Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Tvořivá síla zvuku PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 17 Červenec 2018 18:52

Zvuk je mocný prostředek, je základní tvořící vibrací veškeré Přírody, všeho Stvoření, i my lidské bytosti jsme vibrační Bytosti. Celé Stvoření je zvuk-vibrace.Všechny kultury na celém světě používají Zvuk pro transformaci vědomí, pro naladění se na Přírodu a Vesmír. Původní kultury držely hluboký Posvátný prostor Zvuku, v srdcích a myslích starých národů se Zvuk používal k posvátným Mysteriím, k hlubšímu pochopení, moudrosti, přeměny a růstu. I moderní věda konečně ukazuje, že všechno Stvoření je vibrační povahy, vše je Zvuk.

Zvuk sám o sobě má mocnou transformační sílu protože je tvořen základní Matricí Tvoření Vesmíru, základní Vibrací Stvoření Vesmírného Stromu Zivota. Spojením Zvuku nebo přirozené Hudby a čistého Záměru můžeme měnit a transformovat vědomí, prostor...vše.

Proniká jakoukoli látkou, posunuje molekuly a přeorganizovává reality. Zvuk je jeden ze způsobů přenášení informací. Mnohé struktury, vybudované na Zemi, zejména dávná posvátná místa, mají informace, které jsou uložené v kamenech. Stejně tak jsou uloženy informace v našich kostech. V Tibetu a i jiných klášterech se uchovávaly kosti a lebky, protože se vědělo, že jsou v nich uloženy informace. Prostřednictvím zvuku lze získat přístup k inteligenčním faktorům lidí, jimž kdysi tyto lebky patřily. Zvuk proniká Zemí, ovlivňuje vibrace Země a umožňuje, aby došlo k přestrukturování molekulárních informací. Určité zvuky jsou vibračními klíči k tomu, aby se lidé probudili.Rozbíjejí bloky, otevírají srdce, uvolňují emoce, léčí a uvolňují informace. Lidé zpívají, pobrukují si, hrají na didgeridoo a tibetské misky. Každý tón otáčí část kódového zámku. Všem lidem šířící světlo byl nastaven budíček, aby začal v této době zvonit.

Léčení Zvukem je záměrné použití zvuku k vytvoření prostředí, které se stane katalyzátorem pro léčení na tělesné, emoční, mentální a duchovní úrovní našeho Bytí. Bez ohledu na techniky jeZvuk potenciálem bezpodmínečné Lásky od neprojevených vibraci Tvoření až po Vibrace fyzických světů. Zvuk je řekou, prostřednictvím které může Energie v nás proudit dle Zákonů Stvoření.

Zvukový terapeut používá zaměřeného Záměru k vytvoření energetického kanálu, jehož prostřednictvím může Božské energie, vyšší resonance, vibrace zprostředkovat do energetických polí příjemce nebo prostředí.

Rezonance - Když například rozezníme ladičku a kousek od ní položíme druhou ladičku vyladěnou na stejnou frekvenci, ta druhá ladička se rozezní také, aniž bychom se jí dotkli. Pokud rozezníte jeden tón na klavíru v místnosti plné dalších klavírů, ten samý tón bude rozeznívat další nástroje. I mozkové vlny lidí se na jednom místě slaďují.Rezonance je tedy frekvence, ve které začne jakýkoli předmět přirozeně nejsnáze vibrovat. Pokud vibruje jeden předmět na stejné frekvenci, začne vibrovat i ten druhý. Je však také možné vyladit jeden předmět na frekvenci jiného. A tak nás můžou ovlivňovat rytmy a zvuky zvenčí.Je možné takto ovlivňovat rytmické procesy v našem těle - dech, srdeční tep, ale i mozkové vlny. Když zpíváte, cítíte rezonanci, když posloucháte hudbu, některé tóny a rytmy vás také dokážou pěkně "rozvibrovat".

Hudba - tóny (kmitání) a rytmus (opět kmitání) působí na naše mozkové vlny (zase kmitání) a ovlivňuje tak činnost mozku. Alikvótní zpěv funguje na principu rezonance. Každý tón, který zazpíváme (nebo zahrajeme), zní vlastně spolu s dalšími -vyššími harmonickými - frekvencemi. Tyto vyšší harmonické (alikvotní) tóny určují barvu našeho hlasu nebo hudebního nástroje. Alikvotní zpěv je způsob zpěvu, kdy necháme v ústech rezonovat alikvotní tóny, takže je pak slyšíme zvýrazněné vedle základního tónu a výsledný dojem je dvouhlasý zpěv. Mozek vysílá do těla signály, produkují se hormony (a to už je zase posun od fyziky k chemii), ovlivňuje naše prožívání, city, vůli, schopnosti.

Hudba, pobrukování a mantry mají specifické vibrace. Pokud zpíváme, hrajeme určitý typ hudby nebo zpíváme určitou mantru, vytváříme vzorec nebo symbol. Jsou klíčem k otevření mysli a těla k vesmírnému vědění.

Byly provedeny výzkumy týkající se vlivu zvuků na různé materiály, například na částečky kovu nebo na písek. Při rozeznění určitých tónů se částečky kovu rozvibrovaly a vytvořily určitý tvar. V současné době se užívá tonoskop (přístroj převádějící lidský hlas do obrazové podoby). Pokud se jím pustí poslední akord Handlova Mesiáše, vytvoří na obrazovce dokonalou pětihvězdici. Mantry vytváří přesné geometrické obrazce. Om vytváří dokonalý kruh vyplněný koncentrickými trojúhelníky.

Když tvary posvátné geometrie, ať jde o kruhy v obilí, megalitickou svatyni, antický chrám, nebo gotickou katedrálu, převedeme zpátky na zvuk, je za nimi hudba sfér rezonující v řeckých bozích, kteří dodnes vládnou naší duši, ale také poměr vzdáleností planet, hudební stupnice i atomová váha prvků v lidském těle.Pokud například při anémii (nedostatku železa, jehož atomová váha je 55) vystavíme nemocného několikrát působení zvukové frekvence 55 Hz, což odpovídá tónu A, dojde doslova k alchymické přeměně prvků v těle a vyrovnání hladiny železa. A to samozřejmě platí pro všechny prvky. Tak jako my i všechno kolem nás je komplexem vibrací, které na světelné rovině odpovídají barvám a na zvukové tónům.A nemoc z hlediska moderní alchymie pak můžeme chápat jako stav vibrační disharmonie, zatímco uzdravení jako obnovu vibrační rovnováhy. Přímé pozorování kruhů v obilí stejně jako egyptských nebo antických chrámů nás nejen uchvacuje svou výjimečnou krásou a citový vytržení, které zažíváme, ale má také silný uzdravující účinek. Hudba sfér převedená na tvary posvátné geometrie stimuluje a rozkmitává naši šišinku, třetí oko a přibližuje nás povznášejícímu prožitku smrti.

Dochází k rozšiřování vědomí. Vyšší vibrace rozpouští nižší vibrace. Myšlenky vyššího vědomí rozjasňují nižší mysl. Vyšší vědomí má větší sílu a vliv. Pokud společně zpíváme písně, napojujeme se na vesmírnou moudrost a vědění, a také rozšiřujeme moudrost těm, kteří jsou připraveni ji přijmout. Každé slovo, které opakujeme, se stává mantrou.

zdroj: http://www.vrytmu.cz/Muzikoterapie-VrytmuHrani-Rytmus-V-Nas-V-Rytmu-Stromu-Zivota-Leceni-Zvukem/

http://hapave.blog.cz/en/1408/zvukem-a-hlasem-k-sobe


Milí přátelé,

v tomto článku, jako i jiném článku, o Sofeggio frekvencíh, který je na našem webu k dispozici, chceme přiblížit skutečnost opravdu primárního významu zvuku pro naše životy. Tím spíše je významné a velmi užitečné seznámit se s praktickými aspekty použití a využití zvuku pro zkvalitnění života.

V blízké době, za již necelé tři měsíce, budeme mít jedinečnou příležitost zúčastnit se workshopu o zvuku, o jeho významu vč. i ukázek práce se zvukem a s možností se začít učit tóny zvuku používat pod vedením zkušeného lektora.

Workshop, který vede zkušený lektor, hudebník Anders Holte,  se koná 1.10 2018 v Praze. Bližší, podrobnější informace najdete na webu workshopu ZDE

 

Vyhledávání