Aktualitky

Seminář Cesta lásky I proběhne 07. - 12. srpna

Seminář Cesta lásky I, jež proběhne 07. - 12.  srpna, vám přináší návod, jak se otevřít duchovní práci a poznat svůj vnitřní potenciál, jak se propojovat se svou duší a svými duchovními průvodci, otevírat své srdce lásce... Srdečně vás zveme.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Barbara Bessen - Informační dopis ze 14. dubna 2012 s poselstvím Marie Magdaleny
Barbara Bessen - Informační dopis ze 14. dubna 2012 s poselstvím Marie Magdaleny
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 23 Duben 2012 20:09
Milí přátelé,
první čtvrtletí roku 2012 je za námi. Vnější dění se stupňuje. Odhaluje se stále víc věcí,  které neodpovídají vyzařování světla. Stále víc lidí vnímá nespravedlnost, křivdy a zneužívání moci, pozadí činnosti pojišťoven, bank, politických stran a dalších institucí a skupin. Masové vědomí zaplavuje energie úpadku a kolapsu. Věřím, vlastně jsem si jista, že to tak bude pokračovat  i nadále. Proto jsem si nyní záměrně udělala pauzu, podobně jako již několikrát v průběhu uplynulých deseti let - pokud možno nečtu žádné zprávy, neposlouchám rádio a nedívám se ani na internet, prostě nesleduji nic, co by na sebe přitáhlo celou mou pozornost. Stále víc si uvědomuji, jak se mě tyto zprávy dotýkají a rozčilují víc, než bych chtěla . Zabývám se tedy jen takovými věcmi, které mě podněcují k dalšímu myšlení a promptně odhalují uskladněné staré zkušenosti, stále tolik rozšířené v masovém vědomí. V posledních týdnech se mi totiž stávalo, že jsem začala propadat strachu, jak to bude pokračovat dál. Skutečně nás čeká konec světa? Možná to také tak pociťujete. Jak je dobře, že máme možnost ponořit se do svého nitra a naslouchat tichému hlasu našeho Vyššího já nebo našich milovaných duchovních průvodců. V tomto případě jsem si uvědomila Saint Germaina, jak se usmívá a sděluje mi, že bych už přeci sama měla nejlépe vědět, jak se nenechat polapit podobnými energiemi. Má samozřejmě pravdu.  

Již několikrát se mi podařilo úplně se distancovat od zpráv, nekoupit si svůj oblíbený víkendový časopis a nenakouknout ani na internet, co nového se děje ve světě. Zůstala jsem prostě jen soustředěná na své nitro, dělala jsem a žila tím, co jsem cítila, že je třeba vyřídit. A najednou jsem měla víc času na procházky, které mě udělaly moc dobře. Teď jsem jen zvědavá, jak dlouho to tentokrát vydržím.

Možná už vás napadlo, proč vlastně nejsem zastoupena na facebooku nebo jiné internetové sociální síti. Moje odpověď zní: Prostě mě to neláká. Není to můj svět. Jsem totiž přesvědčena, že lidé, kteří chtějí využít mých služeb, ke mně budou tak jako tak přitáhnuti. To je přece záležitost rezonance. Ostatně Saint Germain mi na mou otázku, zda bych přece jen neměla mít stránku na facebooku, bryskně odpověděl: „Vždycky jsem si myslel, že vedeme lidi k tomu, aby se zabývali hloubkou svého Bytí, což je právě v této době tak důležité. Každá minuta je drahá. A lidé mají přece tak málo času, jak si často stěžují.“ Tak to byla trefná odpověď. Proto žádný facebook ani twitter. Tím samozřejmě neodsuzuji nikoho, kdo na těchto sítích rád prodlévá. To si musí každý rozhodnout sám v sobě. Bezpochyby by bez těchto komunikačních prostředků nemohlo dojít k tolika politickým změnám, například v Africe. Ale u nás ve střední Evropě potřebujeme spíš hlubší náhled do svého nitra, což potvrzuje Kryon, který často hovoří o tom, že k mnoha změnám přispějeme rozšiřováním našeho osobního vědomí a jeho uváděním do každodenního života.

U nás na severu Německa si jaro dává na čas. Vyskytují se tu velké bouře a znovu se ochladilo. Také vás trápí bolesti kloubů? Já osobně pociťuji změny související se vzestupem Země velmi výrazně. Projevují se jako silný tlak na hlavu, různé zvuky v uchu, bolesti v zádech a v čelistích, pocity závratě a velká únava. Jak člověku udělá dobře, když se může na chvíli natáhnout na pohovku a odpočinout si. Podobné symptomy pociťuje i mnoho dalších lidí. Mí duchovní přátelé říkají, že to patří k přebudování lidského těla. Má to samozřejmě i hodně společného se slunečními bouřemi, kterých v poslední době výrazně přibývá. I přes svou nynější blokádu zpráv jsem se o tom trochu víc informovala, mimo jiné na youtube filmech, např. od Dietera Broerse, kde se jasně a jednoduše popisuje, co se nyní děje v naší sluneční soustavě a se sluncem. Je to velmi zajímavé a skutečně bombastické, co se tam děje. Mohu doporučit i internetovou stránku NASA. Vždy si pak uvědomím, v jak napínavé době nyní žijeme. Vždyť proto jsme sem přišli, abychom to mohli zažít! Kryon by to teď určitě okomentoval, že jsem se na to podívala interdimenzionálním pohledem. Takové informace mi nenahánějí žádný strach. Vnímám to tak, jako by za tím vším stála silná láskyplná instance, která by při kurióznějším průběhu na slunci zasáhla. Můžeme jí důvěřovat, o tom jsem si jista. A od teď už zase aktivuji svou informační blokádu běžným zprávám.   


V tomto informačním dopise bych Vám ráda předala poselství Marie Magdaleny:

Milovaní lidé!
 
Vstupuji do vašeho kruhu, abych trochu zvýšila energie a obklopila vás polem všeobjímající lásky. Jsem bytost, která již ukončila své pozemské inkarnace. Jsem vaše starší sestra a bratr. Ano, reprezentuji i mužské energie, protože jsem v sobě již sjednotila mužský a ženský aspekt. Přesto však v úrovni, v níž nyní pobývám, ale i z duchovního pohledu zastávám roli ženské bytosti. Zvolila jsem si šat utkaný z energie Božské matky. Odložím jej teprve tehdy, až sama udělám další krok ve svém vývoji. Může se to stát brzo. V souvislosti s velkými změnami sluneční soustavy a celé galaxie jsme my všichni, jež nazýváte nanebevstoupenými mistry, tázáni, zda chceme předat žezlo jiným, abychom mohli udělat krok do další úrovně. Je nám však dovoleno zůstat i nadále v této úrovni, abychom mohli sloužit lidstvu. Někteří z mých přátel takto působí již eony let a zůstávají tady, aby dokončili to, co jiní před nimi započali.      

Z mého úhlu pohledu je vzestup lidstva spjat s podporou ženského aspektu. Vidím, že lidé mají ve svém informačním poli hodně informací, které neodpovídají Lásce. Sice jsou všechny božské, neboť vše je Bůh, avšak odpovídají dualitě. Světlo se nyní chce stále víc ujímat vlády a projasňovat vše, co nazýváte temnotou. Vidím, že mnoho lidí má své srdce stále uzavřené, neboť strach je stále víc vyživován, jednak samotným děním na planetě Zemi, ale i způsobem, jakým se toto dění publikuje. Mnozí vydělávají hodně peněz tím, že v médiích vám toto dění prezentují tak, aby se vás vzbuzovali strach. Tím se srdce neustále ocitá ve stavu rozrušení a nedokáže se otevřít. Část informací, které k vám proudí, se dostává do rezonance se starými zkušenostmi, uskladněnými ve vašem emocionálním a mentálním těle. To pak posiluje vaše strachy a proto je tak obtížné otevírat srdce.  

Dovolte mi, abych vás všechny vzala do náručí interdimenzionálním způsobem. Dotýkám se tvého Vyššího posvátného srdce, aby se celá srdeční oblast, jež obsahuje tvé pozemské tělo, odlehčila a otevřela. Dovol mi vytvořit do tvého nejhlubšího nitra štěrbinu, abych odtud mohla vytáhnout, rozpustit a transformovat vše, co tě  v tomto okamžiku trápí, co možná souvisí se starými otisky a co ti způsobuje, že se otáčíš na jednom místě, takže je pro tebe těžké projasnit své nitro a uvědomit si, kým skutečně jsi. Ostatně jsem tady i proto, abych ti sdělila: Ničeho se neobávej! I když je to těžká doba, kterou vy lidé nyní v této etapě projasňování Země prožíváte, protože jste stále její součástí. Avšak vždy máš možnost se stáhnout do svého božského jádra, vždy, když medituješ, podnikáš cestu do svého nitra, navštěvuješ nás nebo jiné, tobě blízké duchovní bytosti. Jsme tu vždy s tebou a rádi ti pomůžeme, pokud potřebuješ zmírnit svá trápení, osušit slzy, povzbudit k dalšímu kroku a ujistit tě: Jsi dobrý právě takový, jaký jsi. Možná si dokonce myslíš, že nemůžeš stačit těm ostatním, kteří dávají najevo, že jsou spirituálně dál než ty. Nenech se mýlit, jsi v nádherném propojení se Světlem.   

Uvolni se a užívej si péče svých světelných přátel a svého vlastního Vyššího já. Milujeme tě právě takového, jakým jsi! Setrvej chvíli ve spojení s námi a rozpomínej se, přemýšlej o Světle, uvědomuj si Světlo, jímž jsi. Je důležité pochopit, že jsi sem přišel proto, abys tu skutečně žil. Nechtěl ses stáhnout do ústraní nebo dokonce do askeze, avšak chtěl jsi prožívat své mistrovství naplno uprostřed života s jinými lidmi i v současné turbulentní době. To znamená postavit se čelem všemu pozemskému dění a výzvám. Nemusíš to zvládat svým pozemským rozumem a svým egem. Zvol si cestu Světla, kterou lze dobře dodržovat i v pozemském životě. Stačí, když to budeš chtít, stále se na to rozpomínat a nenechat se ničím odradit. Já tě při tom budu doprovázet. Ještě jednou tě s radostí objímám a posílám ti sílu Božské matky.

Jsem  Maria Magdalena

Z německého originálu www.kryon-deutschland.com/bilder/infobrief_april2_2012.pdf pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.
 

Vyhledávání