Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti Rozhovor s Pamelou Kribbe přinášející poselství od Jeshui
Rozhovor s Pamelou Kribbe přinášející poselství od Jeshui PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Pondělí, 30 Srpen 2010 13:32
Tento měsíc jsme měli štěstí, že jsme se setkali s Pamelou Kribbe, která zveřejnila pro mě nejvíce inspirující channeling, jaký jsem tento rok četl. Její práce je dostupná zdarma na její stránce nebo si můžete také koupit kopii její knihy "The Jeshua Channelings" (na Slovensku pod názvem "Duchovné posolstvo")  pro čtení ve volném čase (způsob, který upřednostňuji). Doufám že se vám rozhovor bude líbit.
Colin: Jak  začalo vaše duchovní probuzení a jak jste byla vedena směrem ke sebevyjádření a více na srdce zaměřenému přístupu ke životu?
 
Moje probouzení  začalo, když jsem měla zlomené srdce kvůli milostnému vztahu. Ve 26 letech jsem se věnovala akademické kariéře a psala jsem dizertační práci o moderní filozofii a vědě. Byla jsem zapletena ve velmi racionálním přístupu ke životu a byla jsem vdaná za vědce. Pak jsem potkala někoho, kdo byl také filozofem, a s kým jsem vedla úžasné rozhovory o metafyzice a duchovnosti. Vždy jsem se zajímala o duchovnost a esoteriku, ale celkem dlouho jsem to potlačovala. Byla jsem velmi zamilovaná do tohoto muže a myslela jsem si, že to je láska mého života. Avšak věci se vyvinuly jinak.
 
Než jsem se rozvedla, on se rozhodl vrátit se ke své přítelkyni. Cítila jsem se zdrcená touto zkušeností a náhle se moje okouzlení akademickou filozofií zcela rozplynulo. Byla jsem tak emocionálně zničená a tak žíznivá po skutečném poznání - tom druhu, který promlouvá k vašemu srdci - že jsem úplně skončila s intelektualizmem. Ukončila jsem svou dizertační práci v roce 1997,  opustila jsem univerzitu a začala jsem číst hodně duchovní a esoterické literatury. V roce 2000 jsem potkala ženu, která byla duchovním učitelem a duševním senzibilem, a toto setkání bylo začátkem mé nejhlubší vnitřní proměny. Pomohla mi uvědomit si starou emocionální bolest, bolest která vyvěrala z mého raného dětství a také z několika minulých životů, které jsem si začala vyřizovat. S její pomocí jsem znovu prožila tyto bolestivé emoce a byla jsem schopná se povznést nad ně. Poprvé v mém životě jsem se cítila volná. Bylo to jakoby jsem umřela a znovu se narodila jako nová osoba, ale zároveň jsem konečně mohla být sama sebou.
 
Hned poté jak jsem prošla tímto obdobím katarze a osvobození, jsem potkala Gerrita (mého manžela) v roce 2001. Narazila jsem na jeho stránku o duchovnosti a reinkarnaci na Internetu a rozjeli jsme živou korespondenci. Spojení s ním byl zázračný pocit. Byla mezi námi příbuznost, která byla nevysvětlitelná a přece taková povědomá. Na rozdíl od ničivého milostného vztahu v minulosti, naše setkání nebylo obklopené dramatem, ale hluboce radostným, tichým poznáním, že k sobě patříme. Gerrit se vždy hluboce zajímal o esoteriku a bylo pro nás přirozené začít pracovat společně jako duchovní terapeuti. Po narození naší dcery v roce 2002 jsme vybudovali vlastní praxi a mohla jsem se začít věnovat tomu, po čem moje srdce opravdu toužilo: pracovat jako energetický senzibil a učitelka a zkoumat filozofické otázky o životě smysluplným, praktickým způsobem.

Jak jste se dozvěděla o channelingu a kdy jste se k němu poprvé dostala?

S channelingem jsem se seznámila kolem roku 1995, když jsem přečetla knihu Jane Roberts, která je prostředníkem Setha. V té době jsem trávila semestr na Univerzitě v Harvardu, ve Spojených Státech, kde jsem dělala výzkum pro svou dizertační práci. Byla jsem úplně rozčarovaná akademickou filozofií, jak jsem zmiňovala předtím. Objevila jsem Sethovy knihy v malém knihkupectví nedaleko univerzity a brzy jsem byla uchvácena tímto "zapomenutým ovocem" (zapomenutým akademickými normami). Cítila jsem, že tyto spisy byly filozoficky hluboké a zároveň velmi milující a inspirující. Čtení těchto knih mě velmi ovlivnilo. Nyní cítím, že to byl způsob, kterým mě vesmír - nebo moje duše - probudili a ukázali mi nový směr v životě. V následujících letech jsem četla také mnoho channelovaných knih jiných autorů. Ale Seth udělal největší dojem, protože to bylo v té době pro mě něco úplně nového. Teď už sotva něco čtu.

Kdy jste si "všimla" že Jeshua je s vámi a jak byste popsala jeho energii?

Jednoho večera v roce 2002, jsme dělali osobní sezení s mým manželem Gerritem, když jsem si všimla přítomnost někoho blízko mě, koho jsem předtím necítila. Byla jsem zvyklá povídat si s duchovními průvodci, které jsem často kolem sebe cítila, a kteří mě povznášeli svými milujícími návrhy a veselostí. To byli osobní průvodci. Ale když jsem pocítila Jeshuovu přítomnost, bylo to jiné. Byl to pocit velebný, hluboce vědomé energie, velmi uzemněné a zaměřené, odlišné od čehokoliv, co jsem potkala předtím. Nejprve mě to trochu vystrašilo. Zeptala jsem se energie "Kdo jsi?" A pak jsem uviděla velmi jasně před svým vnitřním zrakem vyhláskované jméno "Jeshua ben Joseph". Okamžitě jsem cítila že je to pravda. Moje mysl začala okamžitě vznášet skeptické námitky. Ale těsně předtím, v záblesku, moje duše poznala Jeshuu jako velmi známou přítomnost. Moje mysl tvrdila, že to je velmi nepravděpodobné a arogantní, že by byl u mně v mé obýváku. Ale moje srdce mě ujistilo, že to je celkem běžné pro Jeshuu být tak blízko nás.

Jeshua ve skutečnosti není autorita daleko a vysoko nad námi. On chce být náš přítel, někdo komu můžete důvěřovat a otevřít se mu, protože on vás nikdy nesoudí. Od té doby, kdy jsem poznala Jeshuu, nikdy mě nesoudil, ačkoliv je velmi přímý a otevřený. Žádá po mně, abych byla k sobě opravdu čestná, podívala se svým strachům do očí, a neskrývala je za samoúčelným teoriemi nebo omluvami.
 
Takže je v určitém smyslu přísný, ale je to milující způsob. Nutí vás to uvědomit si o čem láska je. Láska nemusí být nutně milá nebo příjemná. Často vás žádá, abyste se vzdali svého pohodlí, byli odvážní a zranitelní.
 
Prezentování se veřejně jako komunikační kanál pro Jeshuu ve mně vyvolalo mnoho strachu a nejistoty, které bylo velmi těžké překonat. Můj instinkt (nebo mechanismus přežití) mi dlouho velel stáhnout se ze světa, který jsem považovala za velmi strašidelné místo. Jeshua mě učí cítit se bezpečně ve světě, setrvat ve středu a sebevědomá, dokud se spojuji s lidmi, namísto toho, aby jsem se bála a byla roztříštěná. Stále se učím, jak to mám dělat, ale myslím, že jsem dosáhla nějaký pokrok. Dostala jsem díky tomu tak mnoho: prostřednictvím channelingů Jeshui, jsem se spojila se svou duševní rodinou po celém světě. Lidé z celého světa mi psali, aby mi oznámili jak jsou dotčeni zprávami od Jeshui. Cítím se více doma na Zemi. A co je nejdůležitější: navzdory strachům, cítím hluboké naplnění z toho, že dělám to, co moje duše opravdu touží dělat právě teď na Zemi.

Vaše zprávy jsou velmi pozemské a přece vyjadřují komplexní koncepty tak jasně. Jak přijímáte zprávy od Jeshui, "překládáte" je nějakým způsobem?
 
Vskutku zprávy jsou zcela jasné a pozemské, navzdory skutečnosti, že jsou vysoce metafyzické. Myslím si že je to způsobeno několika faktory. Za prvé, znám Jeshuu. Je zcela přímý a jasný ve vyjadřování svých zpráv. Nemlátí prázdnou slámu a snaží se zasáhnout naše srdce, ne náš intelekt. To je trochu proti mé vlastní povaze. Byla jsem školená pro praxi akademického filozofa a zvykla jsem psát články, které byly pro "normálních lidí" nečitelné, protože byly tak intelektuálně komplexní a abstraktní. Jeshua rozhodně není z tohoto oboru.

Na druhé straně moje filozofická školení mi též pomohla vyvinout si schopnost rozbít komplexní koncepty do jednoduchých slov. V tomto směru se to ukázalo být velmi hodnotné v mé práci jako kanálu. Myslím že moje vlastní vzdělání  filozofa má také podíl na tom, že přišly zprávy od Jeshui. Za třetí, někdy cítím, že to je prostě lidské očekávání, že se duchovní učitelé nebo "Vzestoupení Mistři" (moc nezáleží na té frázi!) budou vyjadřovat velmi impozantně a formálně. Avšak Jeshua se snaží být blízko k našemu srdci, a ne vytvářet odstup.

Mimochodem, myslím si že channeling vždy obsahuje určitý druh překladu. Každý kanál má nějaký vliv na to, co přes něj prochází kvůli jeho výchově, kultuře, určitým zájmům a talentu. To co jsem si hluboce uvědomila během studia filozofie a vědy je, že je naivní předpokládat, že můžeme kdykoliv vnímat realitu čistě a nedotčenou subjektivními prvky. Ideál objektivního vnímání, vnímání, které zcela vytěsní vnímajícího, se stal hluboce problematický, stále více se vzestupem kvantové mechaniky. Podobně channelingy jsou vždy filtrované osobností a kulturním pozadím kanálu. Nejlepší způsob jak se s tím vypořádat, je být si toho vědom a když nasloucháte v channelingu používejte své vlastní rozlišování a vyberte si to co s vámi rezonuje.

Jak byste popsala váš vztah s Jeshuou během procesu channelování?

Když si sednu, abych channelovala, přejdu do lehkého tranzu. To znamená že zaměřím svou pozornost do nitra, uvolním své tělo,  utiším se a uklidním se nejvíce, jak je to možné. Potom cítím jak Jeshua vstupuje do mého energetického pole a často, když se spojíme, cítím energii jako mírné otřesy procházejí dolů mou páteří. Trvá to asi tak minutu než naše energie splynou a pak uslyším uvnitř "Začni". Začnu mluvit a jsem si vědoma toho, co říkám a přece je tu proud energie procházející skrze mne, který mi takříkajíc "dává" slova. Cítím se obalená tímto velmi milujícím a soucitným proudem a cítím se povznesená nad mé běžné denní vědomí. Často cítím velký mír a jsem si vědoma, že život má mnohem větší smysl než si běžně myslíme a cítíme. A také cítím, že nekonečnou energii lásky a soucitu, která skrze mne prochází "z druhé strany", je obtížné vložit do slov. Slova se mi často, jako kanálu, zdají omezující.

Můj vztah ke Jeshuovi, během procesu channelingu, bych nazvala pojmem aktivní přijímač. Na jedné straně jsem otevřená, jak je to nejvíce možné k čemukoli, co skrze mne chce projít. Na druhé straně jsem aktivní a pozorná, a musím se zaměřit na přijímání poselství v lidských pojmech a jazyce. Moje mysl se musí podílet, aby udělala překlad, a já musím dovolit, aby se to událo, aniž  bych zasahovala z úrovně mé osobní vůle nebo systémů víry.
 
Toto je choulostivý proces a nenárokuji si být v něm dokonalá. Jsem si jistá že při překladu Jeshuovy energie do lidské řeči nějakým způsobem filtruji zprávy. Problém je, že pro člověka je velmi náročné vědět jaké filtry v něm ještě jsou. Nejtrvalejší filtry jsou slepé body, domněnky, které považujete za samozřejmé, protože si jich nejste jako takových vědomi. Myslím, že čím více rosteme a otevíráme se realitě lásky, tím více opouštíme své filtry. Myslím si, že namísto smutnění nad skutečností, že naše vnímání je filtrované, je mnohem radostnější těšit se na zbavení se stále většího množství filtrů na naší cestě. Channeling je lidská záležitost, ale to je v pořádku. Jsme tu abychom zažívali jaké to je být člověkem a slavili probuzení, které zažíváme jako lidé.

Série o Pracovnících Světla mi velmi pomohla uvést do kontextu mé vlastní zkušenosti; měl tento materiál vliv na váš vlastní život a duchovní vývoj?

Ano měl. Byla to první série channelingů, které jsem přijala od Jeshui. Řekl mi, že zprávy v ní byly určeny speciálně pro Pracovníky Světla. Řekl, že oni budou první na Zemi kteří přijmou nové, na srdci založené vědomí. Materiál byl určen, aby podpořil jejich probuzení, aby mohli předstoupit a stát se učiteli těch, kteří budou následovat.

Mně tato série pomohla lépe pochopit, kdo jsem a co znamená být Pracovníkem Světla. Četla jsem mnoho příběhů o pracovnících Světla v knihách a na Internetu a cítila se s nimi v hluboké rezonanci, ale nikdy jsem docela nepochopila jednu věc. Říkalo se, že Pracovníci Světla mají poslání přinést světlo a vědomí na Zemi, bylo řečeno, že jsou přirození učitelé a léčitelé a že obětovali mnoho, aby zde mohli být a vykonat svou práci.
 
Pracovníci Světla byli velmi "dobří chlapíci". Ve skutečnosti se téměř zdálo že to jsou nějací mučedníci: vždy dávají ze sebe a nesou svět na svých ramenou. Všechno mi to znělo trochu příliš svaté. Já sama jsem cítila velký odpor k bytí na Zemi, nesouce hodně starého smutku a hněvu uvnitř. Chtěla jsem vědět odkud pochází a jaký je můj skutečný cíl v životě.

Jeshuův přiběh v sérii o Pracovnících Světla odhaluje, že jsme ve skutečnosti sehráli také velmi temné role v dávnějších životech, některé z nich v Atlantidě a některé i dříve než jsme se inkarnovali na Zem. V té starobylé době, jsme naplno zkoumali vědomí založené na egu. Poznání a pochopení temných částí naší / mé minulosti uspokojilo můj smysl pro spravedlnost, můj smysl pro rovnováhu. Také cítím že mi to dalo zdravý smysl pro pokoru.

Také mi pomohlo, že Jeshua zdůrazňuje v sérii o Pracovnících Světla, že my tady nejsme na to, abychom zachránili svět. Jsme tu především na to, abychom vyléčili sebe, čelili své temné stránce, pochopili a zacelili svá emocionální rány s láskou a soucitem. Když to uděláme, staneme se "osvícenými" - vstoupíme do vědomí založeného na srdci. Vyzařujeme klidnou, milující energii ke druhým, ale není to něco co děláme (jako práci), děje se to přirozeně, protože jsme sami sebou. Tedy pojem světelné práce jako "usilovné práce, abychom vyléčili svět" je nemístným podle Jeshui, jak jsem ho přijala. Světelná práce je o vás a ne o světě, a je to spíš stav bytí než jednání. To že jsem si toto uvědomila mi pomohlo vzdát se nutkání "zachránit ostatní", což je podle mě hluboce zakořeněný zvyk Pracovníků Světla. Pomohlo mi to být více vystředěná a soustředěná do nitra.
 
Jeshua velmi dbá na odlišení jeho (jeho pozemský život jako Jeshua) od Ježíše, jak je popisován v Bibli,  je podle vás zásadní rozdíl mezi těmito dvěma zobrazeními?

Myslím si, že největší rozdíl je v jeho zobrazení podle tradice církve. V Bibli jsou skutečné příběhy o tom, co Jeshua udělal a řekl, samozřejmě ve vztahu a vykládané lidmi s jejich vlastním kulturním a psychologickým pozadím. V církevním výkladu se Jeshua jeví jako zbožštěná postava, která je blíže a více podobná Bohu než my.
 
Aby bylo zdůrazněno jeho specifické postavení, je řečeno, že zemřel za naše hříchy. Jeshua tak, jak se představuje mně, chce abychom věděli, že my jsme stejně blízko Bohu jako je on. Že on byl člověk stejně jako my a že neumřel proto, aby odčinil naše hříchy, ale jednoduše proto, že vládnoucí autority mu odporovaly, stejně jako odporovaly během minulosti volnomyšlenkářům a učitelům srdce. Naše hříchy nám nemusí odebrat někdo druhý. Nejsou žádné hříchy s nimiž je třeba začít, ale spíše oblasti nevědomostí a strachu, které jsou částí lidské zkušenosti. Jsme tady, abychom je půvabně překonali a vychutnali si Cestu Domů. Jeshua nám úplně dopřeje naši lidskost a to je v rozporu s mnohým, co bylo vyučované v církvi.
 
Pamelo, děkuji ti velmi pěkně, že sis našla čas aby sis  s námi dnes popovídala.


Pamela a Gerrit jsou manželé a vykonávají duchovní praxe v Nizozemsku (Evropa). Pracují s energií Jeshui od roku 2002. Pamela je komunikačním kanálem pro Jeshuu a Gerrit je regresní terapeut, který vždy doprovází Pamelu během sezení channelingu.

Pamela:

"Pro mě Jeshua neodkazuje až tak na historickou osobnost Ježíše, ale na univerzální Kristovu energii, které jsme my všichni součástí. Když channeluji Jeshuu, cítím se hluboce vtahována do tohoto pole lásky a soucitu a v tomto stavu vědomí přijímám poselství od Jeshui. "

http://www.jeshua.net/
17-Prosince-2008
Colin Whitby

Slovenský překlad http://ee.dunres.sk , 
ze slovenštiny do češtiny upravil LM
 

Vyhledávání