Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Mise Mise na pomoc Zemi 43. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Kyrgyzstán a Tádžikistán
43. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Kyrgyzstán a Tádžikistán PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Transformace   
Pondělí, 07 Květen 2018 08:35

Kyrgyzstán a Tádžikistán

12.09.-27.09.2018

Malebná směs zasněžených hřebenů a vysokohorských luk nejvyšších hor ve střední Asii. Nedotčená příroda s nádhernými vodopády a divoké horské řeky tekoucí do jezer s křišťálově čistými vodami vás ohromí svou krásou.

43-Mise_01.jpg

 

Důležité upozornění: Samotný program není fyziky náročný, ale hned od prvního dne se budeme pohybovat v nadmořské výšce nad 3000 m, během přejezdů průsmyků i výše. Proto všem doporučuji konzultaci s lékařem, zda můžete takovou cestu absolvovat, zejména osobám s vysokým tlakem a s problémy s kardiovaskulárním systémem.

 

12.09.2018 

14:35 odlet z Prahy do Istambulu a dále v 21:35 odlet do Biškeku.

 

13.09.2018

05:35 přílet do Biškeku, transfer k jezeru  Son-kul (350km, cca 6-7 hodin cesty)

Song-kul – horské jezero v centrálním Ťan-Šanském hřbetu, ležící ve výšce 3016m nad mořem. Jezero a okolí je mezi místními oblíbené jednak díky své kráse a také jako ideální místo letní pastvy pro jejich skot. Od května do září je břeh jezera poset bílými jurtami místních pastevců a jejich stády jaků, ovcí a koní.

43-Mise_02.jpg

Večeře a nocleh jurtovém táboře.

 

14.09.2018 

Snídaně v táboře, odpoledne odjezd z tábora do Kazarmanu (285 km, přibližně 5 hodin), po příjezdu volný čas pro meditaci.

Vesnice Kazarman se nachází v Jalal-Abadské oblasti, v blízkosti hranic s Narynskou oblastí. Kazarman leží nedaleko známého naleziště zlata Makmal. Z vesnice se dá přes léto vydat na světově proslulou galerii skalních maleb Saimaluu-Tash, která je zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a je pod jeho ochranou. Saimaluu-Tash se nachází na malé náhorní plošině Ferganského hřbetu v nadmořské výšce 3000 metrů nad mořem. Bohužel cesta k němu je průjezdná jen 1 měsíc v roce -  od poloviny července do poloviny srpna. V září už tam padá první sníh.

Ubytování v turistické ubytovně, večeře, nocleh.

 

15.09.2018

Po snídani odjezd z Kazarmanu do Narynu (290 km, cca 5 hodin jízdy) po přijezdu prohlíka města, které má přibližně 35 tisíc obyvatel a leží ve výšce přibližně 2000 m n.m. na březích stejnojmenné řeky, v podnoží horského hřbetu Naryn Too.

Naryn je centrem oblasti, v jejíž jižní části leží přírodní rezervace, kde žijí medvědi, sněžní leopardi nebo argali Marco Polův. 

43-Mise_03.jpg

Ubytování v turistické ubytovně, večeře a nocleh.

 

16.09.2018

Po snídani odjezd do vesnice Bokonbajeva (260 km, cca 5 hodin cesty), která leží už jen několik kilometrů od Kyrgyzského moře – jezera Issyk Kul. Poobědváme u zdejších obyvatel a vyzkoušíme si přípravu místního chleba.

Ubytování v turistické ubytovně, nocleh.

 

17.09.2018

Po snídani odjezd k posvátnému místu Manzhyl Ata s 12 léčivými prameny. Sedm hlavních, z nichž každý má své jméno: Manzhyl-Ata,  Majtik Dubana (Dvojčata), Ilim (Poznání), Bala (Dítě), Bugu Ene (Matka Laň) Aziz Bulagi (Hadí pramen) a Uj Buloo (Rosiny) a pět vedlejších. Každý z pramenů léčí jiné věci a mnozí z návštěvníků jsou přesvědčeni, že prameny ochraňují bytosti.

Přesun do kaňonu „Skazka“ (Pohádka), který získal své jméno kvůli své neobyčejné podobě. Místní skály byly za dlouhá tisíciletí změněny větrem v nejrůznější útvary připomínající sochy a stavby, takže při troše fantazie uvidíte Velkou čínskou zeď, sochu draka, hada nebo hrocha. A aby toho nebylo málo, skály mají nejrůznější barvy takže výsledek je opravdu magický.

Po příjezdu do Karakolu (dříve Prževlsku), čtvrtého největšího města v Kyrgyzstánu, krátká prohlídka města, během které uvidíme starý dřevěný pravoslavný chrám postavený bez použití hřebíků, dunganskou mešitu (Dungané jsou místní menšina čínských muslimů). 

Možnost nákupu suvenýrů vyrobených místními ženami.

43-Mise_04.jpg43-Mise_05.jpg

Večeře, nocleh v hotelu.

 

18.09.2018

Po snídani odjezd do Čolpon Ata podél břehu jezera Issyk Kul.

Issyk Kul – jinak také kyrgyzské moře nebo kyrgyzská perla. Vlévá se do něj na 50 řek a žádná z něj nevytéká. Po jezeru Titicaca je druhým největším horským jezerem na světě. Jeho maximální délka je 178 km a šířka 60 km. Voda je mírně slaná a nehodí se tak ani k pití, ani k zavlažování. Většinu z téměř 600 km dlouhého pobřeží tvoří písečné pláže.

Podle legendy stával na břehu jezera arménský klášter, kde byly uloženy ostatky evangelisty Matouše. 

Po příjezdu do Čolpon Aty krátká prohlídka města, večeře a nocleh.

 

19.09.2018

Po snídani odjezd do Biškeku, cestou zastávka u ruin starobylého města Balasagun s veží Burana.

Jednalo se s největší pravděpodobností o sogdské město, které existovalo minimálně od 2. stol př. n. l. až do 14 stol. n.l. Věž Burana je vlastně minaret postavený v 11. stol. Na ruinách kdysi slavného města leícího v oblasti hedvábné stezky.

43-Mise_06.jpg43-Mise_07.jpg

Večer příjezd do Biškeku, ubytování, nocleh v hotelu.

 

20.09.2018

Po snídani odjezd do přírodního parku Ala Arča  (cca 50 minut jízdy) a procházka k vodopádu. Park je velmi populární mezi lyžaři i horolezci. Leží v nadmořské výšce 1600-4860m. Na jeho území bychom našli přes 20 různých ledovců a z nich vytékající 2 říčky.

Návrat do Biškeku, transfer na letiště a odlet odpoledním vnitrostátním letem do Oše.

Po příletu transfer do hotelu, nocleh. 

 

21.09.2018

Po snídani prohlídka města s návštěvou snad nejznámějšího posvátného místa Kyrgyzstánu, hory Sulajman Too (Šalamounův trůn)  v Oši, která byla jako první v Kyrgyzstánu zapsána na seznam památek Unesco.

Odpoledne jízda na kyrkyzsko-tádžickou hranici (2900 km), rozloučení s Kyrgyzstánem a naším tamním průvodcem a řidiči a pěší přechod přes hranice do Tádžikistánu.

Setkání s tádžickým průvodcem a řidiči a odjezd do Chudžandu podél Kajrakumské přehrady (120 km).

43-Mise_08.jpg43-Mise_09.jpg

 

 

Po příjezdu ubytování v hotelu a nocleh.

 

22.09.2018

Po snídani vprohlídka města, během které uvidíme mešitu šejcha Moslechiddina. Odjezd z Chudžandu do Pendžikentu (300km) cestou návštěva pevnosti Mun Teppa, odkud je výhled na celé údolí a starobylé město Istaravšán. Návštěva starého města a medrese Kok Gumbaz, která dodnes vyučuje, a to již od 16. století.

Přejezd do Pendžikentu přes průsmyk Šachristan (tunelem) a dále Zeravšanským údolím.

Ubytování v mini hotelu (nebo minihotelích, podle počtu osob).

 

23.09.2018

Po snídani návštěva vykopávek starobylého města Sarazm (4000 l př. n.l.), zapsaných na seznamu Unesco. Odpoledne odjezd k jezeru Iskander Kul (140 km), pojmenovaného na počest Alexandra Velikého.

Ubytování v turitickém táboře, procházka podél jezera nebo k Hadímu jezírku a zpět.

image.png

 

24.09.2018

Po snídani procházka k vodopádům řeky Iskandarya zpět. Odpoledne odjezd do Dušanbe (150 km) přes průsmyk Anzob (tunelem), ubytování v hotelu, večeře a nocleh.

 

25.09.2018 

Po snídani prohlídka Dušanbe a jeho hlavních památek. Odpoledne odjezd do Gissaru (Hisor) – historického města na Hedvábné stezce, návštěva gissarské pevnosti a medresse. Návrat do Dušanbe, výlet do Parku vítězství s výhledem na město.

43-Mise_11.jpg

Večeře a nocleh.

 

26.09.2018

Po snídani odjezd do Kurgantjube, návštěva místního trhu a odjezd k ruinám budhistického chrámu Adžina Teppa ze 16. století., místu, kde byl nalezen monument spícího Budhy.

Návrat do Dušanbe se zastávkou na vyhlídce u Nurekské přehrady s výhledem na celé údolí.

 

27.09.2018 

Brzy ráno transfer na letiště, 05:05 odlet z Dušanbe, 08:25 přílet do Istambulu

16:50 odlet z Istambulu, 18:25 přílet do Prahy.

 

 

CENY:

S polopenzí při počtu 15 osob + 1

54800 /osoba

S polopenzí při počtu 20 osob + 1

51400 Kč/osoba

S polopenzí při počtu 25 osob + 1

49200 Kč/osoba

S polopenzí při počtu 30 osob + 1

47900 Kč/osoba

 

Za příplatek (v době kalkulace cca 1500 Kč) je možný odlet z Istambulu dřívejším letem ve 12:05  s příletem do Prahy ve 13:40.

Program pouze se snídaněmi sleva 2500 Kč (velmi ale doporučuji polopenzi, protože možnosti nákupů budou omezené)

 

V ceně je zahrnuto:

  Letenka Praha – Istambul – Biškek, Dušanbe – Istambul – Praha v ekonomické třídě

•  Vnitrostátní letenku Biškek – Oš

  13 x ubytování ve 2, 3 a výjimečně 4-lůžkových pokojích v hotelích a turistických ubytovnách nebo minihotelích, 1 x v jurtovém táboře. Ubytování bude velmi různorodé, v hotelích budou pokoje s příslušenstvím, v ubytovnách a minihotelích může být koupelna společná pro několik pokojů. V táborech příslušenství zvlášť. V kalkulaci je počítáno s cenou 11600 Kč za letenku. Rozdíl v ceně letenek bude připočítán k základní ceně. Tzn. Kdo se přihlásí dříve, bude mít lepší cenu. Rezervace letenky vydrží pouhé 3 dny, proto bude třeba současně s přihláškou poslat i zálohu ve výši 15.000 kč.

  Vzhledem k tomu, že termín cesty je až v září, doporučuji s sebou vzít lehký spacák, kdo má, teploty přes noc už mohou být poměrně nízké. (Kdo byl na Sibiři, vpomeňte na jurty u jezera

  Transfery po celou dobu pobytu. Po celou dobu budeme rozděleni odle velikosti skupiny do několika minibusů nebo terénních aut.

  Služby místních průvodců

  Služby česky mluvícího technického průvodce (nejpravděpodobněji Mária Čuža), překlad místních průvodců do čestiny.

 

V ceně není:

  Příplatek za odlet dřívějším letem z Istambulu 27.09.2018 (v době kalkulace to bylo cca 1500 Kč)

  Spropitné pro místní průvodce a řidiče

  Vízum do Tádžikistánu. Vyřizuje se elektronicky, cena samotného víza je 50 USD https://www.evisa.tj/index.evisa.html pro zájemce víza vyřídíme hromadně (cena za službu vyřízení víza 500 Kč/osoba, tzn celkově 50 USD + 500 Kč)

  Cestovní pojištění - doporučujeme sjednat kvalitní, s dostatečným limitem krytí a s přihlédnutím k nadmořské výšce, ve které budeme (v rámci standard je obvykle jen pobyt do 3000 m n.m.)

 

Přihláška:

Přihlášku (ke stažení: doc či pdfvyplňte a pošlete na adresu  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  a  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  V případě nejasností či problémů kontaktujte Míňu Noskovou na tel. 777 214 872.


Záloha:

uhraďte zálohu ve výši 15.000 Kč na účet: 6781 200 001 / 5500 co nejdříve - rezervace letenek totiž platí jen 3 dny!

 

Kontakty:

Marie Nosková (Míňa) tel. 777 214 872, email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Mária Čuža, tel. 777 279 099, email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Program ke stažení:

Program si můžete stáhnout v pdf zde.

 

Vyhledávání