Aktualitky

Seminář Cesta lásky I proběhne 07. - 12. srpna

Seminář Cesta lásky I, jež proběhne 07. - 12.  srpna, vám přináší návod, jak se otevřít duchovní práci a poznat svůj vnitřní potenciál, jak se propojovat se svou duší a svými duchovními průvodci, otevírat své srdce lásce... Srdečně vás zveme.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Jak je to s Osvícením
Kryon - Jak je to s Osvícením
Uveřejnil(a) Láďa   
Pátek, 23 Březen 2012 18:17

Poselství Kryona přijala Barbara Bessen  v březnu 2011  

Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Tak jsem tu zas. Uběhl měsíc a ty jsi opět pootočil kormidlem svého života. Nebo jsi šel přímou cestou, aniž bys upadl do pasti vzorců myšlenek a chování, minulých zážitků, které jsou v tobě uloženy? To je cíl, jít novou cestou bez nakupeného odpadu, bez starých otisků. Je to proces, ve kterém se právě nacházíš. Jde skutečně o silnou transformaci. Stále pokračuje, i když jsi v tomto procesu zapojen již léta. Nyní jde spíš o jemné dolaďování směrem k tomu, kým skutečně jsi, božské bytosti, jež sbírá zkušenosti na Zemi. Hovoříme o tom již mnoho let.

Jsem jedním z učitelů nové doby, pro Novou energii, která nyní transformuje Zemi a umožňuje lidem poznávat se a měnit. „Člověk míní, pánbůh mění,“ říká jedno vaše přísloví, které s oblibou používáte. Často jste byli přesvědčeni, že jde převážně o pasivní přístup, že Bůh vezme všechno do svých rukou a vám stačí jen čekat, až do vašeho života přijde něco mimořádného. Pak to může  vyznít, že „Bůh to tak chtěl“. To je však špatně pochopená svobodná vůle. Jste to vy, kdo říká, jak to bude dál, vy rozhodujete od té doby, co pobýváte tady na Zemi. V této nové době  doporučujeme, abys naslouchal svému tichému vnitřnímu hlasu, sídlícímu v Posvátném vyšším srdci, jenž ti chce sdělit, jaká je přímá cesta k transformaci a vzestupu.

V posledním channelingu (Přejít přes  most – Kryon, únor 2011, pozn. překl.) jsme ti doporučili cvičení, kterým se můžeš intenzivně spojit s archandělem Michaelem. Umíš už trochu využívat tohoto spojení, které ti může pomáhat? Nebylo to cvičení samo o sobě, zároveň jím byl napojen světelný kanál z mé strany, kanál pomoci, který ti dávám k dispozici vždy, když se chceš zkontaktovat se svými duchovními bratry a sestrami nebo se svým Vyšším já. Cesty do tvého nitra jsou spojovacími články k vlastnímu Bytí, k tomu, kým skutečně jsi. Je to silný proces šíření světla, Projasňování pozemského života. Stále opakuji: Kdo je často  ve spojení s duchovním světem, šíří světlo a projasňuje svůj pozemský život. Při tom dochází k transformaci, buňky se přeprogramovávají a díky novému kódování začínají  chápat, že jsi na cestě domů. Přinášíme sebou domovskou energii. Bubnování archanděla Michaela svolává zástupy. Vědí, že v plánu je Projasňování Země a lidstva a šíření světla jako cíl tohoto tisíciletí. Je to zahájení zlatého věku, o němž mnoho lidí tak dlouho sní. Povedl se ti kontakt s Michaelem nebo s jinými pomocníky prostřednictvím našeho cvičení? Jaké to bylo být s nimi ve spojení?  Posílilo tě to, měl jsi během tohoto kontaktu a možná i po jeho skončení pocit lehkosti, pocit, že jsi milován? Jsou to proudy vysoké Božské energie, které sebou přinášíme a které vás uvádějí do podobných pocitů štěstí a bezpečí. Možná jsi během poslední doby zažil pocit, že jsi opravdu milován a nikdy nejsi sám. Možná jsi pocítil velkou sílu Michaela a podporu svých kroků, takže sis myslel, že vše jen tak lehce plyne, že nic není obtížné. Nechápej mě špatně, Michael od tebe nemůže odejmout tvou cestu, ať je jakkoli nepříjemná nebo únavná. Podporuje tě však na této cestě božskou moudrostí, schopností poznání a láskou. Může ti usnadnit rozhodnutí, kterou cestou se máš vydat za bohatším poznáním, možná dokonce natolik, že určitou část světla dostanou i ostatní a budou se cítit příjemně.
 
Dovol nám ještě chvíli mluvit o procesu Projasňování vlastního bytí a šíření světla. V jiných dobách byl kontakt s námi obtížný, spojený s rituály a podporou pozemských mistrů. Nyní na tuto cestu může snadno vkročit každý člověk, který má čisté úmysly. Nic mu v tom nemůže zabránit, pokud si sám neklade do cesty své pochyby, strach nebo něco podobného. Jsme připraveni. Tento channeling má sloužit k tomu, abyste si vzpomněli, jak moc jste milováni, vedeni a podporováni. Stačí, když to budete vnímat a akceptovat. Můžete se spolehnout, že nikdy nejste sami. Znovu zdůrazňuji: žádnou cestu, žádný problém nemusíš řešit sám. Neodejmeme sice od tebe tvou cestu, nemůžeme za tebe rozhodovat, což také nechceme, avšak můžeme ti pomoci. Poskytujeme ti chybějící informace, dodáváme potřebnou sílu, lásku a odvahu, aby se vše dařilo. Urovnáváme tvé pole a prostor pro setkávání a rozhodování. Osvětlujeme tvou cestu, udržujeme ji čistou. A pokud se na tvé cestě objeví něco temného nebo ji něco ohrožuje, pak jsou to často tví vlastní démoni, které v sobě ještě máš, které sis silou svých myšlenek vytvořil a kteří pravděpodobně již velmi dlouho dláždí tvou cestu uloženými emocemi. Pomáháme ti zbavit tyto démony jejich moci tím, že jim vdechujeme Světlo poznání. Tím se rozpustí a jejich energie je opět neutrální. Je to jako mýdlová bublina, která splaskne a vznikne tak prostor pro vytvoření nových láskyplných myšlenkových elementálů, které tě jako malé bytosti doprovázejí životem a formují. Jsou to však již noví elementálové, malé duchovní bytosti plné lásky, které osídlí tvou duši.

Kdo má hodně láskyplných elementálů formujících jeho Bytí, ten spočívá v lásce a bezpečí a dokáže zdolat každou cestu. Nezapomeňte, že vše je život, ty jsi bytost s mnoha fasetami, s drobnými živými bytostmi a duchovními obaly, jež si stále přetváříš prostřednictvím svých myšlenek a emocí. Záleží tedy jen na jejich kvalitě, jakou naplňují tvé emocionální a mentální tělo. Pokud existuje nějaký elementál, kterého máš možná už dlouho v sobě a stále jej vyživuješ svými setrvalými myšlenkami, pak když jej přestaneš vyživovat svou pozorností, rozplyne se. Na pozitivním myšlení něco je, i když je u vás trochu zprofanované. Zdůrazňuji, hodně pozitivních, z lásky vytvořených myšlenek mění tvé Bytí a rozpouští strachy, které již více nevyživuješ. Láskyplné myšlenky tak vlastně nahradí původní strachy.
 
Mohl by to být tvůj příští úkol, kdybys měl chuť trochu se sebou pracovat. Pozoruj své myšlenky, opouštěj negativní myšlenky strachu, soudů, hodnocení a nahrazuj je láskyplnými a duchovními myšlenkami. Není to jednoduché, protože v tobě pracuje mnoho nezávislých mechanismů, které jsou již zajeté podobně jako třeba snídaně, která je pravděpodobně stále stejným rituálem. Převezmi kormidlo svého každodenního života.  Pokus se na sebe podívat z nadhledu, pozoruj sám sebe, své myšlenky a emoce s nimi nejčastěji spojené. Není to jednoduché, často z toho vypadneš. Avšak vzpomeň si, do jaké práce se nyní chceš pustit a jak důležité to je pro Projasňování tvého bytí. Možná ti pomůže, když si nalepíš lístečky s upozorněním na počítač, ledničku nebo do koupelny. Zkoumej své myšlenky a transformuj je. A nezapomeň , že víme o tvé snaze a úsilí, pomáháme ti při tom a předáváme ti inspiraci.  Pokud máš víc času, pořiď si zápisník a zapisuj si do něj své zkušenosti, tím ještě víc zapojíš své Bytí do tohoto úkolu. Tak vše v tobě pochopí, že změny nejsou žádným přechodným nápadem, jakých se v tvé hlavě rodí mnoho, ale že jde o reálný a konkrétní proces. Tak nalákáš i to, co v tobě ještě spí, aby se probudilo. Již dříve jsem to často říkal a tady to platí obzvlášť: Ty sám jsi pánem svého Bytí, ty sám jsi Tvůrce, nikdo jiný.

Dovol nám ještě promluvit o tom, co vychází z východní moudrosti a co mnoho lidí nutí k přemýšlení. Hodně se hovoří o Osvícení, o oproštění se od všeho pozemského, o božských zkušenostech jednoty a mnohém dalším. Co si myslíš, že Osvícení skutečně je? Západní lidé se nemohou jen tak lehce ztotožnit s východní cestou. Je to jako s jógou, kterou mnoho lidí využívá k relaxaci nebo k odlehčení od starostí všedního dne. Při hlubším studiu je jóga nástrojem Osvícení. Určité pozice těla s odpovídající nacvičenou kontrolou myšlenek a kontemplací Prázdnoty mohou vyvolat zážitky sámadhi a okamžiky Osvícení, to znamená úzkého spojení s Božskou jednotou. Jenže většina západních lidí má jinou strukturu těla, protože pochází z jiné prapůvodní rasy. Genetické vybavení je jiné, to je vidět na těle. Tím nechci říct, že jóga, jaká se praktikuje na Západě, nemůže vést k žádným zážitkům Osvícení. Pokud někdo rád praktikuje jógu, rozhodně proti tomu nic nemám.
 
Mám však jiný tip pro ty, kdo touží po Osvícení. Rád bych vás povzbudil, abyste zkoušeli jednoduchá cvičení na Osvícení pro všední den, nezávislá na tělesné aktivitě. Jsou to právě tato cvičení, jimiž můžete navazovat duchovní kontakty a kontrolovat myšlenky. Jedno z nich ti nyní předám, je jednoduché, nenáročné a přináší trvale velkou radost. Je to staré cvičení, které pochází z doby Lemurie.

Posaď se, najdi si chvíli času sám pro sebe a sleduj svůj dech, pak pozoruj myšlenky, které přicházejí a vědomě je nechávej odcházet. To je na tom nejnáročnější, neboť myšlenky mají návyk vás zaměstnávat. Zvládneš-li je nechat odcházet, zjistíš, že mezi nimi je odmlka. Tato přestávka mezi myšlenkovými proudy je hluboká Prázdnota. Je to tatáž  Prázdnota, která tvoří velkou část univerza a meziprostoru mezi atomy.  Je to Božská prázdnota, Prázdnota stvoření.

Čím častěji si najdeš čas na toto cvičení a čím častěji jej budeš dělat (může ti to mimochodem pomoci i při obtížích s usínáním), tím hlouběji se budeš ponořovat do Prostoru ticha. Ten pak můžeš libovolně rozšiřovat. Tady máš šanci zakusit pouhé Bytí, vnořit se do energie Všeho, co je. Při dalším cvičení můžeš zkoušet různé věci, myšlenky, které obsahují opravdovou sílu tvoření.  Nedostává se mi slov, jak bych to ještě blíže popsal. Vyzkoušej si to. Uveď tuto sílu, tuto Božskou energii, tuto inspiraci do svého všedního dne. Bude se měnit stejně tak, jak ty měníš své bytí.

Osvícení je duchovní Projasňování a ukotvování Světla a to je proces, který pokračuje dál a dál, při kterém se mění zkušenosti. Nejprve jsou to možná světlé okamžiky prozření, kým člověk je, později jsou to pocity jednoty se Vším, co existuje. Pak začne nový tvořivý proces, do kterého se s radostí pustíš. Mezitím se vynoří fáze touhy pobývat jen v klidu a tichu. Osvícení je kontinuální proces, v kterém se nyní nacházíš. Toto Osvícení nebo ještě lépe Projasňování a šíření Světla máš přinést na Zemi a ukotvit, neboť kvůli tomu jsi tady. Být osvícený neznamená, že automaticky opustíš Zemi. Jsi tu proto, abys daroval Zemi a lidem tuto energii, kterou do sebe ukládáš a ukotvuješ. A tak to je.

V hluboké lásce a sounáležitosti.
KRYON

Přijala Barbara Bessen v březnu 2011. Článek je k volnému využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu na http://www.kryon-deutschland.com/channeling_maerz11.html  pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S. 
 

Vyhledávání