Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - Lví Brána 2020
AA Michael - Lví Brána 2020
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 29 Červenec 2020 09:22

Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn

Milovaní, opět jednou přišel čas Lví Brány a Planetárního Nového roku. Skrze Lví Bránu 8/8 se rodí další Diamantová Časová Spirála.Královští Lví Strážci „Včerejška“ a „Zítřka“ stanou v Bráně, připraveni propustit ty, kdo jsou vyrovnaní ve svých srdcích, do Posvátné Spirály Mistrovské Spolupráce na planetě Zemi.

Začíná to 22. července,kdy se Slunce dostane do souhvězdí Lva, a poté shromažďuje kinetickou energii skrze „Den Času“ 25. července a Planetární Nový Rok 26. července. V tu dobu Královští Lvi Regula a Siria pomáhají při zrození nové časové linie, nebo přesněji, nové časové spirály pro Novou Zemi. Čas je Diamantinová spirála Tvořivé Síly, která umožňuje Bytostem Světla a Ducha projevovat se a tvořit v hmotném nebo fyzickém prostředí. Je to tvůrčí energie původní touhy po znalostech a zkušenostech, která iniciovala úsvit stvoření a která stále pohání probíhající proces Vzestupu / Stvoření.

V posledních uplynulých letech byla Lví Brána relativně silná, s Úplňky a Zatměními spadajícími do období Brány. Tento rok je klid, protože jste již prošli Portálem Trojího Zatmění mezi 5. červnem a 5. červencem, a to vás připravilo na Lví bránu. Letos tedy začínáte s průchodem, když Slunce vstupuje do Lva, a jak Slunce stoupá ve spojení s Modrou Hvězdou Sirius na obloze za Úsvitu na Severní Polokouli. 25. červenec, Den mimo čas, vám umožňuje opustit a uvolnit časovou spirálu minulého roku a uvolnit prostor pro aktivaci Nové Časové Spirály. 25. buďte vnímaví, a uvolněte to, co s sebou nechcete vzít do dalšího Galaktického cyklu. Poté, 26., budete připraveni stanovit záměry pro další cyklus života a vývoje, jak pro sebe tak i pro Planetu.

Žádáme vás, abyste si uvědomili, že to bude i přesto silný přechod, v neposlední řadě proto, že se Jupiter, Saturn a Pluto v retrográdním postavení shromažďují v 10. domě Kozoroha, zatímco 8/8, který je vrcholem Brány, budou Měsíc a Mars v Beranu.To naznačuje, milovaní, že současné kolektivní energie neklidu a nesouhlasu budou pokračovat, protože budou uvolněny staré energie, a emoce a reakce lidí budou i nadále agresivní a konfrontační. Moudří použijí tuto energii, aby se postavili ve své síle pevným, ale jemným způsobem a byli kreativní, i když je energie občas nestabilní. Můžete si být jisti, nejdražší, že tyto obtížné energie budou pokračovat minimálně do konce roku. Rozhodněte se proto najít svůj vnitřní mír a stabilitu, abyste podpořili svou cestu vpřed.

Vaše Srdce je Středem Klidu a Světla

Milovaní, jen ve svém Nejsvětějším Srdci najdete Prostor Klidu a Rovnováhy.Ve vaší vnější realitě je toho tolik chaotického a nevyváženého. Tento proud „chaosu“ je výsledkem zhroucení struktur nebo „kontejnerů“, které tak dlouho držely na místech staré způsoby. Když se hroutí, energie, kterou obsahují, se uvolňuje do mocného a turbulentního toku chaosu.

I když je chaos vždy tvořivá energie, která zasévá nové myšlenky a nové způsoby bytí,může být vyčerpávající, být neustále zametáván do víru energie a emocí. V tomto kotli se mnoho lidí zaměřuje na myšlenky a způsoby myšlení, které jim, jak se zdá, přinášejí vysvětlení. Mají potíže s opuštěním myšlenky příběhů uvnitř příběhů a jejich zaneprázdněná mysl neustále „poskakuje“ od jedné králičí nory ke druhé. Být právě teď Mistrem Energie, znamená být mimo příběhy, ale prostě na tom místě nekonečného Klidu a Míru, které je Chrámem Srdce.

Milovaní Mistři, když meditujete a jdete do Ticha, vstoupíte do Diamantového Světelného Těla a přitáhnete do svého Srdce částice a kódy Diamantového Světla. Tam můžete vyrovnat Nebe a Zemi, Mužskost a Ženskost, v Jediné Spirále mimo Krystalické Světlo, které je Vědomím Jednoho.

Čím častěji si můžete odpočinout v tomto Vědomí Jednoho, tím více se přesunujete do Přítomnosti, TEĎ a tím snadněji projdete touto Lví Bránou 8/8.

Hledání Posvátné Moudrosti: Sofia a Ženské Božské Světlo

V tomto novém Zlatém Věku, který se vynořuje, budete vedeni vpřed mocí Božské Ženské energie Sofia. V Gnostické tradici představuje Skrytou Moudrost Ženského Aspektu Božství.

Sofia je zahalená Božskost, která je vždy skrytá.Nelze ji najít ve vnější realitě, ale pouze vstoupením hluboko dovnitř a poznáním sebe sama. Právě zde narazíte na své „skryté“ Mistrovství a Moc. Právě zde se postavíte chaosu a naučíte se, jak být křídlem motýla, který formuje osud v chaosu.

Hluboká instinktivní moudrost Sofia vám pomůže stát se rostoucím archetypem pro další cyklus zkušeností, Světovou Tanečnicí.

Světová Tanečnice je ženskou mocí Sofia v podobě Shakti, která tančí a svými kroky formuje realitu.

Bez ohledu na to, jak silné jsou bouře, tančí s absolutní Grácií a Dovedností. Její příběh nevychází ze slov, ale z jejího Půvabného Pohybu Časem a Prostorem v Mnoha Dimenzích. Ucítíte její tanec, když vytváří cestu Krásy a Lásky, která je mimo slova a existuje ve Vyšších Dimenzích Vědomí a která je vámi, jako Mistrovskými Tanečníky Nové Reality zakotvena v Pětidimenzionální Nové Zemi.

.a Královští Lvi jsou Zde!

U Lví brány jsou vždy přítomny Mocné a Královské bytosti, které jsou Strážci Portálu 8/8 a Učitelé Vysoké Moudrosti Siria a Regula (Alfa Leonis).

Spolu s tím, jak Slunce postupuje přes Lva směrem k Panně / Regulu, bílomodré vysokofrekvenční světlo Regulu urychluje Diamantinové Časové Krystaly a vytváří podmínky pro každou duši, aby urychlila svou časovou linii a zahájila nový cyklus na druhé straně Lví Brány a při Vyšší Frekvenci Vědomí.Toho lze dosáhnout pouze meditativním zaměřením na přechod Lví Bránou, a tím, že se v této rozhodující době nebudete rozptylovat nižšími Frekvencemi.

Královští lvi budou chodit s vámi a budou s vámi spolupracovat, aby vám pomohli setrvat v úmyslu a dosáhnout takového mistrovství. Jak jsme však již řekli, toho lze dosáhnout pouze tehdy, pokud jste ve svém srdci a své vnitřní moudrosti vyváženi a máte schopnost „tančit“ s novými frekvencemi v absolutním mistrovství.

To znamená, že váš čas nelze pojímat v dualitě a konfliktu, to by vás zpomalilo a způsobilo vám ztrátu rytmu a proudění. V tomto období musíte setrvat v jasném záměru a s čistým zaměřením na to, co vytvoříte prostřednictvím svého Tance Diamantového Světla na Nové Zemi.

Může být chaos, Milovaní, ale učíte vnitřní moudrost jezdit na vlnách a vytvářet Harmonické Vzory Světla, Lásky a Radosti. Nenechte se rozptylovat ani snižovat frekvenci. Buďte vnímaví k těm, kteří jsou tu, aby vás podpořili - vaše Duchovní Rodiny a kmeny ve fyzické inkarnaci, jakož i vaše Andělské a Galaktické Rodiny Světla!

Nedovolí vám padnout.

Podrží vás ve své Lásce, Milovaní Mistři.

Přejeme vám Radost a Tvoření

V této Lví Bráně 2020

zdroj: http://starchildglobal.com/channels-and-articles/2020-lions-gate-message-from-archangel-michael/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

 

Vyhledávání