Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti Zprávy z nebe - Období Raka 2020, 20.6 – 22.7 2020 - Astrologická předpověď Ality Zaurak
Zprávy z nebe - Období Raka 2020, 20.6 – 22.7 2020 - Astrologická předpověď Ality Zaurak PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 24 Červen 2020 09:07

Období vodního znamení Raka začíná mystickým momentem letního Slunovratu, přesně 20.6 ve 23.45. Nastává fáze uvolnění, obrácení pozornosti do svého nitra, ke svým hlubším pocitům a potřebám, také však do svého příbytku, na vztahy s nejbližšími, rodnými lidmi…

Typické račí couvání bude letos umocněno extrémním množstvím planet ve zpětném chodu neboli retrograditě. Retrográdní je až do poloviny července Merkur, do 25.6 Venuše, dále dlouhodobě Saturn, Jupiter a Pluto. To nám umožní ukončovat, zpracovávat věci z minulosti v tomto roce ještě intenzivněji a efektivněji . Rak navíc může žít jen v čisté vodě, proto budeme v dobrém smyslu nuceni pročistit vodu ve svém těle, rozpustit v lásce pocity křivdy a viny, stres a jiné negativní emoční toxické „smetí“, nashromážděné za celý uplynulý rok. Úhyn těchto úžasných tvorů je smutným důkazem nezbytnosti radikálně změnit a očistit psychickou atmosféru, změnit, vyladit tak náladu lidí na celé planetě.

Hned v prvních hodinách tohoto prvního letního období nastává novoluní (přesně 21.6 v 8.43). Ke Slunci ve znamení Raka se přidává i Luna a my se tedy až do odpoledne 23.6 můžeme opravdu naplno a intenzivně vcítit do výše zmíněných oblastí - rodina, bydlení, psychické zdraví. Zesílené spojení s Duší může vyzvat buď nestabilitu, v lepším případě pak může přinést skutečně zásadní prožitky v podobě vizí, vhledů, vnímání souvislostí a propojení doposud prožitých situací v jeden smysluplný celek.

V tomto roce Luny, vládkyně znamení Raka, má tento nov obzvláštní význam, stejně jako následující období, především čtrnáct dní od novu 20.6 do úplňku 5.7, během nichž budeme téměř doslova tvořit neboli předem stavět nebo též vizualizovat budoucnost...Dbejme tedy v těchto dnech obzvláště na to, jakým způsobem se na budoucnost svojí i na budoucnost celého lidstva díváme, jaké pocity v souvislosti s ní prožíváme, jak na ní nazíráme... Obzvláště aktivizována je oblast tzv. třetího oka neboli šestá čakra Ádžna, která je sídlem Duše a místem, kde se s ní můžeme setkat a zeptat se na vše, čemu jsme doposud nemohli porozumět...

K takovéto práci však potřebujeme být řádně naladěni, v souladu se sebou, v dobrém stavu, do kterého se nejsnadněji dostaneme díky dlouhodobému pobytu v přírodě, především u vody a ještě lépe v ní... (-: Techniky meditace a relaxace krásně podpoří a zvědomí naše bytostné a niterné před-tváření reality a rozpouštění všemožných vnitřních a tím i vnějších překážek...

Po úplňku 5.7 do dalšího, vzácně druhého novu ve znamení Raka 20.7 (19.32) se pak věnujme náležité a hluboké očistě svého astrálního těla, očistě od všemožných nánosů, "informačních pavučin", cizorodých zatemňujících energií. Tento proces umocníme též řádnou energetickou očistou svého domova.

Koncem června, přesně 28.6 vstupuje též Mars do svého domovského znamení Berana, kde se zdrží výjimečně dlouho - až do 6.1 2021!Nastává půlroční „ohnivé“ období intenzivního probouzení se ze snu, odhodlaného konání, řešení problémů a jednoznačného prožívání a vyjádření toho, co chceme dělat, jak žít, kudy se ve svém životě dále vydat.

Prožijme tedy moment vstupu do Berana obzvláště bděle a vědomě - v tuto chvíli si můžeme uvědomit, co vlastně opravdu chceme a máme dělat! Můžeme své konání, jednání, rozhodování sladit a sjednotit se svým NadJá, se Zdrojem a ovlivnit tak pozitivně události a situace během následujícího půl roku! K tomu napomůže pozitivní propojení Marsu se Saturnem ve Vodnáři, konkrétně aspekt sextil neboli "pomoc na poslední chvíli", přesně 28.6 ve 12.58. Otec-Saturn poskytne vedení synovi (Mars) na jeho cestě ke skutečné svobodě. V nastávajícím bouřlivém období bude obzvláště potřeba lidí jednajících vědomě a s rozvahou, zachovávajících zdravý poklid a spojení se sebou samými!

Napjatý aspekt kvadratura mezi vpřed směřujícím Marsem v Beranu a couvajícím Merkurem v Raku ve dnech kolem 8.7 (podruhé 27.7)může přinést konflikt mezi odhodlaným, ovšem někdy zbrklým a unáhleným konáním a projevem hrubé síly či přímo agrese a citlivým až přecitlivělým myšlením a vyjadřováním, tendencí vyčítat a obviňovat. Naše reakce na slova a myšlenky mohou být značně ukvapené, což by přivedlo k hádkám, zbytečným konfliktům, kontraproduktivnímu nejistému konání s pochybným výsledkem...

Před tím, než něco uděláme, vykonáme, zeptejme se v uvolněném stavu sami sebe, k čemu to vlastně slouží, zdali to opravdu chceme dělat... Stejně tak před tím, než se pustíme do komunikace s okolím, posilme a prozařujme svou třetí čakru, uvědomme se ve svém středu, jako tvořitel své reality. Pokud jsme něco přehnali, projevili nezdravou zbrklost či až hrubost , vždy se můžeme omluvit ať už druhému člověku či sami sobě...

Spojení bojovníka Marsu se zraněným léčitelem Chironem nastává ve dnech kolem 14.7 a bude to poměrně citlivé období, přinášející možnost zastavit svůj pracovní či jiný hektický běh a zeptat se, co vlastně chceme opravdu dělat, jak žít a kvůli čemu jsme sem přišli. V tom napomůže třeba meditace na spojení s vnitřním dítětem, které nám na tyto otázky odpoví nejlépe. Ve stavu spojení s životodárným Zdrojem uzdravme své sebe-vědomí, posilme sebe-důvěru a sebe-přijetí každý sám za sebe a stejně tak i za ostatní lidské bytosti!

Akční Mars v Beranu se během prvních tří týdnů v červenci bude nalézat ve volném pozitivním aspektu sextil s neposednou studentkou lásky Venuší v Blížencích, což může řádně osvěžit náš milostný život a podpořit rovněž tvůrčí a umělecké vyjádření našich schopností, darů a talentů.

Na vstup Marsu do Berana volně navazuje již podruhé jedna z nejvýznamnějších konstelací roku 2020: konjunkce Pluta s Jupiterem v Kozorohu, 30.6 v 7.46. Mocný impuls k zásadnímu přesměrování a odblokování nastal poprvé 5.4 a potřetí bude 12.11 2020. Jde o poměrně “pracovní” období, během něhož budeme moci skutečně efektivně využít omezení, která nyní zažíváme a plně si uvědomit jejich význam a smysl. Soustředit se a plně věnovat pozornost tomu, co je opravdu podstatné: na zásadní změnu našeho smýšlení a vnímání světa. Přijmout zodpovědnost za svůj život, zdraví, využití znalostí, hledání a nalézání pravdy. Pluto a Jupiter jsou v Kozorohu na návštěvě u Saturna, u planety, která právě s kostmi a dalšími pevnými částmi těla souvisí. Kostra je to, co přetrvá poměrně dlouho i po smrti. Proto jsme teď tak naléhavě vedeni k tomu, co přetrvá, co má skutečnou hodnotu!Stav pevných částí těla ovládaných Saturnem tj: kostí, kůže, zubů, nehtů, vlasů nám rovněž může napomoci “diagnostikovat” nakolik žijeme v souladu s vlastními cíli a zájmy, nakolik jdeme svou vlastní cestou.

S konjunkcí Pluta a Jupitera souvisí další významná astrologická událost: 2.7 Saturn „zacouvá“ zpět do znamení Kozoroha, kde setrvá až do 16.12 2020,aby nám pomohl dotáhnout, dořešit ukončit dlouhodobé, někdy i třicet let se táhnoucí záležitosti, problémy, rozdělané projekty atd. Tato konstelace nám rovněž napomůže vyjasnit si své priority a díky tomu využívat efektivněji svůj potenciál, vymezený čas, zacházet moudře s dary, které nám byly dány. Astrologický dům, kde se v našem horoskopu posledních pět stupňů znamení Kozoroha nalézá nám napoví, o jakou konkrétní životní oblast se jedná – zdraví, vztahy, finance, atd.

Pro celé lidstvo pak půjde o dobu skládání zkoušek, a přijetí zodpovědnosti za svůj další osud. K tomu však může výrazně přispět každý jedinec. Zeptejme se tedy rovnou sami za sebe na to, co je pro nás opravdu podstatné, jaký je vlastně náš cíl, abychom se tímto směrem mohli vydat a nemuseli být přísným Saturnem všemožně „násilně“ usměrňováni. Toto půlroční období zakončuje přibližně dvou a půlletou etapu od 17.12 2017. Naposledy nám podobné výzvy přineslo období pobytu Saturna v Kozorohu v letech 1988-91.

Období Raka tedy bude celkově v tomto roce obzvláště „pracovní“. Kýžené a tolik potřebné uvolnění možná nebude nastávat jen tak samo, přesto si jej dopřejme, jak to jen bude možné, abychom mohli načerpat dostatek vzácné psychické síly na celý následující rok, k uskutečnění zásadních konkrétních pozitivních změn a osvobozujících posunů, které jsou již „na spadnutí“ a konkrétněji se budou „materializovat“ v roce Saturna 2021…

Přeji všem krásné a hluboké prožitky, četné „zázraky za zrakem“, osvícené hovory s Duší a též rozmluvy mezi námi jako dušemi, které napomohou zlepšit vztahy,projasnit a prozářit atmosféru našeho nitra, příbytku, naší vlasti, planety Země, nekonečného Vesmíru…

S láskou vaše astrologyně

Alita

www.alitazaurak.cz
https://alitazaurak.cz/…/vyklad-horo…/individualni-horoskop/

zdroj: https://www.facebook.com/alita.zaurak/posts/10158122815510211

 

Vyhledávání