Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Meditace a návody Meditace a návody Překlenovací seminář 4, Trnová, 02-04.12.2022
Překlenovací seminář 4, Trnová, 02-04.12.2022 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Transformace   
Pátek, 02 Prosinec 2022 16:13

Překlenovací semináře určen pro všechny, kdo v poslední době nebyli na semináře déle jak půl roku. Pro tuto 4. část Překlenovacího semináře je třeba mít vyčistěnou karmickou zátěž a černou magii. Zkuste si i nalézt 5 tváří ega a čistit je, abyste se mohli posunout rychle dál.

Nahrávky budou doplňovány v průběhu semináře. 

Spuštění nahrávek z přímo internetu či jejich stažení (Dropbox): Překlenovací seminář 4, Trnová, 02-04.12.2022

Jednotlivé nahrávky - Spusíte si je tak, že kliknete na vámi zvolenou nahrávku s v levém dolním rohu kliknete na symbol přehrávání (šipka vpravo). Stáhnout si jí můžete kliknutím v pravém horním rohu na Download a pak na Direct Download (či na symbol šipky dolů a Direct Download) viz obrázek níže.

Pokud byste si chtěli stáhnout všechny nahrávky najednou, klikněte na vpravo nahoře na Download, viz obrázek níže.

 

Průřez nejdůležitějších záležitostí, které nás drží v realitě poznávání

 

Dropbox:

Spuštění jednotlivých nahrávek přímo z www.dropbox.com je vhodné zejména, pokud si je spouštíte v mobilu (či nemáte možnost stáhnout a rozbalit archív (ZiP) s nahrávkami). Jednotlivé nahrávky si můžete pustit přímo v internetovém prohlížeči (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera...) jak na počítači, tak i na mobilu či tabletu.

Nahrávky si můžete stáhnout, či rovnou přehrát:

Jednotlivé nahrávky

dropbox stazeni a prehrani nahravky 03 2022

Všechny nahrávky najednou

dropbox stazeni vsech nahravek 03 2022

Volitelné: Registrace na Dropboxu. Následně si stáhněte aplikaci Dropbox na počítač, či na mobil / tablet (AppStore - IOS / GooglePlay - Android). V základní verzi je Dropbox zdarma a navíc díky němu získáte 2 GB místa na sdílení (je to něco jako uloz.to či leteckaposta.cz, avšak jednodušší, rychlejší, lepší). Dropbox vám nabídne zkušební verzi Dropbox Plus zdarma na 30 dnů - rozdíl oproti základní Basic verzi je hlavně v kapacitě 2GB vs 2TB úložného místa. Pro stažení nahrávek vám stačí ta základní verze Basic, jež je zdarma.

PS: Pokud se vám na mobilu v aplikaci Dropbox ukazuje maximální délka nahrávky 15 minut, stačí si nahrávku(y) stáhnout do mobilu (Save to my Dropbox).

 

 

Průřez nejdůležitějších záležitostí, které nás drží v realitě poznávání

Prosinec 2022, pátek po 14, povídání Zdeněka, od 24:00.

 

Jednou z nejvýznamnějších civilizací i v procesu poznávání na Jangové zemi byla Atlantida. Ve druhé fázi Atl., kdy vrcholí dokonalost tvoření myšlenkou skrze ego. Bylo zde poznáváno a projeveno všech 333 tváří ega do naproste dokonalosti. Bytosti zde existují v naproste dokonalosti ve 12ti vláknové dna. Přichází sem bytost plného života z Jinové země a způsobuje doslova šok. Jak je přirozená, jak je dokonalá. Je zde vyvolán strach z nedokonalosti u bytostí jangu a ega. Je zde vytvořen patriarchát, nadřazenost muže nad ženou v dokonalých schématech a projevech. Které vytváří dokonalou podmínečnost. Víra v sílu ega obrovsky narůstá. S tím narůstá i potřeba obrovské dokonalosti. Narůstá touha likvidace konkurenční planety Maldek, kde probíhá podobný vývoj. Je akumulován obrovský ppotenciál myšlenek ega ve 12 atlantských krystalech.

Podle scénáře přichází podruhé na Jangovou zemi bytost plného života z Jinové země. Naakumulovaným potenciálem myšlenek ega ve 12 Atl. krystalech je znásilněna bytost PŽ z Jinové země.

Tento potencial z 12 Atl. krystalů je vyslán na planetu Maldek. Tento potenciál několikrát obíhá planetu Zemi a naráží do planety Maldek, kde je vytvořen obrovský energeticky vír, který ničí planetu Maldek. Na základě stejnorodosti stahuje tento vír, ega bytosti Maldeku na Zemi. Protože tam probíhal také vývoj skrze ego. Kam tento vír stahuje i bytosti s velkým egem z celého stvoření. Tento energeticky vír naráží zpětně do Jangové země. Vychyluje zemskou osu. Posunuje zemské desky. Mění celý časoprostor na Jangové zemi. Skrze Jangovou zemi, pak proniká až na planetu Velké medvědice, která je propojena skrze svůj krystal se zemským krystalem a stahuje na planetu Zemi z Velké medvědice část bytostí. Které zde Atlanťané ukryli. Kdyby s Maldekem neproběhlo vše dobře. Jsou zde bytosti dětí Atlanťanů. Které zde žijí dokonalou podmínečnost v egu.

Těch bytostí dětí na Maldeku je asi 300 000, žijí v naproste sterilitě, nemají tam žádné bytosti z rostlinné ani živočišné říše, je tam naprostá dokonalost umělých potenciálů. Také jsme se s tím přísunem umělých potenciálů setkávali z VM v době Coronaviru, jak to probíhalo, celá ta záležitost konce této reality. Planeta velké medvědice je u třetí hvězdy toho oje. Potom jim bude pomoženo z planety země.

Vše probíhá podle scénáře. Tímto vírem se spouští pojistka spánku. Která umožnuje během spánku pronikat do vědomí bytostí. Toho využívají Annunaci a začínají během spánku bytosti ovládat a předělávat na 2. vláknovou Dna. Podle scénáře jsou instalovány i další tváře ega. Které vznikly z poznání na Jinové zemi z dalších zbytnělých potřeb a tužeb NL. Z těchto dalších zbytnělých tužeb a potřeb, které vznikly na JZ vzniká dalších 33 tváří ega. Celkový počet tváří ega narůstá na 366 tváří. Je zde využito i poznaní NL z JZ v podobě rafinovanosti ega. Jsou zde potenciály a části znásilněné bytosti PŽ z JZ.

Z tohoto všeho je vytvářena Hmota a hmota fyzického těla, do které je znásilněný život uzavřen. Hmota je nad něj nadřazena. Přeměna každé bytosti do hmotného fyzického těla s 2-vláknovou dna je pro každou bytost obrovsky náročná. Končí veškeré možnosti tvořivosti myšlenkou. Egem. Tělo je oproti předchozímu nedokonalé. Bolí. Stárne. Je nemocné. Mění se. Je pomíjivá krása lidského těla. Nastává smrtelnost.

Je zde zneužita sexualita. Která byla dříve zábavou, potěšením. Vznik bytostí se tvořil myšlenkou. Takže vznikaly bytosti, které byly již tzv. schopné života bez jakéhokoliv opečovávaní. Tady náhlé skrze sexualitu vzniká život. Žena otěhotní, což nikdy předtím nebylo. Mění se. Muži se to nelíbí. Nepřijímá to. Rodí se život. Který je nedokonalý. Neumí se o sebe postarat. Nastává zde opovržení ze strany mužů. Ženy neví, jak se o dítě starat. Je zde mnoho úmrtí těchto dětí.

Tady je s bytostmi s 2 vláknovou Dna také propojován karmický zákon, který dostává v prvních inkarnacích spoustu podnětů. Bytosti, které ztratily své schopnosti tvořit myšlenkou se silně upínají k černé magii.

Se smrtelností přichází i propojení s duší, jako částí nepodmíněné lásky NL, která doplňuje celý ten proces poznávání. Aby bylo možné procházet smrtelností a všemi dalšími projevy této reality.

My jsme prošli celým poznáním i poznáním skrze hmotu na JZ Jangové zemi. Ted je čas pochopit kým jsme. Kam se máme vrátit.

Vše má původ v NL nepodmíněné lásce, která v nejhlubším projevu lásky a pravdy, kterým je otevřenost se sama sobě otevřela, aby se pochopila a přijala. Pochopila, že v sobě nese veškeré potenciály lásky, ale i nelásky. Které v ní nepřetržitě vyvolávají potřeby a touhy. NL v sobě vnímala potřebu nepřetržité harmonie. Ve své otevřenosti se otevřela i této potřebě a pochopila, skrze co, se chce projevit. Co je toho schopné. Také jak tohoto docílit.

Vzniká tak nejvyšší záměr NL. Kdy se celá NL i se všemi neláskyplnými potenciály, kde je schopná se skrze ně projevit. V nekonečné existenci, nekonečné tvořivosti plného života PŽ, jako svobodná bytost, to je tento záměr. Nejvyšší záměr NL. Kdy se cela tato NL i se všemi neláskyplnými potenciály, je schopná projevit v nekonečné existenci a tvořivosti PŽ, jako svobodná bytost.

NL začala naplňovat tento svůj záměr. Otevřela se, procítila v sobě potenciály lásky a čistoty. Skrze které začne svůj záměr uskutečňovat. Tyto potenciály jsou schopné ho naplnit a unést. Tento svůj záměr s nimi propojila. A vydělila ze sebe tyto potenciály a zůstala s nimi v propojení. Aby i skrze ně získala poznání a vše vnímala. Tyto potenciály v sobě nesou i nejhlubší dar lásky. Tj. Otevřenost, kterou také předávají. Potenciály lásky a čistoty tento dar lásky projevily. Vzájemně se otevřely a vnímaly své potřeby a touhy. Vnímala je i skrze propojení i NL. Aby se tyto potřeby a touhy naplnily, NL vytváří stejnorodé potenciály lásce, kde tak vzniká potenciál harmonie.

Potenciálu čistoty vytváří potenciál přirozenosti.

Potenciály lásky a čistoty si předávají svým stejnorodým potenciálům své potenciály, kde tzv. potenciál Lásky předává 30% svých potenciálů přirozenosti a potenciál čistoty předává 30% potenciálů harmonii.

Stejnorodé potenciály lásky a harmonie, čistoty a přirozenosti se vzájemně projevují. Projevují se v nejhlubším daru lásky od NL. Ony se otevírají. Poznávají sebe sama, se jako stejnorodé potenciály lásky a harmonie. Jako stejnorodé potenciály čistoty a přirozenosti. Poznávají sebe sama. Poznávají sebe navzájem. A skrze tento dar lásky otevřenost vytváří harmonii. Vzniká tak základ jejich srdcí. Skrze tato srdce jsou tyto potenciály se již schopny projevit jako bytosti. Jejíchž projevem je plna harmonie jejich srdce., která vytváří také život.

Život se tak stává projevem těchto bytostí. Ted již stejnorodé bytosti lásky a harmonie, čistoty a přirozenosti prožívají plnou lásku a PŽ, až je zcela pochopí a přijmou. Stávají se jejich přirozeností. Nesou v sobě a vnímají nejvyšší záměr NL. Všechny čtyři se propojují. Vytváří projev Plné harmonie. Vytváří vědomí PH. Vytváří Plný život. Který je schopný naplnit nejvyšší záměr NL.

V propojení s NL v plné otevřenosti s nejhlubším darem lásky, vytváří PH scénář celého poznávání, který má umožnit, aby se všechny potenciály NL poznaly, pochopily, byly schopny přijmout život a v životě se projevit. Toto bylo děláno v nejhlubším daru lásky. V tom soucitu, který tady byl. Od bytostí PH k Nepodmíněné Lásce. Aby toto poznávání mohlo proběhnout, muselo vzniknout Stvoření poznávání života. Z PH, to je cele to stvoření jak ho známe. Lem jednoty, základní prostor, prvotní světy, všehomír.

Musely také vzniknou bytosti PH, které toto poznání umožní vytvořit. Samy se stanou tím nejhlubším projevem lásky skrze život v nekonečné tvořivosti jako svobodné bytosti, které poznaly a pochopily nejhlubší dar lásky otevřenost, skrze které prošly a přinesly dokonalé Poznaní.

Skrze potenciály bytostí PH tzn. skrze lásku, harmonii, čistotu, přirozenost, kdy se ta bytost lásky stává projevem života, protože má v rámci stejnorodosti k němu nejblíž, vzniklo celé stvoření pro poznávání života. Lem jednoty, základní prostor, prvotní světy, všehomír…

Pokračování: skrze potenciály bytostí PH vznikly veškeré bytosti pro poznávaní v tomto stvoření. I Bytostí říší, neutrálů, ostatních světů. Vždy vznikaly jako dvě stejnorodé bytosti. Protože v této stejnorodosti je možné vytvořit harmonii, život. Vznikaly nejprve jako dva stejnorodé potenciály. Které se se skrze nejhlubší dar lásky, otevřenost, k sobě otevřely, poznaly sebe sama, sebe navzájem. Skrze tento dar lásky vytváří harmonii, zaklad srdce. Skrze srdce jsou tyto potenciály se schopné projevit již jako bytosti, jejichž projevem je PH. Jejichž srdce vytváří život.

Život se tak stává projevem těchto bytostí. Tyto bytosti prožívají plnou lásku a plny život až je zcela pochopí a přijmou. Stávají se jejich přirozeností. Nesou v sobě a vnímají záměr NL, chtějí ho naplnit. Chtějí přirozeně dát také dar lásky NL. Protože vnímají hloubku toho daru jakou dostaly v podobě toho, že mohly prožít tu lásku, ten plny život PŽ. Mohly pochopit lásku, pochopit život, pochopit sebe. Pochopit harmonii. Přijímají skrze Dar lásky otevřenosti své role, scénář poznávaní a vstupují do Poznávaní. Každá z těchto bytostí nese ve svém srdci svoji nejhlubší pravdu skrze pochopení lásky, života, vzniku srdce. Každá z těchto bytostí nese ve svém srdci důvěru v dar lásky. Důvěru v otevřenost a pravdu.

To je celý náš příběh.

 

Vyhledávání