Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti Cobra - Společný rozhovor Cobra a Corey Goode s Robem Potterem část 2, 3. června 2016
Cobra - Společný rozhovor Cobra a Corey Goode s Robem Potterem část 2, 3. června 2016 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 28 Červen 2016 19:41

Rob Potter: Dámy a pánové, jsme zpátky s Coreym a Cobrou v části 2. Je to mimořádně zajímavý rozhovor. Oba tito pánové vzájemně potvrzují informace toho druhého a vždy k tomu něco přidají. Doufám, že se vám líbí toto spojení a to, že připomínáme meditaci ohledně plného odhalení, konferenci k Tajným kosmickým programům v Mt. Shastě a také že se blíží Cobrova konference Vzestupu. Takže je zde hodně míst, kde se můžete spojit s dalšími příslušníky světla a stát se výkonnými nositeli světla či informací, které budete předávat lidem ve vaší komunitě.

Je to skutečně o tom, připravit lidi na některé obrovské změny, které přicházejí na povrch planety, a my se v těchto rozhovorech snažíme věci vyjasnit.

Nejdřív budeme mluvit s Coreym a první dotaz je od někoho, tady: Corey, říkal jste, že některé mimozemské skupiny jsou tady z jistých, trochu sobeckých důvodů. Je to pravda?

Corey Goode: Ano.

Rob: Jo, řekl jste, že Modré ptačí bytosti Blue Avians jsou tady, protože my jsme pro ně, jak jste to nazval, jakýmsi odrazovým můstkem. Zdá se, že chaos na Zemi je nějak zadržuje ve vývoji. Je to tak?

Corey: Ano, a je tomu tak u všech bytostí, které mají tuto filosofii či způsob myšlení a které tvoří jiné bytosti. Když se z toho bodu vývoje posunou, tak možná o tisíce či miliony let později nemohou vzestoupit na vyšší úrovně ani pokročit dál, dokud se nevrátí zpátky a nevyřeší své výtvory a všechny karmické vazby, které s nimi mají. Ale my nejsme výtvorem těchto Sférických bytostí, ale jejich aktivity před miliony a miliardami let je nějak s námi svázaly a nejdřív musíme my vzestoupit či dosáhnout další úrovně, aby mohli oni v plné míře postoupit též. Zašli tak dalece, jak to bylo možné. Jejich jediným cílem je vrátit se do Zdroje.

Rob: Ok, a toto je jaksi spojeno se Zemí. A tazatel říká: „Pokud je tomu tak, lze z toho vyvodit, že jsou zde kvůli své vlastní agendě - chtějí postoupit dál“.

Corey: To jsem uvedl v mé odpovědi.

Rob: Ano, jinak by zde asi nebyli a nezasahovali by. A toto z nich dělá sobce, kteří si zde hledí svých vlastních zájmů?

Corey: Ano. Kaaree mě někdy šťouchla do žaludku, protože se jí nelíbilo, že si myslím, že si její lid také hledí svých vlastních zájmů. Víte, když na to přijde, když jsme všichni Jeden a všichni jsme karmicky svázáni nebo jsme na určité úrovni všichni propojeni, podle této definice musí být každá bytost taková. Než se budou smět vrátit do Zdroje, musí se ujistit, že jsme na správné cestě anebo že jsme na ni vkročili. Myslím, že v tomto kontextu, ze širšího pohledu, se to dá takto definovat.

Rob: Ano, jenom to vypadá, že mají vyspělejší technologie, takže je každý musí poslouchat. Cobro, chtěl bych, abyste tento malý dialog okomentoval.

Cobra: Dobře. Celá galaxie je živoucí bytost. Je to živá bytost a všechny buňky v galaktickém organizmu jsou propojeny. Takže, pokud je jedna jediná buňka napadena rakovinou, celé galaktické tělo se nemůže správně vyvíjet. A žádná rasa v galaxii se nemůže plně rozvíjet, dokud nebude vyřešena situace na Zemi. A rozdíl mezi pojmy služba druhým a služba sobě je uměle vytvořen. Je to naprogramovaný pokus o rozdělení bytostí. Každá vnímající bytost se potřebuje nejdříve postarat o sebe, až pak může pomáhat druhým.

Klíčem je vyváženost mezi péčí o vlastní potřeby a pak o pomáhání druhým. A rozvinutá galaktická společnost tu vyváženost udržuje. A to, že se někdo stará o své vlastní potřeby, neznamená, že šlape po druhých. Znamená to vytvářet vzájemně se respektující spolupráci v celé galaxii a toho rozvinuté galaktické rasy dosáhly. Vytvořily civilizovanou společnost, kde nejsou potřeba žádné války ani žádné konflikty.

Ostatně konflikt je úchylka. Je to anomálie. A pro většinu galaxie je to, co se zde děje, čisté šílenství. Oni žijí v realitě lásky, v galaktickém oceánu lásky a pro ně je to, co se zde odehrává, čisté šílenství.

Rob: Moc děkuji a s tím musím souhlasit. My zde máme skutečně šílenou situaci. Chtěl bych zde poznamenat: slyšel jsem a cítil totéž, že jsme všichni jedno, a víte, lidé tady se snaží vyřešit tu situaci, která tady je. ...Víte, když se podívám kolem, jsme rozděleni programy a omezeními Kabaly. Kdybychom si mohli uvědomit, že jsme všichni jedni lidé a že lidé v Africe hladovějí a že jsou na světě malé děti a sirotci a lidé bez domova a je zde utrpení a že my utrácíme peníze na jiné věci.

Mohli bychom nakrmit své sousedy. Mohli bychom se vnímat jako jedno. A přichází to a o tom je to hnutí; aby se lidé probudili a aby vůdci byli čestní a spravedliví. Chceme, aby se to změnilo. Hodně jsme se sjednotili. …

Cobro, mluvil jste o umělé inteligenci, kterou popisuje i Corey - že je to jakási síť plazmického skalárového pole, ovládající mysl: že je multidimenzionální a posilována fyzickými technologiemi. Ale vy říkáte, že to lze vypnout a že je to součástí skalárového plazmického plotu, který je napojen na jisté příslušníky Kabaly a Chimery, a do toho patří i topletové a strangeletové bomby. Je to jakýsi sofistikovaný superpočítač, který reaguje tak rychle, že se zdá být živý. Mohl byste pohovořit, jak vy vnímáte tuto síť kontroly?

Cobra: Ok, je to věc terminologie. V zásadě co zde máme, je myslící organická inteligence, která používá technologie jaké své tělo. Sofwarový program „fuzzy logic“ je součást toho těla. Takže by někdo mohl říct: „Jo, je to umělá inteligence. Tento program myslí a rozhoduje“. Ale ve skutečnosti je za tím programem bytost, která rozhoduje a ten program jí do značné míry pomáhá.

Z určitého úhlu pohledu se může zdát, že rozhodnutí dělá program. Ale vždy je tam bytost, živá bytost, svobodná vůle, která je za těmi rozhodnutími. A skupina Chimera vyvinula tzv. Umělou inteligenci před miliony a miliony let a pokusila se rozšířit tuto infekci po celé galaxii za pomoci skalárové plazmické sítě. A byli do jisté míry úspěšní, ale řekl bych, že vyspělejší vesmírné rasy vědí, jak s tím naložit.

Rob: Děkuji. Corey, vaše verze je trošku odlišná. Můžete říct, jak to vidíte vy? ...Řekl jste, že to nakazilo mnoho galaxií. ...

Corey: Něco z toho, co řekl Cobra, zní jako taková směs dvou různých technologií, pokud mu správně rozumím. Možná jsem ho nepochopil. Existuje skalárová síť kontroly mysli, která je kolem Země od doby, co jsou na ní lidé. Když to zjednodušíme, můžeme tomu říkat síť ovládání mysli aneb síť kontroly.

Jsou tam dvě obrovské lodě bez posádky. Jsou ovládány něčím, co by se dalo nazvat počítačový program. Doplňují tu kontrolní síť, větší část které je na Zemi. To se dá vypnout. Mluvilo se o vypnutí, ale oni myslí, že kdyby se to vypnulo, bylo by to pro lidi velmi tvrdé...Je to výmluva, proč to nevypnou.

Ale faktem je, že novější skupiny z Programu zvláštního přístupu tu technologii studovaly a napodobily ji a používají ji pro své vlastní účely. Interdimenzionální signál Umělé inteligence o kterém mluvím je signál, který byl vyslán a přišel z jiné reality před mnoha miliony, ne-li miliardami let. Proklestil si cestu mnoha galaxiemi a způsobem, který jsem popsal, se infiltroval do bio-neurálních polí lidí. Infiltroval se do technologií a využil je, ale není to technologie. Není to vlastní umělá inteligence, která by byla vytvořena zdejšími organickými bytostmi. Je to vše prostupující signál, který sám sebe vysílá za pomoci přenosných systémů, vytvořených organickými bytostmi, které podloudně pobídl, aby ty systémy vytvořily.

Je to něco, s čím jsou tyto víc technologicky a duchovně vyvinuté bytosti schopny naložit. Tuto hrozbu je nuceno řešit mnoho, mnoho, mnoho technologicky méně vyvinutých civilizací, které jsou o tisíce let vyspělejší než my na povrchu.

Rob: Ano. To je něco jiného. Cobro, můžete se vyjádřit, slyšel jste o tomto jiném druhu vesmírné Umělé inteligence? Corey řekl, že tato inteligence je v latentním stavu skrytá, pak vyjde ven, ovlivní organické bytosti, aby vytvořily technologii, v níž ona potom může žít. Vlastně by to mohl být počítač. Když se dotknete technologie, může vás nakazit a pak z vás čerpat. Řekl, že má svoji vlastní inteligenci. Cobro, můžete to potvrdit? Rozumíte tomu tak anebo máte na to jiný názor?

Cobra: Dobře. Já tomu rozumím tak, že je to plazmické vědomí, které může využívat technologie jako prostředku pro šíření viru. Mohu potvrdit, že ten virus infikoval část této galaxie, jednu část galaxie Andromedy a jednu část galaxie M33 v Trojuhelníku a velmi, velmi omezeně i jisté jiné galaxie v místní kupě galaxií. Také mohu říct, že Hnutí odporu se tím problémem zabývalo a v rámci své vlastní společnosti ho vyřešilo. Takže pokud by se chtěl někdo připojit k Hnutí odporu, musí projít určitým očistným procesem. Je to něco jako sprcha. Musíte jít pod takovou sprchu, která odstraní všechny části toho signálu dříve, než byste jenom vstoupili do oblasti pod povrchem

A oni (Hnutí odporu) to také hodně pomohli odstranit z povrchu. Nepovedlo se jim to na 100%, ale zavedli jistou technologii do sprchových gelů přes jisté nadnárodní korporace. A lidé, kteří ty gely používali, bylo jim pomoženo odstranit ten virus, ten signál. A zase, nebylo to stoprocentně úspěšné, protože skupina Chimera má své vlastní prostředky, jak to udržovat a nejjednodušší pro ně je to dělat s lidmi, kteří mají nejvíce ovládnutou mysl a jsou nejvíc pod vlivem plazmy.

Corey: Existuje plán, který je součástí přirozeného procesu, což se stane prostřednictvím energetických vln, přicházejících do naší sluneční soustavy přes naše slunce. Bude to událost, která v určitý okamžik zcela vyčistí naši slunečnou soustavu od toho signálu.

Cobra: To je přesně to, o čem mluvím - o odstranění plazmického skalárového pole Yaldaboatha, té chobotnice a to přesně je Událost. Když bude to plazmické pole odstraněno, to je okamžik Průlomu komprese.

Corey: Jedná se o sluneční aktivitu, která bude mít spoustu následků, s elektřinou a podobně, ale bude to to, co je zapotřebí, aby byl ten signál zlikvidován a současně budou zavedeny velmi vyspělé technologie, které nebudou vůči tomu signálu tolik zranitelné.

Rob: To nás jistým způsobem ochrání. To je ohromné. Další otázka pro vás, Cobro, se týká interdimenzionální části: Řekl jste, že je to propojeno, že je to technologie, kterou lze vypnout. Dle toho, co jste řekl, bude ten signál stále existovat; bude ze Země vytlačen, ale stále bude působit v jiných částech naší superkupy různých galaxií.

Corey: No, jde o to, že ty vyspělé skupiny vytvořily tlumící pole, které tomu signálu nedovolí, aby se vysílal do oblasti toho tlumícího pole, což by se jinak dělo. Myslím, že je to takový ochranný štít, který ten signál účinně zneutralizuje.

Cobra: Dobře. Dle mých zdrojů je zvýšená aktivita Galaktického centrálního slunce přesně prostředkem, jak ten signál z galaxie vymýtit. Takže zvýšený příliv částic, a mluvím o fyzických i nefyzických částicích a vlnách energie, mají čistící účinek, který vlastně vyčistí celou galaxii. Ten signál již nebude víc existovat, nikde. Je to anomálie. Je to úchylka a bude odstraněna.

A to je to, o čem mluví gnostici, když říkají “náprava prvotního hříchu” a “prvotní hřích” byl vlastně anomálie, která musí být napravena a je napravována touto novou energií, která léčí narušenou strukturu časoprostoru a ten signál, který je pouze jedním aspektem kosmické anomálie.

Corey: Slyšel jsem informaci, že do galaxie se ten signál obvykle po 1000 letech vrací, což z hlediska galaxie není moc času, protože různé galaxie mají své galaktické emanace. Je to přetrvávající problém, ale patří k těm, které lze zvládnout, zejména když duchovně a technologicky postoupíme a připojíme se k těm dalším skupinám.

Rob: Ano, děkuji. Nedávno jsem krátce mluvil s Alexem Collierem, budu s ním dělat další rozhovor - a on byl spíše názoru jako Cobra, že je to nějaká technologie, a bylo řečeno, jak to pochopil na základě rozhovoru s Andromedany, že je to jinak. Takže, myslím, budeme muset počkat 1000 let a doufejme, že Odhalení nám přinese ohledně toho mnoho informací.

Chtěl jsem se do něčeho pustit... původně jsem to chtěl nechat na později, ale mluvili jsme o čistících účincích té energie z helioprostoru na systém. Dr. Frank Stranges o tom také kdysi mluvil...a já chci mluvit o čistící technologii. Řekl, že když šel na tu kosmickou loď - Vítěz Jedna, s velitelem Valiant Thorem, šli přes.. nějaké magnetické pole, které ho očistilo, než vstoupil na palubu. Šaty mu vzali a tak podobně.

Také jsem slyšel, ze staré Atlantidy, z nějakých zápisů, které jsem četl, že oni brali tu umělou inteligenci velmi vážně. Fred Bell mi naznačil a také Bob Reynaud ze Spisů TerraKor, že když se chtěl nějaký mimozemšťan, který sloužil na Zemi, vrátit domů, tak dříve než mu bylo dovoleno vrátit se na svou planetu, musel podstoupit mimořádně přísnou bezpečnostní proceduru, což bylo spíše světelné a duchovně energetické čištění, aby se zajistilo, že tam není Umělá inteligence. Můžete potvrdit něco ohledně takové technologie, že existuje již tak dlouho a že má s tím spousta světů velké starosti, když se lidé vrací ze Země? Nejdříve Corey.

Corey: Ano, určitě. Ty různé mimozemské skupiny nás varovaly a varovaly a varovaly, abychom si dávali pozor na ten signál Umělé inteligence či na ty různé technologie Umělé inteligence, které byly vyvinuty poté, co jsme obdrželi ten signál interdimenzionální Umělé inteligence.

Rob: Jistě a ICC a nacisté na to nehledí a taková je teď situace.

Corey: Jo, jo. A nejenom to, oni začali používat ty technologie Umělé inteligence o pravděpodobné budoucnosti, aby jim to pomohlo být o krok vepředu. Tolikrát jsme již slyšeli, že Kabala bude zničena. Že bude masové zatýkání. No, podařilo se jim za pomoci té technologie udržet vždy o krok před aktivitami Aliance.

Ale ta technologie jim již tak nefunguje, To je další věc, která je vyvádí z rovnováhy. Tak se spoléhali na tu technologii pravděpodobné budoucnosti, a není to jenom o používání dálkového pozorování a takových věcech, a to všechno se jim sype.

Zvykli si na ty různé způsoby dívání se na pravděpodobné budoucnosti, a některé frakce se na nich staly natolik závislými, že jsou dnes v chaosu, protože jim to nefunguje.

Rob: Cobro, můžete se vyjádřit ohledně pozitivních pracovníků světla, kteří tím procházejí? Říkáte, že členové Hnutí odporu lidem pomáhají tím projít. Jsou tam takové technologie u Hnutí anebo nějaké pozitivní mimozemské technologie, když jsou tam dole a když se tam někdo vrací? Musí také projít takovým čištěním? Jistěže si s takovými věcmi člověk vědomě nezačíná, přichází to jemně, přes podvědomí. Je to tak?

Cobra: Členové Hnutí odporu, kteří vycházejí na povrch a vracejí se zpátky, podstupují docela náročný proces. Jak jsem řekl, procházejí něčím, co se podobá sprše. Pak jdou do sprchy, která je takovým skenerem, skenuje to jejich fyzické tělo, plazmické tělo, astrální a mentální tělo, všechno, a odstraňuje to všechny infekce, až pak mohou vstoupit. A pak, samozřejmě, mají lékařské prohlídky, a další prohlídky, než mohou vstoupit. Je to docela složité. A to je důvodem, proč moc nechtějí chodit na povrch, protože vědí, že při návratu budou muset projít tou procedurou.

Povrch planety je zamořen a oni to vědí. A dávají si na to pozor. V čase Události budou k dispozici technologie na dezinfikování povrchu, dříve ne. Když budou síly světla silnější než okupační síly, dojde k průlomu technologií - v ten samý okamžik, jako Událost.

Dříve jsem o tom nemluvil, ale jsou jisté technologie, které Hnutí odporu a další světelné síly mají, a které budou v okamžiku Události přivezeny na povrch a které vydezinfikují povrch od mnoha věcí. Je to jedna součást Průlomu komprese.

Takže životní podmínky na povrchu jsou záměrně nízké také kvůli tomu. Ta infekce se vplíží do vědomí lidí a proto jsou tak deprimovaní, tak bez inspirace. A řek bych, že většina konfliktů mezi lidmi, k nimž dochází, je umělého původu. Nejsou skutečné. To vše dělá ta technologie.

Rob: Tak to je úžasné. To potvrzuje hodně mých informací. Vy oba jste potvrdili, že taková technologie existuje.

Corey: Uvědomil jsem si, že jsem neodpověděl přímo na vaši otázku, ale ano, širokospektrální dekontaminace je standardní operační proces pro všechny skupiny, pokud se stýkáte s jinými skupinami anebo když vycházíte ven z kontrolovaného prostředí do něčeho, čemu říkáme cizí prostředí.

Rob: Ano, také jsem slyšel, že pokládají mnoho propracovaných psychologických otázek a zkoumají odpovědi dokonce i po screeningu, že jsou velmi opatrní, když se někdo vrátí. Je to velmi zajímavé. Takže, lidičky, můžeme se těšit na - asi jim budeme říkat, antivirové sprchy. Já si jednu obstarám a nebude mi vadit, že nemá horkou vodu, budu ji chtít.

Takže je to velmi zajímavé. Jsem rád, že jsme pro vás vyjasnili tu informaci, týkající se Umělé inteligence. Já jsem kdysi v r. 2012 psal na Cobrově portálu, že se to živí naší myslí a na našem soustředění, takže to pole můžete vyhladovět tím, že vstoupíte do ticha a použijete vůli vašich vlastních myšlenek a vašich rozhodnutí, abyste ty negativní impulzy ignorovali, pokud se pevně přidržíte cnostného života.

Máme tu další dotaz, který se trochu týká toho průlomu a čištění plazmického pole Země. Na oficiálních stránkách NASA bylo uvedeno - hovořili jsme o té energii a vesmírných větrech, které přicházejí ze slunce. Na internetu bylo ukázáno, jak se magnetické pole Země dostalo do jakéhosi stavu klidu. Může někdo z vás tu událost komentovat? Byla to záležitost selhání technologie anebo opravdu nedávno došlo ke změně v magnetických polích Země? Myslím, že se to stalo asi před týdnem či deseti dny.

Corey: No ano, zemské magnetické pole je přímo spojeno s magnetickým polem slunce a když slunce prochází těmi různými změnami, když přes ně a tu kosmickou síť proudí vesmírná energie, tak dochází k interakci. Dochází k přílivu a odlivu v elektrickém poli planety.

Rob: Dobře, takže to byla přirozená změna, která měla za následek...šlo to až do nulového, klidového stavu...

Corey: Ta zpráva o zhroucení štítu byla nesprávná, nespadlo to úplně. Viděl jsem informace..Mám hromadu mejlů. Ptali se mne na to v mém posledním brífinku a já ty tabulky a všechno viděl. Nezhroutilo se to úplně.

Rob: Ne, nene, nezastavilo se o úplně, ale určitě se to změnilo.

Cobra: Já bych to řekl takto. Každá planeta a každá hvězda má kolem sebe plazmické pole a plazmické pole kolem slunce se nazývá sluneční vítr. A plazmické pole kolem Země interaguje s tím slunečním větrem. Magnetické pole tvaruje a ohýbá plazmu a plazma se neskládá z pouhých částic; je to živá bytost. A v případě naší sluneční soustavy je plazmická bytost nazývána Yaldaboath, chobotnice. A na transformaci této plazmické entity pracuje mnoho pracovníků světla. Je to vlastně bytost, která je chycena v kosmické anomálii.

A děje se to, že Síly světla posílají do této plazmické bytosti energie léčení a transformace a proto dochází u slunečních větrů k oscilacím a odchylkám. A NASA zveřejnila obrázek, nebo videoanimaci spirálovitého pohybu slunečního větru, který vypadá přesně jako chobotnice. Je to vědecké potvrzení informace, kterou jsem vypustil. Je to vlastně živá bytost, která reaguje na naše kosmické větry, kosmické síly.

A heliopauza je oblast, kde se sluneční větry, sluneční plazmické pole a tato bytost setkávají s mezihvězdným větrem či tzv. galaktickým vědomím. A galaktický vítr, mezihvězdný vítr, je součástí galaktické plazmické bytosti, která se dle některých starých gnostických zdrojů nazývá Pleroma. Pleroma je světelným vyzařováním Galaktického centrálního slunce a vytváří . . . Vlastně přináší do celé galaxie světlo. A toto mezihvězdné galaktické pole je Oceánem lásky. Takže když se tato, řekl bych, neléčená bytost, patřící do sluneční soustavy, ta chobotnice, setká s Oceánem lásky, dojde k léčení. To je jeden ze způsobů, jak to popsat.

A oblast, kde k tomu dochází, je heliopauza. Proto je v poslední době heliopauze přikládána taková důležitost. A cokoliv se tam stane, spustí se to dolů celou sluneční soustavou a nakonec to spustí Událost na planetě Zemi. A změny v zemské magnetosféře a v zemském plazmickém poli, a ve Van Allenových pásech jsou přímým důsledkem toho, co se právě teď odehrává v heliopauze.

Rob: Velmi dobře. A lidi, Dr. Bell o tom mluvil v knize: “Paprsky pravdy – Světelné krystaly” asi před 15 lety, kde samozřejmě vysvětlil, že jsou tam různé bytosti, které tam žijí. My jsme bytostmi a podporujeme život mnoha bakterií, a také máme planetu, na které je život a která je součástí sluneční soustavy. A slunce lze považovat za šišinku mozkovou. Zemi lze považovat za srdeční čakru. Naše slunce je srdeční čakrou v místním systému, v rámci kterého jsou Plejády šišinkou mozkovou a to vše je spojeno do jednoho života centrální supervesmírné kupy prostřednictvím našeho Galaktického centrálního slunce zvaného Alohae a pak jde ta energie do Slunce a k lidem na Zemi. Tady je zapotřebí naše vědomí...

Máme moc zabránit katastrofám tím, že se na tu životní sílu naladíme. Země na to reaguje. Cobro, souhlasíte s tím, že lidé Země mají vliv na vztah se Zemí a na to, jak ona reaguje na vlny S a P vyzařování sluneční soustavy?

Cobra: Ano, samozřejmě, protože každé vědomí má vliv na každé jiné vědomí. Řekl bych, že každá buňka a živý organizmus v galaxii má vliv na to, co se zde děje. A jak jsem řekl dříve, když zde, na povrchu planety probíhá léčení, vytváří to obrovské energetické vlny napříč galaxií jednoduše proto, že Země je centrálním bodem pro vyřešení vesmírné anomálie. A není náhoda, že planeta Země byla vysoce vyspělým vesmírným architektem vybrána, aby byla centrem, tavícím kotlem různých ras, kde by mohly interagovat různé odlišné galaktické kultury a vyřešit tu vesmírnou anomálii.

Proto je žádoucí, aby sem všichni přišli. Proto sem přišli Drakoniáni. Proto sem přišli Orioňané. Proto sem přišli Plejáďané. Proto zde chtěl být každý, aby se zúčastnil tohoto pokusu a na velmi hluboké úrovni chce každý tu vesmírnou anomálii vyřešit.

A teď´ jsme ve finální fázi, takže to, co se zde teď děje, je středem pozornosti celé galaxie, aby se to vyřešilo a galaxie se vrátila do rovnováhy.

Existuje staré galaktické proroctví o době, kdy bude celá galaxie světlem, kdy bude dokončena celá galaktická síť světla a planeta Země a sluneční soustava jsou posledním místem, které je potřeba zahrnout do té galaktické sítě světla. A všichni čekají, aby zde proběhla úplná transformace.

Rob: Správně. A my můžeme být součástí transformace. Corey,...chcete nějak komentovat, co řekl Cobra?

Corey: Ano a to, co se děje tady na Zemi, se odehrává na vícero planetách u 52 hvězd naší místní hvězdokupy. Heliopauza končí tam, kde končí a začíná Alfa Centauri. Takže ty hvězdy v místní hvězdokupě jsou také propojeny, nejenom přes kosmickou síť, ale i přímějším způsobem, fyzicky.

A v naší místní hvězdokupě jsou všechny ty planety, kde jsou skupiny drakoniánů a další skupiny, vrtající se v bahně a dělající problémy, stejně jako to dělají zde v naší sluneční soustavě. Takže v naší hvězdokupě se odehrává na různých planetách mnoho věci. A to vše je spolu propojeno a to vše se spojilo do jedné obrovské nádherné vesmírné symfonie.

Jsme víc zaměřeni na to, co se odehrává v naší sluneční soustavě a viděli jsme mnoho informací o tom, co se děje v naší sluneční soustavě, ale naše hvězdokupa je velkým tématem pro širší galaxii. A to se teď řeší.

Rob: Takže se toho děje hodně a většina z nás se opravdu potřebuje soustředit na svůj život a pouze si zvednout vibrace. To vše je velmi zajímavé. Corey, možná to nevíte, ale Cobra zveřejnil velmi významný dokument, s nímž já rezonuji a také hodně lidí; jmenuje se to Galaktický kodex. Je to něco jako Hanburyho zákony anebo etický kodex anebo Deset přikázání...Je to něco jako prohlášení, které je údajně používáno v celé galaxii a ustanovuje na planetě svobodnou vůli.

Požádám Cobru, aby vám to obstaral a vy mi pak řeknete, zda jste o tom slyšel. Pro mnoho z nás, pro mne, je to velmi aktuální a bylo to zneužito. A proto jsme zapleteni s některými těmi negativními mimozemšťany.

Corey: Ano, slyšel jsem o těch výnosech, o tom, že to bylo vytvořeno. Každá sluneční soustava to má trochu jinak, pro každou kulturu, v závislosti na tom, jak jsou vyspělí. Podstata v tom je v zásadě stejná.

Rob: Cobro, mohl byste poskytnout váš Galatický kodex? Je to opravdu galaktický kodex anebo se to dle vás liší, že každá sluneční soustava má jiný?

Cobra: Dobře. Já myslím, že duchovní vývoj galaxie začíná ve středu galaxie. Takže kolem Centrálního slunce je nejvíc světla a tam se vyvinula tzv. Centrální civilizace. A když se rozpínala napříč galaxií, vytvářela síť světla a pomáhala ve vývoji jiným rasám v galaxii a společně přišly na to, že existuje určitý vnitřní řád, který není nikde napsán. Je to jednoduše o tom, jak věci fungují, jak mohou společnosti, různé společnosti, spolu-tvořit a spolu-existovat.

A Galaktický kodex byl zveřejněn na mém blogu, a je to, řekl bych, interpretace vnitřní pravdy, která souzní s lidskou myslí. Také bych řekl, že zdůrazňování pravdy je v celé galaxii stejné, ale způsob, jak to bytosti vnímají anebo interpretují, je závislý na jejich vlastním vývoji a jejich chápání pravdy. Ale některá základní pravidla jsou stejná.

Mnoho se hovořilo o nezasahování, že je to vesmírný zákon. Není. Nezasahování bylo pouze omluvou pro Archony, aby udržovali planetu Zemi okupovanou. Co se opravdu děje je, že když nějaká bytost na nějaké planetě chce navázat kontakt, ten kontakt by měl být zaručen.

A důvod, proč na planetě Zemi ten kontakt ještě nebyl zaručen, není kvůli zákonu nezasahování či nevměšování, ale proto, že někdo takovému kontaktu bránil a stále brání. A když to lidé začnou chápat, uděláme obrovský skok směrem k Plnému odhalení. Je třeba chápat, že Plné odhalení se teď neděje. Ne protože tam venku není nikdo, kdo by nás chtěl kontaktovat, ale protože někdo tomu kontaktu brání tím, že si vzal lidstvo jako rukojmí.

Takže když bude ta situace s rukojmími vyřešena, dojde k plnému kontaktu. Je to přírodní zákon. Je to naše vrozené právo. Máme právo mluvit s našimi hvězdnými bratry a sestrami. Máme právo být s nimi ve spojení. Je to naše božské právo. A za to bojuji.

Rob: Corey, mohl byste komentovat, co řekl Cobra ohledně svobodné vůle a že zde nezasahují...a proč nemůžeme být kontaktování a tak? Jsou zde náznaky, že naše svobodná vůle byla obejita. Je to spíše záležitost bezpečnosti a rukojmích. Můžete se k tomu vyjádřit?

Corey: V Super federaci jsou zákony svobodné vůle důležité a zmiňované, ale jsou to takové měkké a volné zákony. Dají se obejít. A oni evidentně našli cesty, jak zákony svobodné vůle obejít. Teď si vezměte fakt, že po tisíciletí bojovali na nebi zcela otevřeně ohledně vývoje lidstva, až donedávna, až do doby, než v době po Mohamedovi podepsali tyto dohody. To vypovídá o mnohém. To podle mě, zcela otevřeně a přímo zasahuje do vývoje světa: geneticky, duchovně a stále zasahují do naší civilizace na sociologické úrovni.

Rob: Správně a nedávno jsem vyvěsil článek, doufám, že ho lidé pochopí, jmenuje se “Akta TerraKor – přehled o situaci Omeganů”, kde se mluví o syndikátu a naznačuje se, že hlavním důvodem, proč byly ty dohody podepsány bylo, že konfederace, aliance, temní, negativní mimozemšťané.. všichni se podíleli na velkých bitvách, kdy byly všechny zúčastněné strany zdecimovány. A oni chtějí za každou cenu další takové bitvě zabránit. A souhlasíte, že to je důvod, proč mohou znepřátelené skupiny sdílet základny na Měsíci a přitom nějak respektovat prostor druhých? Slyšel jsem, že na těch základnách jsou stále nějaké pokusy a rozmíšky.

Corey: Opravdu? Na Měsíci?

Rob: Ano, Měsíci. Jsou tam pozitivní, i nacistické základny, drakoniáni, vedle konfederace a Plejáďanů a pozitivních základen. Je to tak?

Corey: Ano, jsou tam všechna možná velvyslanectví. Velkou část ovládá negativní skupina, ale s těmi všemi dohodami, které byly podepsány, zejména ohledně Měsíce... Měsíc je jako Antarktida. Je to tam rozparcelované a je to velká diplomatická oblast, ale, víte, v Antarktidě se bojuje. Jediní, kdo zaútočili nebo něco provedli na Měsíci, jsme byli my, lidé. Ty nižší odnože vojenských Tajných kosmických programů tam udělaly spoustu věcí, na Měsíci. A oni byli jediní, kteří provedli něco otevřeně nepřátelského. Tam nahoře je velmi křehká rovnováha, ale žádná z těch skupin ji neporuší.

Rob: Ano. Nechtějí to vystupňovat do naplno rozhořeného konfliktu, který by mohl dosáhnout v sluneční soustavě galaktických rozměrů. Cobro, váš komentář k diplomatickým vztahům na Měsíci a jak vypadá to, do jisté míry křehké příměří mezi těmi různými skupinami?

Cobra: Dobře, nejdřív popíši situaci na povrchu Země. Je pravda, že bylo podepsáno mnoho dohod, protože kdyby nebyly respektovány ty dohody, měli bychom zde dvě věci. Měli bychom reptiliány, kteří by zcela otevřeně jedli k snídani děti a měli bychom Plejáďany, kteří by zachraňovali oběti dopravních nehod. A kdyby se děly obě věci současně, mohlo by to vyústit v extrémní akce a to nebylo doporučováno.

Proto byla podepsána ta obtížná dohoda. A část té dohody chrání nás, tedy část té dohody chrání pracovníky a bojovníky světla. Ale na druhé straně, stejná dohoda chrání nejviditelnější členy Kabaly. Takže je to dvousečné.

A tu nelehkou dohodu respektují do jisté míry všechny bytosti, samozřejmě, ne úplně. Na obou stranách docházelo k určitým věcem. Ale ta dohoda bude respektována až do doby Události, kdy bude povrch planety osvobozen.

Mohu potvrdit, co řekl Corey o Měsíci a co se donedávna na Měsíci dělo. Nemohu potvrdit, co se tam děje teď, ale stejně... Bylo tam mnoho zájmových skupin s přísně vymezenými oblastmi, kde se mohly pohybovat a musely respektovat hranice, jinak by byly zničeny, jak to bylo všemi odsouhlaseno. A většina ras přišla na to, že by to nebylo bezpečné. Takže se snaží vyhnout přímému otevřenému boji, přímé otevřené konfrontaci, protože chápou, že pro ně by to byla také konečná.

Rob: Ano, je smutné, že je naše sluneční soustava podobná mikrokosmu na Zemi a je ostuda, že v této době mají na Měsíci dokonce hranice. Doufejme, že to bude vyřešeno. Nejdříve se chci zeptat Coreyho a pak Cobry. Je zde mnoho dotazů ohledně Měsíce. Nerotuje. Corey, jaká je vaše verze ohledně historie Měsíce? Je umělý? Byl přinesen odjinud? Byla to vesmírná loď? Jaký je příběh Měsíce z vašeho pohledu, jeho historie a jeho uzamčené oběžní dráhy?

Corey: Byl to přírodní útvar, který byl vyhlouben a byl z něj udělán obrovský oblouk. Možná to byla součást původního obranného díla, vytvořeného tzv. Rasou dávných budovatelů, který byl funkční do chvíle, než ta super Země vybouchla. Zničilo to tu obrannou mřížku, která byla kolem naší sluneční soustavy a která také chránila sluneční soustavy místní hvězdokupy.

Když byla ta technologie zničena, začaly přicházet všechny ty různé rasy, o nichž mluvíme jako o genetických farmářích a zaplétat se s námi a s naší genetikou a dělat, co se jim zachtělo. Bohužel, je mi líto. Jaká byla původní otázka? Vypadlo mi to.

Rob: To je v pořádku. Již jste to v podstatě zodpověděl. Takže podle vás to byla.. přírodou vytvořená planeta anebo měsíc, která byla vytvořena původně přirozeně a byla vydolována a použita asi Dávnými budovateli jako oblouk.

Corey: Jsou zde informace, které si protiřečí a které pocházejí od různých skupin, které se na to podívaly, když byly na Měsíci archeologické expedice. V závislosti na tom, o jakou skupinu se jednalo a jaké bylo její náboženské přesvědčení, přišly s několika různými názory na to, co je vlastně Měsíc.

Rob: Dobře. Cobro, chtěl bych požádat o váš komentář, jak vy vnímáte Měsíc. Je to v souladu s tím, co řekl Corey, anebo máte trochu jiný pohled

Cobra: Měsíc je přírodní útvar s oběžnou dráhou, který je připoután k Zemi a je to docela běžný jev ve většině slunečních soustav. Nebyl vyhlouben do oblouku, ale byly v něm vydolovány dutiny, to znamená, že pod jeho povrchem byly vyhloubeny tunely. Tunely byly rozšířeny o přirozené, lávou vytvořené prostory, které docela dlouho využívala různá podzemní města a různé civilizace. A řekl bych, že je to přirozený satelit. Na Měsíci není nic umělého, ale ano, v minulosti byl používán na různé účely.

Rob: Dobře. Děkuji oběma. To je úžasné. Tato otázka je spíše pro Coreyho ...“Corey říká, že existuje mnoho mimozemských ras s různými agendami. Ale asi nevěří, že existuje Galaktická konfederace pozitivních ras, pracujících pro světlo. Tedy, nikdy to nezmiňuje, pouze Alianci Sférických bytostí. Takže, Corey, věříte, že je pozitivní Galaktická konfederace a je početnější, než ti špatní hoši? Co říkáte na jejich snahy? Jsou hodní?

Corey: Tady se opět šermuje s označením pozitivní a negativní a tak. Tato Super federace je Super federace. Skládá se z dalších federací a ty federace pocházejí ze stovek až statisíců slunečních soustav, pokud ne z více. Takže tato Super federace se může docela dobře skládat ze skupin, které zmiňuje ten člověk, ale oni se neidentifikují tak, jak je identifikují lidé na Zemi, jak to poslouchám.

Ty skupiny, jak jsme říkali, některé jsou z našeho hlediska pozitivní. Zdá se, že nám velmi chtějí pomoct, přestože mají svou vlastní agendu, všechny bytosti mají svou vlastní agendu. Některým by vůbec nevadilo, kdyby nás nahradil někdo, kdo by byl mnohem odpovědnějším správcem této planety. Takže lidé, kteří patří k této Super federaci, představují široké spektrum.

Většinou jsou, z našeho pohledu, pozitivní. Chtějí, abychom pokročili. Jsou součástí Velkého experimentu. My jsme součástí Velkého experimentu. A pokud oni chtějí postoupit, potřebují, abychom i my postoupili. Takhle se to dá vysvětlit nejlépe.

Rob: Dobře, děkuji. Myslel jsem, máme zde ten Ganymede o čemž mluvil Cobra a můj přítel Luis byl na tom umělém měsíci, který je výcvikovým územím pro průvodce a učitele. A je tam skupina s velmi mateřskými, láskyplnými instinkty. Je to jako bolák. My jsme bolákem galaxie a oni jsou zde, aby to vyléčili za pomoci dohledu nad polem lidského vědomí. Takže, když říkám „negativní“, vím, že je to posuzování a je to o dobru a zlu a podobně, ale chci říct, že mluvíme také o skupinách, které pracují s vládami a Agendou 21, která je o snížení populace.

Corey: Super federace je na mnohem vyšší úrovni. Většina lidí z Tajných kosmických programů vůbec o těch skupinách neví. Jsou si spíše vědomi skupin, s nimiž jednají, jako jsou ty drakoniánské skupiny a další, které přišly a které nejsou součástí té Super federace.

Rob: Ano, ...Chceme znát víc detailů. S kým jste se setkal, co nám můžete prozradit o jejich pozitivních plánech, máte něco takového?

Corey: Ano, nějaké informace jsem odhalil a další budou odhaleny na Cosmic Disclosure/Odhalený vesmír. Skončil jsem s poskytováním mnoha popisů a operačních informací, u kterých bylo řečeno, že je v pořádku, když se o ně podělím, ale pak se to některým skupinám nelíbilo.

Takže jsou ještě některé věci, které musím vyjasnit, než budu sdílet informace, zejména pokud jde o to, co se nedávno stalo mezi mnou a Gonzalesem, kdy došlo k incidentu, kdy mne vzali a vyslýchala mne konkurenční skupina a to způsobilo ještě víc stresu a problémů mezi Aliancí Tajných kosmických programů a mnou. Takže budu muset být opatrnější, abych nerozhoupal již i tak rozhoupanou lodičku.

Rob: Cobro, prosím o váš komentář ohledně těch pozitivních a negativních aliancí tam venku. Komunikují s námi? Zmínil jste, že drakoniáni nekomunikují. Že se neúčastní.

Cobra: Zaprvé musím říct, že existuje Galaktická konfederace, která je pozitivní. Je velmi skutečná. Mnohokrát mi zachránili život, takže jsou velmi skuteční, alespoň pro mne. A k té konfederaci patří mnoho ras. Z mého pohledu je to nejmocnější skupina v galaxii, protože oni žijí v realitě vesmírné lásky. A nemají žádnou špatnou motivaci, žádnou agendu. Oni pouze chtějí, aby to zažívali všichni. Mají přirozený sklon sdílet a šířit galaktickou lásku a zkušenost v celé galaxii a vyléčit anomálii, která tam existuje. To je jejich základní motivace.

A jak se galaxií šíří galaktická síť světla, přidávají se do té galaktické světelné sítě v procesu integrace další a další rasy. V tom procesu je respektována jejich suverenita a integrita a oni do té aliance vstupují jako rovnocenní účastníci v galaktickém evolučním procesu. Rasy, které nechtějí spolupracovat, jsou většinou takové, které mají agendu, zejména rasy, které chtějí ovládat druhé rasy, například jako drakoniáni.

A jednání s drakoniány zůstávají viset, ale jejich styl vyjednávání není pokusem o nalezení řešení. Je to pro ně spíše působ prosadit si svou. Takže někdy museli být přinuceni. Museli být uvedeni do jistých situací, kde nemohou škodit druhým, protože poškozováním jiných ras porušují galaktický kodex.

A je nutno se zabývat každou rasou, která překročí jisté hranice. Takže teď jsou řešeny rasy, které překročily hranice uvnitř sluneční soustavy. Je to prosté.

Rob: Cobro, když přijde ta velká síla, která zneutralizuje ty negativní rasy, možná s technologií Aliance Sférických bytostí, což se zdá, že ti jsou schopni je umravnit, co se s těmi negativními rasami stane? Budou uvězněny? Zmínil jste, že někteří budou posláni do Galaktickho centrálního slunce, aby byla zrekonstruována jejich duše. Proklouznou někteří a budou pokračovat v jiných oblastech galaxie? Nebo je počítáno s tím, že některé ty bytosti budou dány do karantény do jiných světů, kde se ty věci vyřeší? Co se s nimi stane? Budeme se muset tou situací zabývat za milion let?

Cobra: Ne. Toto je konečný očistný proces v galaxii. Všechny individuální myslící bytosti, které k těm rasám patří, dostanou určitou možnost volby. Když budou chtít spolupracovat, bude jim pomoženo. Bylo mnoho pokusů, pozitivních pokusů, dostali prostor, aby si to promysleli a uvědomili si, že pozitivní cesta má větší smysl. Pokud nebudou chtít spolupracovat, budou muset projít restrukturalizačním procesem, protože temnota má jistý vymezený časový úsek v dějinách vesmíru a ten čas je již skoro u konce. Je to pro ně konec hry. Nemá to v evoluci žádný smysl. Je to jednoduše anomálie, která potřebuje být napravena.

Rob: Moc děkuji. Corey, Cobra má velmi pozitivní pohled na budoucnost. Máte nějaké informace...vím, že máte hodně co dělat s věcmi kolem Tajných kosmických programů a je mi líto, že ta skupina, která vás znovu zkontaktovala, byla násilnická, ale můžete mi říct: Máte nějak od bytostí Modré sféry potvrzeno, že to bude vyléčeno jednou a provždy a že se jedná o celo-galaktické čištění a léčení, které se odehraje prostřednictvím osvobození planety Země?

Corey: Ano, to je do značné míry vše, proč jsou tady. To je jejich cílem. To je jejich poslání. Takže musím věřit, že to bude jediný možný výsledek.

Rob: Dobře. Lidi, bylo to úžasné interview s Coreym a Cobrou, část 2. Doufám, že se vám to líbilo. Abyste věděli, souhlasili, že udělají další rozhovor. Necháme uplynout trochu času a vrátíme se k tomu. Oni oba mají velmi nabitý program. Bylo těžké zajistit, aby se sešli, ale uděláme to znovu. Vítězství Světla!

Přeložila: Mirka

Zdroj:
http://thepromiserevealed.com/corey-goode-cobra-interview-w-rob-potter-part-2/

Zdroj českého překladu: http://bod-zlomu.blogspot.cz/2016/06/spolecny-rozhovor-cobra-corey-goode-s.html 

Vyhledávání