Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti Částečné zatmění Slunce – novoluní v Raku v pátek 13. 7. - Veronika Navrátilová
Částečné zatmění Slunce – novoluní v Raku v pátek 13. 7. - Veronika Navrátilová PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 11 Červenec 2018 13:09

Milí přátelé, nadcházející astrologické konstelace, počínaje pátečním zatměním Slunce, zahájí viditelné změny v životech individuálních i celospolečenských. Další rok a půl nás čekají mimořádně silné energie osy Rak-Kozoroh. Konjunkce Pluta se Saturnem v Kozorohu nastane v lednu 2020 na téměř stupeň přesně v opozici s pátečním zatměním. Mohou se opravdu udát klíčové události, které neodvolatelně změní klima 21. století.

Ale pojďme popořadě. V pátek 13.7. ve 4:47 SELČ nastane zatmění Slunce (v ČR nepozorovatelné), na 20 stupních znamení Raka. Vytvoří naprosto přesnou opozici na Pluto v Kozorohu. Vládcem našeho zatmění je Luna, která je sama vždy aktérem všech novoluní a úplňků. Zatmění Slunce bude tedy velmi intenzivní, emočně laděné a díky kardinalitě znamení Raka i událostmi bohaté.

Podívejte se, kde ve vašem horoskopu narození se zatmění odehraje. Právě tam budete během následujícího roku a půl vstupovat do nové etapy svého života. Přesně tam budeme věci odevzdávat. Význam zatmění a celého kolotání života kolem neměnného středu je spojeno s procesy sahajícími mnohem hlouběji, než může naznačit sebevýstižnější heslo. I tak se o to pokusím.

Symbolicky je to tak, že padáme do tmy, abychom mohli spatřit světlo skrze nový pohled na věc. Jak ostatně už víte, žádný posun vědomí není bez bolesti. Leda, že bychom už byli sami čirým světlem, což je v pozemských podmínkách spíše výjimečné, než abychom o tom uvažovali. Osud, Bůh, nevědomí – říkejme tomu, jak chcete, přesně ví, jak silná vnější či vnitřní událost nás „správně“ zasáhne. Je to závislé na tom, jak moc nevědomí jsme ve své současné situaci.

Pluto či zatmění symbolizují sebezničení tam, kde nejsme schopni vidět (zatmění přeci evokuje tak krásně slepotu). Jak je patrné z pozorování, Pluto odpovídá i rakovině, která je schopna zničit celou fyzickou schránku jen proto, že nejsme ochotni vidět, lžeme sami sobě. Ono uvidění není jen uvědomění si toho, že bychom měli něco dělat jinak, ale celé to má vyústit v konkrétní čin, akci, vnitřně shodně míněnou.

Všechny archetypální postavy spojené s Plutem ukazují, jak důležité je pro člověka zakoušet bolest, protože jen ten, kdo ztratil úplně všechno, si začne uvědomovat, že jeho identita přesahuje to, co ztratil. Neztotožňujte se tedy s ničím pozemským, se svými tituly, domy, prací, zájmy, nemocemi, starostmi. Většina věcí, které pro nás něco znamenají, reálně neobsahují nic zvláštního, co by bylo v těch věcech skryto. Hodnota spočívá v tom, s čím si je spojujeme, co pro nás představují – a to, co představují, je už navždycky naše.

Celé opouštění je široký pojem a u každého probíhá jinak. Někdo se musí rozloučit s člověkem, jiný s prací a další se svými postoji, které ho vedly jen do stále se opakujících konfliktů a dramat. Někdo se třeba dozví o nemoci, kvůli níž je třeba změnit stravovací a životní návyky. Právě v nadcházející době se začne stále více ukazovat, že bez přerodu se věci nezmění. Naopak.

Zatmění se projeví u všech individuálně, dle postavení v tom kterém horoskopu. Celospolečensky se bude jednat o uvědomování si vlastní státní suverenity, národnosti (zatmění je v Raku), postupný rozpad strnulých a nefunkčních, nadnárodních systémů, jejich nutná rekonstrukce (Pluto v Kozorohu v opozici, postupně se v roce 2019 a 2020 přidá i Saturn). Aby se to celé odehrálo, je ještě nutné zesílení tlaku, o čemž jsem v předchozích odstavcích psala. Jen tak dojde více a více lidem, že je nutná změna, jinak nás to pohltí. Musíme na sebe však počkat, tak buďme trpěliví s ostatními. Je to jako ve všem. Restrikce, tlak, omezení - uvědomění - akce, změna postoje. U každého je potřebná různě dlouhá doba mezi jednotlivými body.

Celé téma je o globálních společenských přeměnách zásadního rázu, milí přátelé. Přerod. Neviditelná moc a jakési vyšší řízení osudů mas. Však kolem sebe už jistě cítíte tu fanatickou horlivost, demagogii a touhu po absolutní moci nadnárodních seskupení (např. EU). Stav je neudržitelný a bude se měnit.

Tam, kde se vám objeví zatmění, můžete být někým doslova pohlcováni. Je to období intenzivního emocionálního nabuzení. Ze všeho nejvíc budeme potřebovat soustředěný program sebetransformace, který je založen na přeprogramování instinktivních modelů reakcí. Také v té které oblasti příliš mnoho vyžadujeme, jsme naléhaví.

Paradoxně přes všechny rady o sebelásce vidím soucit jako zdroj a podstatu osvíceného bytí. Odevzdávání sebe sama druhým místo nadužívané sebelásky ničí nejúplněji lpění na svém nepravém Já-egu, které je příčinou našeho utrpení. Ostatně Rybami zvěrokruh končí, tam směřujeme, k tomu postupně dospějeme. Je to naprosté odevzdání a rozplynutí, altruismus namísto egoismu.

Přátelé, čím víc je vám nepohodlno v nějaké situaci, tím víc se pokuste dávat, třeba jen slovem, oporou, nabídkou pomoci, svým časem a energií. S upřímností, odhodláním a neočekáváním.

zdroj: http://ctuhoroskopy.cz/, https://www.facebook.com/profile.php?id=100014310514091

 

Vyhledávání