Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti Lenka Sýkorová - Osvícené partnerství. posvátný kosmický vztah
Lenka Sýkorová - Osvícené partnerství. posvátný kosmický vztah PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 12 Září 2018 08:13

Vážení Milovaní, Vzestoupení,

vítejte v další aktualizaci, která slouží jako posilující způsob Vzestupu se zaměřením na střed, srdce, Jednotu, záměr probuzení a jasný směr pro rozšíření Vědomí. Především bych chtěla poděkovat vám všem, kteří každý den čtete Mayské Zprávy. Jsou jasným průvodcem pro vzestupný proces. Frekvence těchto Poselství pomáhají měnit husté paradigma. Tato vaše práce má obrovský význam. Požehnání a vděčnost!

Dnes máme krásné a obsáhlé téma a to je Osvícené partnerství a sjednocení Kosmického svazku, protože je to velmi aktuální téma pro dosažení Božské Trojice vnitřní harmonizací mužské a ženské energie, což je čistá alchymie. Tím přispíváte k vlastní vnitřní harmonizaci a to je opravdu velmi důležité. Mnoho z vás je na cestě integrace tohoto milostného vztahu.

V novém měsíci přijímáme tolik krásných změn. Také pro mě mnoho krásných vnitřních změn, dokončení a iniciací. Každý z nás prochází zasvěcením sebe sama skrze svůj pokrok. Iniciací je celkem 13, jsou to tzv. Brány Mistrovských kurzů, kterými procházíme skrze své vlastní ztělesnění.

Mnoho lidí stále personalizuje svoji Lásku myšlenkami k nějaké osobě, takže převažující způsob je myšlenka na Osvícený vztah nikoliv jeho skutečné vnitřní ztělesnění - Božské ztělesnění ve fyzickém těle. Tento vnitřní vztah je něco, co daleko, daleko přesahuje a překonává Lásku k nějakému jednotlivci, osobě a podmínkám, které bychom získali ze vztahu s touto osobou. Pamatujte, že všechny vztahy odráží to, co máte uvnitř sebe a nové vztahy, které by měly nebo mohly vzniknout, mají odrážet pouze to, co bylo uvnitř zcela osvobozeno. Tak probíhá spolupráce s Duchem Svatým v rámci Všeho, co se rodí a bude vznikat v rámci Nové Země. Dosažení vnitřní alchymistické unie (integrace mužských a ženských aspektů - dvojplamene) je také jedním z vrcholných bodů na mé cestě a je tedy součástí mé osobní konzultační práce. Syntéza neboli dvojplamen - sjednocení mužské a ženské energie je velmi důležitá, snad nejdůležitější věc, kterou na své cestě vytváříme, protože mnoho vnitřních otázek je poté zodpovězeno a není potřeba se ptát.

Všechno, co chceme, je sjednotit a porodit nové, aby to bylo posvátné. Hodně pracuji s přírodou a přáním je, aby naše společná cesta Vzestupu byla založena na zábavné práci. Všechno, co miluje velkou Lásku, je uvnitř sjednocená mužská a ženská energie. Také na mé cestě se muselo všechno vysrážet, abych se dobře cítila ve svém ztělesnění a mohla si nasadit na hlavu korunu po dokončení velké iniciace. Tomu předcházela obrovská spousta práce. Mnozí z vás jste na velké cestě tohoto sjednocení a rozvíjení a někdy zkrátka nevíme proč děláme něco, co právě děláme. Jdeme hlouběji, vždy můžeme kontrolovat možnosti výběru. Je to jako vytáhnout tři karty a zvolit si cestu podle svobodné volby, kterou všichni máme. To je jazyk svobody, jazyk vedení a jazyk Světla. Na tomto základě si volíme, jak dál pokračovat a informovat se navzájem. Výsledky prohlubují naši podstatu tak, abychom se mohli cítit milovaní a k tomu přispívá vnitřní alchymistické sjednocení, obzvlášť pro dobrovolnické duše.

My všichni se chceme cítit milovaní, chceme mít jistotu Lásky, jistý vztah, ale to vše hledáme mimo sebe, takže tuto touhu projektujeme na své okolí. Skutečný pocit, kdy jsme opravdu milovaní a zamilovaní, kdy milujeme, nepřichází pokud nebylo dosaženo vnitřní integrační práce. Cítíte se sami a osamoceni. Nemůžete poznat svého Milovaného nebo svoji pravou Milovanou, když neznáte a nežijete vnitřní vztah. Nemůžete poznat svého Milovaného, svoji pravou Milovanou, dokud máte Závoje iluze, protože jinak na základě Závoje iluze budete hledat partnera. Všechny zkušenosti z pozice Závoje iluze ukazují na to, co nebylo dosud integrováno a co je nezbytné integrovat.

Musíte nejprve dosáhnout stavu sebe-oblíbenosti. Ctít tělo takové, jaké je. Ctít to, jak vypadáte bez potřeby vypadat jako někdo jiný. Cesta vnitřní integrace vyžaduje plnou oddanost sobě. Pečovat o sebe o své tělo, o svého Ducha. Vidím hodně lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou duchovní, ale zanedbávají své tělo, necvičí a nezajímají se o organickou výživu. Potřebujeme se zbavit všech různých závislosti, také já jsem byla dlouho do dospělosti závislá na čokoládě, protože jsem získala o sobě od své rodiny negativní vlastní obraz. Milovat sebe je plné přijetí každé části těla, protože stejně jako naše Božské Světelné krystalické tělo je i naše Božské fyzické tělo dokonalé a navíc se s tělem dá stále pracovat a vytvářet nové, abychom se cítili dobře v našem těle a cítili Lásku k sobě. Takové poznání se pohybuje skrze srdce a oba póly.

Konstanta mysli je často vnitřní tlachání. Mnoho lidí se dostalo v těchto etapách Vzestupu do velkých zmatků, zapomínají cítit, zapomínají na své srdce, zapomínají se dostat do stavu, kdy milují sami sebe bez podmínek. Takže dostaňte se do toho stavu co nejčastěji, uvidíte, jak vám bude dobře. Na cestě se setkáváme často s věcmi, které vyžadují velkou trpělivost.

Skutečné cestě Osvíceného vztahu předchází mnoho, mnoho, mnoho sebeléčení a přijímání svého těla. Kosmické posvátné spojení vyžaduje vnitřní sjednocení polarit – spojit se s aspekty sebe sama, což vyžaduje někdy tuny času a vnitřního hledání a využívat tento porodní proces, kterým procházíme pro své dobro než dojde k syntetizované formě. Někdy můžete mít pocit, že váš život neodráží to, po čem toužíte, ale jasnost pochopení se nachází uvnitř a někdy trvá dlouhý čas, než dojdeme k osvětlení. Lidé jsou zvyklí dávat vztahům štítkytoto je karmický vztah, toto je vztah dvojplamenů, ale to je způsob oddělování, duše se nestará o štítky. Záleží na vaší vnitřní laboratoři, která má určitý kvocient Světla na bázi Evolučních zkušeností. Vnitřní přirozené dosažení dvojplamene skrze harmonickou konvergenci sebe samého přichází skrze zrcadlo protějšku. To otevírá velkou spoustu zkušeností, otevírá bránu pro nové palivo pro všechno, co má schopnost být přepsáno, aby vzniklo něco nového. Karmické dvojplameny spolu v podstatě spíše jen soupeří v pravdě.

Pokud máte pocit, že chcete rezonovat s cestou alchymistického vztahu – koncept dvojplamene, který je uvnitř vás, pak je to nádherná výprava za poznáváním sebe sama.

Mnozí tu nejsme proto, abychom měli zkušenost partnerství, protože my jsme přišli pracovat na lidském plánu, jehož jedním z hlavním záměrů je změna genomu člověka čili přepsat kódy genů a to je také důvod, proč skupina, která již dosáhla vnitřní Osvícené unie - dvojplamene, je tak silná. Velmi radikálním způsobem děláme naši misi, baví nás to a děláme to velmi rádi. Osvícená skupina píše nový lidský genom, proto se mimo alchymie tak věnujeme pohybu, aby se čistila krev, která nese nový genetický a energetický zápis a vyššími sférami jsme žádáni, aby vibrace těla byla co nejvyšší. Existují zde také skupiny, jejichž cesta není stejná jako naše, ale je jiná. Někteří se budou sjednocovat trochu jinak. Sloučení nebo sjednocení znamená, že všechny vrstvy a úrovně spolu koexistují. Když jsou všechny vrstvy sjednocené uvnitř lidské bytosti, pulzují ven všemi dimenzionálními rozměry a realitami, což pomáhá vytvářet novou globální realitu – výsledek spoluvytváření. Neznamená, že se lišíme od lidí, kteří mají vztah, kterému říkají karmický, všichni společně navzájem koexistujeme současně, všichni jsme navzájem spojeni a propojeni. Záleží jen na tom, jak moc se duše rozvíjí, rozšiřuje nesmírnost života a Stvoření. Každý zažívá jiné zkušenosti na základě vlastní znějící oktávy, ale my všichni máme uvnitř sebe stejnou základní kosmickou buňku, jejíž podstata a jádro jsou stejné. Hrajeme různé aspekty jedné hry.

Neustále se den za dnem zdokonalujeme a sloupáváme ze sebe vrstvy jako slupky z cibule, zdokonalujeme své frekvenční provedení a fyzické tělo musí odpovídat frekvenci Vědomí. Tělo musí odpovídat Vědomí, jehož frekvenci nese. Mnoho lidí na cestě k Osvícení to nedělá, nechápou tuto základní rovnici a způsob, jakým probíhá Vzestup. To je jako zaměřit se pouze na vertikální úroveň: Já jsem učitel Světla, nic jiného neexistuje, nic a nikdo mimo mě neexistuje, já jsem jen svůj vlastní Milovaný….. pak zanedbáváte nebo popíráte aspekty sebe, které existují vně, v celé fyzické říši. Někteří říkají: Já už žiji jen v 5. dimenzi. Ne nežijete, my všichni žijeme v husté 3. dimenzionální a 4. dimenzionální hustotě. Jsme fyzicky stále zde, ale zahrnujeme uvnitř sebe všechny dimenze. Žijeme ve všech dimenzích současně, pouze na základě Vědomí žijeme různé životy, reality. Někteří mají zážitky husté hustoty a někteří zážitky jemnější hustoty. Naše zkušenosti jsou proto odlišné. Jemnější úrovně odrážejí vždy jemnou esenci a podstatu Přírody. Takže existujete nejen jako učitel Světla, který má velké množství zkušeností a zážitků ve vertikálním směru, ale žijete se všemi barvami života a tvorbou Stvoření bez negování 3. a 4. dimenze, protože jinak popíráte pro co se Stvořitel rozhodl.

Všechny dimenze existují uvnitř sebe, asi jako když si představíte ruské matriošky. Váš obraz záznamu obsahuje 12 krystalických matic čili 12 dimenzí ve vertikálním zážitku. Je to váš věčný plamen, který je ve fyzické formě a tedy musí také odrážet povahu lidského Já. Pokud žijete svůj život jako člověk, který tvoří, dělá co má rád, využívá svojí vnitřní podstatu a svůj vnitřní zdroj, trávíte svůj volný čas činností, která připomíná spíše hru, pak zapojujete také horizontální úroveň čili dvojplamen, který je váš kamarád a váš životní partner.

Jestliže nazýváte nějaký život karmický, pak to neznamená negativní, ale zkušenost se díky karmě váže k Universálnímu zákonu smlouvy a dohody na Zemi. Žijete svůj účel prostřednictvím dohody a pokud se s někým spojíte ve vztahu, pak neznamená, že svoji dohodu odložíte, ale stáváte se spoluhráči. Všechny tyto úrovně se navzájem prolínají, ALE, jakmile jste připraveni vydat se cestou Osvíceného vnitřního svazku pomocí integrace a sjednocování, budete prožívat úroveň tvoření jako Osvícená lidská bytost v plném ztělesnění mužské a ženské energie uvnitř a to se týká také mužů. Ti z nás, kteří se dobrovolně rozhodli pro ztělesnění alchymistického vnitřního svazku, přistupujeme ke všem i negativním zážitkům prostřednictvím tělesné laboratoře, z které se rodí pochopení a soucit. Díváme se na svět tak, abychom umožnili sloučení všech polarit, sjednocení, nesouzení, přijetí.

My všichni jsme svědky, když někdo vyjadřuje velké zkreslení převažující ženskou polaritou nebo mužskou polaritou. Tímto způsobem jsou na Zemi vytvářeny zkušenosti. Mužský aspekt zahrnuje, že jste aktivní nebo někdy hyperaktivní, milujete akci. Ženský aspekt dodává impulsy k této aktivitě -  toto je společný kód pro celé lidstvo. Žena je inspirativní, muž aktivní. Polarita je založena na bázi 12 a 13 znamená sjednocení.

Jakmile vstoupíte do tohoto stavu vnitřního sjednocení, všimnete si změny v těle. Tělo se přizpůsobuje,  připravuje se na dosažení vyšších stavů Vědomí se všemi schopnostmi. To je velmi zásadní a základní informace, pokud pracujete jako učitel v oblasti Vzestupu nebo vztahů, pak princip vnitřního sjednocení je základ, na kterém je potřeba stavět učení v těchto Evolučních kapitolách. Tělo ví, tělo si vše řídí samo. Vědomí vnímá. Vědomí je kanál.

Jakmile pojmete obě polarity, ve fyzickém těle dojde k syntéze a integraci, zapadnou do sebe všechny vnitřní zámky a dojde ke sloučení, Světelná nádoba těla se naplní, nejsou žádné Závoje, žádné iluze. Jsou vyčištěné rodové linie, předchozí vztahy, vztahy s předky, vyzařujete očistnou radostí Božské frekvence extáze.

Toto také vyjadřuje Davidova hvězda - Merkaba - spojením dvou protichůdných trojúhelníků. Spojení dvou trojúhelníků je bodem Božského sjednocení. Horní trojúhelník je Božský mužský bod a spodní trojúhelník je Božský ženský bod, spojením vytváří Davidovu hvězdu, což je známo jako Vzestup samotný. Spodní trojúhelník představuje kořen nejvyšší ženské integrace, horní trojúhelník představuje kořen nejvyšší mužské integrace. Klíčem k tomuto vnitřnímu procesu je vnitřní rozpoznání, které je vertikálním vyjádřením dvojplamene a to celé se odráží v alchymistickém partnerství jako horizontální úroveň vyjádření Božské oddanosti.

Propojení obou vlivůmaskulinních a femininních rozšiřuje vyšší aspekty a vývoj vyššího Vědomí, které přináší nejvyšší soucit, který je trvalý; ženskou vnímavost principu života, což umožňuje mužskému principu vést proces skrze Lásku, rovnost a Ducha Svatého a osvobodit své padlé aspekty směrem k čistému vyššímu Vědomí a způsobu života bez ohledu na předchozí zkušenosti. Proces integrace znamená, že padlé nebo zkreslené mužské nebo ženské aspekty, byly vyrovnány uvnitř a odráží vnitřní mužské a ženské energie vně …... život se změní. Skrze tento nový pohled na život přichází osvobození a vy už nejste spojeni s Milovanou osobou podmíněností, ale skrze vnitřní alchymistický kosmický svazek čili alchymistické manželství. Přichází úplnost a celistvost a všechny aspekty vztahových her se sloučí v jednotnou perspektivu pravdy, Lásky a duchovní oddanosti bez konceptů založených na egu, kde dochází k manipulaci nebo zkresleném vnitřním míru jednoho z partnerů. Tato matice ovlivňuje vnitřní systém přesvědčení, takže nedochází k indoktrinaci čili k slepému přijetí názorů či postojů, které nepřipouští žádnou diskuzi ani kritiku.

Na toto téma se zmíním určitě ještě v nějaké další aktualizaci, protože Láska vůbec je na Zemi velmi zkreslená a podstata dvojplamene stejně tak. Jakmile dosáhnete vnitřní alchymie, žádné zkreslení již neexistuje. Téma integrace polarit a než k ní také dojde mě velmi zajímá při pozorování lidí s nimiž se ne náhodou setkávám a tyto informace slouží jako katalyzátor kdykoliv se na cestě s někým setkám, protože mi to pomáhá duchovně chápat a otevřít se vyšším úrovním sebe sama.

Všechny vztahy jsou zrcadlem, také ve vztazích tzv. falešných dvojplamenů, ale právě tato zrcadla jsou spouštěčem k aktivaci posvátného kosmického sjednoceného vnitřního vztahu. Speciálně dobrovolnické duše se musí setkat na své cestě s nějakým spouštěčemkódem k odemčení tohoto téma. Na Zemi existuje doslova peklo ve vztazích, velké dezinformace a proto jsme také my prošli spoustou ne snadných zkušeností, které byly velmi speciální a které sloužily k tomu, aby mohly být aktivovány naše vyšší úrovně a abychom mohli s touto energií pracovat, aby nakonec vykrystalizovala čistá esence, která je založena na čistém dvojplameni jako pečeti Stvoření.

Vertikální a horizontální vyjádření pravé Lásky je pravá Láska. Setkáte se uvnitř sami se sebou a plně milujete sebe. Udělejte vše proto, abyste se plně milovali - svoji podstatu a esenci. Lidé se často probudí a vrhnou se do nějakého svého prvního vztahu, ale cesta k dosažení vnitřního sjednocení vyžaduje velké, velké, velké množství práce s níž přichází moudrost a zralost duše. Je to pro všechny stejné. Osvícené partnerství dvou dvojplamenů je skutečná pravá Láska, kde je zcela překročen význam partnerství, které známe. Je to nejvyšší rezonance. Musíte projít celou hustotu a polaritu, abyste mohli odhalit všechny aspekty vedoucí k Osvícenému partnerství dvou dvojplamenů. Toto je zásadní důvod, proč jsme zde, proč jsme se rozhodli vtělit v této době a pomáhat na této planetě s tímto učením a nic z toho se nestane přes noc.

Pokud jste nyní ve vztahu a chcete v něm dále setrvávat, pak to přijměte jako obrovskou příležitost k učení, aby vaše dohody duše mohly proudit v souladu se Zemí a lidmi kolem vás, protože to je smlouva z vyšších úrovní.  Při prvním setkání jde často o projekci ideálu – ideálního partnera a projevení vyjádřit touhu na základě magnetismu. To je v pořádku, protože jsme zde, abychom se setkávali s cílem vyčistit pomocí jiných vztahů a partnerství budoucí Osvícené vztahy, dokud nebude zcela dosaženo vnitřního sjednoceni obou polarit, dokud nebude dosaženo vrcholu syntézy

S tímto vrcholem je dosaženo zrození pravého Já a poslání zde na Zemi, soběstačný způsob života, který vychází z Osvícené tvorby čili znáte plně sami sebe. Suverénní bytost vytvořila šablonu suverenity. Ženy mají tendenci snadno spadnout do závislosti na mužích, protože zde existuje tento program, místo aby projevily své pravé duchovní Světlo. Zoufale shánějí nějakého partnera, ale tito lidé nejsou schopní udržet dlouho úroveň rozšíření sebe sama, dokud nejsou schopní posunout se k dalšímu stupni vědění, kterým je duchovní Světlo Krista.

Přišli jsme tvořit Jednotu a to znamená procházet nejrůznějšími zkušenostmi, rozpoznávat, rozlišovat, aby bylo dosaženo posílení procesu a moudrosti. Takže nejlepší způsob, než je dosaženo vnitřní alchymie u obou partnerů je, pomalým přibližováním na sobě pracovat. Necítíte-li Lásku k lidem, vraťte se dovnitř sebe, dokud neucítíte Lásku k sobě. Nejen tím, že pečujete o svůj zevnějšek, ale musíte milovat jádro a podstatu sebe sama věčnou Božskou jiskru. Jestli nemůžete lidem poskytnout Lásku na této nejvyšší úrovni znamená to, že nemůžete být ani zrcadlem pro tuto úroveň.

My jsme tím v předchozích vztazích prošli a mnoho lidí postupuje rychle; rychle provádí zúčtování, aby nakonec vytvořili vrcholný bod syntézy. Je nejvyšší čas. I když každý z nás má svůj inkarnační plán, který se děje v pravý čas. Vše se děje v pravý čas a pro vaše nejvyšší dobro, aby mohlo být vykrystalizováno vše v souladu s Duchem Svatým. Vzestup je velmi intimní proces a spousta věcí nemůže být sdílena s celkem. Aspekty tvoření jsou hluboce intimní a osobní.

Osvícená partnerství jsou nejvyšší vztahy spojené s Přírodou a dějí se pouze skrze Milost Ducha Svatého, protože reprezentují Ducha Svatého a Zdroj.

Jsme zde na Zemi, abychom krásný proces integrace dokázali. Vztahy, které neodrážejí čistý stav Lásky, používají výmluvy…..můj otec byl..., můj partner byl…., ale suverenita je čistý respekt. Lidé se ptají, kdy bude lidstvo posunuto. Naším posláním je milovat všechny a všechno, celý posun je velmi spojen s Přírodním Královstvím, které není respektováno a ctěno, protože vztahy k sebe sama a vztahy mezi lidmi jsou také hluboce narušeny. Uvnitř lidí je tolik poškození, odloučení, oddělení, což způsobuje tolik bolesti druhým, přírodě, chybí soucit.

Když na sebe berete všechnu tíhu světa, pak to není dobře. Přišli jsme milovat a o tuto pravdu se se všemi podělit, aby se mohla posunout planeta do Jednoty. Nejprve musíte dosáhnout sjednocení uvnitř sebe. Vše polarizované překládáme přes své vlastní tekuté Světlo na krystalickou úroveň. Přišli jsme odstranit všechny aspekty, které jsou zkreslené a to pomocí sebe jako katalyzátoru, který urychluje chemickou reakci bez toho, aby ho to nějak zasáhlo. Naše Osvícená pravda drží krystalickou matici pohromadě a je vysoce čistá. Pokud znáte účel bytí zde, jste uvnitř integrovaní, soucitní. Falešné vztahy jsou založeny na falešném vnímání a tito lidé stále hledají důvody, proč se chovají, tak jak se chovají, místo aby se vydali cestou, kde si zaslouží štěstí a blaženost. Rajská Zahrada se rodí jen přes nás a dokud budou lidé žít podle svých falešných přesvědčení, nemůže se změnit jejich DNA, ani tělo.... to není Vzestup

Od září opět pokračuji v mé konzultační práci, kde můžete získat více informací o sobě a své cestě pomocí krystalické frekvence, sdílím svoji ženskou vnímavost jako způsob, jak posílit váš vnitřní výraz ženské frekvence a také podstatu Stvoření - maskulinní a femininní esence a jejich integraci. Dělám vždy věci z nějakého účelu nikoliv pro svůj rozmar. Soustředím se sedmý rok na službu a čistou oddanost. Je to nejvíce pokročilá práce, kterou vám mohu poskytnout.  Od nového měsíce poskytuji také privátní sezení v soukromém prostoru za účelem spoluvytváření vyšší frekvence a především harmonizace vaší cesty v podstatě v jakékoliv oblasti života. Na mém druhém blogu Vzestup v symbolických obrazech najdete mé milované umění. Láska přichází skrze tvořivost a umění.

Jsem velmi vděčná, že jsem vás dnes mohla obdarovat tímto způsobem. Miluji vás. Děkuji za vaši práci pro planetu. Přišli jsme porodit nové šablony, ale každý musí porodit především svoji suverenitu být svrchovaným panovníkem, který drží krystalické Světlo jako ženský a mužský Kristus. Přeji vám nejkrásnější slávu a Božskou cestu ke sjednocení. Pokud máte pocit ocenění mé práce, je pro vás drahocenná a pomáhá vám, můžete mě kdykoliv pomáhat formou darů. Všechno je perfektní, jakmile začnete pracovat uvnitř sebe, budete magnetizovat k sobě někoho, kdo je vaší velkou Láskou. Přeji vám hodně štěstí!

V Božské Lásce, Světla Službě

Lenka Sykorova

www.mayskykalendar.blogspot.com

 

Vyhledávání