce věnovali čas otázce, co si přejete sami od sebe, co si slibujete od svých vztahů - ať již od vztahů romantické povahy či ve své kariéře, a především ve vztahu k sobě samotnému - a abyste ohledně tohoto (co si přejete) sami se sebou sepsali něco jako smlouvu. Důvod pro výběr právě sedmého měsíce spočívá ve vibracích kouzel a divů, existujících v této specifické šabloně.
 
17. července Velká světelná Bratrstva a Sesterstva vezmou s sebou tuto smlouvu do posvátných Komnat v Sálech Amenti. Tato smlouva bude držena v atmosféře lásky, radosti a míru, abyste byli s to tuto smlouvu se sebou samotným ctít a abyste došli k opravdovému pochopení, jak posilující je vytvořit vztah k sobě samému, pohlížet na něj jako na partnerství, neboť se to odrazí v každém dalším vztahu ve vašem životě a způsobí velmi rychlé uzdravení, a přirozeně i onu manifestaci kouzel a zázraků. 27. 7. pak bude tato energie zapečetěna do Světelného pole.
 
Zatímco postupujete dále do měsíce SRPNA, uvítáte mohutné energie Velkého Centrálního Slunce. 8. srpna otevírá Sluneční čakra svůj svět a rozšiřuje jej ještě více než při poslední příležitosti, kdy jsme ji uvítali při příležitosti oslav 8:8. Budete vtaženi hlouběji do Světla Slunce ve svém srdci, budete vedeni do sféry hlubšího pochopení toho, co je hojnost. A v tento výjimečný den 8. 8. právě všemocná Lví bytost známá jako Lord Sian, jež je spojena s Lordem Thothem a Bohem Horem, stejně jako s energií Jupitera...... zjistíte, že vás pohání zcela nový příval energie, abyste mohli ukotvit Slunce ve svém srdci a svém životě. Půjde o další údobí, během něhož projdete určitými úrovněmi "Smrti" (v úvozovkách), a zatímco "umíráte" na ony staré způsoby, shledáte, že Světlo Slunce vám velice rychle vrací sílu. Je to doba, kdy můžete utvářet velmi harmonické vztahy a spojení s novými lidmi, a můžete spojit své zdroje vědění, lásky a moudrosti  dohromady, a tím vším se vzájemně podpořit.
 
Zlaté vibrace hlasitého křiku pravdy, které se objevují prostřednictvím otisku Zlatého Lva, plně dokončí své ukotvení 28. srpna.
 
Až vstoupíte do měsíce ZÁŘÍ, dojde 9. 9. 2009 k mohutné duchovní Očistě a Probuzení. V tento den bude 999 Archandělů Světla pověřeno udržováním energetického pole Matky Země v dokonalém vyrovnání a dokonalé harmonii s Devátým Vesmírem bezpodmínečné lásky a s Příslibem nového života. O tomto dni 9. 9. 2009 poznáte, že byl váš život zahrnut milostí Příslibu nového života, a v jaké podobě se vám tato změna již manifestovala.

19. září zakusíte velkolepé Znovuzrození svého Já nebo některé oblasti svého Života. Prožijete duchovní Probuzení. Právě tento Duch, tato esence, která vás podněcuje, vám odhalí 29. září sílu bezpodmínečné lásky a dokonale ukotví tuto energii ve vašem srdci.
 
1. říjen nabízí příležitosti k uplatnění nových nápadů a nové energie se zřetelem na fyzický svět tvořivosti - vaši práci, vaši kariéru a veškerou vaši činnost za účelem obživy. Může jít o období, kdy si zvolíte provést velice důležitá rozhodnutí a změny v souvislosti s tím, jak podporujete sami sebe, nebo se můžete rozhodnout, že vaše současná činnost vás již nepodporuje, ať na emocionální, mentální, fyzické či duchovní úrovni, a  podniknete podstatné kroky ke změně.
 
10. 10. otevře Hierarchie Světla, Blahobytu a Bezpodmínečné Lásky 13 Bran a dovolí této energii vtéci do kolektivního těla Matky Země, aby lidstvo začalo vnímat tyto nové frekvence a otevírat svou vlastní energii k přijetí energie kolektivní, k čemuž dojde ve dvanáctém měsíci.

10. den 10. měsíce je velice významným dnem úplného zapuštění vašich kořenů v další úrovni síly vás jako Stvořitele, jako Živitele, Uskutečňovatele a člověka, který přijal odpovědnost za svůj život, za svou tvořivost a své schopnosti manifestovat svůj nejlepší možný život. Tato výjimečná energie zůstane na velmi vysoké úrovni až do 11. listopadu.
 
11. 11. zahrne svou milostí Zemi nádherná nová energie, kterou lidstvu představí 226 svatých Bohyní Nové Země. Tyto Bohyně pocházejí z úrovní daleko za sférou Vědomí Země. Při jejich vstupu do těla Matky Země přijde vlna nové naděje, nových myšlenek a příprav na přesun na odlišnou úroveň, co se týká života, tvoření a bytí. Energie konkrétně na Zemi bude velmi výrazná od měsíce listopadu 2009. V r. 2010 dojde k velké změně, proto vše, s čím jste až do měsíce listopadu pracovali, vás připravuje na změny, které v r. 2010 přijdou. Můžete to brát jako příležitost se přichystat na velice důležitou cestu, s tím, že zajistíte, aby ve všech oblastech vašeho života bylo vše na svých místech a že se propracujete mnohými z těchto aspektů, které by mohly vést k zábranám či oslabení, pokud byste nebyli připraveni se jim věnovat.
 
21. listopadu zakotvujete Světlo a sílu toho, čemu my říkáme "Já Bojovníka", oné vaší součásti, která vystoupí a "svede boj", když je to nutné když mluvím o "svádění boje", mám na mysli, že vystoupíte ven, jednáte a jste sami za sebe plně odpovědní, za své myšlenky, své činy a jednání, jakékoliv jsou, které musíte vykonat, aby byl váš svět udržován v oblasti míru a harmonie - přesto je silná, v harmonii a pevně zakořeněná ve Světle vašeho zplnomocněného Já.
 
Toto vás vede k frekvencím, které vás přivítají o Vesmírném Slunovratu 12. 12. Je to čas, kdy kolektivní Vědomí vstřebá energie, které přicházely v průběhu roku 2009, byly uzpůsobeny a uspořádány do jedinečného vzoru, jenž poté umožní šíření nové "Tapiserie Života" tak, aby byla plně vetkána do každého aspektu vašeho života.
 
21. a také 22. prosinec 2009 budou dvěma velice důležitými dny pro zahájení energetické aktivace, která přinese energii toho, co nazýváme "Třetí Vlna Vzestupu", k níž dojde mezi 21. a 22. prosincem 2010. Bude to závěrečná fáze přípravy lidstva na konečnou a hlavní vlnu Vzestupu, která zahájí v říjnu 2011 svou cestu vedoucí vzhůru... až k 21. prosinci 2012.
 
Tak, Milovaní, nyní nastal čas, abyste vskutku otevřeli svá srdce a své oči vůči sobě samým, vůči svému životu, a abyste si prohlédli, co děláte či neděláte, abyste zajistili svou připravenost pro příchod těchto Vln Vzestupu. Ujišťujeme vás, že máte potřebné informace, které vás provedou časy, které k vám přicházejí. Přichází dokonce ještě jedna větší změna, Milovaní. Neexistuje na vaší planetě ani jedna země, již by tyto změny neovlivnily. Na vaší planetě neexistuje ani jediný člověk, jehož by se tyto změny tím či oním způsobem nedotkly. Jako každý rok dokončuje svůj cyklus, tak je rok následující zpravidla ještě intenzivnější, pokud se týká toho, co vám přinese, aby vám bylo umožněno se osvobodit a posílit sebe sama a postoupit až za to, co bylo příčinou chudoby, slabosti, strachu, zneužívání, podmíněné lásky a všeho ostatního, co vás obíralo o lásku a moc.

Zažili jste intenzitu narůstání 2. Vlny Vzestupu 21. 12. 2008. Nyní zahajujete další úroveň. Každá úroveň má připraveny nové výzvy. Jde o postupové zkoušky před vstupem do nového světa, vyššího světa. Vy musíte být připraveni a ochotni zacházet s těmito energiemi zralým a zodpovědným způsobem. Protože, mí Vzácní, takto sami sebe zmocníte, tak se stanete Mistry Alchymisty a svým k dokonalosti dovedeným, Světelným Kristovským Já, které vás vyvede z vězení osudu, dosud ovládajícího mnohé oblasti vašeho života. Je vám od nynějška do r. 2011 dávána příležitost, abyste sami sebe vyzvedli z mřížky osudu. Pokud jste k tomuto svolní, pokud jste ochotni být opravdovým Spolustvořitelem, opravdovým Alchymistou, pak musíte být přichystáni  "svést bitvu".. přičemž pamatujte na mou dříve uvedenou definici těchto slov. Před vámi leží vpravdě slibný čas.

K 28. prosinci 2009 již budete mít nově "ocejchovánu" každou oblast svého života. Pokud existuje ještě nějaká oblast, již jste nebyli dosud schopni vyřešit, pak navrhujeme, abyste se na ni zaměřili před 28. 12. a prozkoumali, co uniká vaší pozornosti, abyste si to pak nenesli do nového roku 2010 jako cosi, co vás pronásleduje. Proto náš návrh zní, abyste 12. 12. nahlédli do své tabulky, kterou jste nyní vytvořili, a podívali se, jak se váš rok vyvíjel, a 12. 12. se věnujte jakékoliv oblast svého života, u níž cítíte, že nedoznala předpokládané úrovně posunů a změn - a v den Vesmírného Slunovratu vytvořte záměr (se Světelnou Hierarchií), že se tato konkrétní oblast vašeho života právě v tom okamžiku dostává do paprsků Velkého Centrálního Slunce a odhaluje vám, co vám uteklo, abyste mohli vyřešit cokoliv, co v této oblasti vašeho života řešení potřebuje.

Jde o významný tvůrčí proces, jaký můžete provádět každým rokem. V současnosti vám to pomůže se udržet v Přítomnosti a provede vás to tím, co pro vás připravuje každý z měsíců. Z tohoto důvodu vám navrhujeme, abyste provedli tento proces v prvních 12 dnech ledna. Pokud byste dali přednost tomu, že to vše uděláte za jeden den, poslužte si, ale uvědomujte si pak během oněch prvních 12 dnů ledna své myšlenky, pocity a své činy, protože tato energie se pak rozlije do měsíců roku. Buďte tedy uvědomělí, pozorní a vědomí a ve spojení se sebou samým během oněch prvních 12 dnů, neboť víte, že vědomě vytváříte energetický podpis pro každý jeden Měsíc nadcházejícího roku. Se svým osudem se během této doby ... a s čímkoliv dalším, co se ještě musí vyvinout, abyste se naučili určitým lekcím Mistrovství; nicméně, pokud budete čelit těmto lekcím se silou, odvahou a vůlí k jejich zdolání, pak vás ujišťuji, Milovaní, že zcela přijímáte archetyp Bojovníka a uvidíte, že rok 2009 pro vás bude velice posilující, bude to rok, v němž plně přijmete a uznáte příslib nového života.
 
Využijte těchto nástrojů moudře. Použijte svou vědomou schopnost k přípravě sebe sama na věci příští. Buďte přizpůsobiví, udržujte otevřené své srdce, rozum i Ducha, abyste mohli přijímat. Věnujte čas tomu, abyste si udrželi přehled o svém životě. Navrhuji, abyste si třeba vybrali nějaký den v posledním týdnu v měsíci k přemítání o tom, co jste během toho měsíce zažili, abyste si z toho vybrali "dary". Abyste vzdali díky za to, co jste se naučili, a abyste tyto kvality plně uznali za své a zaintegrovali. Budete se divit, kolik síly z toho získáte a zažijete sami sebe na zcela nové úrovni s ohledem na svou duchovní sílu a zralost, svou emocionální sílu a zralost, svou mentální bystrost a schopnost okamžitě rozpoznat vzorec, a svou fyzickou  schopnost milovat sama sebe a přijmout nový svět z perspektivy Mistrovského Vědomí.
 
Milovaní, rok 2009 přináší mnoho darů a významných příležitostí, abyste mohli položit jeviště pro příštích 5 let vašeho života a abyste si zajistili pevnou základnu pro ony nadcházející změny během příštích 3 let. Vy máte tu moc, my máme informace, a s použitím kombinace lásky a moudrosti se může stát cokoliv. Věřte ve svou sílu. Mějte odvahu jí znovu získat. Toto je váš rok, kdy máte sami sobě dokázat, jak jste silní, jak jste odolní.. a jak skvělí jste. Vězte, že my jsme stále po vašem boku, vedeme vás, ochraňujeme vás a pomáháme vám, a vězte, že ve vašem světě je a bude vše v pořádku.
 
Já Jsem Kuthumi, Chohan Zlatého Paprsku Lásky a Moudrosti a v lásce vás zdravím a žehnám vám. Adonai.

 

 

Přijala: Michelle EloffC, 13. prosince 2008

http://thelightweaver.org/

Děkujeme překladateli do českého jazyka!

 

Vyhledávání