Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti Milan Gelnar - Zatmění Měsíce nad Českou republikou
Milan Gelnar - Zatmění Měsíce nad Českou republikou PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 26 Červenec 2018 21:16

Milí přátelé,

zajímavé povídání nad blížícím se „úplňkovým“ zatměním Měsíce napsal i astrolog Milan Gelnar. Rádi s vámi sdílíme ještě i jeho pohled na „věc“, na zatmění obecně, ale i na význam tohoto aktuálního astronomického jevu pro nás v ČR. Astrologův názor je zde doprovázen i vnitřní cestou přijaté sdělení, poselství od jasnovidky Kateřiny Mareškové, jejíž poselství pro ČR v r. 2018 jsme s vámi rovněž sdíleli.


Už tento pátek – tzn. 27.7.2018. se Měsíc v úplňku ponoří na 1 hodinu a 43 minut do zemského stínu. Můžeme se těšit na nejdelší zatmění Měsíce v tomto století. Úkaz bude k vidění v pozdních hodinách, kdy hned po soumraku měsíc bude ztemněn asi z 1/3, úplné zatmění pak začne ve 21:30 h.. Měsíc ale nebude to jediné zajímavé.

Mars bude dosahovat maximální hvězdné velikosti a bude jižně jen kousek pod Měsícem. Na obloze bude také Saturn, jasný Jupiter i velmi jasná Venuše. Mezi Saturnem a Jupiterem bude zářit rudá hvězda Antares.

Specialista na zatmění astrolog David Ovason tvrdí ževliv zatmění se projevuje nejen po něm, ale pozor, také před ním (to si uvědomíme až následně).

Obecně se traduje, že největší dopad má zatmění tam, kam dopadne jeho stín. Obecně také platí, že důsledky oněch událostí, budou dopadat především na jednotlivce, ale i subjekty – např. státy, firmy atp., u nichž bude zatmění působit skrze jejich citlivé body horoskopu (planety, stálice, hroty rohových domů atp.). Shodou okolností, to bývají lidé či subjekty, jež jsou nějak výjimeční. Mohou to být géniové, lidé umělecky nadaní, mocensky nebo společensky zdatní atp..

Přestože zatmění jsou obecně vnímána negativně, nemusí to být vždy pravda. Obvykle mu bývá přisuzována role spouštěče výrazných, obvykle dramatických událostí

Podívám-li se na zmíněné planety z hlediska astrologie, tak Měsíc symbolizuje lásku a emoce, Mars bojovnost a vnitřní energii, Saturn zkoušky, ale i řád a disciplínu a Venuše – zamilovanost a to co se nám líbí.

Pokud bych měl posoudit dopady zatmění na horoskop české republiky a spojit to se vším zmíněným, tak vidím, že všechny zmiňované planety jsou ve vztahu k ČR v nějakých dynamických aspektech. Zajímavé také je, že se to vztahuje, také na některé ze současných vrcholových politiků (předseda vlády, prezident …)

Platí-li výše uvedená poučka, že – cituji: „důsledky oněch událostí, budou dopadat především na jednotlivce a subjekty u nichž bude zatmění působit skrze jejich citlivé body horoskopu (stálice, planety či hroty rohových domů).“ – konec citátu, lze soudit, že toto zatmění, může u nás naznačit zásadní změny a tověřím, že k tomu lepšímu.

A abych měl pohled na problematiku letošního zatmění v co možná nejkomplexnější, požádal jsem svou blízkou spolupracovnici, jež má výjimečnou schopnost automatického písma – Kateřinu Mareškovou – www.automatickepismo.cz, zda by nepřijala k tomuto úkazu, nějaké poselství.

Vyhověla a tady je:

zavládne spojení, kdy dotyk duše bolest odhalí.

Neboť stín Země, jež dopadne k Luně,

jest též stínem dualitního pole dopadajícího k duši.

Stín oddělení ukryt,

v dotyku síly lze nahlédnout do vod potemnělých ve Vás,

aby opět zavládla zář!

Konec poselství.

Její poselství pro rok 2018 je na našem webu ZDE

Pokud to dobře chápu, tak bychom všichni měli v tu dobu pohlédnout sami sobě do očí a přiznat si své případné temné stránky, slabosti atp. a pokusit se jich zbavit, tak, aby jak píše Kateřina – „Mohla opět zavládnout zář!“

I napadl mě ihned rituál.

Napadlo mě, rozdělat si v tu dobu nějaký oheň – každý dle svých možností, nachystat si papír a na něj napsat své jméno, datum narození a pod to titulek: „Mé temné stránky a slabosti, jichž se nyní chci zbavit:

A pod to napsat vše, čeho se kdo chce zbavit. Na vše bude mít čas, skoro dvě hodiny. Takže dost. A až to bude napsáno, tak se pod to podepsat a papír, rituálně na ohni spálit.

Tím dát vesmíru najevo, že jsme s těmito vlastnostmi skončili a nastavili si tak novou, lepší etapu bytí!

Pro ty co by nevěděli co jsou to temné stránky a slabiny, připojuji pár inspirací. Jednak Sedmero hříchů a posléze jako správný astrolog, uvádím ze své knihy, postupně všechny typické negativní vlastnosti, tak jak je mám přiřazena k jednotlivým znamením.

Sedm hlavních hříchů podle démonologie Binsfelda

V roce 1589 přiřadil Petr Binsfeld ke každému z hříchů jednoho z biblických démonů. Jméno každého z nich je uvedeno u příslušného hříchu.

Záporné vlastnosti dle znamení:

Berani
v případě, že nemůže něco prosadit vybuchuje, hrubost, bezohlednost, sobeckost, agresivní jednoznačnost, netaktnost, netrpělivost, pudovost, agresivita obecně, ukvapenost, sklony k hulvátství, v případě rozčilení „vidí rudě“, vyhledává konflikty, sklony k fanatismu

Býci
lenivost, pohodlnost, požitkářství, sobeckost, hrabivost, umíněnost, zatvrzelost, strnulost, setrvávání v hněvu, pohodlnost, závistivost, flegmatičnost, těžkopádnost, nepružnost …

Blíženci
povrchnost, nestálost, klevetění, nedůslednost, intriky, upovídanost, nespolehlivost, roztěkanost lehkomyslnost, nekázeň, neschopnost dodržovat nějaký řád, nesoustředěnost, nervozita, neklid, neschopnost dotahovat věci do konce, nedochvilnost, neschopnost jít do hloubky …

Raci
přecitlivělost, láska která bere svobodu a dusí, závislost, náladovost, bojácnost, choulostivost, nedůtklivost, setrvává v ublíženosti, bojácnost, ovlivnitelnost, podléhání iluzím, idealismus, snadná zranitelnost, sebelitování, sklony k závislostem, sklon k citovému vydírání, pláč, hysterie

Lvi
egoismus, ješitnost, samolibost, jednostrannost, pudovost, domýšlivost, vytahování se, přezíravost, impulzivnost – ukvapenost (stálé změny), pompa, netolerantnost, marnivost, sebeobdiv, přesvědčení o tom, že jsou někým více než ostatní, pomstychtivost, pocit neomylnosti a moci

Panny
šťouravost, pro strom nevidí les, pasivita, nepružnost, pomalost, puntičkářství, přehnaná kritičnost, choulostivost, bojácnost, zejména o své zdraví, podřídivost, samotářství, sobeckost, fanatičnost, malá obraznost, nesoulad s mnohými lidmi, suchopárnost, pedanterie, malichernost, nudnost, citový chlad

Váhy
nerozhodnost, málo energie, málo sebedůvěry, snadná ovlivnitelnost, upovídanost, povrchnost, rozvláčnost, nesamostatnost, vyhýbání se konfliktům, slabá vůle, nedostatek sebedůvěry, vyhýbání se odpovědnosti, pasivita, přehnaná přizpůsobivost – nezdravé kompromisy

Štíři
přecitlivělost, náruživost (zejména sexuální – chtíč), žárlivost, agrese, sklon k násilí, zlost, náladovost, schopnost zraňovat jiné, trpělivá pomstychtivost, setrvávání v bolesti a nenávisti, podezíravost, ukrutnost, destruktivita, pýcha, sebeúcta (nechávají se uctívat) , citově snadno zranitelný, vztahovačný, sklon vidět věci temně, despotický, manipulující

Střelci
netaktnost, třikrát řeže – jednou měří, brutální upřímnost, chlubivost, nadměrná důležitost, žvanivost, nadměrná horlivost, nedostatek taktu, sklon k přehánění všeho, nesoustředěnost, roztěkanost, sklony ke zbrklosti, unáhlenost, lehkomyslnost, nepřizná chybu, podrážděnost

Kozorozi
citový chlad, bezcitnost, strnulost, omezenost – odříkání, suchost, lakomost, přísnost, šplhounství, plný obav, diktátorství, neúprosnost, nesmiřitelnost, melancholie, autoritativnost, odměřenost, despotičnost, sobeckost, nepružnost, nezábavnost, strnulost, přehnaná opatrnost

Vodnáři
nevypočitatelnost, kverulantství, proti všem a všemu, nepořádnost, chladnost, nepraktičnost, rebelantství, fanatismus, malý smysl pro realitu, nepřizpůsobivost, neumí spolupracovat ani se podřídit, nedokáže dělat kompromisy, porušuje dohody, tradice, nedodržuje pravidla, bývá výstřední, extravagantní

Ryby
zmatenost, nerozhodnost, nejistota, nereálnost, nesamostatnost, pasivita, ustrašenost, melancholie, poddajnost, ovlivnitelnost, nechá se snadno svést, někdy sklony k agresivitě, podléhají klamům a bludům, věci si idealizují – vidí je tak jak je vidět chtějí, nikoli jak ve skutečnosti jsou, tíhnou k citovým závislostem, čemu chtějí věřit - to je pro ně realita

Co napsat závěrem?

Sám za sebe jsem přesvědčen – že „SAMO NIC!“

Nebo-li, pokud budeme chtít žít lépe a svobodněji, bude velmi záležet na nás všech, jak k tomu všemu přistoupíme.

Z hlediska celku – u nás zejména z hlediska ČR, bude žádoucí, abychom vzali rozum do hrsti, uvědomili si co je a není pro náš život a bytí opravdu důležité a pak všichni táhli za jeden provaz a to tak, abychom si nastavili další vývoj tak, abychom se konečně zbavili toho temného a nasměrovali své úsilí směrem ke světlu, lásce, hojnosti všeho potřebného a k harmonii.

Pokud nás bude dostatečné množství těch, co nebudou jen nadávat, ale aktivně usilovat o to pozitivní, pak změny na sebe nenechají dlouho čekat.

Držím nám všem palce a přeji hvězdné dny i noci!

Milan Gelnar www.astrosfera.cz , www.hvezdnoucestou.cz

 

Vyhledávání