Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Další energie Poselství k 1. až 3. diamantové energii – pokračování 2009
Poselství k 1. až 3. diamantové energii – pokračování 2009 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Neděle, 15 Březen 2009 18:32

V roce 2009 pokračujeme v přijímání diamantových energií (paprsků) na duchovní škole Harmonie Evy Puklové. Tyto diamantové energie přijala skupina účastníků poprvé v květnu 2008 na Madagaskaru. Tentokrát mají možnost přijmout v průběhu roku 2009 diamantové energie i ostatní, kteří se pro to rozhodnou. Ti, kteří byli na Madagaskaru, mohou přijímat stejné energie znovu, ale tentokrát již z druhé informační roviny dané energie (z celkových 9 možných úrovní informací).


Poselství, která jednotliví účastníci obdrželi při přijímání diamantových energií (paprsků) do svého bytí, budou průběžně doplňována na této stránce (v této sekci).

Poselství o diamantových energiích přijatých účastníky mise na Madagaskaru jsou zpracována souhrnně ve článku zde...

Pozn.: Každá diamantová energie (paprsek) má mnoho úrovní a kvalit. V rámci dosažení bohatého spektra jejich působení a možností použití přichází každému člověku přirozeně trochu jiné poselství a vysvětlení kvality dané diamantové energie. Obvykle v souladu s příslušným vývojovým stupněm přijímajícího, s ohledem na jeho vlastní poslání a hlavní oblast, ve které působí a ve které může nejlépe danou diamantovou energii využít. Proto někteří dostáváme vnitřní cestou poselství o stejné diamantové energii trochu odlišné, někdy i zdánlivě zcela jiné, než druzí. U někoho je poselství směrováno do oblasti mezilidských a partnerských vztahů, u někoho na 2. dimenzi, přírodu a zvířata, někdo přijme návod, jak s danou energií pracovat při léčení fyzického těla, harmonizaci psychiky a emocí či informace o celkovém působení diamantové energie. Někdy se informace od různých účastníků naopak hezky doplňují či shodují. Celkově to vnímám tak, že je potřeba přijmout různými lidmi celou škálu kvalit dané energie, aby byly pokryty všechny (nebo ty potřebné) oblasti života lidského na planetě Zemi.

Poselství a informace získané vnitřní cestou během přijímání diamantových energií v roce 2009

PRVNÍ DIAMANTOVÁ ENERGIE/PAPRSEK
Přijato dne 20. 2. 2009, Zvířetice u Bakova n/J. Pro diamantovou energii dále uvádím zkratku 1. až 3. DE.
 
Poselství od bytosti 1. DE
Lenka M. - Povznáším a pootevírám Vaše vědomí, abyste mohli vnímat v jiných prostorových dimenzích a jiným způsobem, než-li jste doposud byli v daných souvislostech zvyklí. Nastavuji Vám jiné úhly pohledu, vnímání a prociťování. Necháte-li na sebe působit mou energii, můžete nalézt odpovědi na své otázky. Jas a čistota mých paprsků uzdraví veškeré Vaše pochybnosti a prozáří ty myšlenky, které ještě nemáte zcela čisté. Má záře Vám jasně ukáže směr i způsob cesty či volby, která je pro Vás nejlepší.

Sylva P. – informace z druhé úrovně 1. DE - Vize v kruhu pulzující a rozpínající se indigové modři. První DE přináší rozhled a zároveň umožňuje vhled, širší úhel pohledu a nazírání na věc. Pracuje s 6. čakrou a 3. okem. Aktivuje mimosmyslové orgány – jasnovidnost, jasnozření, jasnoslyšení apod.
Pozn.: V souvislosti s přijímáním 1. DE přišla informace o tom, že každá úroveň poznání (1. až 9.) všech energií má z hlediska fyzického člověka na planetě Zemi svou jinovou a jangovou podstatu, nese obě polarity. Máme si toto uvědomovat a při přijímání jakýchkoli energií vědomě žádat o možnost přijmout danou energii v její celistvosti a současně pozorovat, kterou polaritu té energie přijímáme přirozeně a kterou třeba odmítáme. Následně vyčistit tyto bloky vůči přijetí, pochopení a používání dané energie v její celistvosti. Aby spolu obě polarity energie, kterou skrze nás - jakožto fyzického člověka dál vysíláme a používáme, tak aby tyto polarity spolu v našem bytí komunikovaly a mohli jsme tak využívat jejich kvality v plném rozsahu a potenciálu.

Karin L. - informace z druhé úrovně 1. DE - Pomáhá být v přítomnosti, přináší jednoznačnost, přímočarost a rozhodnost. Pomáhá nevybočit z vybraného směru, udržet se v dráze toho, co jsme si vybrali. Jde velmi do hloubky, otevírá tzv. 13. komnaty. Aktivuje změny na buněčné úrovni, v buněčných strukturách. Ve všech dimenzích postupně svou čistotou mění a překódovává vše, co je třeba. Vzkaz od bytostí: Vaše energie vám kdysi byly dány a zakódovány v souladu s posvátnou geometrií a tento paprsek vám pomůže tento systém energií obnovit. Vaše těla jsou napojena a postavena na určitém systému os, který je nyní pokřivený a zhroucený a nyní je čas toto srovnat.

Hana P. – Přináší samostatnost, spokojenost se sebou, svobodu a volnost.

Vlasta – Vyzařuje čistotu, čistí duši, vodu a vše, kam se vyšle. Přináší klid, mír, rovnováhu, lásku a porozumění.

Jitka – Čistá a vysokovibrační energie.

Irena S. - Narovnává všechno pokřivené, harmonizuje a nechává plynule plynout, projasňuje a bystří mysl, přináší nápady a inspiraci.

Lýdie – Energie/paprsek veliké síly, který umí oddělovat tzv. „zrno od plev“. Přináší čistotu, jiskřivost, čirost, vysoké vibrace - vhodné vkládat do vody.

Reiner – Energie otevírající „světlo ve světlech“, pomocí této energie se lze dostat i do té nejhlubší temnoty.

Helena Š. - Síla až neoblomnost, přejícnost, tvůrčí síla, trpělivost a víra.

Františka – Přináší klid, čistotu, sílu a odevzdání.

Jana M. – Nesmírně živoucí energie, čistota, síla i jemnost, jednoznačnost a jasnost. Když se člověk pro něco rozhodne, tak s touto energií je toto rozhodnutí pevné a stane se součástí člověka a již jej nic nevychýlí, zmizí pochybnosti.

Ivana H. – Když jdeme něco řešit s člověkem, který tento paprsek v sobě nemá, tak tento paprsek prostupuje skrze všechny úrovně a vrstvy a ruší všechny bloky vůči tomu, aby se ti dva lidé společně domluvili nejlepším možným způsobem, jak je v dané situaci možné. Tato energie eliminuje bloky a negativní energie, které brání ve vzájemné komunikaci.

Další kvality 1. DE - Mír, harmonie, láska, radost, odpuštění, odevzdání a zklidnění, jemnost, pohoda, soucítění a přijetí, lehkost a čistota.

Poselství od rady Moudrých k 1. DE
Lenka M. - Energie tohoto paprsku (1. DE) je pro Vás neobyčejně silná a jejím charakteristickým znakem je, že umí umocnit a mnohonásobně znásobit účinek Vašeho úmyslu a snažení. Uvědomte si prosím, s jakými novými dary od nynějška budete moci pracovat a naučte se s nimi správně zacházet. Buďte obezřetní ke způsobu užívání těchto darů, věnujte zvláštní pozornost cíli, na nějž se soustředíte. Jen s nejčistší láskou ve svém srdci a jen s těmi nejlepšími úmysly pomáhejte prostřednictvím energie prvního diamantového paprsku (1. DE) sobě i druhým. Diamantová energie má dar prostoupit a léčit s nebývalou měrou, na všech úrovních, ve všech směrech a do všech hloubek, až k samotnému jádru a prvotní podstatě všeho.


DRUHÁ DIAMANTOVÁ ENERGIE/PAPRSEK
Přijato dne 21. 2. 2009, Zvířetice u Bakova n/J.

Poselství od bytosti 2. DE
Lenka M. - Stimuluji Vás k práci na sobě samých, urychluji Váš úsudek a rozhodnutí týkající se pozitivního vývoje Vašeho duchovního růstu. Povznáším Vás do vyšších vibrací, urychluji proces přeměny a tam, kde jsou stopy po Vašem vnitřním přerodu příliš bolestivé, hojím a zaceluji Vaše rány a šrámy, zklidňuji a urovnávám vše do harmonických energií. Mojí charakteristikou je zkrácení doby trvání přerodu a změn na minimum, za cenu užití bolestivějšího způsobu, avšak s o to intenzivnějším výsledkem zakončeným blahodárnou léčebnou terapií hojící vše zjizvené a zjitřené.
 
Sylva P. – informace z druhé úrovně 2. DE - Druhou DE můžete použít předtím, než chcete vyslat přání a zrealizovat myšlenku. Pomáhá pročistit mysl. Uvolní a odvane Vaše očekávání, která brání, brzdí nebo deformují Vaše přání. Pomáhá udržet čistotu záměru a intenzivně se zkoncentrovat. Stejně tak můžete 2. DE použít při přijímání různých poselství a energií, kdy tato DE pomůže opět odstranit Vaše očekávání a umožní Vám tak přijmout čistou pravdu – tedy to, co k Vám opravdu přichází.

Karin L. – informace z druhé úrovně 2. DE - Působí na dlouho skryté a neřešené věci. Tato energie do nich přináší esenci, která zde aktivuje a ve správný čas spouští věci k řešení. Milí drazí, tato diamantová energie bude velmi silně působit na odkrývaní starých a dlouho neřešených a potlačených energií a problémů. Přijměte prosím, že očista bude někdy do určité míry bolestivá. Pomáhejte sobě i druhým, sobě navzájem tyto situace přijmou a ustát, i když někdy bude těžké se dívat na bolest druhých. Každý máte svůj čas probuzení a své vlastní lekce, tak to prosím respektujte. Víme, že jste velmi láskyplní a žehnáme veškerému vašemu konání.

Lenka Z. – Dává sílu a víru pokračovat dál cestou světla. Pomáhá dodat věrnost sama sobě, ujasnění svých základních priorit a procítění šíře a ticha své vlastní bytosti.

Lucie - Koncentrované zelené léčivé světlo, paprsek tvorby přírody a podpory života. Jakoby živá voda, která léčí zraněná místa a naplňuje je nadějí. Přináší klid a naději, ale zároveň pomáhá rozhýbat stagnaci – energie, které se zastavily.

Ivana J. - Při řešení čehokoli pomůže tato energie vnímat, že jsme všichni jedno. Vede nás k upřímnosti, vidět věci takové, jaké jsou.

Reiner - Tato 2. DE otevírá temnou stránku temného pána v nás. Pomáhá přijmout beze strachu temné energie v nás, jakoby otevírá temné vejce v nás, abychom je byli schopni přijmout.

Lýdie – Růžová energie lásky, barva nejvyšší energie vesmíru. Působí léčivě. Vodu obohacenou touto 2. DE můžeme používat při léčení těla, při obkladech apod. Použít i při léčení vztahů. U nás samotných může pomoci odblokovat vztahové bloky.

Jitka - Hloubka, hlubina, barva moře – energie, která jde hluboko do podstaty.

Helena Š. –  Přicházím, abych rozzářil vaše celé bytí, abych umocnil vaši sílu a rozhodnost. Abych pomáhal tam, kde se vám zdá, že už nemáte sílu. Tento paprsek rozdávejte v hluboké pokoře. Velikou moc má tento paprsek při odpuštění. Můžete jej posílat do médií. Energie lásky, nesmírné pokory, rozhodnutí a léčení. Dokáže vyčistit sváry v rodině.

Jana M. – Energie klidu v srdci. Svobodná rozpínající se energie, dopředná. Můžeme ji použít při zpracování starých zvyků a boření starých struktur. Takové pozvání do jakýchkoli dveří, že člověk může vstoupit kamkoli a nemusí se obávat. Přináší pocit bezpečí, pocit, že s touto energií zvládneme cokoli.

Hana N. – Velice silná energie (měla jsem velice silný prožitek), přesahující mě, mé chápání, přesahující vše – že to nemohu ani slovy vyjádřit. Přesahuje čistotu. Hloubka a lesk dává tušit dokonalost a genialitu. Naplňuje velikost lidské duše, je nezměřitelný, ba až nezbadatelný. Jeho přijetí, prožití a vstřebání nás přivádí do vyšší dimenze. Dech pravdy, krásy a geniality – je transformační.

Další kvality 2. DE - Čestnost, pravdomluvnost, přímočarost a průzračnost.

Poselství Rady Moudrých k 2. DE
Lenka M. - Pijte do dna z kalichu, který Vám byl nabídnut, neboť tato energie Vás bude sytit odhodláním a vírou vydržet a vytrvat v započatých přerodových procesech a bude Vás posilovat při překonávání překážek v nadcházejícím (jarním) období.

Sylva P. – informace z druhé úrovně 2. DE - Druhá DE Vám bude také nápomocna v životních situacích a ve chvílích, které se Vám budou jevit jako chaotické, nepřehledné, že jste se v nich jakoby ztratili a nevíte, z které strany začít a čeho se tzv. chytit. Tedy v situacích jakéhosi zmatku, neklidu a zatemnění mysli. Stačí si uvědomit 2. DE a vyslat její paprsek do této situace či tématu. Paprsek jakoby zvedne mlhy, které byly rozprostřeny na Vaší mysli a tím i té situaci a pomůže Vám odkrýt podstatu problému, jako laser zacílí a poukáže na jádro věci, na pravý stav věci. Ukáže Vám co se děje – co opravdu JE. Pomůže Vám, abyste mohli zacílit Vaši energii na to podstatné, abyste šli přímo k příčině problému. Druhá DE je jako naváděcí maják i v době tzv. temné noci duše. Laser, který pronikne i tou nejtěžší mlhou, nejtemnější nocí a nejčernější hlubinou.


TŘETÍ DIAMANTOVÁ ENERGIE/PAPRSEK
Přijato dne 22. 2. 2009, Zvířetice u Bakova n/J.

Poselství od bytosti 3. DE
Lenka M. - Uvolňuji křečovité staré návyky, zvyky, rigidní myšlení a vzorce chování, jakož i stará přesvědčení, uvolňuji z pevného a nepropustného sevření vše, co uvolněno býti má a může v závislosti na Vaší duchovní vyspělosti. Mohu Vám pomoci přetransformovat a přeměnit Vaše způsoby jednání a chování, je-li to ve Vaší vůli, tedy v souladu se záměrem Vaší duše a vůle Boží. A již přeměněné ochráním svou energií před možností návratu k původním schématům a vzorcům a podpořím Vás ve Vašem znovunalezeném správném životním postoji a přístupu k životu, k sobě samotným, jakož i k veškerenstvu všemu. Mojí charakteristikou je tedy vyvolání pocitu potřeby změny, podpora během procesu přerodu a ochrana nově přetvořeného. Podněcuji ke změně, podporuji a chráním. Má energie se vyznačuje laskavým, avšak neoblomným pocitem či potřebou změny.

Sylva P. – informace z druhé úrovně 3. DE - Pomocí 1. DE se rozhlédni do široka a do daleka. Potom dovol 2. DE, ať ti ukáže správný směr a ozáří tvůj cíl, podstatu věci. Posléze v sobě aktivuj 3. DE a dovol, ať jako nádherná stříbřitě zářivá a mohutná lavina prorazí si cestu k této podstatě. Nechť jako mohutná jarní řeka odplaví cestou všechny překážky a rozpustí vše, co již má být přeměněno. Síla 3. DE je z Vašeho pohledu spíše jinová. Je mohutná a přitom laskavá, připravuje cestu – připravuje a rozšiřuje koryto či kanál pro průtok léčivé energie, která přijde po ní. 3. DE otevírá cestu, rozpouští a zároveň hojí a utišuje. Připravuje a pročišťuje prostor pro další potřebné energie.

Karin L. – informace z druhé úrovně 3. DE: - Ve chvílích, kdy ztrácíte mnohdy sílu a naději, kdy víra vás opouští a vy se ztrácíte v bezmoci, chaosu a bezradnosti, přicházím já – pevná diamantová skála – opora, o kterou se můžete opřít a ucítit ji v sobě. Jsem zároveň jemný pramen i prach něhy, podpory a láskyplného objetí pro všechny, kdo hledají na cestě lásky. Můžeš se o mě opřít či do mě vstoupit a napít se z mého pramene. Nech se prostoupit vírou, láskou a pevností.

Hana P. – Energie začátku objevování sebe sama, svých schopností a talentů a rozhodnutí se, jak dál.

Ivana J. – Ticho, mír, naprostá soustředěnost, skrytá spíše mentální síla, zárodek růstu, vhodné pro růst rostlin i dětí, vhodná pro léčení Matky Země, zvířat a na podporu rostlin, pro léčení povrchu Země po katastrofách, bílo-zelená barva.

Irena S. – Vnáší jasnost do situací a má očistné vlastnosti. Můžeme ji posílat do sporů, konfliktů a nedorozumění – v rodinách i mezi národy. Rozpouští tyto bloky, lidé získávají jiný úhel pohledu na věc. Najednou se stává vše jasné a připravené pro nalezení řešení. Připravuje půdu pro další energie.

Jana M. – Paprsek zavrtávající velmi hluboko. Vytahuje věci z hlubin ke změně, zároveň léčí a harmonizuje. Léčí prastaré konflikty lidské, náboženské, rasové – s velmi hlubokou historií.

Lýdie – Hluboká, hojivá a laskavá zeleň, k léčení pooperačních stavů i otevřených ran. Dodává sebevědomí a sebejistotu. Léčí deprese, konflikty i velkého rozsahu - etnické problémy.

Poselství Rady Moudrých k 3. DE
Lenka M. - Nastal čas změn a energie třetího diamantového paprsku (3. DE) Vám mohou být v jejich uskutečňování velmi nápomocné.


Přijato na duchovní škole Evy Puklové, v únoru 2009.

Zpracovala: Chantée

 

Vyhledávání