Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Mise Mise na pomoc Zemi Přepisy vybraných chanellingů z mise Izrael, Palestina a Jordánsko 2019
Přepisy vybraných chanellingů z mise Izrael, Palestina a Jordánsko 2019 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Transformace   
Pondělí, 02 Prosinec 2019 08:49

Velké díky Ireně za jejich přepis těchto chanellingů

 

Plavba po Galilejském jezeře, chanelling od Joshui (11.11.2019)

Joshua: ...ty energie které jste vnímali, jste vnímali otevřeným srdcem ...a některým z vás se doslova stahovalo hrdlo a vnímali jste, že v této energii nemůžete vydržet. Bylo to takové přetažené, abychom si ještě některé věci sami v sobě uvědomili. Některé věci jsou i ve vašem běžném životě tzv. přetažené.

Ty pocity byly obrovsky zesílené. Budete vnímat věci běžného života, do kterého se budete vracet. Taky budete vnímat pocity rozvolnění, které se vás bude týkat, situací – a na ty byste měli navázat. Vy jste tady dostali informace o své minulosti, dostali jste část své minulosti předloženou pro mnohé z vás možná velice stroze, chtěli byste rozvinout příběhy té doby, které se vás dotkly méně a nevíte, co si pod tím máte představit. Bylo tady řečeno v té rovině, že jste vlastně takový vzorek, který procházel celým experimentem a každý z vás jste zcela originální bytost. Ten výběr vás-toho úzkého okruhu bytostí, které předávaly z mého srdce to Světlo, nebyl náhodný. Byl vlastně formou souznění. Já jsem vybíral okruh svých nejbližších systémem souznění. Já bych vám rad aspoň přiblížil tento způsob, aby i vy ve svém životě jste mohli tak učinit, třeba v rámci svých přátel a nebo v rámci své reality v které se nacházíte. Já jsem otevřel své srdce a nechal jsem z něj doslova vytrysknout energii čistého života, která se dotýkala Bytostí lidství v mém okolí. Tato nabídka mého srdce oslovovala lidí, kteří pak ke mně přicházeli, ale oslovila i ty bytosti, které ke mně měli přijít a být mými blízkými. Těch lidí ke mně přicházelo velice mnoho. Ale já jsem vnímal právě skrze své srdce ty, kteří v budoucnosti přijmou to, co já chci v té pravdě předat. I vy sami když učiníte nabídku svého srdce, k době přitáhnete spoustu lidí. Spoustu věcí vám začne přicházet. V naději toho spasení, v naději pomoci. I toto se vám bude dít. Nechte ty energie, ať se navzájem propojí. Když počkáte-každý z vás máte svůj čas vnitřního doteku. Toto je pro vás velice důležité, protože i vy jste byli ve společnosti ve svých životech doslova vhazováni do situací, kdy jste museli jednat obrovsky pod tlakem a nebyl prostor pro to, abyste se nad věci procítili. Samozřejmě, je tu intuice, která reaguje ale je tady také vzájemné souznění. Vy si dejte čas na věci, na kterých vám bude zaležet. Dejte si čas na svá rozhodnutí. Nenechte se vtahovat do hry, která je zde rozehraná doslova s velkou agresí. I ta rozhodnutí jsou z vás doslova vypáčená.

Vy jste vsunuti do rolí, které nechcete hrát. I já jsem si dal čas na to, abych ty své blízké nalezl, a oslovil jsem obrovskou spoustu bytostí. Samozřejmě přicházely se žádostí o pomoc o rady, ale potom, v tom zklidnění nastane něco i u vás, kdy se probudí vaše vzájemnost. To vzájemné splynutí, souznění. Tady se pak nemůžete mýlit. I u vás i u mě nastal ten pocit vyladění se na vlnu srdce. Ve vás vystoupí ten pocit pravdy, kdy si jste zcela jisti tím rozhodnutím. I tím, že tento člověk je člověkem, s nímž mohu vytvořit souznění a mohu mu předat věci, které jsou velice hluboké, které nás vzájemně začnou obohacovat a my se sami navzájem začneme doplňovat, začneme se otevírat. Já jsem takto vyhledával své Apoštoly a i další bytosti, které mně pak pomáhaly na mé cestě.

Vy sami poznáte a pochopíte, když půjdete tímto způsobem, že nalezení v té hloubce, pro vás bude zpočátku možná ...k sobě věci, které jsou pravdivé a které rezonují s tím kterým člověkem. Když toto několikrát uděláte, tak ve vás zesílí obrovským způsobem pocit vlastní víry v sebe, i v to co cítíte a co nesete. I to vaše rozhodování bude nepoměrně pravdivější. Je to jako když se učíte mluvit, nebo chodit. Pak dokážete velice rychlým způsobem rozpoznávat ty lidské vlastnosti, ale dovedete je také rozpoznat i u lidí, s kterými byste se nechtěli na první pohled sblížit. Tak i přesto v nich naleznete ryzost jejich srdce a budete přesně vědět, co těmto lidem máte předat, nebo zdali máte mlčet nebo co máte vyslovit. Bude se měnit váš výraz bytosti. Budete šťastní v tom, co budete kolem sebe vytvářet. Budou šťastni ti, ke kterým budete přicházet.

Toto je život, který se poznal. Toto je Poznání, které ve vás dozrálo. Ve vás, ve váš zralý projev. Vy jak jste tady na této Misi, tak máte každý své nastavení. Každý jste měl i tu svou roli. Prožívali jste své životy a procházeli jste mnohými situacemi, které ve vás zanechávali stopy. Ty stopy z Poznávání vám zanechaly i věci, které vám brání, abyste byli sami s sebou. A ty věci v energii, v které jsme se propojili jsou ve vás rozpouštěny. Potenciál NL a NS v kterém se propojujete umožňuje, abyste opustili některé věci rychlejším způsobem. A staly jste se vědomými Bytostmi, které budou vedeni svým srdcem. Vy sami v sobě naleznete toto vnitřní vedení tím způsobem, jak jsem předkládal. Zanesení vašich srdcí tím, čím jste procházeli bylo obrovské. Vaše srdce byly na některé věci doslova otupělé a některé věci se vás přestaly dotýkat. V této fázi vaší cesty se vaše srdce začínají znovu otevírat a začínají byt pravdivá a živá.

Mnoho času jste strávili omezováním svých potřeb, tužeb i svých projevů. Nelekejte se věcí, které vás budou napadat a vy je budete chtít realizovat. Dovolte si to. Ty dávno potlačené věci, které k vám patří a byly tou dl. cestou ve vás vytěsněny, vytlačeny někam na okraj a teď budou se hlásit o to, abyste se jich dotkly a abyste si je dovolili uskutečnit a naplnili tak své niterné touhy. O některých již nemáte ani povědomí. Budete náhle překvapeni co vás to napadá, že tyto věci jsou pro vás možná zvláštní nebo k vám nepatří. Ale když si toto procítíte, dáte jim prostor tak najednou v tom ožijete. Protože tyto věci budou ve vás otevírat život, který k vám patří a bude přicházet i skrze to, co je vám blízké.

Celý příběh Lidství je velice hluboký a ve své podstatě velice těžký. Ted se budete dostávat do energií, které jsou naopak velice lehké a vzdušné. Nezapomínejte, že právě ta nová doba i ten nový čas je o té lehkosti a ne o té utahanosti. Jak jste procházeli životy. Nebojte se i věci odlehčovat a dávat jim ten charakter, který život sám v sobě nese a který vám bude teď přicházet.

Věci dávno zapomenuté vystoupí a věci, teď tak mohutně prožívané ustoupí. Ustoupí i mnohé emoce, které byly navázány na tuto realitu a vystoupí daleko jemnější. Ale ony ve své jemnosti budou daleko opravdovější. Protože ty těžké emoce vás vždy doslova pohltily. Zakryly pravou tvář i vás ve své podstatě.

Vaše podstata drazí, je Světlo, kde je obsažena i celá rozmanitost života, kterou jste si nedokázali připustit, nebo ji vyjádřit a nebo projevit. Dalo by se dlouze hovořit, polemizovat o některých věcech, ale to já bych nerad, abychom neupadali do nějaké nesrozumitelné debaty. Já vnímám, že všechna vaše srdce, která prošla tím dotekem našeho vzájemného propojení se již začínají otevírat. Vám na těch místech, kterými budete procházet, budou vystupovat i ty nové věci, ke kterým jste neměli přístup a které jste měli ve své zcela přirozené potřebě potlačovat.

Všechny ty potlačené věci se začnou hlásit o slovo. Vy je jenom uvolněte a dejte jim prostor. Naciťte se a nebojte se to uskutečňovat. Začnete si hrát a začnete drazí ožívat. Váš apoštolsky příběh, který byl se mnou spojený, byl pro mě velice krásný.

Bylo krásné vnímat proměnu bytostí, které byly doslova upoutány v realitě, která v té době byla velice těžká. Energie, které zde byly šířeny, vás doslova svazovaly a připoutávaly do Bytí, které jste vnímaly doslova ztěžkle. Hledali jste pomoc a ta nepřicházela. Pak jste se najednou dotkli něčeho, co vás vysvobozovalo. Z projevu reality, která byla okolo vás. Já jsem dostával i odpověď na otázku jestli je možné, aby lide z těchto svých rolí a ovládání vystoupili. Já jsem nepochyboval. Právě vaše srdce i otevřenost, kterou jste prožívali mně dávala za pravdu. Byla to pravda o přeměně bytostí, které pochopily a které našly co hledaly samy v sobě. Ten příběh nemohl dál pokračovat. Nebyl na to čas. Nebyl naplněn potenciál Poznání, nebyly splněny všechny podmínky a nastavení. Celý ten kolotoč, který se tady odehrával v rámci systému Poznávání. Ten čas nyní je ale časem plnosti, plnosti poznání a plnosti projevení toho co v sobě nesete. Je to čas, který nemůže byt promarněn. Protože potenciál, který je zde nashromážděn, již není možné aby byl zatracen. Už není možné, aby byl využit k vašemu ovládání. Toto mějte na paměti, že jste došli do bodu kdy se má projevit vaše síla života, která má byt vámi znovu nalezena. Vámi obnovena. Vy sami si dáte svobodu. Vy sami naleznete plnost života. Mnoho z vás po cestě mnoho věcí odložilo. Někteří z vás mají ještě velký díl očisty před sebou. Nicméně ty energie, které jste přijaly, vám velice pomohou k tomu, aby vše ve vás probíhalo daleko harmoničtějším a rychlejším způsobem, než tomu bylo doposud. Vaše cesta se bude vyrovnávat. Vaše propady do hlubin se stanou minulostí a vy se budete místy propadat v tom, abyste si uvědomili, ze už nechcete jít tímto způsobem ale způsobem otevřeného života. Budete doslova vybízeni k odvaze věci měnit. Protože i té odvahy bude v tento čas zapotřebí. Učinit rozhodnutí, která vás vysvobodí. Ale v této energii budou přijímány věci bez dramat. Dramata doby minulé nebo pro některé bytosti současné doby se vám postupně začnou vyhýbat a nebudou se vás dotýkat. I pokud by chtěly přijít do vaší přítomnosti, budou vámi ve velice krátké době poznány a silou srdce rozpuštěny.

Co byste teď měli učinit a čím se zabývat? Aby ten návrat byl doslova příjemnou záležitostí a záležitosti už byly řešeny v rovině vašeho srdce. Měli byste zůstat sami sebou. Vy tady pochopíte věci, které v sobe máte již vyrovnané. To jsou věci vámi pochopené a ony ve vás již vytvořily hladinu vnitřního klidu.

Ten je velice důležitý proto, aby ty nárazy které budou přicházet z vnějšího světa, se vás nedotýkaly a nevytvářely ve vás ty emoční propady, jak to bylo dříve. Ale doslova přes vás sklouzávaly, nebo vámi prošly. Já jsem velice šťastny, že jste tady a že jsem vám mohl předat i energie které vám pomohou. I k věcem které vás budou vyvazovat z této reality. Budou vám vytvářet zcela nový prostor. I novou realitu.

Můžete jít poměrně velice rychle. Pokud se budete vědomě věnovat teto cestě, budete vnímat věci, které vám přichází tím novým způsobem. Pokud si nebudete jisti tak se ptejte. Pokládejte otázky a pokud se vnitřně necítíte natolik, abyste si uvěřili co k vám přichází, tak zkuste jednoduché otázky a jednoduché odpovědi. Na ano či ne. A zkuste toto rozpoznat procítěním se skrze srdce. Když toto dokážete tak v poměrně krátkém čase i ti z vás, kteří duchovně vnitřně nekomunikují, dojdou k rozvázání vnitřní komunikace. Ta vnitřní komunikace ve vás poplyne velice rychle, doslova proudem. V této vnitřní komunikaci vám budou přicházet záležitosti doslova v proudu života.

Pokud byste vnímali tento proces, že mu přestáváte rozumět, tak požádejte o zpomalení, o přibrzdění, o srozumitelnost. Abyste byli ve vnitřním klidu a abyste neměli pocit, ze vám něco unika takzvaně mezi prsty. Abyste všemu vnitřně rozuměli a souzněli. Tyto pocity vnitřního klidu a vnitřního doteku jsou obrovským posunem. Pokud k tomuto dojdete a začnete tímto způsobem vnímat věci kolem sebe, tak jste udělali velký kus na tom, abyste se dostali do přímého vědomého návratu. Toto vnímaní přes toto zvnitřnění se, ve stavu klidu, kdy začínáte rozpoznávat své pocity a rozpoznávat své vedeni je jasny signál toho, že jste již v proudu vědomého návratu. I tohoto stavu jste schopni ve velice krátké době docílit. A máte tady mou pomocnou ruku.

Neostýchejte se ptát a žádat věci. Ten čas, který je před vámi je časem dynamickým. Je potřeba, abyste vnímali, jak doslova jako bytost narůstáte a že se měníte. Toto vaše vnitřní vnímání vám bude dávat pocit vnitřní jistoty, že můžete způsobu vnitřního vedení uvěřit, a dat mu prostor k řešení věcí běžného života. K vyřešení svých vztahu. Důvěra v sebe sama je pro vás velice důležitá. A vy ji také můžete rychle dosáhnout. Budou vám tak přicházet nove možnosti a noví lide, kteří budou na této vlně souznět a nabízet vám i změnu, po které tak dlouze toužíte. Ted jsem k vám přišel já, bytost která nese a přinášela NS a NL. Přináším také ale dar rozpomenutí. S tímto jsem i mezi vás bytosti lidství přisel jako bytost, která se stala bytostí vnímanou, bytostí prociťovanou a bytostí, která zůstala vepsaná ve vaší paměti. Vaše paměť mela zapomenout. Ale nezapomněla. Jsem vepsán ve vaší paměti vašich srdcí. I když podoba mé paměti je mnohými způsoby zdeformovaná, to hluboké rozpomenutí tam každý z vás máte. Mé poslaní bylo vytvořit rozpomenutí bytostí čím jsou, aby se mohly stát samy s sebou. Já bezezbytku toto naplním. A byl bych rad, abychom toto naplnili společně pro ostatní bytosti planety. Nejen pro bytosti lidství ale i pro ostatní bytosti říší, živlů nejen pro celou tuto nádhernou planetu.

Bytosti, které vás doprovázely celou tuto dlouhou dobu jsou již připravené na to, aby přijaly nove role. Jsou to bytosti rostlinné, minerální a živočišné říše. Právě váš rychlejší návrat a uvědomění umožní i návrat těchto bytostí do podoby, v které se budou moci projevit v té původní podobě-tj. světelných bytostí, kterými ve své podstatě také jsou.

Život, který byl zde zformován do hmotné podoby, je něco, co nemá ve stvoření srovnání. Z toho vyplývá i vaše Poznaní, která vedla k tomuto bodu. Co dá skutečnému životu nový rozměr. Toto jste naplnili a teď se zkuste každý z vás ve svém srdci dotknout této podstaty naplnění tohoto poznaní. Bytosti, která se uvědomila v NS a NL a která se otevírá plnému životu. Zkuste v sobe otevřít prostor pro plny život a pro svobodny projev. V každém z vás se odehrává proces proměny bytosti, kdy hmota vašeho fyzického těla je prostupována těmito energiemi světla a lásky a poznaní. Celý tento potenciál i proměňuje vyzařování cele vaší bytosti. Budete teď vedeni kroky, které postupně ve vás uvolni potenciál přeměny cele bytosti, tak aby to světlo, které v sobe nacházíte prostoupilo to vaše fyzické tělo a to přijalo podobu NS a NL. Otevřete vědomě prostor pro tuto přeměnu. Dovolte mi abych já svým potenciálem, který vyšlu ze svého srdce do vašich srdcí, abych v tomto uvolněném prostoru zažehl tento potenciál přeměny Bytosti. Dovolte mně toto učinit.

V tomto vašem dokonalém Poznání, kterým jste propojeni, máte možnost sdílení. Vědomě se tomuto otevřete. At může dojít k rychlejšímu vyrovnaní všech energií. A k rychlejšímu zharmonizovaní cele vaší bytosti. Vaše srdce jsou propojena v tomto vzájemném Poznání. Plně se tomuto sdílení otevíráte. Jen se trochu ztište a otevřete se této vzájemnosti. Jako skupina se máte čím obohatit.

 

Propojení s duchovní bytostí Galilejského jezera, Andromeda (14.11.2019)

Duchovní bytost: Drazí jsem ráda, že jste mě oslovili v tomto místě a v tento čas a ptáte se na tajemství tohoto jezera. Budete nacházet další tajemství, která byla ukryta před vašimi zraky. Toto tajemství je ne nepodobné ? zániku Atlantidy, protože tyto pradávné energetické systémy, které byly rozprostřeny, byly v dobách, kdy byly civilizace, které souvisely s Atlantidou. Podporovaly přeměnu reality Planety na vzestup do 5. Dimenze. Z tohoto období se datuje vše, co bylo nalezeno na dně Galilejského jezera. Protože souběžně s Atlantskou civilizací, tady fungovalo ještě mnoho ostatních civilizací, které byly podporovány i systémy ostatních civilizací planet jako byly Plejády, Sirius, Andromeda, Orion. Tento energeticky systém, který zde byl velice silným zářičem napomáhal k tomu, aby Planeta vzestoupila. Ta podpora Atlantské civilizace a těch potenciálu, které měly způsobit vzestup Planety a tím i celého Lidství nebyla jen z Atlantidy, ale přidávaly se i civilizace, které probíhaly souběžně. Tyto civilizace se zánikem Atlantidy a s pokračováním toho období dalšího Poznávání byly postupně vytlačovány z cele Planety a překrývány další vrstvou ovládání. Toto místo bylo místem, kde došlo k propadům celého energetického systému do této průrvy. Tato energie zůstala, ale je ukryta na dně jezera. Není náhodou, že Joshua v těchto místech pobýval, protože tyto energie zde, v tom vzájemném propojení vytvářely obrovské souznění . Vy byste se měli sami pokusit nalézt, co to bylo za civilizaci. Mnohým z vás v tomto spojení vyjde i spojitost s vaší minulostí . Protože s tímto místem máte mnozí z vás mnoho společného . Bylo by dobré, abyste se procítili na energie této civilizace, která je vám vlastní.

Evička: je to Andromeda?

Duchovní bytost: Ano.

Civilizace Andromedy je pro mnohé z vás ukrytá. Na Andromedě pobývalo mnoho z vás, než jste přišli do experimentu na planetu Zemi, kde jste byli připravováni na to procházet velice těžkým Poznáním. Andromeda byla základnou bytostí, které pak přicházely na planetu Zemi . Vy jste procházeli i Plejádami, ale ten pevný zaklad bytosti, který měl odolat všem tem nárazům, kterými budete procházet zde na této Planetě-byl vám vtisknut právě na Andromedě. Mnozí z vás toto můžete mít překryté Plejádami, Siriem či Orionem. Ta andromedska záležitost je něco, kde jste se mohli v nejtěžších chvílích poznání opřít. Je to záležitost, kterou máte hluboce vetkanou ve svých srdcích. I barva Andromedy je podobná barvě planety Země a je podobná i vodnímu živlu. Máte zde mnoho společného. I jako bytosti, které jste ve fyzickém těle. Mnoho věcí je ve fyzickém těle propojené s energiemi, které jsou souvztažné s energiemi Andromedy .

Pokud se s těmito energiemi propojíte, tak vaše fyzické tělo bude možné rychleji připravit na vzestup z této formy hmoty a vaše rozpomenutí i přes tyto energie Andromedy vám pomohou navýšit vibrace vašeho fyzického těla. A uvolnění těch zátarasů, kterými jste byly jako bytosti uvězněni ve hmotě fyzického těla.

Bytosti Andromedy měly velice zablokovaný přístup na planetu Zemi a měly doslova odříznuty přístup od toho, aby s vámi mohly v průběhu nejtěžšího experimentu navázat kontakt. Právě ta hloubka a to vaše rozpomenutí by mohlo způsobit to, že by došlo k přerušení Poznávání a celého experimentu a proto tyto bytosti až teď, ve větší míře, přichází na Planetu, kdy dochází k rozvolnění 3 dimenze a k energetickému blokování těch záležitostí k ochraně vůči vlivu těchto bytostí. Není přirozené zcela se na tyto bytosti navázat, aby to bylo samozřejmostí. Je ale opravdu už možný kontakt s těmito bytostmi ve vědomém požádání a hlubokém procítění.Tyto bytosti vám pomohou odblokovat bloky, které mate ve svém srdci. A které vás drží v této formě poznávání. V této formě hmoty, v jejím nastavení a zakódování. Které vlastně vytváří ovládání života hmotou. Tato věc, která zde byla ukryta, byla samozřejmě Joshuou vnímána a ty zázraky měly připodobnit místo této energie, které byly doslov zázrakem. Tyto energie byly v době experimentu velice silně a neustále a trvale překrývány. Celé ty kódy neměnnosti, které jsou vtisknuty do Lidství a do ovládání 3 dimenze, jsou postupně uvolňovány a teď je možné pro vás, se těch energií dotknout. Kde si každý z vás, teď prociťujete doteky ve svém srdci, skrze Joshua a v těchto dotecích se můžete propojovat i na tuto energii . Po procítění všech těch 4 doteků s Joshuou, se zkuste navázat na tyto energie a požádat bytosti Andromedy o pomoc.

Myslím si, že vaše srdce již budou připravená na přijetí těchto energií a na to, aby tyto bytosti i energie vám mohly pomáhat. Překročili jste hranici omezenosti, která vám byla do vašich srdcí dána k tomu, aby vaše srdce nereagovala a tyto energie k vám přicházejí v rámci pomoci. Po těchto dotecích Ježíše, myslím, že už bude možné, aby vám tato energie pomáhala. Vaše srdce dále otevřela i ze zavřeného vědomí, které je vlastně instalací ve vašem srdci a kterého se různými způsoby a doteky zkoušíte vyvázat. Takže toto je i tajemství tohoto místa a energie, která je zde uzavřená. Prosím, zda byste mohli pro toto místo něco udělat a pro všechny bytosti planety toto otevřít.

Evička: všichni tam aktivujeme velké srdce..

Duchovní bytost: Máme už možnost propojit se na 12 krystalu Atlantidy. Andromeda podporovala i tuto civilizaci Atlantidy a je tu jasna spojitost, jasné souznění. My to vědomě propojíme, tyto energie a vytvoříme daleko silnější energetické pole na planete Zemi, cele 3 dimenze a cele Planety.

Zd. My se s láskou a vědomě propojujeme s potenciálem všech 12 atlantských krystalů skrze svá srdce , a skrze NL a NS a ucelené Poznání se vědomě propojujeme s 12 krystaly Atlantidy. Tento potencial 12 Atlantských krystalu vědomě propojujeme s potenciálem Andromedy v Galilejském jezeře. Vědomě toto propojujeme v celém rozsahu T+T. Toto propojení tady trvale ukotvujeme a aktiv. T+T.16.30

Evička: Můžeme se tě zeptat bytosti Galilejského jezera, toto co jsme teď udělali – souzníš s tím?

Duchovní bytost: naprosto s tím souzním. Tyto energie, které teď zde jsou, dávají obrovsky rozměr celému tomuto potenciálu, ale je zde i vaše Poznání. Je zde i vnesen rozměr života, který právě v tomto místě je obrovsky důležitý, aby ta změna v tomto místě nastala jako na místě které bylo i místem degradace? Života, a uchopením života do hmoty. Toto je velice důležité a tato energie bude tomuto místu pomáhat. Bylo by dobré toto místo propojit s energetickým polem Planety i s Centrálním vědomím. A skrze Centrální vědomí s Energetickým potenciálem Lidství bytostí celé Planety.

Evička: propojujeme...

 

Channeling od duchovní bytosti Joshui (16.11.2019):

Joshua: Vaše cesta v těchto končinách končí ale vaše cesta jako bytosti pokračuje. Ta cesta muže pokračovat dál i v plné otevřenosti vašeho srdce a v plné otevřenosti reality, která bude propojená s energiemi, které vám pomohou odpoutat se od všeho, co vás provázelo celou tuto dobu.

Já jsem vám nabídl své dotyky, nabídl jsem vám pomoc při vaší cestě návratu. Ta moje nabídka je trvalá. Platí stále. Je opravdu jen na vás jak ji využijete. Ale já vás provázím drazí stále. V těchto mých dotecích přichází i připomenutí, rozpomenutí a propojení se s hloubkou vašeho srdce. Každého z vás tak jak jste připraven. V propojení s mými energiemi se můžete propojit sami v sobě, s tím nejpodstatnějším k čemu jste došli. A co je bezpochyby tou silou, která vás může vrátit zpět k vaší podstatě. K vaší Světelné podstatě.

To je drazí vaše MOUDROST. Je to moudrost vašeho srdce, je to moudrost vašeho poznání. Ona moudrost, která je vlastně tou energií, která je čistě nezávislou, nejčistší a plná poznání. Je to moudrost objetí všeho a přijmutí všeho. Je to i moudrost, která dovolí se odpoutaní se od všeho, co vás propojuje s poznáváním. I se vším co jste si sami do poznání nastavili. S čím jste i neustále spojováni a co vás v této realitě drží. Každý z vás jste prošel svou cestu a každý z vás v sobě nesete své Poznání a každý z vás v sobě máte i Moudrost. Je velice důležité, ze je možné se této Moudrosti dotknout, ale i této Moudrosti doslova odevzdat svůj návrat. Tuto Moudrost vědomě žádat o pomoc.

Tuto Moudrost vědomě rozprostírat všude v celém svém Bytí.

V této Moudrosti se vědomě propojit i s Moudrostí celého stvoření pro Poznávání.

Celého tohoto prostoru Vesmíru svobodné vůle.

S touto Moudrostí se můžete propojit. Ona zesílí vaše energie.

Zázrak vašeho návratu je zázrakem probuzení se vaší bytosti v nejvyšší čistotě. Tomuto zázraku můžete velice výrazně, skrze toto uvědomění se, jít naproti. Já vám velice rád pomohu k tomu, abyste se každý z vás procítili do své Moudrosti. Abyste se s ní propojili.

Propojíme se navzájem láskou svých srdcí, propojíme se navzájem v té nejvyšší čistotě. Vytváříme doslova proud života v kterém je obsažené vše. Život je pohyb. I vy jste pohybem. Vy jste tím Světlem. Vy jste tou láskou, která se doslova přelévá celou realitou. Ale tato vaše podstata není již něčím co bylo se dalo uchopit. Uchopit potenciály které vytváří Poznání. To je vaše Moudrost, která vás vyvazuje z tohoto objetí Poznání.

Otevřete každý své srdce. Doslova se prociťte ve svém srdci do pocitu spočinutí. Kde je klid, kde je obrovská hloubka a kde je i vaše přirozenost. Svým dechem se dotknete i své hloubky. Já s vaším svolením zesiluji všechny vaše energie. V této hloubce svého srdce se dotýkáme Moudrosti, v které je obsažené vše. K čemu jste dospěli a k čemu jste dozráli. Je zde vaše Vědomost. Je zde i vaše vnitřní síla i touha po návratu. V těchto hlubokých dotecích se otevírá i ona Moudrost a vystupuje do celé vaší bytosti. Stává se vaší realitou.

Vědomě se propojuji se svojí Moudrostí. Vědomě se jí plně otevírám. Vytvářím jí prostor v celém svém Bytí, v celé své Bytosti. Vědomě tuto Moudrost v sobě ukotvuji a plně aktivuji. T+T. V této hloubce svého srdce se obracím na tebe bytosti mé Moudrosti. Prosím očisti vše, co mě spojuje s Poznáváním. Veškerá má přednastavení co si nesu, vše co bylo vytvořené a s čím je mé Bytí ještě plně propojené v rámci Poznávání. Já tě teď skrze energii Moudrosti žádám o rozpuštění všeho, co mě spojuje s Poznáváním. At jsou to instalace, nastavení. Vše co mě spojuje s touto realitou Poznávání prosím tě rozpusť. Děje se to tady a teď. Děje se to trvale. Až do mé plné očisty. Do mé očisty jako bytosti světla a lásky.

Skrze tuto Moudrost se propojuji na bytost Moudrosti vesmíru svobodné vůle. Vědomě se propojuji s tímto potenciálem, s touto bytostí, s touto energií. Prosím tebe Bytosti moudrosti vesmíru svobodné vůle zesil mé energie očisty i mého návratu. O to tě žádám a děje se to tady a teď.
Moji milí, vytvořili jsme toto propojení, tuto záležitost, která byla nutná, aby byla provedena. Otevírá se prostor pro vzájemnost vaší Moudrosti, pro vzájemnost i mé Bytosti. Abych k vám mohl i skrze tuto Moudrost promlouvat. Abych vás mohl i zcela přirozeně vést, budete li o to stát a budete li o to žádat. Je třeba vašich vědomých kroků i vědomých žádostí, jejich vědomého procítění se v těchto energiích. Mějte na mysli že tato energie v sobě nese vše, co je potřebné k tomu, aby váš návrat nastal. Tato energie v sobě nese tento potenciál. Tento potenciál se ve vás rozprostírá. Má v sobě vysokou inteligenci, která je propojená i s vaším vědomím. Chcete li vy svůj návrat urychlit, pracujte vědomě s touto energií. Otevírejte své možnosti a co je důležité:

S touto energií otevírejte i svou víru.

Otevírejte i svou komunikaci.

Otevírejte podstatu své Světelné bytosti.

Ten čas, který se teď otevřel je časem přeměny. Ten proces probíhá v celé 3. Dimenzi, na celé Planetě.

Ten proces se týká zejména odstranění té nejpodstatnější energie – EGA. I zde tento proces je spojeny s touto energií Moudrosti, která vyhledává a rozpouští všechny uchycení této Bytosti v celé této realitě. I vy s touto energií vědomě pracujte právě s vaší egem.

A všechna ta omezení, která vám Ego vytváří, touto energií Moudrosti prostupujte a rozpouštějte. Stačí myšlenka a vědomé propojení se na tuto energii. Až naroste vaše Víra i v toto propojení i Víra v sebe sama, budete moci pouze myšlenkou již bez toho vědomého propojení tuto energii používat. Dosáhnete na to velice rychle.

Ještě bych vás chtěl vyzvat k tomu, abychom my společně v naší vzájemnosti procházeli tou očistou, která je teď před vámi. Je to očista od těch nejpodstatnějších záležitostí, které jste si sami dávali do Poznávání a které vás ještě v hloubce vaší bytosti s touto realitou přidržují. Tato energie i zde působí. Ale vaše vědomé doteky a směřování této energie do tohoto propojení a nastavení – celý tento proces urychlí. Urychlí i oživení celé vaší Světelné bytosti.

Mnozí u vás jste schopni vnitřní komunikace. Mnozí z vás jste již schopni vnitřního vedení. Pro vás bude ten proces mnohem rychlejší. Vy kteří nekomunikujete tak se pokoušejte o tuto komunikaci v sobě doslova ji otevřít. Oživit a doslova ji uvěřit. Je pro vás opravdu podstatné, abyste uvěřili že toho jste schopni. Tě komunikace toho procítění vzájemnosti. Pokud tohoto stavu dosáhnete, ty věci ve vás půjdou velice rychle. Protože vám budou přicházet skrze vaší intuici jako na běžícím pásu. Vy budete přesně vědět, které ty věci vás ještě drží a tíží.

Tyto potenciály, které se teď uvolnily, jsou obrovské. Mají hluboký přesah. Mají přesah cele vaší bytosti a celé vaší reality. Opravdu je na vás, abyste se naučili využívat veškeré potenciály, které jste teď v sobě otevřely. Samozřejmě je můžete znásobovat. Pokud si procítíte všechny 4 doteky, které jsem vám nabízel, tak i ta vnitřní komunikace, vaše vnitřní víra, vaše vnitřní vedení by se měly zmnohonásobit. Měli byste i lépe uchopit cely způsob práce i celý způsob vašeho návratu.

Tato meditace byla ryze praktická. Nebyla o hloubce ale praktičnosti. Abyste pochopili, abyste nalezli každý v sobě opravdu to vaše vnitřní vedení, s kterým můžete byt trvale již ve spojení. Můžete jednat velice rychle a nadčasově. Buďte tvořiví, předávejte si své zkušenosti. Hlavně nezapomínejte abyste v každé situaci, která vás teď bude potkávat, že tuto energii Moudrosti můžete používat.

Ona vás vyvazuje z veškeré karmické zátěže. Ona vás vyvazuje ze všech vztahových propletenců. Ze všech emočních propletenců. Ze všech vašich zranění. Někteří jste na vyšší úrovni očisty, nicméně ta očista teď i pro ostatní muže být velice účinná a rychlá. Záleží opravdu na tom, jak vy uvěříte svým vnitřním pocitům. Jak se jim budete věnovat. Jak jim budete dávat prostor. Jak uvěříte tomu ze tímto způsobem je možné, si otevřít vaši cestu návratu.

Moje nabídka mé pomoci je trvalá. Jsem vám připraven podat kdykoliv pomocnou ruku i vysvětlení.

Orázky na Joshuu: jak pracovat s Moudrostí?

Evička: můžete ji oslovit, ona víko tam máte. Ale když zacílíte speciálně na určité věci tak to půjde rychleji. Moudrost je ta nejvyšší kategorie jaká existuje.

 

Channeling od duchovní bytosti Jana Pavla II. (18.11.2019)

Jan Pavel II.: Vy všichni jste bytosti lidství, které prošly dlouhou cestu a každý jste prošel vším. Každý jste měl svou roli, každý jste měl i své nastavení. I já jsem prošel podobně, stejně jako vy mnoha rolemi. Každý jsme si něco odnesl z toho, co jsme prožili, co jsme procítili. Něco v nás tzv. zůstalo. Jak věci bolestné, tak i krásné. Ale co by v nás mělo všechno překrýt, je právě odejmutí. Obejmutí se navzájem a pochopení sebe sama. V rámci Lidství a v rámci všech bytostí Planety.

Přestaňme vnímat a mluvit o nadřazenosti a začněme žít vzájemnost. Vzájemné sblížení, soucítění a pochopení. Jen tak je možné pochopit staré bolesti, jen tak je možné pochopit sebe, ale i ty druhé. I tato krajina, ač má v sobě velice těžké rány, tak i zde již došlo k určitému pochopení. A já pevně věřím, že i zde dojde k otevření, jako dochází k otevření vás.

Já jsem vám byl vždy nablízku i když jsem byl spíše tichy společník. Vnímal jsem věci, které se odehrávají v této skupině a vnímám naprosto přesně, co se odehrává ve vašich srdcích. Vaše srdce jsou něčím, co je připravené se plně otevřít, projevit. Vaše srdce došla do bodu, kdy vám jsou schopna poskytnou nejen útěchu, ale i jistotu. Jistotu, o kterou se můžete opřít, jistotu kterou jsme všichni hledali. Celou tu dlouhou cestu. Hledali jsme ji samozřejmě v tom vnějším světě, pak jsme ji hledali v Bohu, ale my ji máme drazí opravdu ve svém srdci. Kterému uvěříme a kterému dáme prostor. Protože jedině naše srdce zná tu pravdu o nás, jedině naše srdce nás muže dovést. Pokud to srdce je již zralé a je v něm prostor pro vzájemnost, pro soucítění, pro vzájemné vnímání, tak je možné, aby naše srdce nás odpoutala od té reality, která je doslova pohlcující. Snaží se vše uchopit, vše doslova popadnout a vtáhnout do toho divého reje reality, která jakoby se teď stávala jedním vírem, který se snaží strhnout pozornost. Rozdělit vzájemnost všech bytostí na cele Planetě. Vy toto mějte na paměti, že vaše srdce vám dává jednotu s vámi, ale že vaše srdce vás spojuje se všemi bytostmi. S touto planetou. A že se nemusíte bát. Že tu odvahu najdete vždy ve svém srdci a že se o ni můžete kdykoliv opřít. Že všechny ty strachy, které vystrkují svou podobu, jsou zanedbatelné.

Já jsem vnímal vždy skrze své srdce i když moje zkoušky byly také mnohdy těžké. Vždy jsem se do srdce rád vracel. Já říkám rád vracel a to rád, si i vy vtiskněte do sebe. Že jste rádi se svým srdcem, že jste rádi ve svém srdci. Že mu rádi dáváte v sobě prostor. Dělejte to s radostí. S opravdovostí. Na kterou vaše srdce slyší. A otevírá se a hladí. Soucítí. Souzní. Dovede přijímat, ale také dávat. O tom je pochopení té své vnitřní radosti, která také nezná své hranice a přelévá se z vašeho srdce dál. Ta radost co mají obyčejní lidé rádi, mají to rády všechny bytosti. V radosti lze také vše propojit. Radost nevytváří hranice. Buďte rádi ve svém srdci. Rádi se do něho vracejte.

 

 

Vyhledávání