Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti Poselství Rady světla pro rok 2009
Poselství Rady světla pro rok 2009 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Pondělí, 12 Leden 2009 09:34

Poselství Rady světla pro rok 2009 přijaté Rebeccou Couch 31.prosince 2008

 

Drazí a milovaní,

je vždy velkou radostí pobýt ve Vaší Přítomnosti tímto způsobem. Jsme s Vámi propojeni Světlem Uvědomění; jsme s Vámi propojeni na vlnách lásky, proto se děje vše to, co se děje. Láska je vše, co jste. Je důležité, abyste si  zapamatovali toto vše, co je zde uvedeno. Vždy a všude musíte být ve stavu odpuštění zrovna tak jako ve stavu všudypřítomné lásky. Je to jediná správná cesta a musí být použita, dávána, vzývána, požadována, velebena, osvojena a řízena jako denní cvičení.Odpuštění není požadavek; je to velkolepá síla lásky. Je to velký léčitel, magický elixír, opravné tlačítko. Je to bod, kterým se můžete vrátit k nevinnosti a čistotě, ke znovuzrození, je to tak zvaná druhá šance. S každým novým dnem přichází právě tato příležitost.
Skvrna minulých chyb, které vyšly na světlo a jsou vnímány, Vás stahuje dolů. Stahuje Vás dolů, pryč od bytosti plného vyjádření, kterou jste. Cítíte se pošpinění a věříte, že pošpinění jste. Pryč od těchto myšlenek! Odpusťte si! Žádejte o odpuštění, dostane se vám. Uvědomíte si, že to má tak být. A tím se dostanete vpřed. Použitím tohoto postupu, modlitbou, tím, že jste a tím, že si uvědomíte tuto ohromnou sílu, se dostanete opět do vyšších vibrací a s Vámi i všichni ostatní, kteří jsou okolo Vás v dosahu tohoto mocného požehnání. Nejste špatní, nejste hanební, nejste méněcenní, nejste zklamáni, nejste ti, kdo chybují. Zamyslete se nad tím, co když každý východ Slunce znamenal, že jste byli dokonalí a mohli jste kdykoli začít znovu. Každý nádech znamená novou příležitost. Tak to berte a tak  to i bude.
Tato fakta mají velkou váhu pro tento svět, národy, kultury, společenství, rodiny a lidi. Těžká clona starého odpadu musí být odstraněna a předznamenává způsob, kdy staré zátěže odtají ještě dříve, než Vám bude odpuštěno. Tento proces musí začít v nitru každého z Vás.Vaše neznalosti způsobují, že  se cítíte pošpinění, že žijete v problémech, které snižují vaše vibrace. Věříte tomu, že nejste dostatečně očištěni, a navracíte se tak do bahna minulosti. Jednoduše vstaňte, opucujte se a odpusťte si. Nebudete  vědět, o  čem mluvím, dokud to nezakusíte, dokud nebudete zbaveni starostí, že něco neznáte. Vaším úkolem je jen věřit v tuto sílu a moc. To je to odpuštění. Je vám odpuštěno. Mně je odpuštěno, všem je odpuštěno. Je to jako když vás propustí z vězení s klíčem v ruce, který vám odemyká další budoucnost. Je to jako když bytost o váze 1000 liber se vznesla nad svá ramena! Můžete si to představit jako proces, který probíhá u jednoho, dvou lidí, kteří tento proces provádějí, poté rozpoznat tuto schopnost v každém dalším člověku a poté jako když se nákaza šíří dál…..
Odpuštěním během tohoto a všech dalších dnů odtávají břemena světa a vy brzy uvidíte zázraky, které se dějí, když nikdo není zakryt vahou hanby, viny, ubohosti a všech ostatních součástí těchto šedých břemen. Dovolte, aby odpuštění proniklo do každé buňky vaší bytosti a poté naleznete světlo! Je to jako koupel ve velkolepém vodopádu světla, znovu vykročení a osvícení vašeho opravdového nadání, které bylo vzdáleno více než se zdálo. Udržujte čistotu vašich těl pod vaším velkolepým světlem. Je to nyní zde na dosah, jen skryto pod starým nánosem z minulosti. Dnešek je nový den.
A tak tento poslední den roku 2008, je pravý čas proto, abyste stiskli knoflík před začátkem nového zítřku. Seďte, jako domorodý stařešina, zahaleni  v plášti  vaší zkušenosti okolo táboráku. Vraťte se ke vzpomínkám událostí z minulého roku ke všem, co jsou uvnitř vašeho srdce. Dovolte, aby vyšly ven. Odešlete je se světlem do ohně vděčnosti. Ty těžké vzpomínky odtají spolu s odpuštěním, aby  se navrátily ke světlu, a poté je  pošlete  též do ohně vděčnosti. Čistota v odpuštění a vděčnost  jsou přípravou pro nový začátek.
Nyní, uvolněni od starých zátěží, si představte, co se bude dít v tom dokonalém roce, který je před námi. Nyní je čas tance uvnitř tvoření ! Víme, že tato slova a představy se zdají již otřelé ve srovnání s váhou zátěží, které nesete. Víme, že to může znít jako fráze v čase, kdy nemůžete dohlédnout k nevinnosti, světlu a síle, kterou představujete. Ale víme, že jste houževnatí a že máte na dosah větší možnosti, než si uvědomujete. Dovolte nám víru v jednoduchou metaforu. Jestliže vám zkřížíme cestu jako tvrdí sportovní trenéři nebo vojenští šikovatelé, budete pravděpodobně méně dávat pozor, ale my  můžeme tento postup zvážit! Udělejte, co můžete, abyste to nevzdali, v jakémkoliv čase a jakýmkoliv způsobem. Jestliže zakopnete, odpusťte sobě, situaci a všemu, co s tím souvisí a vydržte. Váha světla pozvedne každý děj odpuštění ve stejnou dobu. Dovolte, aby tento proces probíhal u vás nejen tento, ale i ostatní dny. Pokaždé, když zaznamenáte přechod jednoho dne v druhý, nejen přechod starého roku do roku nového, buďte si vědomi, že vše děláte pro všechny. Jděte spolu s ostatními !
 
S láskou a požehnáním pro divy roku 2009.

Rada světla ( jsme uvnitř vás )

Překlad : Ing.Ladislava Bláhová

 

Vyhledávání