Aktualitky

Seminář Cesta lásky I proběhne 07. - 12. srpna

Seminář Cesta lásky I, jež proběhne 07. - 12.  srpna, vám přináší návod, jak se otevřít duchovní práci a poznat svůj vnitřní potenciál, jak se propojovat se svou duší a svými duchovními průvodci, otevírat své srdce lásce... Srdečně vás zveme.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Aspekty „Já“ Poselství Lord Melchizedeka
Aspekty „Já“ Poselství Lord Melchizedeka
Uveřejnil(a) Lenka   
Středa, 25 Duben 2012 22:09
Přijala Natalie Glasson - 15/04/12
Zahrnuji vás hojností požehnání z Vesmírné úrovně a žádám vás, abyste mi v tento moment dovolili, propojit vaše energie s Univerzálním světlem. Universální světlo je reprezentováno zlatou barvou obsahující obrovské množství Kristovského světla. Když spojuji vaše energie s Univerzálním světlem, přeji si, abyste se spojili s vaším Vesmírným Já a Kristovským Já a pomohli  přijetí těchto energií Vašimi těly. Vaše Vesmírné Já jste vy, jako Vesmírný vzestoupený Mistr, a protože existuje jen přítomnost, jste schopni se spojit se všemi různými úrovněmi vašeho růstu, a to kdykoliv. Když se spojíte s vaším Vesmírným Já, budete schopni porozumět sami sobě mnohem více, protože velké množství Světla bude proudit do vašeho bytí s Vesmírným věděním a výukou, abyste je ukotvili ve vaší současné realitě. Vaše Vesmírné Já se pustilo do nádherné cesty vzestupu na Vesmírnou úroveň. Můžeme porozumět Stvořitelově energii na Vesmírné rovině, jako rovině výuky ve fyzické škole na Zemi. Vaše Vesmírné Já vám může pomoci ukotvit Kristovské Já, které je plně zformováno do Ježíšova světelného těla vyzařujícího čistou a živou lásku. Vaše Vesmírné Já může vyčistit vaše bytí od fyzických břemen nebo fyzických omezeních, které nesprávně a zbytečně drží vaše energetické vibrace na nízké úrovni. Vaše Vesmírné Já má schopnost ukotvit větší množství a více prožitků Stvořitelovi lásky do vaší srdeční čakry, mezitím co pro vás tvoří široké cesty, abyste vyjádřili Stvořitelovu lásku a pomohli tak uzdravení a probuzení vás samotných, ale i druhých.

Také bych si přál, abyste si byli vědomi tohoto třpytivého Universálního světla, které může být ukotveno ve vašem bytí. Tato energie obsahuje vysoké vibrace Universálního světla, které stále svítí, aby zvýšila vaše energetické vibrace a zesílila třpyt vašeho světla. Když přivoláte proud, sloupec  třpytivého Universálního, světla můžete zažít, jak toto světlo pracuje v celém vašem bytí, když jeho  třpyt vytváří kmitání, které čistí, omlazuje a posiluje vašeho světlo. Možná požádáte vaše Vesmírné Já, aby vám toto přiblížilo nebo vybídnete mé energie Lorda Melchizedeka, abych vám byl nápomocen. Prožitek třpytivého Universálního světla je nádherný pro povzbuzení a spojení vašich energetických těl a může mít pozitivní efekt na mysl.

Pokud si přejete se spojit se svým Vesmírným Já nebo Kristovským Já, můžete si přivolat mé energie, když se zaměřujete na otevírání vaší srdeční čakry, abyste obdrželi větší množství světla.
Poté si držte záměr spojení s vaším Vesmírným Já nebo Kristovským Já, zatímco se nadechujete a vydechujete skrz vaší srdeční čakru. Jakmile spojení je navázáno, můžete obrátit svoji pozornost do vaší korunní čakry a pozorovat světlo sestupující dolů vaším čakerním kanálem do vaší otevřené srdeční čakry, kde je distribuováno do celého vašeho bytí. Vaše Vesmírné Já a Kristovské Já potom na sebe vezme světelnou formu v rámci vašeho bytí a vytvoří světelné tělo. Můžete požádat mne, Lorda Melchizedeka, abych ukotvil toto světelné tělo do vašeho fyzického, éterického, emocionálního, mentálního a duchovního těla. Toto je extrémně silný proces, můžete se spojit se svými aspekty, které jste ukotvili skrz sílu myšlenek, když vítáte a zvete tuto energii, aby splynula s celým vaším bytím a sdílela jakékoliv vedení nebo moudrost.

Je důležité porozumět, že je zde mnoho vašich aspektů, které můžete přivolat a integrovat do vaší současné reality a existence. Když si to uvědomíte, tak posilujete a zesilujete spojení vaší vlastní energie se Stvořitelem. Je běžné, že vaše duše může cítit realitu odloučení, protože je zde mnoho forem vaší energie napříč prostorem a časem. Když ukotvíte různé aspekty vás samých ve vašem bytí, rozpustíte realitu oddělení a sbíráte moudrost a uvědomujete si vlastní sílu. S energií, kterou ukotvíte nebo realizujete, nehledě na to, jestli je to vaše energie z minulosti nebo budoucnosti, dosahujete jednoty, která vám umožní hlubší spojení se Stvořitelem a jeho pochopení. Je důležité být si vědom, že je zde stále mnoho aspektů vašeho bytí, které čekají na spojení s vaší energií ve vaší současné přítomnosti; toto je proto, že vaše duše vám stále posílá požadavek na jednotu a celistvost, a také na větší zkušenost s bezpodmínečnou láskou Stvořitele.

Na vnitřních rovinách, uvnitř mnoha chrámů učení a pochopení, učí mistři proces přivolávání aspektů jednotlivců do jejich současné existence světla - toto je hodnotný proces vzestupu. Jedině vaše pozitivní aspekty potřebují být ukotveny, aby zásobily vaše láskyplné vibrace. Ale někdy aspekty obsahují karmické vzorce, které je třeba si uvědomit a rozpustit, a ukotvit do vašeho bytí, abyste si byli vědomi přítomnosti vzorce ve vaší současné realitě a dovolili jim se rozpustit.

Cítím se být zplnomocněn hovořit s vámi o různých energetických aspektech vašeho bytí a jak je nutná integrace, ale též jsem naplněn pocitem potřeby hovořit s vámi o tom, jak pohlížíte na svou vlastní energii a bytí. V čase, kdy se zaměřujeme na patřičnost naší pravdy, je důležité, abychom rozuměli, kdo doopravdy jsme. Nejdříve chci, abyste se zaměřili na slovo, které běžně používáte a často bez rozmyslu. Toto slovo je "Já". Pokud bychom pozorovali menší snímek něčího života na Zemi, uviděli bychom, že slovo "Já" se hodně užívá.


"Já chci jíst", Já potřebuji chytit ten autobus", "Já jsem tak unaven/á", "Já nevím o vás, ale já....." Slovo "Já" se používá k popisu hovořícího a když pozorujeme někoho, kdo používá toto slovo, víme, že hovoří o sobě, ale dovolte si sami sobě na chvíli zamyslet se nad tím, co to slovo znamená, o kom vlastně hovoříte, když říkáte "Já.

Co pro vás "Já" znamená?


Je mnoho významů slova "Já", ale věřím, že nyní je důležité, abyste osobně porozuměli o kom hovoříte, když říkáte "Já". Můžete určit jestli hovoříte o vašem fyzickém těle, vaší duši, vaší intuici, vašem emočním těle, vaší mysli nebo o vás jako celku. Když pozorujeme naši vlastní energii nebo aspekt, je zajímavé vidět „jisté“ nesrovnalosti v tom, co bylo řečeno. Když věříte, že "Já" je vaše duše a pak řeknete "Já chci čokoládu" - kde je doopravdy pravda? Potřebuje vaše duše čokoládu? Je to jen zvyk nebo hovoříte o jiném aspektu vašeho bytí?

Zjišťuji, že to může vypadat pedantsky a jako, že marním váš čas, ale když si dáte čas a analyzujete užívání slova "Já", pak začnete odkrývat mnoho pravd a ignorovat mnoho falešných přesvědčení. Mnoho z vás je tak nevědomých při používání slova "Já" a ještě je to i slovo, které je používané pro vaše skvělé kompletní bytí. Když začnete rozumět významu, který je za tím slovem, pak začnete rozumět více sami sobě. Když věříte, že "Já" je vaše duše, možná zjistíte, že způsob, kterým hovoříte se začne měnit s tím, jak touhy vaší duše vystoupí do popředí. Je velmi běžné, že v různých časech rozeznáte různé aspekty vašeho bytí. Když má vaše tělo hlad, rozeznáte za slovem "Já" vaše tělo, když vaše duše potřebuje klid, rozeznáte za slovem "Já" hlas vaší duše. Máte mnoho aspektů bytí, které k vám mluví současně, ale když se pohybujete po své duchovní cestě, tak vaše celé bytí začne vibrovat jako jedno a zjistíte, že "Já" obsahuje  vaše celistvé sjednocené bytí.

Žádám vás o jediné - abyste pozorovali používání tohoto slova a ptali se sami sebe, zda to, co říkáte je pravda a začali rozumět významu tohoto slova ve vašem každodenním životě; a začali tak řešit nesprávné návyky, přinášejíc větší porozumění vás samých a pravdy.

Pro mnoho z vás, když řeknete Já jsem (vaše jméno), rozumíte tomu významu, ale teď je čas integrovat tento význam do vaší celé reality, rozeznávajíc vás samotných jako Tvořitele a uvědomění si, že vaše jméno je vibrační zástupce vaší energie a vašeho celého bytí. To znamená, že vaše jméno, i když se nemusí změnit po celý váš život, energeticky se neustále vyvíjí ve vibračním zvuku a významu se stává více bohatším ve Stvořitelově světle a lásce.


S láskou a úctou navždy,

Já jsem Lord Melchizedek

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka Š. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Vyhledávání