Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti Lee Carroll - New Age - Z Kryonovy knihy 7 - Dopisy z domova
Lee Carroll - New Age - Z Kryonovy knihy 7 - Dopisy z domova PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 20 Červenec 2016 09:55

Není náhoda, že je toto první kapitola. Chtěl jsem, aby toto mé sdělení bylo hned na začátku knihy. Už brzy zde budete číst Kryonova poselství, ale toto je velmi lidská komunikace. Týká se dlouho diskutovaného hnutí New Age a prezentujeme ji zde zejména pro ty, kteří jsou zvědaví (jako jsem býval já).

Možná, že se vás některý z vašich přátel požádal, abyste si přečetli tento úryvek z knihy – aby vám pomohl pochopit, „kým se v této době stává“. Možná jste se obávali, že se připojil k nějakému kultu či sektě. Abyste svého přítele pochopili, nemusíte číst jakoukoli další část této „duchařské“ channelované knihy. A tato informace zde není prezentována proto, aby změnila vaše náboženství. Jejím účelem je vás jen informovat a možná dosáhnout i toho, abyste eventuálně změnili svou úroveň tolerance.

Takže kdo toto píše? Ano, jsem channeler a autor této knihy, ale než jsem začal být „divný“, byl jsem 20 let velmi logickým zvukovým technikem a přemýšlel jsem velmi „prakticky“. Vlastně si myslím, že stále uvažuji jasnějen jsem „divný. Že jsem byl technik, to mne automaticky nevylučuje z duchovního myšlení. A má intuice v duchovních záležitostech nakonec zvítězila nad tím, co mě od mala učili o Bohu. Pro mne to bylo velmi logické. Víc než všechny ty historické mýty.

Mnozí slyší slovo „New Agea mají celou řadu předem vytvořených dojmů, o čem to všechno je. Někteří okamžitě myslí na létající talíře, kulty, astrologii, tarot, pitvání mimozemšťanů, minulé životy a hordy lidí seřazených ve frontě u jasnovidce. Nepopírám, že mnoho z těchto věcí hraje v celkovém obraze New Age svou roli. Ale nejprve, dovolte, abych vám představil jinou perspektivu.

Prosím, určete víru spojenou s následujícím: Jonestown, odnož Davidiánů poblíž města Waco, sekta Nebeská brána (sebevražedná sekta, která se po své smrti měla přenést na létající talíř za Hale Boppovou kometou – pozn. překl.: viz Kryonova Kniha Šest). A denverská sekta, která je nyní (květen 1999) v Izraeli a čeká na změnu tisíciletí, aby jejich vůdce mohl zemřít v ulicích Jeruzaléma a po třech dnech povstat z mrtvých.

Divné záležitosti, nad kterými člověk jen kroutí hlavou, že? Která víra je s nimi spojená? Křesťanství. Cože? Tohle nebyl váš dojem? Skupinu z Waco původně tvořili následovníci křesťanského kazatele. Denverská sekta v Izraeli si říká „Zaujatí křesťané“. Lidé Nebeské brány nebyli součástí New Age, i když to o nich tvrdila všechna zpravodajská média a celonárodní tiskoviny. Mám z toho dojem, že když spácháte sebevraždu, abyste se nalodili na neviditelný létající talíř za kometou, pak se automaticky stáváte součástí New Age! Fakta však dokazují, že sekta Nebeská brána byla samozvanou křesťanskou skupinou! Stálo to i na jejich webových stránkách, kde také citovali Ježíšova slova a další úryvky z Bible. Bylo to dostupné pro všechny ještě asi týden poté, co se zabili.

Proč vám to říkám? Protože mainstreamové křesťanství není vůbec takové, jaké jsou tyto izolované dramatické skupiny. V hlavním proudu křesťanství je integrita – nepodporuje sekty a nabízí velmi láskyplné pozvání, abychom se připojili k náboženství orientovanému na rodinu a založenému na lásce. Ale jsou v něm samozřejmě i cvoci.

Víra New Age není o sektách ani o podivínech, ale protože i oni zde mají svůj podíl – dobrá, tak víc než podíl – pak tisk často prezentuje jen to. Existuje důvod, proč se to děje a proč proti tomuto druhu zpravodajství není moc způsobů obrany.

Tak především – nekážeme. Takže pokud jste skeptik, který byl požádán, aby si toto přečetl, pak vězte toto: až skončíte, váš přítel vás nepožádá, abyste se k čemukoli přidali, učinili životní rozhodnutí, klečeli jste a meditovali, účastnili se channelovaných setkání a ani abyste dočetli zbytek této knihy! Nejspíš bude prostě jen šťastný, pokud mu řeknete, že mu o trochu víc rozumítea máte ho víc rádi

Hnutí New Age není náboženství a není spojené s žádnou doktrínou. Je to celosvětová filozofie. Neexistuje žádná centrální budova, kterou by postavili příznivci New Age ze svých příspěvků. Ve skutečnosti neexistuje žádná centralizovaná kontrola či ředitelství jakéhokoli druhu. Proto nemáme žádný politický vliv, který bychom mohli použít proti těm, kteří se nám vysmívají. Nemáme žádnou organizaci! Nemáme žádnou lobby v Kongresu.

Není zde žádný program na výcvik kněžížádné schválené školy či kurzy, které by vychovávaly kazatele New Age. Nejsou zde žádní starší ani diákoni, ani žádné programy pro učitele, kteří by byli v této církvi vzděláváni. Ach, mimochodem, už jsem vám řekl, že zde není žádná církev? To znamená, že nemáme pro děti žádné New Age farní školy s New Age učiteli. Neexistuje ani jedna osoba, která by byla naším „vůdcem a ke které bychom se mohli obrátit o radu, když jsme v obtížné situaci. Nemáme žádného posvátného šamana – v současnosti ani v minulosti.

Není zde nic, k čemu se připojit – nikdo, koho by bylo možné následovat – žádná ústřední kniha, která by vysvětlovala, čemu věříme! Neexistují žádná pravidelná setkání, žádné televizní programy, žádná podpora duchovenstva a žádná pravidla. Dost zvláštní sekta, co?

Ach ano – a žádné místo, kam bychom posílali peníze.

No, můžete si říct, že to zní dost nemastně – neslaně. Jo. I mně to tak znělo, dokud jsem si neuvědomil, co se děje. Filosofie New Age z nás vytahuje intuitivní vědění, o kterém věříme, že ho má každý živý člověk. A v tomto vědění je neuvěřitelná jednotnost!

Ať jsme s Jan (Jan Tober, partnerka Lee Carrolla – pozn.překl.) cestovali kamkoli na světě, na naše semináře přišly tisíce lidí, kteří zcela rozuměli této „nemastné – neslané“ filozofii, jako by všechny ty centralizované budovy a učitelé existovali! Zdá se, že na buněčné úrovni máme moudrost, která chápe i některé z našich nejpodivnějších konceptů. Bez ohledu na to, jakým jazykem je to vyřčeno, v jaké kultuře či kolik lidí tam je, lidé intuitivně „vědí“, co učíme. I oni to „vlastní“. Téměř bod po bodu je v našem systému víry skupinové pochopení, jako by to vše bylo někde zapsáno – uvnitř.

Můžete říct: „Dobrá, právě jsi mi dal seznam toho, co nejste. Co tedy jste?“

Jsme skupina lidí s filozofií, která nás učí, že všichni procházíme cykly životů. To pochopitelně znamená minulé životy. Věříme, že neexistují náhody, ale spíše výzvy či lekce, které jsme ve skutečnosti na určité duchovní úrovni pomáhali vytvořit. To znamená, že klademe důraz na převzetí zodpovědnosti za vše, co se děje v našich životech. Mainstreamový „New Age věřící“ by se nikdy nepřipojil k sektě, nikdy by nenásledoval vůdce až k sebevraždě a nikdy by jen tak neseděl a nevinil druhé z toho, jaký je. New Age věřící si uvědomuje, že v lidské bytosti je obrovská síla. Učíme se sebeúctě a tomu, jak se propracovat strachem a nejistotou. Klíčem je lidské zplnomocnění a naší mantrou je „záměr vytvořit pozitivní změnu ve svém životě“.

Věříme, že existují síly, jejichž energie mohou vyrovnat lidskou bytost (harmonizovat – pozn. překl.). Pravidelně používáme léčení pomocí přikládání rukou a energetickou práci, abychom vyrovnali druhé a pomohli jim tak k uzdravení. Modlíme se za druhé, meditujeme za světový mír a usilujeme o dosažení moudrosti, která nám umožní milovat druhé, ať se děje cokoli.

Hej… a co létající talíře? Dokonce i Shirley MacLaine mluvila o UFO.

To není zas tak důležité. Pokud existují, pak ať jsou. Následovat létající talíře a být unášen není jádrem filozofie New Age. Ve skutečnosti většina unesených nepatří k New Age. Mnozí z nás věří, že existuje jiný život ve vesmíru a že je velká pravděpodobnost, že v sobě neseme část jejich biologické evoluce. Poměrně divné, co? (Mimochodem, vědci začínají věřit, že existuje dobrá šance na „výměnu života“ mezi planetami prostřednictvím hvězdných těles, komet, asteroidů a meteorů.) Nemůžeme to dokázat o nic víc, než křesťané mohou prokázat nebe a peklo nebo to, že je papež božský. Zmiňuji to pouze pro srovnání. Ne proto, abych jakkoli soudil jakoukoli víru.

Věříme, že dnešní podivnost je zítřejší vědoumožná dokonce zítřejší náboženskou doktrínou, pokud někdo zjistí, jak kolem toho vybudovat církev. Před deseti lety věda tvrdila, že Bůh je mrtvý a že neexistuje žádný důkaz pro jiný život ve vesmíru. Dnes (podle časopisu Newsweek – viz strana 340) věda „objevila“ Boha! Existuje pozitivní důkaz, že by život mohl existovat a astronomové dosud objevili 12 planet mimo naši sluneční soustavu! Včerejší podivnost New Age (v 80. letech) se stala mainstreamovou vědou (v roce 1999). Věříme, že mnoho našeho „intuitivního“ učení bude časem potvrzeno, protože se to děje všude kolem už teď, když toto píši.

Nikoho nesoudíme. Věříme, že „milovat druhého“ znamená toleranci víry. Oslavujeme zázraky druhých v jejich systému víry. Vážíme si čistého hledání Boha bez ohledu na směr či „nápis na dveřích budovy“. Mnozí New Age věřící se připojují k církvi. Mít víru New Age neznamená, že musíte zahodit svou lásku k Ježíšovi, Eliášovi či kterémukoli jinému mistrovi (to jen pro případ, že vám to někdo tvrdil). Máme radost z toho, když jsou věci v rovnováze, a ochotně se připojíme ke komukoli z jakéhokoli systému víry, kdo se s námi bude modlit za společný cíl lidstva. Netvrdíme, že se druzí „mýlí“. Neříkáme našim věřícím, že se Bůh usmívá pouze na nás. Povzbuzujeme hledání skutečné esence Boha!

Věříme, že péče o naši osobní spiritualitu je katalyzátorem změny na planetě. Nevěříme, že naší prací je měnit druhé. Každý jednotlivec se rozhoduje sám za sebe. Pro mnohé, kteří nahlédnou do naší víry, je to těžké pochopit, protože zde není žádná struktura, žádná pravidla a žádná doktrína. Někteří nám říkají „církev toho, co se teď děje“ – komická kritika naznačující, že různě proplouváme.

Náš atribut „proplouvání“ je v tom, že v naší víře není kolem Boha žádná člověkem vytvořená struktura. Nezavíráme ho do škatulek, které by bylo snadné následovat. Cítíme, že mají lidé schopnost sami činit velká duchovní rozhodnutí. Není to jako dnešní náboženství, kde musí být systém. Mimochodem, totéž nás učil Ježíš. Podle učenců studujících svitky od Mrtvého moře byl Ježíš židovskými knězi té doby nazýván „bezbožný kněz“. To protože říkal obyčejným lidem, že jsou zmocněni (sami sebou, bez všech těch náboženských ceremonií). Říkal jim, že mohou být jako On (syny Božími). Přesně to si myslí i věřící New Age – žádné velké budovy či restriktivní doktríny – pouze zodpovědnost na buněčné úrovni za vše, co je.

Věřili jsme v průvodce a anděly dlouho před explozí andělských obchodů po celé planetě. Náš channeling (ta divná část) souhlasí s většinou předpovědí domorodých obyvatel planety. Před deseti lety naše intuitivní informace hovořily o vzorech počasí, které dnes vidíme za oknem. Po desetiletí jsme vám předávali nepodložené informace o nových technikách léčení. Náhle, minulý rok, bylo mnoho z nich ověřeno vědeckou studií, jak o tom informoval článek z 11. listopadu 1998 v Journal of the American Medical Association (viz strana 373).

Také věříme v budoucnost lidstva, která se velmi liší od Armagedonu či Nostradamových předpovědí zániku a zkázy. Věříme, že to, co dnes vidíme ve světě, je mnohem blíže tomu, co jsme vám říkali my, než scénářům založeným na strachu. Zveme vás k tomu, abyste to vše prověřili. Ne proto, abychom si vás získali – ale spíše proto, abychom vám pomohli pochopit, že nejspíš existuje mnohem větší obraz Boha, než jste si mysleli. Možná jsou lidé velkolepější, než jste mysleli. Možná jsme mnohem více uzemnění, než jste mysleli.

Věříte v posmrtný život? 85% světové populace v něj věří (podle článku v časopise Time z roku 1998). My také. To znamená, že většina lidí na planetě věří, že lidé jsou určitým způsobem věční. To si myslí i věřící New Age. Také věříme, že věčná bytost je stvořena k obrazu Božímu a že to možná znamená, že jsme součástí Boha. Také věříme, že právě to nás učil Ježíšže celé lidstvo sdílí stejný obraz Boží – posvátný, s možností volby a velmi věčný.

A tak vás oslavujeme! Nezajímá nás, jestli se k nám připojíteopravdu! Učíme, že neexistuje nebe či peklo a že až zemřeme, přejdeme do svého původního duchovního stavu. Vracíme se domů. Věříme, že všichni jsme rodina. Pokud si přečtete zbytek této knihy, pak zjistíte, že přesně o tom jsou zde prezentované channelované informace – o rodině.

Co od vás chceme? Abyste mysleli jako my? Ne. Žádáme vás o toleranci a pochopení. Lidé New Age, kteří se spolu setkávají, přejímají duchovní zodpovědnost za sebe a praktikují sebeúctu a odpuštění – nejsou to divní „duchaři bez kontaktu“ s realitou. „Nezešíleli jsme“ a ani nemáme vymytý mozek. Jsme neorganizovaná duchovní skupina jemně naladěných lidí a nestaráme se o to, jestli věříte tomu, čemu věříme my. Nicméně jsme zklamaní, když se nás bojíte nebo se nám vyhýbáte. Vychází váš strach z vašeho srdce nebo z toho, co vám říkají ostatní? Žádné posuzování doktrín. Toužíme po vaší lásce a na oplátku bude mezi námi pouto, které překoná jakoukoli doktrínu, a přesto nám oběma umožní mít svou vlastní.

Dovolte, abych tuto diskusi zakončil příkladem, který viděly miliony lidí ve formě nejpopulárnějšího filmu, který byl kdy natočen. Nevím, jestli režisér James Cameron ví, jakou metaforu vytvořil poslední scénou z Titaniku. Když jsem si uvědomil, co udělal, málem jsem v kině spadl ze sedadla. Vám, kteří jste ten film neviděli, to nechci pokazit, ale musím to říct – ta loď se potopí (pardon).

Mnozí, kteří ten film viděli, si pamatují, že v poslední scéně byla starší žena stojící na zádi moderní výzkumné lodi, která něco zahodila. Je snadné na to zapomenout. Ta poslední scéna je ovšem metafyzické prohlášení, že my všichni jsme věční! Přímo to na nás všechny křičí, že po smrti dojde pochopení, že „hra skončila“ a že dokonce i darebáci stojí vedle hrdinů s úsměvem a jsou vítáni doma jako členové rodiny. Jsou zde všichni herci – všichni zde stojí mladí, plní života a tleskají tomu poslednímu, kdo se vrací domů. Jaké to prohlášení! Jaká to láska!

Díky, Jamesi Camerone. Vaše buněčná intuice nám přinesla krajní vizualizaci toho, o čem skutečně je New Age. Je o lásce k druhému. Je o tom, že jsme si duchovně rovni. Je o rodině.

Takoví tedy jsme.

Díky, že jste si toto přečetli!

S láskou,

Lee Carroll

Poznámka ke kopírování:

Toto je první kapitola z Kryonovy Knihy Sedm – Dopisy z domova. (Přeložila Marie Kuchařová. - (www.kryon.webnode.cz)). Kniha již byla, na začátku července vydána a je o ni velký zájem. Nicméně, jsme zvážili, že tuto část, vyjadřující se k členění společnosti a jevům v ní se odehrávajících ze strany mainstreamu, je vhodné zpřístupnit i všem dalším duchovně probuzeným lidem, abychom poskytli názorovou bázi jak k tomu všemu přistupovat. Proto tento úryvek, který by mohl pomoci vysvětlit tuto naši víru a životní přístupy a postupy přátelům a blízkým. A také, jako Lee Carroll, ani my nikoho nenutíme vše přijmou tak, jak je prezentováno. A toto k článku dodal autor, Lee Carroll:

Kapitola 1 je velmi zvláštní. Předně je to krátké sdělení ode mne o tom, co to je „New Age“. Máte přátele, kteří se o vás bojí? Požádejte je, aby si přečetli prvních sedm stran další kapitoly. Nijak jim to neublíží a není to žádné hlásání. Je to pouze vysvětlení, které jim pomůže pochopit, kdo jsme. Zde je mé doporučení – možná nebudou chtít ani držet tuto divnou, strašidelnou knihu, takže jim jen zkopírujte těch několik stránek a dejte jim je (dávám vám k tomu svolení). Nejprve si to sami přečtěte, abyste si uvědomili, že opravdu mluvím za vás.“

Tuto ukázku z Kryonovy knihy 7 – Dopisy z domova . je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE a také ZDE

 

Vyhledávání