Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti Poselství rady 12 pro rok 2009
Poselství rady 12 pro rok 2009 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Pátek, 09 Leden 2009 19:20

Poselství Rady 12 přijaté paní Selacií - 29. 12. 2008, na téma roku 2009 - tzv. roku restrukturalizace.

 

V nastávajícím roce 2009 se bude zvyšovat rychlost transformačních změn, na jejichž trase se již dlouhý čas nacházíme. Bude se jednat o změny jak globálního tak osobního charakteru. Tyto změny povedou ve svém důsledku  k radikálnímu obnovení mnoha již opotřebených struktur a způsobů života ve světě, ve kterém žijete.

Když se v časech budoucích ohlédnete do doby, ve které nyní žijete, pochopíte, proč rok 2009 a několik let, které budou následovat po tomto roce, se Vám budou jevit jako doba reorganizace a rekonstrukce. Rok 2009 se chystá v tomto směru být stěžejním rokem pro reorganizaci mnoha částí nové Země, která bude zasvěcena všemu  lidstvu. Tato restrukturalizace nebude probíhat jako ty ostatní, které jste měli možnost vidět doposud, tato restrukturalizace zasáhne do změn jak celosvětového charakteru, tak i do změn každého jednotlivce lidského společenství.

Tyto změny přicházejí proto, aby se lidská společnost znovu restrukturalizovala. Lidstvo doposud nezažilo tak rychlé přeskupení hodnot, které proběhne v blízké budoucnosti. Neexistuje šablona, podle které by tyto změny probíhaly, lidská existence nabývá během těchto změn nového významu.

Pokud bychom následovali tyto změny bez cestovní mapy a s vědomím, že se můžeme ubírat tolika nejistými směry,  jevila by se nám rozvíjející se restrukturalizace světa a společnosti jako proces víceméně mlhavý. Podobně projevené výzvy během lidské existence jsou příliš komplexní a širokého rozsahu, než aby mohly být řešeny „včerejšími“ metodami. To je fakt, který je platný jak pro jedince tak pro lidské společenství všeobecně. Ti, co se nacházejí na předním lemu změn, přicházejí nyní na to, jak se více přiblížit osvíceným způsobům žití a nahlížejí do neustále se zvětšujících rozpaků uvnitř své bytosti. Kam mířím a co to vlastně hledám?

 

Změny, které restrukturalizují náš svět

Instituce, založené na starých vzorech, se budou zvolna vytrácet nebo budou rekonfigurovány  znovu nastaveny) tak, aby byly sladěny s vibrací nových energií.

Zastaralé kódy lidského chování, opěrné body elitní síly a  přidělení zdrojů bude změněno těmi, kdo jsou nositeli vědomí probuzení.

Všechna hlediska života a žití, budou ovlivněna probouzejícím se vědomím. Nadcházející změny provedou restrukturalizaci vašeho vnějšího světa. Co je mnohem důležitější, budou přetvářet váš vnitřní svět a stejně jako vy, také zkušenost lidských podmínek. To je proces, který nastane ve fázi výstavby na základech minulosti a dále během nastavení fáze pro budoucí život každého jedince.

Změny globálního charakteru budou pociťovány jak na důvěrně známých místech, tak i na místech, která nebyla doposud dotčena nevyzpytatelnými změnami počasí. Pro nadcházející roky to znamená, že mnoho lidí, kteří se stěhovali do nových lokalit, aby unikli následkům změn počasí, bude nyní nalézat nové lokality, které ale posléze  budou také zasaženy neobvyklými klimatickými výkyvy. Klimatické změny pociťuje stále více lidí. Noví průkopníci lidského myšlení budou vytvářet nové myšlenkové formy soucitu, laskavosti, sounáležitosti, a ochoty pomoci.

Řešení pro mnoho světových výkyvů může přijít z více osvícených zdrojů, aby byly zasety během časů pro lidstvo nejtemnějších. Nové myšlenkové formy se stanou součástí lidského masového vědomí, aby napomohly odsunu dlouho vytvářených pocitů včetně strachu, soupeření a panovačnosti.

Průkopníci nových myšlenkových vzorů  budou podporovat obrat  v tom životě, v jakém žijí. Tito průkopníci nastíní budou model nového způsobu života, budou rozdávat dalším lidem „ovoce obrozeného života“.

Část těchto průkopníků – pionýrů změní formu stávajícího snu o  úspěchu. Lidé se po mnoho generací učí spojovat úspěch s přímočarým návrhem včetně šplhání po žebříku žití, přísným nastavením cíle a předstihem před ostatními, a navíc to cítí jako velmi důležité. Tento staromódní pohled je založen na představě nedostatku a neschopnosti jedince. Tyto odvolací body drží lidi během jejich života v podvědomém otroctví, ve které se snaží marně najít více. Takto formulovaná nenasytnost po hmotných statcích nemůže být nikdy uspokojena.

 

Jakým způsobem podléhají změnám vaše sny o úspěchu

Změny charakteru snů o úspěchu proběhnou nejprve na  úrovni jednice, protože zvyšující se množství lidí se začíná  ptát, co skutečně znamená být silným a mocným v tomto světě.  Otázky takového typu následují obvykle po ztrátě zaměstnání nebo při výskytu dalších   překážek na postupu osobní kariéry. Mohou také přicházet jako důsledek vyčerpanosti nebo nemoci, které mohou vyvstat při snaze dosáhnout vrcholu kariéry.

Buďte si jisti, že měnící se sny o úspěchu budou požadovat více, než prostě jen pokládat zásadní otázky, které byly pokládány během posledních let velkým množstvím nespokojených lidí. Tyto otázky se týkají obvykle následujících bodů: „proč nemám to, co ostatní mají?“ a „Co mě neustále stahává nazpět?“ a „Proč není zaplacena má tvrdá práce?“

Otázky tohoto typu obvykle mají původ v bodě, kde se setkávají soupeření, pochyby, neschopnost, dále vznikají proto, že nám není jasný skutečný cíl našeho duchovního vývoje. Tato spojitost může být skryta ve vědomí probouzení, samozřejmě pro jeho zakořenění v podvědomém systému víry, který naráží na to, jak se lidé dívají a reagují na život.  

Lidé čas od času pokládají tyto otázky mající původ ze špatných zdrojů, které jim nejsou schopny zodpovědět otázku, proč se zde na Zemi inkarnovali během těchto tolik rozhodných časů. Pro ty, kdo rozumí náhledu na velkolepost tohoto procesu, platí, že nemusí stále ještě jasně vidět svůj cíl spojený s opravdovým pochopením vývoje jejich života a to, co se uskuteční na trase, kde se nachází více příznivých okolností, které požadují.

 

Jaké formulovat některé otázky, abyste se mohli zeptat, jak lze porozumět vaší stezce úspěchu? A jakým způsobem co nejvhodněji pokládat tyto otázky?        

  • Udržujte ve své mysli stav duchovnosti a toku energie, který má za úkol hledat váš  úspěch. Pokládat otázky výše uvedeného typu, pokud jste unaveni, hladoví nebo se nacházíte v depresi, vám nepřivodí tu samou úroveň čistoty, jako když se nacházíte ve stavu energetické vyrovnanosti a pozitivního ducha.
  • Tyto otázky pokládáte za účelem dosažení intuitivně řízených cílů a poselství, vycházejících z vašeho srdce. Společná základna sblížení Mozku a Ducha je to, co vás povede k velkolepému pochopení otázek života.
  • Udržujte ve své mysli načasování. Pokládat ty samé otázky znovu a znovu, jednoduše proto, že chcete znát odpověď, není to pravé pro dosažení cíle. Universální princip vyjadřuje, že pravdy jsou odhaleny v pravý čas a ne dříve. Také pamatujte, že Božský čas se vyznačuje proměnlivostí a ne přímočarostí.
Zde je příklad. Vy cítíte intuitivně, že jistý úspěch v určité vaší záležitosti by mohl nastat příští rok. Když datum nastane a úspěch ve vaší záležitosti se neuskuteční, neznamená to, že vaše informace byla chybná. Pokud toto nastane, může se to stát z mnoha důvodů.

Fakt, že se toto přihodilo, může vyvíjet tlak na další budoucí záležitosti, kvůli spoustě faktorů, z nichž některé mohou mít buď malou nebo žádnou souvislost s vaší osobou.

Další věc je, že co chcete je, že možná nechcete déle setrvávat ve způsobu nejvyššího blaha, tak, jak byl pro vás nastaven. Možná se záležitost dostane ke zdárnému konci a projeví se na fyzické rovině. Možná se neprojeví tato záležitost vůbec, protože něco mnohem více pro vás významnějšího vám zkříží vaši životní cestu.

  • Pamatujte, když pokládáte vaše otázky, prověřte si jakékoliv nejasné a neuspokojivé odpovědi dalšími dodatečnými dotazy. Dávejte tolik doplňujících otázek, kolik je potřeba pro informace prospěšné na vaší cestě životem, jejíž hlavní předěly jsou formulovány v odpovědích na vaše dotazy. Pohotové uvažování je potřebné proto, abyste dostali jasnou odpověď, kterou hledáte. Jestliže například pokládáte otázky typu odpovědí Ano a Ne, a odpovědi vás pletou nebo zklamou, pokládejte další typy otázek, abyste se dostali do hlubších vrstev problému. Tím, že prozkoumáte vrstvy více pod povrchem, dopomůžete završení záležitosti, která se nakonec uskuteční.

 

  • Porovnejte tyto příklady otázek, abyste pochopili podstatu úspěchu.

1/ Co brání mé bytosti odsouhlasit a potvrdit úspěch, který má původ ve mně?

2/ Co představují některé z Božích darů, které mi byly dány do vínku, které jsou přirozenou součástí mého života?

3/ Jaký je to systém víry, který podvědomě v sobě udržuji a který blokuje realizaci mého úspěchu?

4/ Jak mohu lépe využít čas daný Bohem a další možnosti v mém životě?

5/ Kdo jsou lidé v mém životě, kteří mají pomoci utvářet mé myšlenky o dosažení úspěchu?

6/ Kdo má v mém současném životě pozitivní vliv na můj osobní úspěšný život v tomto současném světě plném nových vzorů?

7/ Kdo má v mém současném životě negativní vliv na tento můj úspěch?

8/ Jaké zvyky by mohly změnit můj život tak, aby byl více úspěšný?

9/ Jaké znalosti by pomohly dosáhnout většího úspěchu?

10/ Jak pomůže můj postoj vděčnosti uskutečnění budoucích událostí, které mě čekají?

11/ Kdo nebo co v mém vnějším světě mi může dát sílu k odblokování mého úspěchu?

12/ Co přehlížím na své bytosti, dalších lidech nebo v okolním světě, který existuje v mé životní cestě?

 

Zrození nového

Když se nalézáte ve stavu tázajíce se ohledně vašeho budoucího vývoje, na okamžik se zastavte a zamyslete se nad tím, že jste na Zemi v současné době proto, abyste pomohli obrození na osobní a světové úrovni tím, jak prožíváte svůj život.

Úspěch je ale jedním z nesčetných návrhů a struktur pro nekompromisní opravu.

Protože vy a další vám podobní  osobně vystupují a znovu nastavují tyto záležitosti,  pomáháte vytvořit čeřící vlny transformace ve vašem vnějším světě.

Když zažíváte okamžiky pochyb, víte, že mnoho se mění. Změny jsou to, co se v tomto období chystá.

 

Vývoj v roce 2008

Navzdory tomu, že se stále objevují stíny starých vzorů, známky nových vzorů osvíceného vědomí se nacházejí v procesu bouřlivého rozvoje! Mnoho na cestě pokroku bylo vykonáno, včetně období během roku 2008, kdy vítězství nových vzorů zesílilo v každém koutě planety.

Zpátečnické myšlení, síla podněcovatelů a lži mnoha vrstev společnosti vyšly najevo v politických kampaních, hrách o moc v tom kterém státě, a projeveném globálním oteplení.

Co se týče individuálního vývoje, zvýšená úroveň stresu žene mnoho lidí až na samou hranici psychiky, podporování základny ega zodpovídá za mnoho situací. Někdy dokonce tyto faktory zodpovídají za to, že se laskavý a zdravý způsob života mění ve způsob zpátečnický.

Se zesílením stresu kvůli nejistotě, která stále více vystupuje do popředí, shledávají lidé u všech možných způsobů života, že měli doposud „nižší bod varu“ než před tím.

Můžeme si být jisti, že horký knoflík pro mnoho z nás představovaly ekonomické záležitosti, osobní finance, a  obava „ co když“ strach se vytvoří s každým projevem nových vzorů.

Některé změny, které nyní probíhají osamoceně a  měřené měřítkem utopistických nereálných cílů, se mohou zdát malé a nedostatečné. Nicméně, když se podíváte na velký obraz a souhrnný restrukturalizační proces, každý z těchto zdánlivých mini ukazatelů se stává docela mocným a životaschopným vzhledem k velkému obrazu, na kterém se lidstvo ubírá vpřed.

Povědomí lidí se mění, ne kvůli zákonům nebo mocenskému myšlení, nýbrž je to záležitost uvnitř srdcí lidí každého kontinentu.

 

Seznam osobních změn, které budou probíhat u lidí jednotlivě v roce 2009

Doporučujeme vám řídit se v průběhu roku 2009 tímto seznamem změn týkajících se osobní transformace, použijte ho prosím jako svého průvodce proto, abyste zůstali takzvaně v obraze, spjati se životem a spojeni se svým srdcem.

1/ Na počátku každého dne vytvořte svůj záměr, do kterého zakomponujete úmysl, aby byly využity všechny překážky, které se vám postaví během tohoto dne do cesty, jako příležitosti k růstu.

2/ Pamatujte, že jste ve skutečnosti duchovní bytosti, žijící ve fyzické formě. Spojte se se svými vědomostmi a dovolte jim, aby naplnily vaše příští myšlenky, slova a činnosti.

3/ Určete, jak přiblížíte váš svět fyzična podobě sídla Božího zdroje. Když budete považovat vaše tělo a vaši planetu za posvátné Boží schránky pro život, bude pro vás snadnější stát se trpělivými a milujícími.

4/ Vyviňte veškeré úsilí k tomu, abyste očistili svou minulost. Znamená to pro vás, abyste opustili  myšlenky typu, jak jste žili v minulosti a zdali se vám váš život líbil či ne. Můžete to provést během jednoho libovolného okamžiku, což bude mít za následek, že tím snadněji a lépe přijmete stav současných věcí. Znamená to také, že si uvědomíte, jak vás starý systém víry, který jste si přinesli z minulosti, omezoval. Konečně se zbavíte svázanosti se starými vzorci vašeho podvědomí, které pocházejí z vaší rodinné linie vedoucí zpět po kolik generací. Tyto staré vzorce myšlení pocházejí také z minulých životů a mohou mít rovněž původ v masovém myšlení lidstva. Soustřeďte vaši energii na vyčištění vaší DNA od těchto omezujících systémů myšlení, abyste se mohli rychleji přesunout do nových vzorců vědomí. Rovněž si buďte vědomi toho, že po celou dobu, kdy  budete sebe vidět a udržovat v zajetí minulosti, nebudete moci ztělesnit plně světlo ve vašem životě.

5/ Nejlepší, co můžete udělat, je se stát v současné době poučenými. Vyšlete váš záměr, abyste získali znalosti o procesu, co se s vámi nyní děje, a poté vyšlete záměr, který vyjádří  vaši potřebu získat více vědomostí o tématech, která vám, pokud budete s nimi soustavně pracovat, dopomohou stát se Mistry. Ego vás může negativně ovlivňovat v každém stadiu vašeho probuzení tím, že vás stáhne do nitra iluzí. Platí to pro každého z vás bez výjimky. I to je nápomocné vývoji, neboť si připomenete své stinné stránky. Buďte ochotní opustit staré způsoby, učte se více do hloubky než jste se učili doposud.

Odmítejte odsuzování sebe samého nebo druhých, když se objeví věci, které se vám nelíbí. Může pro vás existovat jiný časový rozvrh vašeho žití, než pro druhé, který má za úkol naučit vás určitým věcem nebo pozitivním vlastnostem, kterých máte dosáhnout. Věřte,  že když vyjádříte laskavost a soucit s druhými, kdo nejsou schopni docenit tyto pozitivní vlastnosti, tak vaše úsilí nepřijde nazmar. Vaše laskavost ve vašem srdci vás pozvedne jako bytost na vyšší vibrační úroveň a během tohoto procesu zaseje velmi užitečná semínka v nitru druhých lidí. Ponechte volný průběh tomu, kdy začnou tato semínka klíčit a dovolte universálnímu Zákonu příčiny a následku, aby probíhal svým tempem.

Ponechte ve své mysli záměr, že budete laskaví k sobě i k druhým, i za takových okolností, kdy okolní svět se k vám bude chovat kriticky a tvrdě. Pamatujte, že tyto typy zpráv přicházející z okolního světa byly spojeny se starými vzory, které vás zastihly v procesu  rekonstrukce vaší bytosti.

Vyšlete záměr, že se budete mít na pozoru před myšlenkami, které by bránily jakýmkoliv způsobem vašemu posunu do pásma nových vibračních energií. Mějte se více na pozoru před tím, co by mohlo negativně útočit na vaši přítomnost. Budete muset vyvinout větší úsilí, abyste mohli změnit svou budoucnost.

Denně si opakujte, že tím, jak odpovídáte svému dnešnímu dni, vytváříte si den budoucí.

6/ Snažte se, aby vaše mysl byla otevřená do budoucna . Nedovolte své mysli, aby se zabývala depresivními myšlenkami nebo aby naopak barevně fantazírovala o budoucnosti. Cesta k nalezení vnitřního míru zahrnuje spojení s vyrovnaností a pravdou. Nenaleznete pravdu v depresi a zkáze. Neobjevíte pravdu, pokud budete fantazírovat. Naleznete ji, když půjdete střední cestou, spojeni s vaším srdcem a za cílem, který vytvořila vaše intuice.

 

Obklopujeme vás naší láskou a požehnáním na vaší pokračující cestě znovuobjevení Božské přirozenosti. My jsme Rada 12.

 

Poznámka Selacie

„Toto je poselství Rady 12 pro nový rok 2009. Touto zprávou nám předkládají důležitý přehled toho, co nás čeká. Tyto výše uvedené změny mají vztah jak k nám jako jednotlivcům, tak i k celé planetě a lidstvu. Rada 12 zde hovoří o mnoha nadcházejících změnách, rovněž nám pomáhá pochopit okolnosti, které se přihodily v průběhu roku 2008. Členové Rady 12 nám předkládají rady, jak můžeme náš sen o úspěchu přiblížit vzorům Nového Světa. Poukazují na souhrn změn osobní transformace, které proběhnou během roku 2009. Doporučuji použít tyto vyjádřené myšlenky jako průvodce nejen v procesu pochopení a orientace v energiích poslední části roku 2008, ale také jako pomocníka v první části roku 2009. Čas na počátku roku 2009 se zdá být „odstředěnou“ částí uběhlého roku a již během roku 2008 jsme si uvědomovali, že budeme v novém roce 2009 vítáni! Může vám napomoci vytisknout si tuto zprávu, a použít ji jako průvodce během ledna, když budete přemýšlet, jak začít rok 2009 s co největší vyrovnaností, silou a spojením s vaší stezkou Světla. Uvítám vaše odezvy a návrhy pro další navazující témata Rady 12, která mohou být nastíněna v dalších poselstvích.

 

Přijala Selacie, 29. 12. 2008

Překlad do českého jazyka: Ing. Ladislava Bláhová (www.reikihealing.estranky.cz)

Děkujeme

-re-

 

Vyhledávání