Aktualitky

Seminář Cesta lásky I proběhne 07. - 12. srpna

Seminář Cesta lásky I, jež proběhne 07. - 12.  srpna, vám přináší návod, jak se otevřít duchovní práci a poznat svůj vnitřní potenciál, jak se propojovat se svou duší a svými duchovními průvodci, otevírat své srdce lásce... Srdečně vás zveme.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Majáky neztroskotají - Poselství Kryona
Majáky neztroskotají - Poselství Kryona
Uveřejnil(a) Lenka   
Pátek, 27 Duben 2012 09:28
 přijala Barbara Bessen v lednu 2008
Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Je pro mě radostí opět vás vidět a vnímat. Také napjatě očekáváš, co se bude dít v roce 2008? Jsi připraven na něco nového ve svém životě? Kolikrát bychom tě nejraději silně štípli, aby ses už konečně probudil a netočil se pořád v jednom kruhu. Někteří z vás, přestože jsou již značně probuzení, padají stále znovu a znovu do hlubin, do téměř depresivních stavů, v nichž zůstávají uvízlí ve starých dramatech. Dramatech, která jsou součástí každodenního lidského života. Hrací plán duality nabývá někdy prapodivných forem, že? Žádné oko nezůstane suché, jak byste řekli. Inu, všechno však pokračuje dál, vše plyne. Proto byste neměli zůstávat zaseknuti na jednom místě nebo jako myš probíhat pořád dokola labyrintem.

Stále na vás působí hrací plán duality. Znovu a znovu si kladete otázky a nevěříte, že se blíží vzestup Země a že vlastní Já prožije velkou změnu. Že jsi dosud v životě nedosáhl toho, po čem jsi toužil? Nedaří se ti nalézt uspokojivý život, který by přinášel radost?  Každý den sebou vlečeš spoustu věcí a úkolů, jež mají společné jen to, že je nedokážeš nechat odejít.  Ovšem, přestat lpět a dokázat propustit to, co již nepotřebuješ, ti připadá těžké, protože to vše na tobě ulpívá jako plastelína. Uvažuješ: „Opravdu bych měl v této nejisté době dát výpověď v zaměstnání?  Kde je ten vzestup, o kterém se tady hovoří, nikde nic nevidím. Zdá se, že na mne to neplatí. Opravdu mohu opustit svého přítele? Smím ho zklamat, když opustím naši partu? Stál při mě přece tak dlouho. Přesto však někde uvnitř svého srdce cítím, že už nemáme společnou cestu. Je takové opuštění skutečně znakem Lásky nebo jen sleduji vlastní zájem? Je pro mě přestěhování správné? Nové bydlení je o dost dražší. Přesto uvnitř svého srdce cítím, že bych to měl udělat. Pomyšlení, že bych tam mohl bydlet, ve mně  vyvolává hluboký pocit svobody. Vypadá to, jako kdyby mě mé vnitřní dítě chtělo pošťouchnout a sdělit mi, že bych se neměl rozhodovat jen rozumem.“  
 
Rád bych tě povzbudil, abys následoval své vnitřní pocity. Neohlížej se při svých krocích na reakce své mysli, která je v současné době příliš zmatená přílivem tolika protichůdných informaci, než aby byla schopna rozumně rozhodnout. Je uměním otevřít se lásce svého magického vnitřního dítěte. Tvé vnitřní dítě je spojovacím článkem mezi logickým rozumovým uvažováním a pocity osvěžující božské kreativity. Uvědom si, že tvé magické vnitřní dítě je součástí tebe, která ví: „Vše je mi tady k dispozici, stačí to jen uchopit. Musím se jenom osvobodit z každodenního stereotypu a následovat energii svého magického vnitřního dítěte.“ Maják nemůže nikdy ztroskotat. Pokud důvěřuje své vnitřní funkci, pak ví, že je vždy na správném místě přesně tam, kde je, a dokáže podniknout i neobvyklé kroky k nalezení nového vhodného místa.    
Rád bych ti to blíž popsal. Jsi interdimenzionální, pozemským pohledem však obsáhneš jen malou část sebe. O tom jsme už mnohokrát hovořili. Nyní je třeba, abys nechal působit jinou, interdimenzionální část sebe. Neexistují žádné hranice Bytí. Nejsi již  uvězněn v pozemské hře. Tvé karmické otisky, stará přesvědčení, domluvená spojení a přísahy jsou již rozpuštěny nebo se rozpustí během následujících měsíců. Je to doba osvobozování.  Tvá role při osvobozování Bytí je nechat vše odejít a zaměřit se mimo jiné na své magické vnitřní dítě. Nech jej na sebe působit. Pro magické vnitřní dítě neexistuje věta: „To nejde“. Všechno jde, chceš-li. Vše, co si myslíš a vnímáš, co odpovídá tvému plánu, je možné a je od dávných dob připraveno formou rozmanitých potenciálů na tvé současné úrovni. Obklopen mnoha pomocníky z duchovní rodiny, nanebevzatými mistry a dalšími vyššími částmi sebe sama stojíš jako průkopník nové doby, jako maják, který svítí i sám sobě na cestě k novým potenciálům dalšího života. Rozumí se samo sebou, že tato cesta slouží i k dobru všech ostatních, kteří jsou s ní spojeni, že nikdo nekoná jen sám za sebe. Neomezuj ničím své cíle a neříkej „To nezvládnu, to nejde“. Nic není nemožné. S Bohem v tobě nejsou vymezeny žádné hranice.

Co se bude dít dál? Usaď se v klidu, pohodlně se opři a zhluboka dýchej. Pak si napiš na lístek věci, do kterých by ses letos chtěl pustit. Přání, potenciály, které jsou v tvé blízkosti a které ses dosud neodvažoval realizovat. Prozkoumej, zda to, co si přeješ, je skutečně to, po čem toužíš, co bys chtěl pozvat do svého života. Jak bylo již často popsáno, nevidíš sám sebe komplexně, ale naopak velmi omezeně. Tvé vyšší části tě znají v plné nádheře, vidí tě jako interdimenzionální bytost. Znají tvé vlastnosti a možné plány, s nimiž jsi sem přišel. Mnozí z vás jsou zde, aby sloužili, aby pomohli Zemi a přispěli k jejímu uzdravení. S tím je spojeno mnoho aktivit, i když se to často tak nemusí jevit a spíš to vypadá jako osobní přání. Často je to jinak, než to vypadá. Ostatně už není třeba se nechávat ovlivňovat starým přesvědčením, že člověk musí mít nutně nějakou práci, aby mohl existovat. Bytí na této planetě se může vyvinout i tak, že se na základě vnějších okolností dokážeš zcela oprostit od potravy. Chci tím říct, nezatěžuj se již představou, že musíš bezpodmínečně chodit do normální práce, aby sis vydělal na živobytí.  

Opravdová, z hloubi duše vycházející inventura tvých nesplněných přání, představ o životě a změn pro rok 2008 a další léta má velký význam, protože při ní měníš úhel pohledu. Jaké chceš podniknout další kroky do opravdového života? Kde a jak jsi svého štěstí strůjcem?
Tato inventura může zabrat i několik dnů, protože budeš svůj seznam stále měnit. Něco možná proškrtneš, přidáš něco nového a přitom budeš vnímat, jak se tvé srdce otvírá. Jaká bude tvá další cesta? Stanov si pro příští měsíce i roky jeden nebo více cílů. A pak se od toho oprosti a nech to plynout. Oslov v duchu své pomocníky a Vyšší části. Možná už s nimi máš  snadný kontakt. Pokud ne, vnímej svou intuici. Odhalí ti další kroky. Pak se pohodlně posaď a vizualizuj si kroky, které chceš podniknout. Představuj si to s plnou silou a hlubokými pocity. Jako když si vzpomínáš na nějakou krásnou situaci, která tě zahřeje u srdce. Takto si tvoříš svůj další život, svůj božský život na Zemi. Je inspirován tvým Vyšším já, podporován energií, kterou budu od nynějška častěji nazývat Magickým vnitřním dítětem. Dodá ti nadšení pro nové cíle. Pozvedne tě nad lidské myšlení a konání  směrem do vyšších božských říší, ve kterých je vše možné. Kde stačí jasně se soustředit na myšlenku, aby se zázraky staly skutečnosti. Buď mistrem svého života. Všeobjímající Láska je skutečným kouzelníkem. Máš ji vždy k dispozici.   
   
Nyní ještě jedno malé cvičení pro příští dny a měsíce. Představ si v duchu, že sedíš venku na louce. Vyber si krásné místo, třeba pod starým moudrým dubem. Dub dodává sílu pro slabé chvíle. Uvolněně se o něj opři, vnímej strom za svými zády a užívej si jeho sílu. Pak se podívej svým vnitřním zrakem dopředu a pohleď na veselou malou bytost, která k tobě přichází. Radostně, možná se zpěvem k tobě tančí a  zářivě se na tebe usmívá. Je to tvé Magické vnitřní dítě. Plné radosti stojí před tebou a chtělo by nyní vědomě vstoupit do tvého života a obohatit jej všemi možnými, možná i poněkud neobvyklými nápady. Je na tobě, jestli  se necháš zlákat. Přeji ti při tom hodně radosti!

Vše, co jsi, vytváříš ty sám. Není to ničí vina, pokud něco neklape nebo nevychází tak, jak by mělo. Ty sám jsi to tak vytvořil. Nezapomeň, že karmická spojení jsou rozpuštěna. Co ti tedy brání vést krásný život tak, jak si představuješ? Zaměř se na nadcházející roky. Odhalí ti tvou vlastní pravdu. Uvnitř tebe spočívá opravdová moudrost, Božská moudrost, která byla po dlouhou dobu tvého učení na této planetě skryta v zámotku. Rok 2008 tě vede do skutečné pravdy, neboť heslem roku 2008 je „Pravda“. Kéž by  každý člověk našel svou vlastní pravdu, aby pomohl zahájit významnou změnu vědomí lidstva. Změna začíná jen a jen v TOBĚ!   

V hluboké lásce a sounáležitosti,
Kryon

Přijala Barbara Bessen v prosinci 2007. Článek je k volnému využití,  změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu www.kryon-deutschland.com/channeling_jan08.html pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

 

Vyhledávání