Aktualitky

Seminář Cesta lásky I proběhne 07. - 12. srpna

Seminář Cesta lásky I, jež proběhne 07. - 12.  srpna, vám přináší návod, jak se otevřít duchovní práci a poznat svůj vnitřní potenciál, jak se propojovat se svou duší a svými duchovními průvodci, otevírat své srdce lásce... Srdečně vás zveme.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Anděl, který přišel na Zem
Anděl, který přišel na Zem
Uveřejnil(a) Lenka   
Pátek, 27 Duben 2012 10:11
Poselství Kryona přijala Barbara Bessen v lednu 2007
Zdravím vás, milí přátelé, přicházím s nebeským pozdravem. Jsem Kryon z Magnetické služby. V hluboké lásce a úctě vstupuji dnes do vašeho energetického pole, s hlubokým respektem se ukláním před tebou, kým skutečně jsi: přede mnou tu totiž teď sedí anděl a čte mé řádky. Andělem jsi byl a pořád jím jsi, znám tě dobře a smekám před tebou klobouk, před tvou silou, odvahou, božským vědomím, které reprezentuješ. Měl jsi odvahu a neochvějnou důvěru nastoupit do služby na této planetě. Nelekal ses toho, co bylo dohodnuto, než jsi sem  do služby nastoupil. Bylo ti sděleno, že upadneš do zapomnění, že si nevzpomeneš, kým skutečně jsi. Usmál ses a řekl: „Neumím si představit, že by se to mohlo stát. Vždycky si vzpomenu, kým jsem. Vůbec o tom nepochybuji.“ Nuže, dokážeš to? Víš, že jsi andělem, který přišel zdaleka, aby poznával dualitu? Vydal ses sem, abys poznal strach a zapomněl na lásku. Nyní bylo dosaženo bodu nula. Jistě si vzpomínáš, že když jsem zmiňoval číslici nulu, vždy jsem hovořil o prázdnotě. Nula je černá, tmavá a obsahuje ne-energii. Vstoupit do této ne-energie znamená vyšplhat na startovací rampu a udělat kvantový skok. Teď ses ocitl právě v tomto bodě. Nastal čas, který ti umožňuje, aby sis uvědomil své andělské bytí a podle toho i jednal.   

Nyní můžeš poznat, kým skutečně jsi. Toto pátrání tě stálo v posledních letech mnoho času, síly a vůle. Kolik slz jsi už prolil v usilovném procesu sebeobjevování. Kolikrát jsi propadl zlosti a říkal sis: „Už nemám chuť pokračovat v cestě do Nové energie. Kdo mi potvrdí, že  všechno to, co se tu vykládá, je pravda? Možná jsou to všechno jen zavádějící zprávy a channeleři se mýlí, protože dostali špatné informace, třeba i z „temné strany“. Už nemohu dál.  Ať si touhle cestou jdou jiní, já už dál nechci.“ Cesta k „odmilování“ nebo jinak řečeno  k „odvrácení od Lásky“, kterou ses chtěl vydat, však nefungovala. Anděl, který se probouzí, se nemůže vracet zpět do jednoty opačným směrem, to je proti všem  božím pravidlům. Anděl, kterým jsi, nemůže jít opět opačnou cestou do Zapomnění, když již nasál domovský boží vzduch. Otočka zpátky je prakticky nemožná – musíš tedy vydržet i nadále a statečně se dát k dispozici do služeb Světlu. Nyní jsi společně s mnoha dalšími probuzenými došel do bodu, kdy zjišťuješ, že můžeš existovat v mnoha dimenzích zároveň. Vzestup nebo cesta do Nové energie není žádným skokem do jiné úrovně nebo času, je to uvědomění, jak velký a jak interdimenzionální ve skutečnosti jsi. Toto poznání znamená vnímání a uvědomování si jiných dimenzí. Moje partnerka Barbara, přes kterou nyní channeluji, vždy vítá, když dávám praktické rady a tipy. Takže pojďme prozkoumat, co je nyní možné a co bys měl uvážit, když se pohybuješ na vlnách interdimenzionality. Ještě jednou zopakuji:. Mýlí se ten, kdo věří, že Bůh stojí nehybně a dál se nevyvíjí,  prot jsi světelná bytost, která se rozhodla žít v trojrozměrném světě, aby zakusila sama sebe jako božský aspektože je přece tak dokonalý. Bůh se rozvíjí skrz tebe a mnohé své další aspekty stále dál, rozpíná se, opět se stahuje, umírá a znovu se rodí.. Je to proces plný oddanosti stále novému sebeobjevování. Neseš v sobě hluboké trojdimenzionální zážitky, které stále předáváš do rozsáhlého božského pole. Svými dosavadními zkušenostmi předáváš Zdroji informace, jaké to je, účastnit se na tak mimořádné události, jakou Země s lidstvem prožívá. Mohl bych tě také přirovnat k velké knihovně s mnoha informacemi dostupnými celému universu. Tvé zkušenosti na této planetě v trojrozměrné formě pomalu končí. Vydáváš se nyní na cestu k multidimenzionalitě. Zakoušíš, jaké to je, být zároveň ve více úrovních. Učíš se v nich pohybovat a objevovat je. Je to jako průzkum nového světadílu.   

Možná si všímáš, že se ti krátce před usnutím objeví jasné obrazy, které ti přijdou krajně zvláštní. Třeba vidíš před  svým vnitřním zrakem lidi, kteří před tebou reálně stojí a baví se. Blízko před sebou můžeš vidět neznámý dům. Mé partnerce se nedávno stalo, že uviděla před svým zrakem postel s modře puntíkovaným povlečením. „Co to je?“, zeptáš se. Pohybuješ se v jiných úrovních. Je čas, abys pochopil, co někteří vaši vědci již začínají brát v úvahu. Vedle tvého časového rámce existuje mnoho dalších úrovní. Mnohé z nich se nacházejí přímo tam, kde žiješ. Tam, kde právě jsi, je i jiný rozmanitý život. Dělíte se takříkajíc o jeden prostor. Dosud to bylo tak, že sis tento život neuvědomoval. Nyní se o něm dovídáš prostřednictvím těchto zkušeností. Možná jsi už zjistil, že jakmile se chceš na tyto obrazy soustředit, pozvolna nebo náhle zmizí. V duchovních oblastech platí jiné zákony. To ti ještě do budoucna podrobněji vysvětlím. Budeme se těmto námětům během roku víc věnovat, protože již začínáš tyto světy dobývat.     

Zůstávej při těchto zážitcích zcela uvolněný, tak budeš pomalu sbírat poznatky. Platí to stejně jako pro všechny poznatky z druhé strany závoje, jež nelze zevšeobecnit. Každá bytost jde svou individuální cestou, i když na vyšších úrovních jste všichni společně propojeni. Rád bych ti pro tyto vnitřní obrazy dal jeden tip: Nepřisuzuj jim žádný význam, přijímej je jakoby mimochodem. Nesoustřeďuj se na ně a nepokoušej se na ně zaostřit. Pak se totiž většinou rozplynou. Poznatky z průniků do jiných světů se budou rozšiřovat, jak budeš pravděpodobně víc získávat kontakty na jiné bytosti a dokonce s nimi budeš moct vést dialog. Další poznatky, rady a upozornění získáš v poselstvích od svých bratrů a sester na druhé straně závoje. Mohou se týkat i tvého každodenního života, řešení tvých problémů nebo vhledů do poznání, jaké jsou možnosti tvé další budoucnosti.   
 
Před tvým vnitřním zrakem mohou vyvstávat i podivná znamení, často se to stává před usnutím nebo před procitnutím.
Můžeš je vidět jasně, ale často jen velmi krátce. Možná je v onen okamžik nedokážeš ani správně zařadit. Většinou mají za úkol v tobě něco otevřít. Je to jako kód, který má něco dešifrovat. Představ si, že než  ses ponořil do hlubin 3D, do tvého světelného těla byly vloženy zapečetěné informace, které se nyní při probouzení smějí otevřít. Kousek po kousku, jak je to pro tebe nejvhodnější. Otevíráš se nyní Nové energii, která od října 2006 zaplavuje velkou silou tuto planetu a lidstvo. Neboj se, to, co tě nyní postihuje, je normální. Toto uvědomování si jiných úrovní se rozšiřuje i na denní dobu. Když sedíš nebo stojíš v naprostém klidu, může se stát, že vnímáš v širším záběru, možná jsi to již koutkem oka zaregistroval. Máš pocit, že vnímáš něco jiného, co běžně nevidíš. Venku v přírodě je to dokonce snazší, můžeš se tam seznamovat s přírodními bytostmi, s jejich „malým národem“. Uvědomování jiných úrovní probíhá velmi variabilně. Objevování vědomých poznatků a života v tak toužebně očekávané páté dimenzi probíhá pozvolným posouváním, vklouzáváním, nikoliv jediným skokem, jak se často spekuluje.  

Možná tě nyní zajímá, jak bys mohl ještě víc pronikat do této úrovně a jak mít ještě intenzivnější kontakt. Rád bych tě teď poprosil, abys prozkoumal sám sebe. Podívej se, jak prožíváš svůj každodenní život. Je převážně trojdimenzionální nebo již jednáš pětidimenzionálně? Jak tomu lze rozumět? Tvé vyšší vědomí je přítomno vždy, jakmile se víc spojíš se svým Vyšším já. Přenáší tě  takříkajíc do vyšší úrovně. Dám ti pár příkladů z běžného života. Když ti někdo zavolá, aby ti sdělil nějakou dramatickou novinku, co uděláš? Necháš se tou událostí unést nebo zůstáváš uvolněný a neutrální? Pak jsi reagoval z vyšší úrovně. Máš-li nějaký problém, který je třeba vyřešit, poddáš se pocitům strachu a starostem, nebo se s důvěrou přitulíš do energie svého Zlatého anděla a budeš si vědom/a, že řešení je mimo dualitu? Hledáš nové bydlení a oznámil jsi to duchovnímu světu. Zkoušíš různé možnosti a přitom se ti nedaří si něco vybrat, nebo se s plnou důvěrou uvolníš a zůstaneš v klidu, protože víš, že vhodné bydlení v požadované velikosti za adekvátní cenu se objeví, až nastane správný čas? Víš to. Ty sám určuješ, na jaké úrovni chceš prožívat svůj život.   

Když jsi spoután stresem každodenního života a zcela pohlcen dualitou, zastav se a ponoř se do sebe. Uvědom si, že existuje jiná realita a lehce se vznášej na vlně Nové energie do páté dimenze. Novou realitu pocítíš vždy jasně, lehce, bez těžkostí. Máš pocit, jako kdyby tě něco nadnášelo, neslo. Je tam všude přítomná i velká porce humoru. Ve vyšší energii se možná začneš náhle a zdánlivě bez důvodu smát. Ano, vlastně je to skutečně komické. Tahle nádherná energie tu byla přítomna odjakživa, jen pro tebe nebyla dosažitelná.

Experimentuj s různými možnostmi, jak si nově přetvořit život. Neradím ti však, abys ve svém životě nechal vše ležet, jak to je, a řítil se na plné obrátky do jiných úrovní. Měl bys i nadále vést svůj život čistě a neponechávat v něm nic, co by jiným škodilo nebo je zatěžovalo. Měl bys však zvládnout způsob, jak utvářet svůj život krůček po krůčku snadněji, jednodušeji a už ne tak komplikovaně jako dřív. Vůně svobody a lehkosti tě povzbuzuje, aby ses vymanil z chaosu a zmatku duality.

Stále ti opakuji, že ty určuješ, co, jak a kdy se ve tvém životě stane.
Nyní smí do tvého života přicházet to, co je pro tebe dobré, co odpovídá tvým představám o životě. Mohou tě napadat zdánlivě utopické myšlenky, které bys rád realizoval, ať už ve svém soukromém, pracovním nebo společenském životě. Nový věk může nabídnout způsob, jak to provést. Obrazně řečeno, stojíš jednou nohou ve třetí dimenzi a druhou nohou již v páté.      

Ty určuješ, jak bude tato nádherná cesta probíhat. V dřívějších dobách byli andělé zobrazováni s křídly a opěvováni. Tak se tehdy malíři nechali inspirovat duchovním světem.  Lidé současné doby, spíš intelektuálně zaměření, se takovým představám možná usmívají. Ale proč by anděl nemohl mít křídla? Pokud si budeš přát, aby ti křídla narostla, pak se to stane. Povstaň, milovaný anděli, buď si vědom svých křídel a vznášej se do své nové  reality spojen se Zemí.

V hluboké lásce a sounáležitosti,
Kryon

Přijala Barbara Bessen v lednu 2007. Článek je k volnému využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.kryon-deutschland.com/channeling_jan07.html pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.
 

Vyhledávání