Aktualitky

Seminář Cesta lásky I proběhne 07. - 12. srpna

Seminář Cesta lásky I, jež proběhne 07. - 12.  srpna, vám přináší návod, jak se otevřít duchovní práci a poznat svůj vnitřní potenciál, jak se propojovat se svou duší a svými duchovními průvodci, otevírat své srdce lásce... Srdečně vás zveme.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti Alita Zaurak - Zprávy z nebe - Období Kozoroha 2019 -
Alita Zaurak - Zprávy z nebe - Období Kozoroha 2019 - PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Pátek, 27 Prosinec 2019 18:14

Astrologická předpověď Ality Zaurak

Období Kozoroha nastává v neděli 22.12, přesně v 5.21 a přináší jako obvykle jisté ochlazení a zdravé uzemnění, nezbytnost soustředit se to, co je pro nás opravdu důležité a podstatné.
V tomto roce má však těchto přibližně třicet dní obzvláštní sílu a význam neboť v Kozorohu se od 30.12 shromáždí pět světel a planet: Slunce, Merkur, Jupiter, Saturn, Pluto a sestupný lunární uzel…

Štědrým dnem, večerem a prvním svátkem vánočním nás bude kromě moudrého Slunce v Kozorohu provázet jemně žhnoucí, duchovně povznesená blahodárná přítomnost Luny ve Střelci – učitelky, léčitelky, vychovatelky. Dny před novem jsou obzvláště očistné a nejlepší je se během nich zaměřit spíše na zakončování,odevzdávání, osvobozování od všeho, co nám brání zažívat a prožívat svůj život mnohem radostněji a šťastněji. Spojme se v meditaci či s pomocí andělských či tarotových karet s duchovním světem, vystoupejme na svůj vnitřní Olymp či Mt.Everest (-: a podívejme se „očima bohů“ na svůj každodenní život „tam dole“. Možná poměrně jasně uvidíme, co můžeme změnit ve svém smýšlení, jaké názory a přesvědčení nám už dávno nesvědčí a naopak nás brzdí a omezují...

Novoluní v Kozorohu nastává o vánočních svátcích, přesně 26.12 v 6.14. Vliv této fáze však můžeme vnímat již od večerních hodin 25.12 až do brzkého rána 28.12, kdy se bude v Kozorohu kromě Slunce nalézat i Luna. Soustřeďme se tedy v těchto dnech na to, co je pro nás samotné jako jedince opravdu to nejdůležitější , co nám dlouhodobě opravdu pomáhá a svědčí, čemu se chceme věnovat, v čem spočívá náš aktuální úkol a tedy záměr na období celého následujícího roku. V hloubi duše a celou svou bytostí se rozhodněme, že se těmto, pro nás tolik důležitým činnostem budeme věnovat „děj se co děj“.

V dalších dnech můžeme též udělat první, třeba i symbolické kroky na této dlouhé cestě k cíli, která je před námi a je vlastně zároveň cílem samotným… Obzvláště blahodárná data pro započetí dlouhodobých aktivit, přidání nových zdravých návyků do života jsou 27.12, 28.1,29.1,30.12. Podpoří nás nejen moudrá a svobodomyslná |Luna ve Vodnáři (od rána 28.12), ale též spojení Slunce s Jupiterem v Kozorohu (přesně 27.12).

Nový rok Luny 2020 přináší opravdu fantastické možnosti - především v oblasti vnitřní práce. Hluboké vcítění se a porozumění mnohým dlouhodobě se táhnoucím záležitostem a potížím přinese uvolnění nejrůznějších bloků a překážek a umožní tak reálné uskutečnění našich cílů v následujícím roce Saturna 2021.

Poměrně podpůrnou, i když drobnější astrologickou událostí bude též vstup Marsu do Střelce 3.1. Po přibližně dvouměsíčním a „hluboce akčním“ pobývání Marsu ve znamení Štíra, nastává nyní poměrně zářivější a optimističtější období (do 17.2), kdy svou aktivitu můžeme nasměrovat opět z nitra ven do okolního světa a sdílet své poznatky a prožitky s ostatními lidmi. Obzvláště dny od 3.1 do úplňku 10.1 budou vhodné pro započetí nových, společensky prospěšných projektů, spojených se vzděláváním, osvětou, cestováním, apod.

Spojení Jupitera se vzestupným lunárním uzlem v Kozorohu nastane 8.1 a též nás podpoří v uskutečnění a „dotažení“ rozdělaných projektů, nápadů, zkrátka toho, co jsme nashromáždili v uplynulých přibližně 12 letech. Tato a další podobné konstelace nám též pomáhají rozlišit, co z těchto projektů má opravdu smysl, co má budoucnost a co prostě raději s poděkováním odložme, odstřihněme - stejně jako prořezáváme větve stromu, aby mohl lépe a zdravěji růst a prospívat!

V polovině ledna nastává zásadní astrologická konstelace, která předznamená dění celého roku 2020 i let následujících. Konjunkce neboli spojení Pluta a Saturna v Kozorohunastává po pěti stech letech a proběhne přesně 12.1 v 17.23, navíc i ve spojení se Sluncem a Merkurem. Může jít o jakýsi „radikální řez“ . Konečně najdeme sílu opravdu ukončit to, co už nám neprospívá – ať už se nám to ještě v těchto dnech jeví jakkoliv nemožné či nevhodné, ať už o tom jakkoliv pochybujeme či možná dokonce „jakoby“ nevíme. Astrologický dům horoskopu, kde se toto spojení na 23.stupni Kozoroha v našem individuálním horoskopu nalézá, nám napoví, v jaké oblasti tento proces probíhá: ve vztazích, financích, práci, zdraví apod...

Pro někoho bude toto rozhodnutí, tento řez naprosto plynulým, přirozeným pokračováním a výsledkem předchozí dlouhodobé práce na sobě a moudře směrovaných aktivit,pro někoho může být přímo vynucen okolnostmi a vnitřním či vnějším „pnutím“...V každém případě vězme, že Pluto se Saturnem (ztělesnění kvalit Štíra a Kozoroha) nám opravdu zdravě a moudře pomáhají a i kdyby se nám (či spíše našemu egu) jejich tlak či nátlak v dané chvíli nelíbil, později jej opravdu oceníme! Hračky, s nimiž si již nepotřebujeme hrát buď odevzdáme dobrovolně nebo nám budou prostě odebrány, abychom se ve svém vývoji opravdu posunuli a postoupili do dalších tříd a úrovní kosmického učiliště(-:

Od úplňku do novu ve Vodnáři (10.-24.1) se tedy máme opravdu od čeho osvobozovat. Pro nás jedince i pro celé lidstvu nastává nová etapa, kdy budeme více či méně přísně a naléhavě vedeni k převzetí zodpovědnosti za svůj život, k vědomému a zodpovědnému zacházení se zdroji, s časem a svými talenty a potenciálem.

Vysoce inteligentní a osvícený Merkur ve Vodnáři nám od 17.1 jistě pomůže s poznání a hlubším pochopením vesmírných zákonitostí, s nimž se dostáváme s každým dnem do hlubšího souladu - ať už s pomocí astrologie, numerologie, kvantové fyziky, výkladu karet a jiných „uranských aktivit“. Do poněkud stísněné „kozoroží“ atmosféry vnese jasnost, svěžest a svobodu! Sejděme se s podobně smýšlejícími a naladěnými přáteli, poslechněme si inspirativní přednášky, webináře, začtěme se do knih, které nám „náhodou“ přijdou do ruky či na mysl... Potřebné poselství najdeme vlastně úplně všude, kam se zadíváme – stačí se jen zeptat!

Venuše v Rybách se svou něžnou mystickou energií nás již od 14.1 bude přímo zaplavovat vodopády všeobjímající lásky a krásy… Dopřejme si příjemné meditativní spočinutí ve svitu svíček, návštěvu čajovny, kina, divadla, poslech hudby, taneční meditaci, masáže, kreslení mandal a jiné „nepragmatické“ činnosti, které nám napomohou zharmonizovat se a naladit se na nové, celkově svobodnější období Vodnáře...

Krásné a vědomé prožití tohoto zásadního období vánočních a novoročních svátků vám všem přeje vaše „astrologyně“

Alita Zaurak

www.mandalia.cz
Děkuji, že jste se mnou – jsem s vámi!

Doporučené audionahrávky slovem vedených meditací Ality Zaurak na toto období,
tj. hlubinnou relaxaci a tantrickou meditaci pro jednotlivce i páry můžete zakoupit zde:
https://audioteka.com/cz/audiobook/na-vlnach-jednoty
https://audioteka.com/cz/audiobook/svatba-protikladu

zdroj: https://www.facebook.com/alita.zaurak/posts/10157335711565211

 

Vyhledávání