Aktualitky

Seminář Cesta lásky I proběhne 07. - 12. srpna

Seminář Cesta lásky I, jež proběhne 07. - 12.  srpna, vám přináší návod, jak se otevřít duchovní práci a poznat svůj vnitřní potenciál, jak se propojovat se svou duší a svými duchovními průvodci, otevírat své srdce lásce... Srdečně vás zveme.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Přízrak strachu Poselství Kryona
Přízrak strachu Poselství Kryona
Uveřejnil(a) Lenka   
Pondělí, 16 Duben 2012 12:36
přijala Barbara Bessen v březnu 2008
Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Sešli se tu všichni, kdo se chtějí otevřít mým slovům a Božské energii. Operuji z času Teď. Všichni, kdo by k němu měli nebo chtěli dospět, se setkávají na stopě tohoto „Teď“ a vnořují se do Nové energie.
Nehraje žádnou roli, kdy se to z pohledu pozemského času stane. Zda v březnu 2008 nebo v prosinci 2012, energie a síla je stálá a neměnná, žádné staré energie ji nemohou ohrozit. Intenzita je stejná, pomoc, která je k dispozici, se nemění, neslábne ani není podmíněna jinými energiemi. Energie, která k vám nyní plyne, je interdimenzionální a nepodléhá žádné kvalitě času nebo změně. Takže buďte vítáni v energii Kryona! Přináším Božskou moudrost, integritu a Božskou pravdu. Existuje jen jedna Pravda. Možná teď potřásáš hlavou a říkáš: „Tak to nemůže být, Kryone, moje pravda není pravdou mého partnera. Jinak bychom se pořád nehádali. Pravda mého šéfa je také jiná, než ta moje. Protože on nemyslí tak, jako já, a já nemyslím tak, jako on. Jeho rozhodnutí, které mám realizovat, nevychází z mé pravdy.“

Nemohu potlačit úsměv, tento výrok je tak ryze lidský. Ano, velmi lidský, neboť ty žiješ tady na Zemi, stále žiješ na pozemském hřišti, které mimo jiné sestává z duality. Možná si vzpomínáš, už jsme o tom mluvili, že cesta z duality se pro Probuzené pomalu, ale jistě stává spirálou do interdimenzionality. Dualita už není tvým měřítkem. Jdeš jinou cestou. Cestou  k interdimenzialitě. Možná to zní bláznivě. Vím, že tvůj každodenní život vypadá často jinak. Na co chci však upozornit, je to, že na druhé straně závoje neexistuje žádná dualita.  Ale to už  přece víš. Přesto dosud velmi často nežiješ svobodně, znovu a znovu se necháváš dualitou polapit. Jednou nohou žiješ a konáš ve třetí dimenzi, druhou už žiješ v páté nebo i vyšší dimenzi. V té vyšší dimenzi se ocitáš vždy, když se tvá pravda shoduje s Božskou pravdou. Kdy už nepůsobí pravda tvé osobnosti, tvého šéfa nebo tvého partnera, nýbrž Božská pravda, která se spojí s tou tvou. Důsledkem toho je, že tvé strachy nepůsobí ve tvém lidském životě  tolik, jako dřív. Jsou oslabené Světlem a již nemají ten účinek jako dřív, kdy ses téměř složil, svíral se ti žaludek nebo ses cítil nějakou dobu jako ochromený. Dovol, abych ti to vysvětlil. Strach zcela nevymizí ani v Nové energii. Strach je součástí tebe. Je to ta část tebe, kterou nazýváš stínem. Patří k dualitě, stejně jako tvá světelná strana. Nyní jsi však na jiné cestě. Tvá světelná strana může integrovat nebo pohltit svůj stín, kam mimo jiné patří také strach.  Znáš ten příklad s místností, v níž je tma; stačí otevřít dveře a prostor se prosvětlí. Možná se neosvětlí všechny rohy místnosti, avšak temnota se zmenší. Naopak, když je v pokoji okno a venku je tma, venkovní tma neovlivní světlo v místnosti.  Pravidlo zní: Světlo proměňuje tmu. Toto pravidlo platí i pro Zemi, pro to, co se na této planetě právě děje. Je to vidět v mnoha neklidných oblastech na Zemi. Přímo to tam vře.

Pravda však chce vyjít na světlo, pravda se chce prosadit a prolomit hranice. Ať jde o nepoctivou politiku nebo nepoctivě získané peníze ve vysoké ekonomice, což mnoho lidí v současné době trápí. Pravda chce vyjít najevo. Temnota je doslova zalévána světlem, které nyní stále intenzivněji proudí na Zemi. Můžeme dokonce říct, že Nová energie zaplavuje Zemi. Zlatá vlna sebou bere vše, co jí stojí v cestě, obrací to vzhůru nohama nebo to úplně ruší. Vše, co není vyjasněné, vychází najevo. A to je teprve začátek, bude to pokračovat dál. Budeš se divit, kolik politiků a hospodářských bossů se najednou ocitne pod reflektorem zájmu veřejnosti, protože jejich ne-pravdy vyjdou najevo. Doslova vybublá to, co již není udržitelné, ospravedlnitelné nebo co se dosud utajovalo. 
 
Rok 2008 je rokem pravdy. Vše, co už nezapadá do koncepce Nové země, vyráží z temnoty. Mnohé z toho již dlouho touží po tom, aby vyšlo na povrch. Mnohé by raději ještě zůstalo v temnotě, ve stínu, protože se tím živí a nerado vzdává hru duality. Avšak Božská pravda se před ničím nezastaví, prolomí všechno.

Člověk na této vzestupující planetě se ocitl ve stejném procesu. Vlastní strachy, živené starými zkušenostmi, se drží zuby nehty. Vytvořily se na základě zážitků z jiných životů, z dětství nebo vlivu rodičů, školy, univerzity, povolání atd. Vyskytují se jako svébytné bytosti v tvém každodenním životě. Když tvé slunce září, udržuješ je na uzdě, mají malou možnost se projevovat. Přesto mohou ovládat tvá každodenní rozhodování. Příklad: Pokud tě ovlivnili a vychovali v tom, že je důležité ohlížet se na jistoty a bezpečí, pak se všechna tvá rozhodování soustřeďují na faktor jistoty a bezpečí. Možná pocházíš z rodiny, která ti vštípila, že je důležité mít dobré vzdělání, vydělávat hodně peněz, mít zajištěné manželství a dostatek peněz, mít majetek, dům, abys byl zajištěn na sklonku životu. Mohli ti předat heslo: „Nikdy nevíš, co se může stát“. Musíš-li nyní udělat nějaké rozhodnutí ohledně své práce, zaměstnání, tato kritéria se vždy vynoří a ovlivní tvé rozhodování. Svou pravdu však najdeš, pokud se ponoříš do hlubin svého nitra  a správné rozhodnutí vyjde z tvého srdce. Často se však do hry přidá strach. Působí ve tvé mysli jako malá tmavá svébytná bytost, kterou také je, protože sis ji sám vytvořil. Možná cítíš strach přímo na těle na určitých místech, kde je nahromaděn - jedno rčení říká, že strach sedí za krkem. Tam to pak svědí, škrábe, bolí.  Není ti dobře a vůbec nevíš, co máš dělat. Přicházejí myšlenky typu „Mám dost peněz na živobytí? Co se stane, když mě vyhodí z práce? Kdo bude platit splátky za auto? Budu mít dost peněz na nájem? Neměl bych přece jen vzít práci, která mě sice nijak zvlášť netěší, avšak nabízí jistotu?“ Tvou pravdu možná vytlačí obavy. Co zvítězí? Inu, je to na tvé svobodné vůli. Ty rozhoduješ, co se stane.

Vážíme si člověka, který v takovém případě vyhledá klidné místo, zhluboka dýchá a umožní  vlastní božskosti vyjít najevo. Myslím tím tvé Vyšší já, tvého Zlatého anděla, tvou vnitřní moudrost. Existuje pro tebe božský plán, který byl vytvořen na vyšší úrovni. Tvé Vyšší já jej zná, ví, jaké další kroky jsou z hlediska tvého plánu nejvhodnější. Tohle už není doba  toužebného očekávání budoucnosti, tohle je doba, kdy by sis každý den měl být vědom, kým jsi. Jsi božskou bytostí na zahraniční misi, která se může pohodlně posadit a soustředit se na přítomný okamžik. Pak poznáš, jaký další krok je ten správný: Tento krok vytváří mou budoucnost. Blízká budoucnost obsahuje některé možnosti, které jsou mi k dispozici. Ze svého středu mohu zvolit takovou možnost, která je ve shodě s mým současným životem. Vytvářím spolu s mým Božským já svůj další život s plnou důvěrou, že vše ke mně přijde ve správném okamžiku. Jsem ochraňován, veden a žiji v Nové energii, která mě zásobuje vším, co pro život ve více dimenzích potřebuji. Stačí říct: Milý Bože, jenž sídlíš v mém nitru, ukaž mi a sděl, co bych měl vědět a jaké další kroky mám udělat.       

Tvůj strach a obavy již nebudou adekvátní tvému novému stylu života a tak se budou snažit stále víc na sebe upozorňovat, vycházet na povrch. Co s tím můžeš dělat? Strach je součástí duality. Nemůžeš jej odehnat, zatratit či odmítnout. Většina z vás strach ignoruje, když se začne drát na povrch.  Je však lepší si jej uvědomit, nepředat mu velení, nýbrž vzít mu vzít vítr z plachet, pomalu jej naplňovat Světlem a tím jej do Světla integrovat. To je dlouhodobý cíl Pracovníka světla v této škole na planetě Zemi. Kdyby tu strach neexistoval, nemohl bys prožívat dualitu. Přemýšlej o tom chvíli. Strach je pro vaši službu důležitý, jeho smlouva však již pomalu vyprší. Neodhazuj jej od sebe jako starou botu, vysvětli mu, že s ním už nadále nechceš pracovat, neboť chceš žít svou vlastní pravdu naplněnou Světlem. Můžeš si zkusit vytvořit před svým vnitřním zrakem jeviště a na něm kontaktovat svůj vlastní strach, prozkoumat jej,  komunikovat s ním a popřípadě jej integrovat.   

Pokud se dostaneš do situace, kdy na tebe dolehne strach, doporučuji ti následující postup: uvědom si jej, prozkoumej, co ti chce říct a pak jej nech odejít. Víš už, proč tu strach je, co ti chce sdělit. Propusť jej a zkus najít své vlastní jasné rozhodnutí. Uvědom si, že jsou to staré vzorce, které už nepotřebuješ. Pomáhá také, když se na pár sekund soustředíš na své Vyšší já. Možná už na něj máš trochu kontakt, tak se s ním spoj. Nebo se vědomě zahal do Zlatého světla. Možná ti pomůže hluboké dýchání do srdce. Pak by sis měl najít čas a klidné místo, aby ses dopátral, v jaké situaci strach vznikl. Není to vůbec jednoduché, odpoutávat se od strachu, který sis dřív sám vytvořil, a rozpouštět jej. Můžeš si zavolat na pomoc archanděla Michaela. Již jsme o podobných nástrojích hovořili. Nemusíš už procházet dlouhými obřady, reinkarnační terapií apod. Jsme ti tak blízko jako nikdy dřív. Pracujeme s tebou rádi a pomáháme ti, abys uměl využívat nástroje odpovídající Nové energii.

Představ si, že jsi nádherný drahokam, který dlouho ležel v temnu v papírové krabici obklopen veteší. Drahokam byl nyní vyjmut, pečlivě rozbalen, zbaven všech nánosů, vyleštěn  do vysokého lesku a pak zářící uložen na krásné, možná i neobvyklé místo, aby se jím mohli kochat také ostatní.   

Takový jsi ty. Ty jsi ten zářivý diamant, který se teď osvobozuje od všeho starého, nepodstatného a leští se do vysokého lesku. To je tvůj proces. Nejsi na to nikdy sám. My, tví pomocníci, jsme vždy u tebe, podporujeme tě a pracujeme s Tebou jako právě teď.    

Všímej si svých strachů a važ si jich jako nástroje duality. Sděluj jim, že jejich pracovní smlouva končí, že však mohou vstoupit do nové světelné smlouvy. Předpokladem je vůle k integraci. Strach je absencí světla. Prosvětluj všechna svá těla svým božským Světlem. Dovol Božské síle, aby tebou protékala a čistila tě. Jsem tu pro tebe, kdykoli budeš potřebovat mou pomoc. Společně půjdeme cestou k Božské pravdě.  

V hluboké lásce a sounáležitosti

Kryon


Přijala Barbara Bessen v březnu 2008. Tento článek je k volné dispozici, změny v textu  nejsou dovoleny. Z německého originálu www.kryon-deutschland.com/channeling_maerz08.html pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.
 

Vyhledávání