Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Meditace a návody Meditace a návody Poselstvi - hmota fyzického těla a bolest, 21.03.2022
Poselstvi - hmota fyzického těla a bolest, 21.03.2022 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Transformace   
Pondělí, 21 Březen 2022 11:44

Milí přátelé,

Přinášíme vám poselství od Evičky se Zdeňka o hmotě fyzického těla a bolesti.

Spuštění nahrávky z přímo internetu nebo stažení nahrávky (Dropbox): Poselstvi - hmota fyzickeho tela a bolest, 21_03_2022.mp3

Přepis channelingu

 

Dropbox:

Spuštění jednotlivých nahrávek přímo z www.dropbox.com je vhodné zejména, pokud si je spouštíte v mobilu (či nemáte možnost stáhnout a rozbalit archív (ZiP) s nahrávkami). Jednotlivé nahrávky si můžete pustit přímo v internetovém prohlížeči (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera...) jak na počítači, tak i na mobilu či tabletu.

 

Channeling bytosti Intuice 22.3.2022 od Evičky a Zdeňka

Téma bolesti, fyzična, hmoty a to jak pracujeme.


Celý ten proces, který teď proběhl v tom víru naakumuloval potenciály, které se budou teď projevovat ke změně reality. Ty potenciály jsou naakumulovány ve hmotě a budou vytvářet reakce na projevy ega, kdy reakce ega, které budou neústupné a nejsou přístupné pro život, se budou projevovat skrze projevy ve hmotě fyzického těla.

Tyto projevy pokud budou přijímány a léčeny starými prostředky, tak ta reakce bude jen překrytí bolesti. Pokud se budou jednání ega ve hmotě prohlubovat, budou vytvářet doslova destrukci ve hmotě a ta zaťatost ega se tady uplatní jako záležitost, která bude lidi přivádět k tomu, aby se zastavili a hledali jiné způsoby.

Vy jste zpracovávali tváře ega, svá schémata jako nosiče těchto nejsilnějších energií, jsme v realitě, která je nabitá dál těmi potenciály, které mají tuto realitu posunout tzn., jsou zde potenciály toho pochopení, ale i Ega. A potenciály také Hmoty, která je vaší součástí. Ona vás tímto vším provázela. Ona reaguje na vše, co je proti životu. Tzn. zaťatosti ega.

Hmota se hlásí o to, aby byla přijata, pochopena, v tom jejím původu, tak jak vznikala. Tak jak vytvářela cele toto Poznání, a vedla všechny bytosti i k pochopení a stále je k tomu vede.

Je třeba si říct, jak Hmota vznikala a potom přesmyčkou se k tomu vrátit, abyste pochopili cely ten váš příběh i bod, v kterém se teď nacházíte.

Vy jste vnímali a procítili se mnozí na ten svůj začátek, kdy jste se otevřeli té Nejvyšší vizi a v rámci NV jste přijali i tyto své role a celou tuto svou cestu Poznávání. V tento okamžik také probíhá propojení se s Hmotou. Kdy vy jste v této hluboké nacítěnosti a otevřenosti, vnímali tu potřebu projít tímto Poznáním a v té nacítěnosti se na NV kde tato Hmota byla obsažena, jste se Hmotě plně otevřeli. Vy jste ji pochopili, že vám přinese ten nejzbytnělejší projev Bytosti, kde bude možné projevit a pochopit i to nejhlubší Poznání které Hmota vytvoří.

Vy jste se v této nejhlubší niternosti s Hmotou také propojili. Vy toto propojení v sobě máte. Hmota se stala vaším partnerem. Doslova až intimním partnerem. Vy jste se v ní propojili v těch nejhlubších niternostech, že spolu tímto projdete a ona vám vytvoří toto Poznání.

Ted jste prošli celou cestu. Vy jste v bodě, kdy se máte vrátit na ten začátek, abyste tento vztah narovnali a uvědomili se a pochopili se, o co tady jde.

Vy jste vedeni k tomuto pochopení. Kdy ten váš současný svět, stav vašeho vnímání je takový, že vy reagujete těmi způsoby, je to podobné jako u léčby, že jste vytahováni do vnější reality. Vytahují vás tam vaše emoce, vaše Tváře ega, jsou tam vaše Schémata. A vy to berete jako skutečné. Hmota na to reaguje tím způsobem, jak v sobě to poznání máte.

Jak v sobě máte ty vaše bolesti, které jsou vyvolávány všemi těmito projevy a jsou ve vás naakumulovány.

Ted přišlo ještě to, aby se toto zvýraznilo, tzn.aby se tyto potenciály ještě více naplnily v paměti hmoty, ještě více se zvýraznily, abyste jste už pochopili, aby ta Hmota přes tu bolest, přes ty problémy které vám vyvolává, jakoby vám vstoupila do vašeho vnímání, abyste ji uviděli, abyste ji přesto probolení se pochopili.

Že ona se hlásí o to, aby byla vámi přijata, jako ten váš partner, kterého jste doslova požádali, aby vás tímto provedl. Aby vám toto Poznání dala.Aby z vás vytvořila tuto Bytost.

A ona se teď hlásí o to, Já jsem to naplnila. Já jsem to přijala s vámi. Teď se chci také vysvobodit. Já chci být propojena se Životem, abyste to přijali, že to takto bylo, že jsme spolu tímto prošli. A že nemá cenu již nikoho a nic obviňovat a nikoho napadat nebo posuzovat. Ale pochopit. Že tento stav, který byl takto vytvářen, byl vytvořen z nejhlubšího pochopení, které vyvstalo z procítění, že tam nastalo nejhlubší přijetí tohoto propojení s Hmotou a plnému otevření se procesu Poznávání, který teď nastal a je na svém konci.

Ted je důležité uvěřit a najít tuto hloubku v sobě, kterou jsme jako Hmota a Bytost vzájemně vytvořily na začátku. My jsme se tímto způsobem propojily.

A bez všech přívlastků, bez všech přesahu těch tváří ega, které stále odvádějí naši pozornost. Zpochybňují a vytváří to, že stále posuzujeme a hledáme v těch našich polohách chudáků nebo jiných projevů, archetypů ke kterým jsme byli vedeni našimi schématy. Ale my se máme tomuto postavit, že jsme schopni toto přijmout. Že jsme schopni se tomuto otevřít. A tu Hmotu uvidět, jako svou součást. Zároveň ji uvidět jako bytost, jako jsme my, že i ona tím, čím prošla v sobě nashromáždila Poznání.

My ji máme svým způsobem jaksi uznat. Máme s ní soucítit. V tomto projevu uznání, pochopení, soucítění se tomu otevřít. Dotknout se toho začátku v té hloubce. Uvěřit tomu, že to opravdu takto je.

A nevěřit té přetahované, která v nás je, skrze naše schémata a Tváře ega. Otevřít v sobě toto přijetí Hmoty. Otevřít celý tento proces, kdy v tom přijde i naše pochopení, když se s hmotou dokážeme procítit- ona nám dá jasně najevo- v čem ještě držím, v čem s ní ještě nesouzníme. Kde ji stále z něčeho obvinujeme. Nebo vlastně sami sebe týráme tím, že se uzavíráme do jakéhosi nepochopení, do nějakých našich postojů, do nepřijetí nebo vzdorů. Všechno toto ním Hmota, když ji tímto způsobem přijmeme a otevřeme a požádáme ji. Ono nám toto pochopení vyvstane. Vyvstane nám už v té velikosti. Jak jsme schopni se tomuto otevřít a přijmout. V té velikosti nám dá to, co máme přijmout, odevzdat, otevřít v přítomnem okamžiku a rozpustit přes PPH, ŽV, tak jak pracujete.

Pak budete pracovat i s přítomným okamžikem. Kde tyto potenciály zcela jednoznačné jsou schopné prostoupit tyto otevřené a pochopené problémy a záležitosti které nám ta Hmota bude ukazovat.

A my to jen prostoupíme a rozpustíme. Ty věci v nás, se budou uvolňovat. Bude se uvolňovat i Hmota, její projev. Ona se začne také projevovat jako Bytost. My ji tak začneme vnímat.

My navážeme ten nejhlubší vztah i pochopení, kterého se nám potom dostane v otevřeném vědomí. Hmota nám umožní prožít a procítit mnohé v té plnosti a čistotě života, kterého pak budeme schopni. Ale abychom k tomu došli, máme teď pochopit a očistit Hmotu přes to, jak jsme se s ní propojili. Čím jsme Hmotou prošli. Kam nás přivedla. Ted se máme uvidět v té vzájemnosti, v té pravdě. Dát si svobodu, přes toto přijetí. Otevření a pochopení.

To je to co se teď žádá. Co teď tyto potenciály, které se takto naplnily přes Přítomný okamžik v této realitě, ale i v nás, na základě stejnorodosti. I toho vztahu, který jsme vytvořili. V té své hloubce, kdy jsme se procítili na hmotu a to co nám přinese. To že se staneme těmi bytostmi, které budou mít tu největší hloubku, nejhlubší poznání, tak v tomto bychom se měli uvědomit, hmotu přijmout a vnitřně se tomu plně otevřít.

Uvědomit si také proč nám tyto věci nejdou. Co nás od tohoto odvádí, věci pojmenovat a rozpustit. Abychom v tom přijetí a otevření byli co nejvíce pravdiví k sobě i ke hmotě.

To jsou ty tváře ega a schémata-říká Evička. Ano.

Evička: Takže tolik o bolestech a problémech našeho fyzického těla.

Je potřeba ještě Intuice povědět lidem něco, kteří říkají, že se upřímně snaží otevírat, přijímat a přesto není žádná změna. Můžeš na to něco povědět?

Intuice-Ano. Je tam strach se otevřít. A oni hledají záminky, jak se nedotknout této nejhlubší pravdy, protože ono to v minulosti bolelo. Tady by měli požádat tu hmotu, ať otevře všechny ty bolesti, které vytváří tyto strachy z těchto prožitků. Tady je jednoduchá rovnice. Pokud mě něco nejde, jsem stažená strachem. Protože strach všechno vytvářel. Strach vše ovládal. Já se k tomu strachu nemohu dostat, já se nemohu pohnout z místa. Tak buď si něco nalhávám, nebo je tam bolest, která všechno skřečuje a já se bojím, aby ta bolest znova nepřišla.

Já mam tu bolest znova přijmout, která tento strach vytvořila.

Pak přijmout ten samotný strach. Pak se to muže otevřít.

Pokud něco nejde, je zde strach, který vás ovládal cele poznávaní. Ten strach má příčinu. A tu je třeba uvidět. Ta příčina je většinou v bolestech, které všechno skrečovaly.

Tady požádejte tu Hmotu aby všechny ty bolesti, které vytváří tento strach, aby je předložila i se vším vytěsněním i se všemi úhybnými manévry, kdy se tohoto dotkla.

Tady mohou vyvstat různé tváře ega, schémat úhybných manévrů. To je možné. Ale vše je třeba otevřít, přijmout a rozpustit. Až pak, je možné se dotknout samotného strachu a zpřítomnit to propojení životem do té hloubky.

Do toho přijetí a otevření.

Pokud to opravdu není možné, tak v té hloubce je uložen opravdu strach, jako základ vašeho ovládaní.

Ev. Takže je nutné se dotknou těch strachů, pokud to nejde. Muže tam byt více úrovní strachů. Pokud lide dojdou k pochopení těch tváří ega. Maximálně 5 úrovní. Bolesti jsou spojené se schématy a s tvářemi ega. Budou vám vyvstávat i situace. Uvědomovat si je.

 

Vyhledávání