Aktualitky

Seminář Cesta lásky I proběhne 07. - 12. srpna

Seminář Cesta lásky I, jež proběhne 07. - 12.  srpna, vám přináší návod, jak se otevřít duchovní práci a poznat svůj vnitřní potenciál, jak se propojovat se svou duší a svými duchovními průvodci, otevírat své srdce lásce... Srdečně vás zveme.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Saint Germain -Sebedůvěrou ke svobodě
Saint Germain -Sebedůvěrou ke svobodě
Uveřejnil(a) Láďa   
Pátek, 30 Březen 2012 16:25
Poselství Saint Germaina přijala Přijala Barbara Bessen, březen 2010  

Zdravím vás, milí lidé. Jsem ten, koho nazýváte Saint-Germainem. Je to pro vás asi těžké představit si, kdo nebo co jsem a kam mě podle pozemských měřítek zařadit? Jsem člověk nebo bůh? Jsem z masa a kostí, duchovní bytost nebo obojí? Jsem dosažitelný jako individuum nebo jako duchovní struktura? Co je to nanebevzatý mistr, jímž jsem? Mnozí z vás, kteří toto čtete, jste sami byli již nanebevzati a znovu jste přišli na Zemi, abyste tu sloužili. Rozšířením svého vědomí jste byli schopni rozložit strukturu atomů svého těla z masa a kostí a s pomocí dalších duchovních přátel jste dokázali udělat skok do vyššího světa. Jak jsem již řekl, mnoho z vás čtenářů tuto proceduru již zná. Teď se patrně zeptáš: „Proč si na to nemohu vzpomenout?“ Protože ses vrátil do starých pozemských struktur se všemi potřebnými předpoklady, které zahrnují i zapomnění, kým skutečně jsi a jak funguje rozšíření vědomí.
    
A tak jsi opět tady a znovu procházíš tímto pomalým procesem rozpomínání. Odhrnuješ  závoje, rozpouštíš mlhu zapomnění a tápeš skrz staré a nové úrovně. Kryon to rád popisuje tak, že jednou nohou jsi tady na Zemi a druhou ve vyšších úrovních, pracuješ tedy interdimenzionálně. To je dobrá kombinace, která má tendenci ještě víc promíchávat vyšší úrovně s pozemskou úrovní. Jedno je totiž zcela jisté: takzvaným vzestupem neproletíte raketovým tryskem do vyššího světa, nýbrž naopak snesete vyšší úrovně sem na Zemi, abyste tu s nimi žili. Propojujete rozmanité reality a dimenze. Jde to obdivuhodně. Mám tu výhodu, že jsem si svého mistrovství vědom a že mnoho atributů tohoto mistrovství vědomě využívám, aniž bych musel prožívat pozemské vzorce a události. Jsem si zcela vědom svého Já. Vím, kdo a co jsem. Znám své vyšší součásti v dalších, ještě vyšších dimenzích a jsem ve stálém kontaktu s nimi. Cestuji mimořádnou rychlostí všemi dimenzemi. I já jsem však  propojen s určitými strukturami a není mi dovoleno opouštět některé oblasti a jen tak jednoduše navštěvovat ještě vyšší úrovně. Smím, stejně jako vy, k nim jen přičichnout. To dělám rád a nechávám se pokaždé vést k novým poznatkům a inspirovat k novým činům. Neboť i já, stejně jako vy, se inspiruji vyššími úrovněmi. Dodávají mi impulsy, třeba právě týkající se například Nové země, jak zde mohu být činný v materiální oblasti a kde smím zasahovat svou pomocí. Rozhodl jsem se totiž, že po nějakou dobu nebudu kráčet dál svou cestou, nýbrž že budu sloužit Zemi. Jedním z důvodu je, že mi hodně záleží na mnoha bratrech a sestrách zde na Zemi. Vidím, jak jsou v zajetí cyklu duality, což ze své minulosti velmi dobře znám. Jsou to duše, které lze označit jako první vlnu. Jsou to duše, které se sem již dlouho inkarnují a rozhodly se, že tu zůstanou a pomohou lidstvu v jeho transformaci. Během známého 26 000 letého cyklu měly již několikrát příležitost ukončit svůj koloběh znovuzrození a zkušeností. Přesto se tyto staré duše rozhodly sloužit dále. Jiné se zas rozhodly sloužit mezi nanebevzatými mistry nebo se již dokonce přesunuly dál, do vyšších úrovní. Záleží mi velmi na těch starých duších na Zemi, které se těžce probouzejí, a chtěl bych je doprovázet a pomáhat jim se zcela probudit. Jsou mezi nimi i takové, které jsou v důležitých mocenských pozicích a nevědomě dávají svůj hlas něčemu, co neslouží vždy pro dobro všech, přičemž vycházejí ze starých mocenských struktur nebo někdy dokonce i proto, že jsou prostě unavené a nemají sílu, aby se prosadily. Zvláště těmto duším bych byl rád nápomocen. Zasluhují si, aby je někdo vzal láskyplně za ruku, aby tak mohly poznat, kým skutečně jsou.     

Také mezi těmi, kdo toto čtou, jsou takové duše, které již Zemi opustily a opět se vrátily, aby jí sloužily. Ponořily se znovu do tohoto pozemského cyklu a cítí se dezorientované, neukotvené a často unavené a bez radosti. Vyhledaly si možná rodiče a podmínky, které jim nijak neulehčují jejich probuzení. Rozhodly se k tomu záměrně, patřilo to totiž k jejich  službě. Zní to divně, že? Ale je to tak. Dokážeš pochopit, jak rád bych podporoval tyto staré duše a pochopitelně i mladé duše, aby poznaly, kým jsou a prohlédly svou hru na Zemi? Víš, v neposlední řadě nejde jen o tyto milé duše, ale také o osud celého universa. Neboť Země není žádným osamělým pěšákem, který jde svou cestou sám, přestože Gaia je skutečně něčím mimořádným. Všechno je navzájem propojeno. A čím snadněji se Země s tou spoustou duší, které na ni žijí, vydá na novou cestu, tím lehčí to budou mít i další obyvatelé sluneční soustavy. To souvisí s mnoha spojenectvími, která jsou daná. Souvisí to také s instrukcemi, které energeticky udržují sluneční soustavu s jejím vědomím a stále se starají o plán pozemské hry. Země a její lidé jsou součástí komplexního stvořitelského plánu. Představ si to tak, že malá skupina stvořitelů bytostí dostala od Největšího Stvořitele Všeho co existuje úkol vypracovat pro duše plán, v jehož rámci by sbíraly zkušenosti v materiálním těle. To předtím neexistovalo. Stvořitelé tedy v souladu se zadáním  Nejvyššího Stvořitele navrhli plán. A vše šlo podle tohoto plánu … Po delším časovém období však přišel pokyn,  že podle plánu se Země včetně svých obyvatel posune do vyšší dimenze. Všechny duše, které se toho chtěly  zúčastnit, mohou u toho být. Tak to bylo zamýšleno. Nejde však přitom jen o Zemi, ale i o další planety této sluneční soustavy, které mění svou dráhu a částečně též přecházejí do vyšších vibrací. To vše je zároveň spojeno s galaxií a  v neposlední řadě i s celým vesmírem. Pochop, že při tomto experimentu dochází i k takovým událostem, které nebyly v celkovém důsledku předvídatelné. Například, že andělské bytosti z vyšších úrovní mohou padnout. Tyto bytosti se však koneckonců pro tento pád rozhodly vědomě, aby viděly, jak se to bude vyvíjet. Získaly mnoho zkušeností a v mnoha koutech vesmíru je tato hra již ukončena. Duše, které si hrály s temnou stranou moci, sejmuly své kápě, vyměnily oděv a jsou si opět vědomy svého Já.       

Tato nádherná planeta Země má nyní možnost ukončit tuto hru a vybudovat nový způsob vědomého života na vyšší úrovni. Takový experiment je něco naprosto mimořádného a je s velkým zájmem sledován mnoha bytostmi této galaxie. Pro co, jak a v jakém časovém rámci se  lidstvo rozhodne? Jaké kroky z toho vyplynou dál? Jak mohou být nápomocni nanebevzetí mistři a další pomocníci, kteří sem speciálně kvůli tomu přišli? To není tak úplně jednoduché, jak si často myslíte nebo přejete. Možná si myslíte: „Proč nepomáháte Barackovi Obamovi při jeho dobrých nápadech? Proč to má tak těžké, proč ho napadají i z jeho vlastních řad?  Proč nemůžete pomoci při řešení ekonomické nespravedlnosti, aby byly potraviny spravedlivě rozdělovány po celém světě?“ Takových otázek by bylo nekonečně mnoho a není na ně jednoduché odpovědět. Na Zemi stále platí svobodná vůle. Nemůžeme tedy všude zasahovat a dělat změny, to by ovlivnilo průběh celého vývoje. To nám není dovoleno. My se můžeme jen odebrat mezi lidi, což dělám moc rád, a prostřednictvím nápadů a nečekaných událostí jemně navozovat a vytvářet nové poznatky a situace pro správná rozhodnutí. Rád se účastním politických a dalších důležitých jednání jako nenápadný pozorovatel. Třeba jako řidič, číšník nebo sekretářka, čímž nechci nijak podceňovat důležitost těchto profesí, kdy jen tak mimochodem utrousím nějakou větu. Často mě i žádají o radu. Může se stát, jako naposledy v Číně při jednání mezi Amerikou a Čínou, že jako asistent nechám upadnout šálek s čajem, aby se uklidnila situace. Máme v rámci lidských měřítek tolik rozmanitých možností, jak změnit nějakou situaci a tím vytvořit jinou výchozí pozici pro eventuální nové a důležité výsledky. To je, mimo jiné, mým úkolem: zasahovat v lidském měřítku, abych lidi spojoval a eventuálně uklidnil situaci. Často energeticky měním podmínky a také místa jednání. Jak víte, každé místečko na Zemi je pokryto lidskými zkušenostmi, stejně jako je pozemskými zkušenostmi ovlivněn každý člověk. Není to vůbec jednoduché, když je třeba zavést nějaké novoty. Často jsme skutečně neviditelní a vždy inkognito. Jen ti účastníci takové konference nebo setkání, kteří jsou dost vnímaví a již probuzení, často překvapeně zpozorní, jak se situace náhle zcela změnila a dívají se do velkých tmavých očí Saint Germaina, který právě funguje třeba jako číšnice. Již z těchto příkladů můžete vidět, jak rád tuto službu vykonávám. Mohu kdykoli vklouznout do lidského těla, abych je na krátkou dobu naplnil svým vědomím. Samozřejmě vždy jen po dohodě s právoplatným vlastníkem těla!   

Zůstanu tady tak dlouho, dokud Země neukončí svou cestu a dokud se trojrozměrná úroveň nerozplyne v páté dimenzi. A to ještě nějakou dobu potrvá. Následujících dvacet let bude nejzajímavějších. Ukáže se, jak lehce nebo jako těžce půjde Země svou cestou. Závisí to na proměně vědomí každého jednotlivého člověka. Následující léta přinesou nové objevy a velké převraty. Války skončí, ekonomické struktury se změní ve prospěch všech lidí. Staří mocipáni a držitelé duality se rozloučí nebo se změní jejich vědomí, odloží starý šat a možná oblečou nový. Země se zklidní a pomalu propojí všechny nízké úrovně s vyššími. Jak již bylo častokrát řečeno, je to proces, který celkově přesáhne jedno století. A pak bude cesta ke svobodě zaručena. Tyto údaje jsou však pouze orientační. Může se docela dobře stát, že některé toužebně očekávané novoty se v jednotlivých případech vyskytnou již dříve. Záleží to skutečně na jednom každém člověku a jeho vývoji, který zas zpětně působí na své okolí, městskou čtvrť, město atd. Protože vše je navzájem spojené, zapůsobí každá malá změna stejně tak, jako mávnutí křídel motýla na Fudžijamě ovlivní Havaj. Věř mi, je to tak.

Všiml sis, že jsem tě vzal na malou cestu, zatímco ti to vyprávím? Vzal jsem tě na ruku, abych tě pozdvihl do své úrovně a trochu jsem s tebou cestoval po sluneční soustavě a ukázal ti, jak je vše vzájemně propojené. Přitom jsem ti sdělil, která planeta v této soustavě je tvou domovskou planetou. Přesně řečeno, je to ta planeta, kterou sis zvolil, abys na ní začal sbírat své duální zkušenosti. Neboť koneckonců většina z vás pochází zdaleka a nikoliv z tohoto vesmíru. Je to tím, že téměř všichni čtenáři jsou staré duše, které se již dlouho inkarnují nebo jsou zde právě proto, aby sloužily vzestupu. Znamená to, že patříte k průkopníkům, kteří se jako jedni z prvních zaměřili na tento experiment nebo kteří se zcela cíleně zařadili k expediční skupině, aby učinila Zemi obyvatelnou. Zajímavé, co myslíte? A takových, kdo sem nyní cíleně přicházejí, aby pomáhali Zemi na její cestě a kdo jsou tady poprvé, bude stále víc. Tomu pak odpovídá, že jsou poněkud těžkopádní, nepřizpůsobiví, udivení nebo smutní z toho, že tady nepůsobí určité síly, s nimiž předtím běžně spolupracovali ve vyšších úrovních. Těm, kdo sem znovu přišli, přestože již uskutečnili svůj vzestup v minulých dobách, obzvlášť nabízím svou pomoc. Pokus se vzpomenout si, jak fungují jisté kosmické zákony. Pomohou ti v tom, jak se tady máš pohybovat. Rád ti budu nápomocen při navigování.   

Milá stará duše, je to mimořádná doba, do které ses inkarnovala. Nejsi tu náhodou. Neber své pozemské starosti a problémy na lehkou váhu, avšak přiřaď jim podřízenou roli. Nepřisuzuj jim roli, která by určovala tvůj život. Uvaž, pozemské problémy jsou skutečně nástrojem hry duality. Máš-li starosti s penězi, tělesné problémy nebo ses ocitl v partnerské krizi, nezapomínej prosím nikdy, že to tak bylo předem domluveno. Sám sis vybral podmínky a své souputníky. Možná jsou to významná ujednání, dohody o tvém životě, které vyvolaly rozhovory, hádky nebo šťastné situace. Uvaž však, že jsou to ve srovnání s tvou pravou skutečností jen drobné oblázky, které se kutálí přes cestu tvého života. Heslo pro plánování tvé cesty by mělo znít: Neber pozemské záležitosti na lehkou váhu, avšak nenech je, aby řídily tvůj život. Žij co možná nejjednodušeji, nekomplikuj si život zbytečnou nákladností. A nech se vést svým vnitřním Bohem, svým Božským jádrem do vyšších dimenzí. Ono zná cestu, která není tak hrbolatá. Přesto všechno budou tvou cestu stále lemovat drobné oblázky, některé z nich sis tam položil vědomě ty sám, aniž bys to teď věděl. Nenech se však od své cesty odradit a zůstaň úzce spojen  se svým Božským jádrem. Povede tě bezpečně do vyšších úrovní. A koneckonců jsme tu i my, nanebevzetí mistři, tví starší bratři a sestry, abychom ti pomáhali. Všichni pocházíme ze Zdroje všeho Bytí. Všichni k němu jednou zvolíme cestu zpátky, až si to bude Stvořitel přát. Pak nastane šťastné znovusjednocení mnoha malých jiskérek, které zvolily svou cestu od Zdroje do hlubokých zkušeností matérie, které Nejvyšší Stvořitel, Velký Duch vyfouknul z hnízda, aby je později opět s láskou přijal. Nehraje žádnou roli, jaký šat která jiskérka právě nosí, zda je to šat pachatele nebo šat oběti. Bůh nesoudí a bere každého, kdo se k němu vrátí, s láskou do náruče.
     
Příští měsíce budou plné jara, jež samo o sobě obsahuje velkou dávku síly a radostný pocit  z nového začátku. Je to síla, která je tolik potřebná po studené a velmi transformující zimě. Mnoho z vás přijde na nové nápady, jak vést dál svůj život. I takové, které mohou vypadat bláznivě a neproveditelně. K jejich realizaci však přijde síla z vyšších úrovní, ve kterých již jednou svou interdimenzionální nohou stojíš. Podpora přijde z tvého Božského jádra i od nás. Někteří z vás během zimy zeslábli a nemají dost potřebné životní energie pro nové kroky. Možná bys chtěl nejprve něco změnit nebo odstranit ve svém každodenním životě. Může to být třeba návštěva zubaře, aby ti dal do pořádku zuby. Možná to bude něco, co souvisí s péčí o tvé zdraví jako třeba změna stravování. Jaro to vše v sobě obsahuje, milí přátelé, postará se o mnoho nových kroků. To je cesta ke svobodě. Svobodu najdeš jen ty sám a sám v sobě.  Možná se rozhodneš zpomalit svůj život, zabývat se věcmi ve větším klidu, méně pracovat, i když to bude spojené s menším výdělkem. Chceš intenzivněji hledat cestu sám k sobě a potřebuješ víc klidu a času sám na sebe. To je vítané, protože je s tím spojeno mnoho nových poznatků, které budou k dobru všem lidem. Nezapomeň, že nejsi sám, jsi součástí velkého celku. Důvěřuj si, důvěřuj svému Božskému jádru. Dej mu šanci projít všemi tvými zmatky, které vznikají starým způsobem myšlení. Odeber se do klidu, dovol Bohu v sobě, aby tě povzbudil, dal ti křídla a pak se v tvém životě náhle objeví malé zázraky, které si tak toužebně přeješ. Jde o synchronizaci věcí, které mají hodně společného i s pozemským životem. Neboť zázraky jsou většinou spojeny s jinými lidmi, kteří jsou buď v těchto zázracích zapojeni jako spoluhráči nebo je dokonce umožní realizovat. Důvěřuj si, že možné je vše, co si vybereš a nijak se neomezuj. Mohu ti být při tom zkoušení nápomocen?

V tomto smyslu se loučím: Pozdrav tě Bůh!               
Jsem Saint Germain

Přijala Barbara Bessen v březnu 2010. Tento článek je k volnému použití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu www.kryon-deutschland.com/channeling_maerz10.html pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.
 

Vyhledávání