Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Akce Další semináře KŘIŠŤÁLOVÉ PAPRSKY
KŘIŠŤÁLOVÉ PAPRSKY PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Pondělí, 16 Srpen 2010 10:20
Přijaty na semináři Evy Puklové v Hrazanech u Sedlčan 16. – 18. dubna 2010
Energie pro lidi i planetu Zemi pro tuto dobu transformace
Je třeba, abychom paprsky je dobře ukotvili ve své auře a čakerním kanálu, aby pak mohly působit pro naše dobro zdraví a harmonii a skrze naše srdce a auru i v kolektivním poli Země. Na paprsky se můžete napojovat a pracovat s nimi v každodenním životě. Jsou zde pro vás, vaše blízké, přátele, zvířata aby toto náročné období transformace lidé zvládali s větší lehkostí, klidem a radostí.

Při osobním nalaďování, naciťování se na tyto paprsky si položte následující otázky

Jak a kdy může tento konkrétní paprsek pomoci
1) ve vztazích s našimi blízkými
2) v mém duchovním vývoji
3) ve společenských kontaktech s lidmi
4) přírodě a živlům
5) matce Zemi
6) v celkovém vývoji lidstva a planety?

Bylo přijato 5 ze 13 křišťálových paprsků. Třináct je číslo transformace. Další paprsky jsou očekávány k přijetí v červenci.

Následující text vznikl z channelingu účastníků semináře, každému z vás však může přinést další využití podle vašich individuálních potřeb


1.KŘIŠŤÁLOVÝ PAPRSEK- PROPOJENÍ S ENERGIEMI JEDNOTY UVĚDOMĚNÍ SI ZDROJE, PROBUZENÍ


Znamená návrat k jednotě, do krystalické jednoty, tzv. Kristova vědomí, k sama sobě.
Srovnává krystalické struktury v nás, do původního stavu, vede nás k našim kořenům. Přináší zakotvení se ve svém středu.
Přináší radost a naději. Kde je smutek, tam přináší radost. Harmonizuje. Vždy nás „zvedne“.

Čistota, mír, klid, empatie ke všemu živému. Zklidňuje emoce. Můžeme jej používat v situacích, které nám připadají neřešitelné. Když se setkají různé názory nebo se objeví nedorozumění a hádky. Přinese propojení s jednotou a mezi uskutečňující energií. Je proto vhodný pro léčení depresivních stavů a nemocí mysli.

Očišťování. Lze posílat všude. Především jej používat při obnovování samočistících schopností a vitality vody. Je velmi žádoucí vkládat 1. paprsek do živlů, hlavně vody a vzduchu. Živly jsou vodivé a přinesou jej všude. Ve vodě, která je nasycená 1.křišťálovým paprskem lze ponechat kamínek a vždy, když ho vidíme upomínat se na harmonii, kterou tento paprsek nese. Pročišťovat lze i místa, kde toky dříve vedly, před vytvořením přehrad a energie vody je stále přítomná.

Podporuje tvořivé procesy a naše tvořivé konání.
Zárodečná energie přírody je stejná jako lidská. Harmonizuje a lze ho proto používat při propojování - lidí, myšlenek, lze spojit s čímkoliv a kamkoliv. Pomáhá uvědomovat si kladné hodnoty a používat je při realizaci svých myšlenek. Když jas vysílám, tak se mi vrací.

Pomůže otevřít mysl i srdce lidí, s nimiž jsi v kontaktu. Tvá slova jim nebudou připadat až tak cizí, jako z jiného světa. Mezí blízkými, kde obvykle panují, i přes "rozepře" blízké vztahy, pomůže k řešení sporů, negativity, odcizení. Tam kde budeš, to bude automatické, přirozené. Na dálku, bez jejich vědomí opatrně, abys nespáchal dobro. V Tvém duchovním vývoji Ti pomůže lépe uchopit Tvé poznání a dosaženou úroveň vibrace a napomůže posunu výš. V tomto smyslu je tvořivý.

Může napomoci k odstraňování zátěže Přírody, ozdravění, které se pak odrazí v srdcích a myslích lidí v jejich uvědomění si významu hodnot Přírody a živlů.
Základní kvalita: otevírání, uvolňování, odstranění překážek a zátěží, inspirace, zpevnění tvoření, podpora tvůrčích procesů (naplnění tvůrčích myšlenek vyššími vibracemi).

Naplňovat se tímto paprskem a pohledem, který odráží tento paprsek, hladit vše živé.
_____________________________________________________________________________________


2. KŘIŠŤÁLOVÝ PAPRSEK - PLYNUTÍ S BOŽÍ VŮLÍ, PŘIJETÍ

Boží plán je skrze překážky dojít k pochopení, jejich přijetí a tím smíření. Lidská jsoucnost bytí je radost a odpuštění. Naučte se žít s překážkami a využijte poznání. Každou překážku berte jako vzkříšení. Paprsek poznání a smíření. Pomáhá k transformaci vědomí jednotlivých bytostí. Bílá a fialová barva.

Pochopení proč máme v životě zkoušky, smíření, pochopení boží vůle. Nedávat druhým vinu. Přijetí negací špatných vlastností svých i cizích, tak jak jsme si život stvořili.
Pomáhá při pochopení jak směřovat k boží vůli. Dává nám životní směr.  Pomáhá neulpívat a jít kupředu.  Oživení. Dává lásku a něhu. Živá voda pro vše. Dodá sil, harmonizuje
Paprsek přináší čistotu záměru a úmyslu. Vědomé opouštění starých vzorců. Dělat věci cíleně,vědomě.Být bdělí,dodržovat a přijmout boží řád.
Skrze tento paprsek neprojdou negativní energie. Filtruje hrubší energie. Stabilizuje dosažené. Jednotlivé působení paprsků je silnější než univerzální světlo. Je to esence. Celé univerzální světlo zatím neobsáhneme.

Tento druhý křišťálový paprsek dále rozvíjí působnosti a možnosti, které jsi nabral s paprskem 1. Jím se posuneš dál, doplňuješ tvořivost o nové aspekty, o nové tóniny a charakteristiky energií.

Prakticky každý jednotlivý paprsek je jistou samostatnou modulací celku, k němuž vede. Zde, tam, kde již došlo k otevření, uvolnění, stabilizuje, zpevňuje dosažení. Pochopitelně nejen v souvislosti s otevřením, ale i obecně.

Zpevňuje, stabilizuje počátky zahájení. Vnáší klid, harmonii, odfiltrovává pronikající boční různé pokusy o poškození, je tedy jakýmsi také ochráncem. Načerpej ho a začni ihned používat!
 
Pokud jde o osoby blízké, použij 2. křišťálový paprsek tam a tehdy, když víš, že lidé začínají vnímat, objevují se jim 1. záblesky osvícení, myšlenek osvícení. 2. paprsek je zklidní, podpoří a pomůže jim pokračovat.
 
Vnáší více klidu, rozvahy, harmonie, vzájemného pochopení i jisté vstřícnosti. Zde "filtruje" hrubší vibrace.

Podporuje hnutí na ochranu přírody a vytváření takových hnutí, ekologické aktivity.
 
Stabilizace, podpora zklidnění, harmonie.
_____________________________________________________________________________________


3. KŘIŠŤÁLOVÝ PAPRSEK  -  BOŽÍ LÁSKA, SVOBODA, ODPUŠTĚNÍ, SOUCÍTĚNÍ

 
Je další květinou v bohaté kytici energií křišťálových paprsků.  Zvyšuje schopnost chápat druhé a soucítit s druhými. Nechte druhým svobodu, ať se rozhodují, jak cítí. Jen doporučovat, naznačit. Pomáhá ve smyslu Čtyř dohod. Schopnost rozlišovat srdcem a  rozeznávat, co je skutečné dobré.

Vědomí že jsem milován, víra že vše má smysl, přijímám tuto lásku, nejsem sám ztracen, ani opuštěn. Rozpínání se v souladu s boží vůlí. Svoboda, soucítění, radost, tolerance k druhým.

Probouzí samostatnost a uvědomění individuality, ale neuzavírá, neizoluje, nýbrž tuto individualitu projevuje v plném vědomí Jednoty. Čili nejde o posílení ega, ale Srdce. Také přináší Boží Moudrost, která právě pomáhá naplnit Srdce tak, že individualita roste spolu s vědomím Jednoty a Všehomíra.

Pomůže probouzet individuální pohled na sebe sama, pomůže v hledání sebe sama na pozadí a v souvislosti s Jednotou Všehomíra a jeho principů. Tzn., že při použití na blízké, celé rodiny, společenství apod. posiluje, ale nerozštěpuje (Současně se ozývá poznání Lásky).
V osobním duchovním vývoji pomůže lépe zaznít osobnímu JÁ, posílí osobní vývoj, pomůže rozpoznat správnost cesty a popř. pomůže se vrátit na cestu, pokud došlo k odchýlení.
 
Lidstvu přináší uvědomění, že se všichni vyvíjíme jako jednotlivci, ale současně i jako jeden jednotný celek.  Poznání sama sebe jako jedinečného v rámci celku,  
Vztahy: staré emoce vyjdou ven, rozbíjení starých schémat myšlení a vzorců. Zklidňuje emoce a tím vede ke svobodě

Aktivní tvořivá ohnivá energie,
motivuje tvořit nové a jít za svým životním posláním. Dává odvahu jít touto cestou, vydat se na cestu.
Paprsek je náš průvodce, kdy ztrácíme víru. Boření starých struktur, starých závislostí i boření starých náboženských vzorců a struktur.
Dává naději, otevírá srdce, probouzí sílu transformace. Paprsek v lidech probouzí poznání – vede k probouzení lidstva. Cesta ke Kristovu vědomí, nadhledu, a bezpodmínečné lásce
______________________________________________________________________________________
 
 
4. KŘIŠŤÁLOVÝ PAPRSEK - HLUBŠÍ PROPOJENÍ SE ZDROJEM
 
Přináší svobodu inspirace, hlubší propojení se zdrojem a vnáší svobodu do uzavřených srdcí a myslí, které nebyly schopny přijmout inspirující myšlenky Zdroje. Tam, kde již jisté proudění bylo, vnáší vyšší kvality.
 
Sebeuvědomění, pochopení kdo Jsem, sebeláska, léčení ega strachů a bolestí, nedorozumění.
Paprsek inspirace, Boží proud myšlenek, Světlo v Temnotách.  Použijí ho všichni, nicméně pak zvl. vědci, umělci, filozofové apod. Ale každý si najde svůj způsob a podíl, kde mu moje vibrace přinesou kýžený efekt.
 
Když tento paprsek vyšleš mezi blízké, podnítí mezi nimi touhu po kultivované komunikaci. Jsem součást univerzálního světla a jsem Láska, jinak to ani být nemůže. Zde inspirace tedy otevírá brány láskyplné komunikaci, porozumění, vstřícnosti. Pomáhá nalézat východiska sporů, nedorozumění. Co zpracuji na sobě, přijmu u druhých a dokáži je milovat.
 
Když Tě prozáří, nadchneš se myšlenkami tvořivosti. Otevíráš v sobě brány novým duchovním metám, dovednostem a jsoucnostem. Posune Tě více k Mistrovství. Díky 4 paprsku duchovní znalosti Tě více prostoupí a ve vnějším světě budeš více vidět jako nositel tohoto typu informací.
 
Lidstvu pomáhá zdolávat úskalí překážek, které si samo postavilo a vnáší nové pohledy na stav společnosti, čímž uvolňuje vývoj směrem ke svobodě, Lásce, Tvořivosti, Radosti.
Zklidnění a inspirace, světlo v temnotách, boží proud. Pomáhá při ukotvení energie Já jsem. Stupeň ke Kristovu vědomí. Vyvolává nezvratné změny ve vědomí lidstva.
Bezpodmínečná láska k sobě i k druhým. Sebeláska, schopnost soucítit se sebou samým. Pomáhá vcítit se do druhých, mít je rád i s jejich chybami. Dosažení moudrosti při komunikaci, neposuzování. Vnímání druhých srdcem, bez kritiky.

Poznání, vyjasnění, umožňuje zpracovat naše témata  kterými se právě zaobíráme.
Uzemňující energie, stabilita, pocity zakořenění, pevný základ, síla věčnosti. Dává pocit zázemí, kam patřím, směřuji. Bezpodmínečná láska.
Nadšení pro duchovní rozvoj a jeho přenos na okolí. Hluboké napojení. Umožňuje vnímat boží přítomnost v každém a ve všem.

Nalézání ztracené víry. Pomáhá překonat nevíry v sebe. Zlepšuje jasnozřivost, odhaluje pravdu, otevírá srdce.  Přirozené plynutí. Kde jsou bloky, rozpohybuje energii.
_______________________________________________________________________________________

5. KŘIŠŤÁLOVÝ PAPRSEK -  ZNOVUZROZENÍ A ŽITÍ ČISTÉ LÁSKY


Rozpomínání se na čistou lásku a žití lásky. Probouzí potřebu odpouštět i žádat o odpuštění a tím dává novou šanci žít. Zásadně povznáší a přetváří vědomí lidstva.

Tvořivé energie v oblasti léčení, zlepšuje komunikaci mezi lidmi.
Prohlubuje duchovní sílu, upevňuje víru. Projevuje se skrze vůli. Dává vytrvalost, sílu a odhodlání. Skrze tento paprsek přijde boží vůle, která pomůže ke zvyšování vnitřní síly.

Lidstvo se posune ve vývoji. Paprsek přinese nové informace, které lidstvo potřebuje. Otevírá informační kanál. S ostatními paprsky tvoří celek pro transformaci.
Pomáhá odpouštět skrze pochopení. Odpoutání se od minulosti. Osvobození, odpoutání se od starých emocí a vzorců myšlení. Vede k bdělosti a lehkosti bytí

Myslet v pravdě, dostávat se k podstatě
. Poznání, učení. Dovede k životnímu úkolu.
Zodpovědnost, možnost volby. Nelze udělat nic špatně, když jsem v souladu s boží vůlí.
_______________________________________________________________________________________
 
 
Stačí otevřít své srdce křištálovým paprskům a „ono“ se bude dít co je právě potřeba.
Tyto paprsky, stejně jako jiné energie působí dnem i nocí bez časového i prostorového omezení. Ve vyšších rovinách vědomí našeho bytí není čas ani prostor.

Každý paprsek má široké spektrum kvalit, záře, která se rozkládá do šíře, každý si z něj vezme, co potřebuje.

Postup Jak se jimi naplňovat a prosytit auru :

1)Propojte se srdcem se Stvořitelem tohoto paprsku
.
 Svým vědomím se napojíme na univerzální světlo, prozáříme svou auru a čakerním kanálem postupujeme až k jádru země, do zemského krystalu.

2)Požádáme vyšší Já, průvodce o očištění čakerního kanálu a aury těmito paprsky od 13 po 0 čakru. (13 čakrou vstupujeme do světelného lidství. 1. – 7 čakra jsou na fyzickém tělě, ostatní mimo fyzické tělo. O čakra asi 30 cm pod chodily, naše výbava pro pobyt na Zemi, 8- 13. čakra nás spojují s vyššími úrovněmi vědomí - sluneční soustavou, galaxií, vesmírem. Jsme multidimenzionální bytosti, kteří znovuobjevují svou sílu a rozsah vědomí. Pročišťováním, prosvětlováním čaker znovunabýváme svou původní božskou sílu a podstatu, vracíme se ke Zdroji.)

3) Pokud budete cítit, že energie neproudí, můžete mít následující bloky:

specifické, temné projekty, z nich se vyvázat s milostí Boží. Prokletí, zákazy, programy a závislosti- rozpustit energií Já Jsem láska, Já jsem světlo, boží milostí, mečem AA Michaela
případně zrušit zákazy přestoupit určitou vibrační úroveň

Aby se energie stala aktivní, je vhodné naplňovat se jimi denně alespoň 15 minut a  pak po stejnou dobu vysílat paprsky do energetického pole lidstva a země.
 
Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Tato informace může být sdílena s jinými zdroji pod striktní  podmínkou, že žádná informace nebude změněna nebo vynechána nebo použita pro finanční obohacení, a bude uveden zdroj informace www.transformace.info. Tento článek zpracovali Jana M., Karolína K. a Láďa M.
 

Vyhledávání