Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti Kryon - Pár slov ke Kryonovým knihám a channelingům
Kryon - Pár slov ke Kryonovým knihám a channelingům PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 21 Září 2017 16:24

Milí přátelé, drazí Kryonovi příznivci,

s Kryonovými knihami se setkáváme již od jara roku 2014, kdy vyšla u nás první jeho kniha v češtině, Kniha 12 – Dvanáct vrstev DNA. Pak následovaly již v chronologickém pořadí všechny další knihy, počínaje tou první, které Lee Caroll a Kryon spolu vytvořili.

Máme velkou radost, když vidíme, jak se okruh zájemců o Kryonovo učení a pak speciálně o Kryonovy knihy stále rozrůstá. Znamená to pro nás, kteří se na prezentaci Kryonových poselství, knih a vůbec celého učení, které Kryon přináší, hned dvě věci. Jednak je to pochopitelně takové přímé vyjádření, ocenění, naší práce, která musí být vkládána do přípravy každé další knihy, ale rovněž tak je to i ocenění práce celého týmu překladatelek, které se podílejí na překladech jednotlivých channelingů, poselství, jež Kryon předává, prostřednictvím Lee Carrolla, na mnoha místech celého světa.

A pak je to také signál, nebo spíše potvrzení skutečnosti, že se lidé ve stále širším měřítku probouzejí a jejich aktivovaná DNA pak vyvolává zájem a vede je ke kontaktu s duchovním světem. Což ale neznamená nějaké duchaření, jak všichni víme, ale znamená seriozní poznávání duchovních principů světa, života na Zemi, ale i v galaxii a celém vesmíru, na podkladě vnitřního uvědomování.

Lidé se často ptají – kterou knihou mám začít a má vůbec smysl číst i ty „první“? Vždyť jsou již „staré“?...

Ano, mohlo by se zdát, že otázka je to více než logická. Ano, logická mysl, ta samozřejmě takto okamžitě věci posoudí, vyhodnotí a učiní konečné stanovisko. Nicméně, logika není vždy vše.

Život není pouze a jen lineární a nějak odděleně strukturovaný. I zde se projeví určité prvky multidimenzionality a kvantovosti. Vše se tak nějak prolíná a prostupuje. A vše má pak i svou spojitost. Nic není jen samostatné, oddělené.

A tak je to s Kryonovými knihami (i s jeho průběžnými poselstvími). Jsou provázané. Vytvářejí celek, pavučinu komplexního duchovního poznání s postupně rostoucí úrovní a tedy i vibrační úrovní, které se při vědomém vnímání ( čtení) vtiskávají do energií čtenáře. Pomáhají mu na cestě k dalšímu osvobození zastřené mysli, rozpouštět onen pověstný „závoj zapomnění“ a stávat se vědomým tvůrcem, mistrem, svého života. V plném slova smyslu.

Jedna od druhé se nachází výše na úrovňové stupnici a tak s čtenářem „pracují“ vyšší energie navazující na ty předchozí. Pomáhají zbavovat se dogmat, bloků a dalších omezení všeho druhu. Jak těch založených na materialistickém (omezujícím) paradigmatu, tak i těch církevních, náboženských, ale i těch spirituálních, zdánlivě ezoterických, různých mytologiích, které vytvořila lineární lidská mysl, jež potřebuje vše seřazovat, hierarchizovat, strukturovat, prostě „škatulkovat“ a také všemu neznámému nasazovat lidské vlastnosti vč. i Bohu.

Proto má smysl, velký smysl, se seznámit, přečíst, procítit si všechny knihy. Od první, knihy 1 – Konec času, do poslední, která je momentálně k dispozici, nyní Kniha Jedenáct, … a mimo to ještě i již v úvodu vzpomínaná kniha Dvanáct. V každé z nich se najde potřebný kus či kousek poznání, které se připojí do utváření obrazce pravdy o životě a pomůže zase o nějaký díl nadzvednout závoj zapomnění. Čímž se každý, kdo se vydá na tuto celistvou pouť otevírání mysli, zvolna stává mistrem svého života.

Láďa Mlčák

http://kryon.webnode.cz/

 

Vyhledávání