Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Meditace a návody Meditace a návody Očista pro nás od Evičky a Zdeňka, 30.3.2023
Očista pro nás od Evičky a Zdeňka, 30.3.2023 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Transformace   
Pondělí, 10 Duben 2023 14:14

Toto dělat ráno a večer až do konce reality :-) + Doplnit do toho ten svůj problém…


Vše, co jsem dal(a) do Poznávání jako Svobodná světelná bytost, to, na čem teď drží a existují tyto moje zdravotní problémy, ať jsou to mé dary, smlouvy, dohody, přísahy, sliby, záruky, jistiny, nastavení, pojistky, své části, osobní a specifická nastavení, svá rozhodnutí, své závazky. Toto vše zvědomuji, přijímám, otevírám, prostupuji Důvěrou a pravdou Stejnorodých bytostí, které to zcela prostupují tady a teď.

A skrze Důvěru to předávám vám Stejnorodé bytosti Jsoucna, naložte s tím, jak je třeba tady a teď.

Zároveň zvědomuji vše, co z tohoto bylo ve mně pro Poznávání vytvořeno, včetně mých problémů....... Já toto vše zvědomuji, přijímám, otevírám, prostupuji vše Důvěrou a Pravdou stejnorodých bytostí tady a teď.

A skrze Důvěru toto předávám vám Stejnorodé bytosti Jsoucna. Rozpusťte toto vše do nuly, včetně mých problémů v celém mém fyzické těle a naložte s tím, jak je třeba tady a teď.

Zároveň zvědomuji veškeré doplňky, dodatky, přesahy, které mně byly dány do Poznávání v roce 2012. Toto vše, co mně bylo tímto způsobem přidáno, něco z toho bylo již vytvořeno, já toto zvědomuji, přijímám, otevírám. Prostupuji to Důvěrou a Pravdou stejnorodých bytostí, ony to prostupují v celém rozsahu tady a teď.


A skrze Důvěru to předávám vám Stejnorodé bytosti Jsoucna, rozpusťte to t a t. Děkujeme :-)

 

Vyhledávání