Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti Zprávy z nebe - Období Berana 2020 -Astrologická předpověď Ality Zaurak
Zprávy z nebe - Období Berana 2020 -Astrologická předpověď Ality Zaurak PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Pátek, 27 Březen 2020 09:47

Ohnivé období Berana začíná přesně 20.3 ve 4.50 a přináší nám tentokrát kromě přílivu sil, bytostného probuzení a znovuzrození též řadu silných astrologických událostí

Rok 2020 je rokem Luny a celkově nás tedy vede dovnitř, do nitra, ale také domů - k rodině, rodičům, blízkým a příbuzným... Tento vliv má obzvláštní intenzitu především do 5.5 2020, kdy se tzv. linie evoluce, tj. vzestupný a sestupný lunární uzel nalézají ve znamení Kozoroha a Raka. Ve čtvrtek 19.3, přesně ve 22.43 se navíc uzly dostanou do příznivých aspektů s Uranem v Býku. Tato konstelace napomáhá jakési „ekologizaci“ naší domácnosti a rodinné atmosféry a může nám řádně vysvětlit, co a proč se to vlastně aktuálně děje... Namísto hektických vnějších aktivit je naším úkolem udělat si pořádek doma, v rodině a také v svém nitru. Tyto dny kolem jarní rovnodennosti nám napomohou celý tento dlouhodobý proces výrazně urychlit!.

Dále tu máme datum 22.3 a s ním vstup Saturna z Kozoroha do znamení Vodnáře, kam se na prozatím jen na několik měsíců (do 1.7 2020)přesouvá znovu po třiceti letech. Je to přesun poměrně plynulý, s jasnou astro-logickou návazností. Od začátku roku 2018 jsme byli Saturnem v Kozorohu vedeni k samostatnosti, celkovému usebrání se a převzetí zodpovědnosti za svůj život, zdraví, vztahy atd... Nyní mohou přijít výsledky tohoto poměrně dlouhodobého procesu, jehož klíčovým momentem bylo mocné spojení Saturna s Plutem 12.1 2020. Saturn ve Vodnáři nás krok za krokem povede ke skutečné svobodě, nezávislé na vnějších okolnostech a díky tomu napomůže i změnám a posunům vnějším. Důležité bude též propojení lidí a kolektivů společným cílem a zájmem, budeme více či méně nuceni či vedeni k tomu, abychom vnímali své osobní záležitosti ve vesmírných a planetárních souvislostech... Astrologický dům, kde se začátek znamení Vodnáře v našem horoskopu nalézá, nám napoví, jaké životní oblasti se tyto změny budou nejvíce týkat!

Jako lidstvo se však jednoznačně musíme zásadně a pokud možno i rychle změnit, dostat se do souladu s kosmickými zákonitostmi, které nám právě Vodnář dokáže vysvětlit... Nechme se tedy Saturnem ve Vodnáři vést na této cestě ke svobodě, moudrosti a hlubokému porozumění, k životu beze strachu a zbytečného utrpení... To, co se nyní děje, tedy přináší a přinese záasadní změny podobného měřítka, jako nastaly před třiceti lety při stejné situaci Saturna v Kozorohu a ve Vodnáři...

Co máme jako jedinci dělat a na co se soustředit konkrétně nám může sdělit spojení Marsu se Saturnem v prvním stupni Vodnáře, ve dnech kolem 1.4. Saturn a Mars jsou jako otec a syn - naše konání by se tedy mělo stát skutečně moudrým a smysluplným. Bude to opravdu skvělý moment k začátku nové aktivity, zaměřené na zásadní a revoluční změny v nás a jednoznačné nasměrování k výše uvedeným cílům...

Ještě před tím, konkrétně 20.3 se Mars rovněž spojí s Jupiterem v Kozorohu a následně 23.3 i s Plutem, což může být opravdu požehnání pro náš celkový energetický “restart”. Jen je třeba naslouchat opravdové moudrosti v sobě samých, případně se naladit na ty, kdo už ušli nějakou tu cestu před námi.

Zásadní pro tyto dny před novoluním opravdu dobře se soustředit na to, co je podstatné, nikoliv ovšem stáhnout se a izolovat, na základě pouhého instinktu přežití. Zeptejme se, co nám situace probíhající od minulého novu, tj od 23.2 mají sdělit, co se z nich můžeme naučit? K čemu dobrému nás vedou? Zaměřit pozornost na to dobré a správné je v těchto dnech a týdnech naprosto zásadní!!!

Spojení Marsu s Jupiterem a Plutem nám rovněž napomůže “řešit problémy”, tedy dokončit, dotáhnout vše dlouhodobě rozdělané. S pomocí aktuálních situací můžeme v těchto dnech jasně pocítit, kudy a s kým už naše cesta dále nevede..

Zásadním momentem pro nové začátky a otevření se budoucnosti pak bude novoluní v Beranu 24.3.Zapracujme na svém sebevědomí, vnitřní síle a vůli a chuti k životu. Nejlépe tak, že se zeptáme, kdo vlastně jsme, kde jsme se tu vzali, co tu děláme a chceme dělat... Odpověď na tuto otázku znají a prožívají malé děti - učme se proto od nich vnímat svůj život jako podivuhodné dobrodružství, jako božskou hru, díky níž se učíme, vyvíjíme, rosteme...

Po novu tedy začínejme žít tak, jak doopravdy chceme, dělejme, co nás baví a to, co nás nebaví a přesto to dělat z nějakého důvodu musíme a potřebujeme dělejme tak, aby nás to bavilo, tedy hravě a tvořivě... Zkusme dělat věci nikoliv dle diktátu mysli neboli „z hlavy“, ale spíše vycházejíce ze stavu klidu, intuitivně... A můžeme tím krásně “nakazit” i svém okolí!

Sílu nám také dodají dva pozitivní zemité aspekty mezi Venuší v Býku a Jupiterem (27.3) a Plutem v Kozorohu (29.3). Bude to doslova “návrat na zem” - vydejme se do probouzející se přírody, věnujme co nejvíce času péči o své tělo, uzemňování se, cvičení jógy, čchi-kungu, dlouhým procházkách a dalším blahodárným záležitostem. Laďme se na soulad a harmonii, na růst a regeneraci...

Další významný planetární tranzit, konjunkce Jupitera a Pluta v Kozorohu nastává 5.4, po dvanácti letech (naposled v prosinci 2007, dále bude ještě 30.6 a 12.11 2020) Co nám tato konstelace přináší? Jupiter v roli učitele a vychovatele nám dokáže vysvětlit omezující a náročné situace, které přinesla konjunkce Pluta a Saturna v Kozorohu 12.1 2020. Zatímco Saturn bere a omezuje v zájmu nasměrování či přesměrování, Jupiter dává a v roli učitele a vychovatele nám, tedy těm, kdo budou naslouchat a chtít, dokáže vysvětlit, kudy dál. Toto spojení má obrovskou sílu a potenciál našeho opravdu zásadního přesměrování, nalezení východu z krize. Může to tedy být jakýsi „bod obratu. Pochopit a uchopit tuto konstelaci nám napomůže níže zmíněná konjunkce Merkura s Neptunem ve dnech kolem 4.4. viz. níže!

Bojovník Mars bude od 30.3 ve znamení Vodnáře bojovat za svobodu, ovšem někdy možná až moc! Kvadratura Marsu ve Vodnáři a Urana v Býku nastává 7.4 a v tyto dny se tedy opět (spolu se Saturnem ve Vodnáři) ptejme, co je opravdová svoboda! Skutečné hluboké změny přicházejí postupně, skrze přijetí a sebelásku a máme na ně celých sedm let, počínaje rokem 2018! Nenechme se tedy vyprovokovat, jinak mohou přijít pocity zmaru a naše revoluční, byť dobře míněné úsilí může přijít nazmar.Pozor a ukvapené jednání a rozhodnutí!

Merkur bude od začátku období Berana, tj. od 20.3 až do 11.4 znovu ve znamení Ryb. Proto se namísto přílišného zahlcování se zprávami zvně zaměřme dovnitř, na “hovory s Bohem”, mějme určitou snahu a ochotu vnímat vnější dění jakoby “z druhého břehu”, ptejme se na jeho skutečný význam a užitek. V tom samozřejmě napomůže nejlépe meditace a modlitby, pobyt o samotě a v klidu, poslech hudby apod... Především od prvních dnů dubna bude Merkur v oblasti tzv. atmanického těla a navíc se 4.4 spojí s Neptunem, což nám napomůže opravdu hluboce produchovnit naše vidění a vnímání reality…

Dvě čtyřky v datu jistě napomohou celkové stabilizaci a uvedení našich myšlenek, emocí, záležitostí s Boží pomocí do souladu.

Úplněk nastává ve středu 8.4, těsně před Velikonocemi a přináší výzvy k bytostnému vyrovnání se s dosavadními situacemi, nalezení jakéhosi „zlatého středu“ a ozdravění vztahůpředevším vztahu k Bohu, spojení se Zdrojem...

Pobyt Merkura v Beranu od velikonoční soboty, tj. od 11.4 naplní naše myšlení mnohem větším optimismem a je možné, že dostaneme první dobré a povzbuzující zprávy... Hned zpočátku však pobyt Merkura v Beranu přinese důležitou konstelaci - konjunkci s Chironem(15.4) a Černou Lunou (16.4),což pocítíme v celém druhém dubnovém týdnu. Možná dokážeme konečně naplno pojmenovat a zvědomit své strachy a nejistoty, domyslet je do konce a možná si je dát do hlubších souvislostí…V tom nám napomůže příznivý aspekt Merkura v Beranu se Saturnem ve Vodnáři(12.4) a Marsem ve Vodnáři ve dnech kolem 18.4. Společným jmenovatelem všech našich strachů, stresů a tedy i oslabené imunity je vlastně oslabené spojení s Bohem neboli se Zdrojem. V brzké době tomu věnuji zvláštní článek (najdete na fb).

Jistého uzemnění a informačního zklidnění a stabilizace se pravděpodobně dočkáme přibližně od půli dubna a v další vlně rovněž ve chvíli, kdy vstoupí Slunce do Býka, tedy od 20.4, dále se vstupem Merkura do Býka 27.4...

Vše, co probíhá je opravdu velkou výzvou. Astrologie nám zde může být velmi nápomocna. Jako klíčové zde vnímám poselství velkéhourychlovače zpomaleníUrana v Býku (2018-2026) o němž se více rozepíšu nebo rozpovídám rovněž v dohledné době.

Přátelé, přeji tedy opravdu klidný a vědomý prožitek tohoto zásadního období!

Buďme sami v sobě, sami sebou!

Doslova vás zdraví vaše astrologyně
Alita Zaurak

www.alitazaurak.cz

Aktuálně se můžete přihlásit do revolučního kurzu astro-jógy, který začíná symbolicky 21.3. Možnost dálkového studia!
https://alitazaurak.cz/kurzy/astrologie-pro-zacatecniky/

zdroj: https://www.facebook.com/alita.zaurak/posts/10157788158530211

 

 

Vyhledávání