Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti Na zbytek světa je nyní uplatňována ta nejstrašnější zbraň, kterou kdy lidstvo proti sobě použilo
Na zbytek světa je nyní uplatňována ta nejstrašnější zbraň, kterou kdy lidstvo proti sobě použilo PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 20 Červen 2016 23:40
Přátelé, není to obávaná atomová zbraň, či jiná konvenční zbraň, není to také žádná jiná zbraň, která působí jen na bázi hmoty. Není to rovněž ani jakýkoliv prostředek, který by byl z těchto, byť velmi účinných a také obávaných zbraní, odvozen. Rovněž vylučme „bájné zbraně“ jako např. chemtrails či HAARP. Když pozoruji procesy, které se nyní konají a které jsou neustále vytvářeny pozemským agresorem, přicházím k přesvědčení, že tady byla, je trvale používána mnohem účinnější a sofistikovanější zbraň.

To by nebylo lidstvo, aby si skutečně nesáhlo na dno svých možností. To by nebylo lidstvo, aby se myšlení a rozum nezkusil dát do rukou někomu jinému, že ano. To by nebylo lidstvo, aby teprve, až nebude co jíst a pít, nebude co dýchat, peníze „za všechno“ se naakumulují na účtech pár lidí planety, teprve potom v pláči vezmeme druhého za ruku a začneme spolupracovat.

Hmota, jak ji známe, má svoji krásnou a dokonalou strukturu. Z hmoty je vytvořeno všechno, tedy i lidská bytost, její části, orgány, svaly, tkáně, celá nervová soustava. Vypustím tady i nyní to, že nejde ve skutečnosti o hmotu, tvrdou a nepoddajnou věc, kterou vnímají naše fyzické smysly, především oči a hmat, jako něco neměnného, konečného, trvalého a omezeného.

Celá lidská bytost je dokonalým systémem, ve kterém všechno se vším spolupracuje. Každá buňka a stavební subatomární částice vědí dokonale o tom, čeho je součástí a v jakém že to systému s ostatními funguje. Na lidskou bytost působí venkovní prostředí, působí na ni síly, pomocí kterých je rovněž celý tento dokonalý systém, oživován. Pokud by jedna z těchto sil přestala fungovat, lidská bytost by se okamžitě rozpadla. Je to natolik perfektní a dokonalý organizmus, který je v přímé a on-line vazbě na venkovní prostředí.

Nikdo, za celou dobu existence lidstva, nás neučil skutečnému „umění lidské bytostiumění sebe sama“. Existují však bohužel znalí tohoto systému, existují lidé, kteří vědí přesně, jak lidská bytost, ve vazbě k okolí, funguje. Toto je velké nebezpečí, když „oni ví“ a „my nevíme“. Ve znalostech je skutečná moc. V čem spočívá toto nebezpečí?

Lidskou bytost oživuje nejvyšší esence Univerza, tou je láska, a protože zatím lásce nerozumíme, zkusím ji na chvíli přejmenovat jako „vědomí“. Vědomí je míra napojení lidské bytosti na Univerzální podstatu, kterou bylo vytvořené celé Univerzum s cílem se poznat. Mohu s jistotou 101% a zcela přesvědčen potvrdit, že ten, kdo má a zná tyto principy a vazby k lidské bytosti, má v rukou téměř veškeré děje a procesy, kterými může skutečně hravě vytvářet to, co vnímají naše fyzické smysly, my tomu říkáme „realita“. Protože jsme v zóně Univerza, ve které je povolená na 100% svobodná vůle, vše co chceme, se materializuje, tedy i ta nejnebezpečnější přání těch, kteří lidstvo zotročují.

Mohu to rovněž nazvat „nejúčinnější zbraní“, kterou lidstvo kdy začalo používat. Zablokujte lidem vědomí, zablokujte jejich vazbu a poznání na síly, které jim daly ve skutečnosti život a tímto si je podrobíte. Nepochybně zazněla tato věta v historii. Tady je zdůvodnění, proč je takový chaos na světě, potažmo v České republice. Je tady něco, co je nevyslovitelné, je tady absolutní a velmi hluboký rozkol mezi Východem a Západem. Pokud nyní pominu to, kdo je ve skutečnosti „v právu“, došlo tady k opakovanému použité této „nehmotné zbraně.

Každá lidská bytost je na jiném levelu vědomí. Každá lidská bytost je propojená s duchovními silami na jiné úrovni. Použití této zbraně způsobilo to, že komunikační linka – komunikační vlákna, která vedou z nitra lidské bytost, klidně si to takto představte (ze srdce nebo z mozku), byla odpojena od zdroje, zdroje, který představuje Stvořitel. Nikomu v Univerzu se sice nepodaří tato vlákna zcela zničit, tato vlákna v lidské bytosti stále jsou, jen je ona „vidlička“ vytažena ze zásuvky a spočívá vedle ní. V tento moment se stává lidská bytost neforemní hmotou bahna – nahrávací deskou, do které je možné velice jednoduchým způsobem nahrát cokoliv, co poslouží osobním cílům.

Přeme se. Lidé se napříč společností a politickým spektrem přou o to, kdo má ve skutečnosti pravdu. Pokud opět pominu, že pravda je proces, že pravda je něco, co se vytváří doslova za pochodu, že pravda je něco, co je fiktivní a bude trvat ještě velmi dlouhý čas, než se toto zformuje do něčeho, co bude možné používat, jako návod, nemůžeme najít odpověď dříve, než onu vidličku opět zasuneme do oné zásuvky. V podstatě jsme všichni zombie. Protlačujeme svoji „pravdu“, ničíme všechny a všechno a to, že si jedna mocnost udělá na planetě Zemi ze Země cvičiště a prostor ke své onanii, je jen výsledek toho, že jsme příliš dlouho nechali tuto vidličku mimo onu zásuvku. Ano, byli jsme touto zbraní odpojeni a nyní spíme.

Spánek je to tak dokonalý, že vůbec nevíme, že spíme. Před našimi zraky se odehrává běžný den se všemi, my si myslíme, že skutečnými a pravdivými fakty. Vůbec nemáme ponětí o tom, že otroctví je již tak dokonalé, že ani nevíme, že v něm jsme. V rovině hmotné reality řešení neexistuje. Ano, jistá možnost pohnout s těmito silami by byla přes opětné ukončení života civilizace, ke kterému již mnohokrát, během skutečné historie planety Země, došlo. Bylo to vždy pomocí nejúčinnějších zbraní, které v té době lidstvo mělo, pomíjím i to, že tyto zbraně nemuseli nutně pocházet jen z lidského arzenálu. Nyní však lidstvo sahá k ještě hrůznější zbrani. Tou zbraní je „ovládání vědomí a tvořivých sil ducha“ pro své soukromé záměry. Tato zbraň překonává o 1 mil. levelů vše, co kdy bylo vymyšleno pro likvidaci života.

Je velmi jednoduché, když znáte a víte, jak funguje hmota, jak fungují síly, které lidskou bytost a celé Univerzum, oživují, jak fungují např. torzní pole, která jsou vytvářena každou aktivitou lidské bytosti, každou její myšlenkou. My si bláhově myslíme, že naše činy se projevují pouze lokálně a tam, kde právě jsme. Ani nevíme, jak se mýlíme..

Jsme naprosto krásné a veliké lidské bytosti. Každý máme obrovské možnosti, kdy po zapojení celého aparátu a potenciálu, který máme všichni již připravený, dokážeme v pár vteřinách, jako národ, jako krásná civilizace, tvořit a vytvořit si zcela jinou realitu. Patříme původem do světelné Vesmírné univerzální konfederace a pár jedinců si podrobilo hmotu planety Země. Pominu také to, že to skutečně bylo na popud venkovního zásahu. Jsme nyní na skutečném rozhraní dalšího vývoje. Máme 2 možnosti. První je pokračovat v pasivitě a skutečně padnout až na samé existenční dno a být „venčícím nástrojem a nádobou“ několika lidí, kteří se prostě rozhodli, že si realitu pomocí těchto znalostí, podrobí. Druhá možnost je ta, že začneme pracovat sami se sebou, že onu vidličku zapojíme do zásuvky sebe sama a tím již dále nebudeme přispívat k hegemonii, která nyní ve fyzické realitě probíhá.

Je těžké, velmi těžké najít nyní viníka toho, co vidíme kolem sebe. I když mnoho z nás přesně dokáže ukázat na toho, támhle toho, to on nebo ona za to mohou, to je přece jasné – je to támhle ten.. Ve skutečnosti se mýlíme na plné čáře všichni. Je to výsledek použití této nejúčinnější zbraně, mimochodem s cílem stále rozdmýchávat tyto přesné postoje, nikdy nekončící postoje. Věřte nebo ne, je s tím v tomto plánu zotročení, počítáno. Vidíte, jak velmi mocná je tato zbraň a co jsme všechno, svým vlastním přístupem, dovolili. Problém je v nás, nikoliv tam venku a v nich. Proměnou vlastní můžeme způsobit změnu kolem nás. Řešení je tak blízko a zároveň tak daleko, že si to ani neuvědomujeme.

Existuje ochrana před touto zbraní? Ano. Nejúčinnější ochranou je vlastní uvědomění si sebe sama. Prosím – není to jen pouhá fráze. To je nejmocnější způsob, jak zastavit působení této zbraně, která nás každý den uvězňuje do stále a stále hlubšího, o to víc neviditelného, vězení.

Zhruba uprostřed nás, někde ve spodní oblasti našich prsou leží ona „odpojená vidlička ze zásuvky“. Je to atomový reaktor lidské bytosti, který čeká na své probuzení, a díky němu můžeme zcela rozpustit účinky této zbraně, která na lidstvo byla aplikována. Až budete mít chviličku klidu, představte si, že uvnitř hrudi je takové místo, které září oslňujícím zeleným světlem. Zatím je to malý spící zelený miniaturní bod. Ačkoliv to mnoho z vás bude považovat za sci-fi, je to skutečně realita a toto je největší noční můrou všech, kteří pevně doufají, že lidstvo nikdy nedojde k těmto poznatkům.

Denně zkuste zvětšovat tento bod a zase ho zmenšovat, prostě nenechat ho v klidu, cvičit pravidelně s ním, rozsvěcovat ho a zase ho zhasínat. Rozsvěcovat a zhasínat a měnit mu průměr a intenzitu vyzařování. Všechny buňky lidského těla, jakmile zaregistrují tuto cílenou Vaši aktivitu, která je plně kontrolována našim vědomím, se nastaví do módu, který spustí v těle další nádherné procesy. Lidská bytost se stane imunní vůči všemu, co na ni působí přes fyzické smysly a čím je krmena. To je základ probuzení lidské bytosti.

Na vaší cestě vám všem přeji to, ať dokážete pořádně rozsvítit a zvětšit toto místo vašich prsou. Všechno ostatní se potom spustí samo.

S láskou Mio.

Zdroj: http://svobodnenoviny.eu/na-zbytek-sveta-je-nyni-uplatnovana-ta-nejstrasnejsi-zbran-kterou-kdy-lidstvo-proti-sobe-pouzilo/#more-35725


 

Vyhledávání