Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Láska Váš plán (plán vaší duše)
Váš plán (plán vaší duše) PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Neděle, 26 Únor 2012 17:31
Napsala Michelle Manders, Johannesburg, 20. února 2012

Drazí přátelé,

Dvě aktuálně retrográdní planety – Saturn a Mars – spouští mnoho neviditelných sil, které lidi sabotují v jejich snaze povznést se nad oslabující vzory, aby se ujistily, že jsme znovu prošli tyto záležitosti, očistili je a nastavili nové hranice a parametry pomocí zavádění praktických a logických postupů, abychom si vyjasnili, o čem daná záležitost je. V současné době je retrográdní Mars v opozitu vůči Merkuru v Rybách. Pokud máte pocit, že cosi ve vás hraje „přetahovanou“ mezi vašimi myšlenkami a pocity - cítíte zmatek, jak se snažíte zjistit, co je iluze, klam, dokonalé či nedokonalé a co je praktické, faktické a logické – tak už teď víte proč. Můžete také cítit střet mezi tím, co jsou vaše záležitosti a emoce a tím, co patří lidem kolem vás. Jinými slovy - přebírání záležitostí jiných lidí a přijetí je za své způsobuje další zmatek, který může být ještě zhoršen přílišným analyzováním nebo naopak naprostým ignorováním této věci. V některých případech to lidé zažívají velmi intenzivně v důsledku popírání toho všeho, což vede k projekci těchto věcí do lidí kolem a následným sporům, kritice, souzení, vině a hnidopišství. Toto je tudíž skvělá příležitost převzít zodpovědnost za sebe a své činy bez ohledu na to, zda jsou správné či špatné.

Většina společnosti nemá tu úroveň vědomí jako někteří osvícenější.
To znamená, že většina lidí – hovořím o společnosti jako celku – NEVÍ, jak vyřizovat své záležitosti, používat svobodnou vůli či co znamená karma (nad rámec běžné definice) a co způsobuje. Studovala jsem a používám Dávnou (Středověkou) Astrologii, která vychází z tradice 100 let př.kr. a možná i starší. Tato dávná moudrost učená některými z nejmocnějších astrologů a osvícených filozofů všech dob –  jako byli Ptolemaios, Bonatti, Fermicus Maternus, Cardanus a Jakob Boehme. Učili a jasně dávali najevo, že člověk je oživován Duchem a že „jak nahoře, tak dole“. Tento Duch funguje v souladu s Planetárními Duchy, kteří se s námi spojují v momentě, kdy se poprvé nadechneme a v ten okamžik se vytvoří náš plán pro celou dobu trvání našeho života. Tento plán je mapou ke svobodě, kterou můžeme získat pouze překročením svého osudu skrze každodenní modlitby, meditace, rituály, práci se svým Andělem Strážným, Alchymií a Kouzlem. Alchymie a kouzlo nejsou vyhrazeny pouze pro Kouzelníky či potrhlé profesory používající kouzelné hůlky či sklánějící se nad kotlem ve snaze přeměnit železo na zlato. Ve skutečnosti je „kouzlem“ spíše akt přetváření základního vědomí na Zlaté vědomí. „Kouzlo“, na které odkazuji, je souhra neuvěřitelných synchronicit, které se začnou odehrávat ve vašem životě v důsledku vašich vědomých činů – a vaše životní zkušenosti se začnou „magicky“ měnit.

Jediní lidé, jejichž plány nelze číst jsou ti Avataři a Mistři, kteří se kompletně povznesli nad svůj osud, žijí čistě v souladu se svým předurčením a ovládli lekce, které vyučují Duchové Planet. Tito muži a ženy jsou kapkou v moři ve srovnání s počtem lidí na naší planetě. Žijí beze strachu, souzení, kritiky či předpojatých názorů.
 
Každičký den jsme individuálně i kolektivně pod vlivem Planetárních Duchů ovlivňujících Matku Zemi a každá energie je spojená s ní a veškerým životem. Pohyb planet po obloze „tahá za vlákna“ tak dlouho, než si uvědomíme proč a začneme pracovat v souladu s těmito energiemi, abychom se dostali přes danou lekci a ovládli jsme ji. Toto je Vzestup. Jsem na této cestě 23 let a profesionálně se jí věnuji již 16 let. Viděla jsem tisíce případů a pracovala s tisíci lidmi, kteří byli na pokraji zhroucení, sebevraždy, rozvodu, totální ztráty všeho a naprostého zničení duše, protože nerozuměli tomu, co se v jejich životě děje a proč. Nemohu vám ani vypovědět, kolikrát mi řekli, že mají pocit, jako by někdo „tahal za nitě“. I já se ocitla v bodě, kdy jsem měla pocit, že je má duše zcela zničená, cítila jsem se bez pomoci a připadala si jako loutka na vodících nitkách. Největší úspěch v mé kariéře jsem zažila tehdy, když jsem lidem ukazovala, kdo to ve skutečnosti „tahá za nitě“, aby je učil o jejich osobním jedinečném plánu a o tom, jak s nimi přirozeně tito planetární duchové pracují - někdy s nimi, někdy proti nim. I mně osobně to přineslo fenomenální výsledky. Pokud nevíte, co změnit a ani odkud problém přichází, je extrémně obtížné zjistit, co je vhodné a nutné udělat, aby nastala kýžená „magická“ změna.

Svobodná vůle je schopnost konat v jakékoli situaci a povznést se nad výzvy nebo pokračovat v růstu, který již započal. Nemůžeme předvídat všechno, co se stane v našich životech v každém okamžiku naší existence, ale pokud víme, co dělat a proč, budeme mít jasno v tom, co vykonat, jak to vykonat a máme jistotu v tom, proč to konáme. Proto používáme svoji svobodnou vůli, abychom se (na základě toho, co jsme se naučili) osvobodili od situace / zkušenosti, která vyžaduje naši pozornost. Toto je skutečná svobodná vůle v akci. Sebevětší množství opakovaných afirmací tuto situaci nezmění, dokud nepoznáme, o co se skutečně jedná, proč k tomu došlo a co dělat. Potom se náš záměr – v souladu s námi zvolenou afirmací – stane nástrojem síly, protože je „poháněný“ energií plného vědomí a přesvědčení.

Co s sebou nese praktikování modliteb, meditací, rituálů a spolupráce s vaším Strážným Andělem?
Je to jednoduché. Zaveďte denní rituál modlitby – vzdávejte díky a směřujte záměr, žádejte o vedení, meditujte nebo dělejte něco kreativního. Tvořivost je meditativní proces, protože se plně soustředíte a v tom okamžiku jste Přítomní. Mnoho řešení se „objevilo“ právě při tvoření, protože to odklonilo soustředění od problému a protože se stav vědomí v okamžiku, kdy tvoříte, otevírá kreativnímu řešení (stejně jako byste meditovali). Procesem tvoření je myšleno cokoli, co si skutečně užíváte, děláte s potěšením a o čem cítíte, že vám dobíjí energii. Důvod proč navrhuji dělat něco kreativního je ten, že si mnoho lidí neužívá nebo nevědí, jak meditovat v tradičním smyslu. Pokud se „zaberete“ do nějaké aktivity, kterou děláte rádi, je to vlastně jen jiný druh meditace. U mne i mnoha dalších to funguje.
 
A k vašemu Strážnému Andělovi - to je anděl, který vám byl přidělen pro tento život, aby se soustředil jen na vás, chránil vás, vedl a inspiroval a aby se ujistil, že zůstanete na cestě za naplněním vašeho plánu, abyste dosáhli nejlepšího výsledku – překročili (ovládli) svůj osud a splynuli jste se svým předurčením. Osud je okamžik v čase, kdy se stane něco, co v sobě nese příležitost překročit zděděnou záležitost (karmu předků), karmu z minulého života nebo lekci, kterou jste ještě jako duše nezažili a nyní jí čelíte, abyste mohli dokončit své „školení/výuku“ na Zemi apod. Pokud však nevíte, co dělat nebo nerozumíte povaze toho, co se děje a co je zdrojem této záležitosti, pak se tato osudová zkušenost promění v jakousi „zaseknutou“ nahrávku, která se přehrává stále dokola, dokud ji neovládnete. Předurčení je něco, co leží za osudem – je to váš nejvyšší potenciál – to, co jste předurčeni dosáhnout. A s tím vám může pomoci váš Strážný Anděl. Tímto způsobem pracují/pomáhají.

Váš Strážný Anděl s vámi komunikuje skrze vaši intuici a nejčastěji skrze myšlenky, které vám vtiskne do mysli. Často také tím, že obrátí vaši pozornost na knihu, osobu, místo apod. Jsem si jistá, že většina z vás (pokud ne všichni) si dokážete vzpomenout na takovou příhodu. Pokud budete denně volat svého Strážného Anděla a žádat jej, aby vás vedl/a a upozorňoval/a vás, na co si dát pozor, zvýší to vaše vnímání synchronicity kolem vás. Byla jsem učena, že pokud nás nějaká záležitost „tlačí“, máme se 7 po sobě jdoucích dnů soustředit se svým Strážným Andělem na to, aby se objevilo řešení – a já vždy dodávám „s boží milostí perfektním, harmonickým a zázračným způsobem“. Po těchto 7 dnech to nechte být a jen dávejte pozor! Naslouchejte pocitům ve svém břiše a vnímejte opakované jevy a synchronicitu. A hlavně – jednejte na základě toho, k čemu jste na své cestě vedeni. Nevadí, že neznáte jméno svého Strážného Anděla. Záměr stačí. Jednoduše ho/jí oslovujte „Můj Strážný Anděli“.

Důvod proč o tomto píšu je, že vím, kolik lidí se právě teď snaží vypořádat se současnými záležitostmi a zjistit, s čím přesně mají „tu čest“. Poznání povahy mého jedinečného plánu mi umožnilo dostat se přes mnoho klíčových oblastí, které „vyskakovaly“ z mé minulosti. Připravila jsem pro vás MP3 nahrávku ze čtení pro jednu ženu (pochopitelně s jejím svolením). Toto vám dá lepší představu o tom, jak mocný je tento nástroj a o kolik snazší se stane oslovit oblasti vašich přesvědčení, když víte, co dělat. Budete také překvapeni, až uvidíte, jak často jste již na správné trati a jak vás toto utvrzení inspiruje k vytrvání ve zvoleném směru.

(Následuje několik pozvánek na webináře, cesty a akce, které Michelle pořádá v příštích týdnech.)

Se spoustou lásky,

Michelle
Zdroj: http://www.palaceofpeace.net/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. Kéž vám tento překlad pomůže při dalších krocích na vaší cestě.
 

Vyhledávání