Aktualitky

Seminář Cesta lásky I proběhne 07. - 12. srpna

Seminář Cesta lásky I, jež proběhne 07. - 12.  srpna, vám přináší návod, jak se otevřít duchovní práci a poznat svůj vnitřní potenciál, jak se propojovat se svou duší a svými duchovními průvodci, otevírat své srdce lásce... Srdečně vás zveme.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Nové paradigma reality - 1
Kryon - Nové paradigma reality - 1
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 01 Květen 2012 17:31
Tento živý channelling byl předán Lee Carrollem v Salt Lake City, Utah v sobotu, 12. února 2011. Je součástí série „odhalení“.

Zdravím vás drazí,
jsem Kryon z magnetické služby. Znovu opakuji, že teď se odehraje něco, o čem by někdo mohl říct, že je nemožné; že lidé v 3D, v tomto okamžiku, kteří tu teď sedí, budou konfrontováni s něčím, co přichází zpoza opony, a v co ani oni sami nevěří, že existuje.

A v průběhu tohoto procesu zde nebude žádný důkaz o tom, že je to skutečně, žádný důkaz, který byste měli na papíře, žádný důkaz, který byste mohli ve Vašem 3D světě vyfotografovat. Takže co to potom je, co Vás k tomuto tolik přitahuje? A co Vás přimělo sem dnes přijít a posadit se na židle v této místnosti?

Právě teď se rozhlížím kolem sebe a říkám Vám: Byl jsem s Vámi! Byl jsem s Vámi, když jste vstali a šli si zarezervovat své místo na dnešním channelingu, když jste se svobodné rozhodli sem dnes přijít. A právě v té chvíli vznikl důvod se radovat. Tato energie vznikla už mnohem dříve, než jste dnes usedli do této židle. Byla zasažena semínka, která vykvetou ve správnou dobu na správném místě, abyste slyšeli slova, která byste normálně neslyšeli, nebo abyste se setkali s těmi, kteří v mnoha ohledech změní Vás život. Věděl jsem, že sem dnes přijdete. A stejně tak to vědělo TO, co nazýváte Bohem, nebo ať už TO definujete jakkoliv, a později odpoledne bych si i já přál TO pro Vás definovat, abych Vám ukázal, co se poslední dobou na této planetě děje a co je velice Božské.

A přece se to Vašemu 3D vědomí jeví chaotické a nepochopitelné, stejně tak jako fakt, že lidská bytost je schopna channelingu. A pokud to možné je, jak to potom funguje, když můj partner už předtím prohlásil, že na druhé straně závoje je potenciální super-soutok energii, které nejdou vyjádřit lidským hlasem, ale pouze vědomím lásky, které proudí skrze lidské tělo a předává vzkazy a ujišťuje a dokazuje v jazyce, který není zcela srozumitelný?

Je to proto, že ten, na koho se teď díváte, je profesionál, který strávil 22 let svého života učením se, jak tomuto jazyků porozumět; který nás naučil, jak zpomalit vzkaz a učinit ho plynulým tak, aby mezi mnou a ním mohl být tento vzkaz předán. A několikrát jsem již opakoval, že to je pouze, jak Vy říkáte, “špička ledovce”.

Ale pokud právě nyní otevíráte svou mysl a duši něčemu, co je nad rámec toho, co jste schopni vidět, pak se otevíráte tomu, co nazýváme kvantem; tomu, co je nade vši fyziku; tomu, co není 3D; a tomu, co nazýváme Třetí jazyk.

Číslo 3 je symbolická, katalytická energie numerologie. Neznamená to, že je to v pořadí třetí jazyk, jako když počítáte 1, 2, 3.....

Určitě si teď někteří říkají:  “Tak to by mě zajímalo, co je potom druhý jazyk...” Vůbec nechápete. Nazvali jsme tento jazyk Třetím, právě pro tu energii čísla 3. Tento Třetí jazyk k Vám dnes bude hovořit a bude Vám říkat: Tohle je skutečné. Tento Třetí jazyk, je hnací motor, který přichází skrze mého partnera ve Vám srozumitelném 3D-vyjádření, které můžete zaznamenat na papír nebo nahrát.
Ale vězte, že Třetí jazyk přenáší většinu toho, co je skutečně a pravdivé; a pokud byste se snažili změnit druh rostliny, jejíž semínka zaséváme, vězte, že nejde o žádnou doktrínu, kterou učíme. Je to jen to, co už je dávno zakotveno uvnitř Vás, je to Vaše antické vědomí, se kterým jste sem již přišli.

Kdo tady sedí? Co přinášíte na planetu zvanou Země? A Vy možná řekněte: “No to je právě to, proč jsem tady - protože já sám chci znát odpověď na tuhle otázku.” (Kryon se směje, pozn. překl.). ”Proč jsem tady? Co přináším na tuhle planetu, jako stará duše? Protože já nic necítím.” A pak jsou tací z Vás, kteří řeknou: “Jsem, protože prostě existují; nevidím žádný důvod - nejsem spisovatel, nechanneluji, nejsem léčitel...já prostě jen chodím do práce a z práce.”

To je drazí moji to kouzlo. Staré duše pracují. A 8 metrů je široká Vaše stará, antická a vzácná MERKABA, která kráčí s Vámi; DNA pole je tak velké, že se dotýká všech kolem Vás. A ti nejen z podstaty věci, ale také že zvědavosti by měli být tomuto otevření a vnímat to. I Váš šéf, který před Vámi denně stane a dráždí Vás; „Já vím kdo je tady“ (Kryon se směje); i ten je součástí systému.

Možná o tom nevíte, ale odvádíte tvrdou práci. Energie, kterou přinášíte na temná místa, působí jako dům světla.
A hranice temnoty varuje všechny lodě, aby se nepřibližovaly ke skaliskům a raději zakotvily v bezpečném přístavu, a tím jste Vy. Odvádíte tvrdou práci.

Můj partner, ten odvádí jednoduchou práci, a je to již pro Vás vysvětlené. To je to, proč je to pro něj jednoduché; on ví, kam půjde zítra; on ví, co bude dělat za rok touhle dobou. Víte to Vy? Vy často ani nevíte, co přinese zítřek. A to je důvod, proč je Vám, předáván tento vzkaz tímto stručným způsobem. Vzkaz, že jste hluboce milování - to za prvé. Za druhé, že Bůh ví, kdo jste a za třetí, že jste tady z nějakého důvodů.

Jakékoliv jsou Vaše podmínky, jste velice užiteční. Nejste obětí této planety. Máte schopnost odhodit jakoukoliv karmu, kterou jste si sem přinesli, a která Vás brzdí. A tohle je Váš čas! Nesete s sebou nejen semínka staré duševní energie, ale je toho víc, co Vy ani nevíte, že je.

Kamkoliv jdete, planeta Vás zná. A až tuhle planetu opustíte, a všichni z Vás ji jednou opustíte, věřte mi, jakože já jsem součást Božské energie, která Vás pozoruje se rodit a umírat, část Země zaznamenává všechno, co jste zde vykonali. Zůstává to zde, v krystalické mřížce. Všichni Váši předkové jsou tu, všechno, co se kdy dříve odehrálo pro zlepšení této planety, je v této mřížce také. Stejně tak je tady všechno, co by mohlo tuto planetu přinést ke zkáze.

A já Vám chci říct, co tato mřížka říká právě teď: „Jste na cestě, která nebyla vždy v souladu s mírem na Zemí. Byla naplněna překvapením, abstraktním rozhodováním (o tom budu mluvit dnes večer) a byla naplněna událostmi, které jste nečekali.“ Kolik z Vás řeklo: “Ale já jsem věděl, že se tohle stane už když se rozpadl Sovětský svaz.” ? Už 50 let se nacházíte ve studené válce, která doposud vedla jen k jednomu - k nukleární válce, že? Což se zatím nestalo, jak jste si jistě všimli.

Jsou před Vámi nevšední změny a v čase, který Vám ještě zbývá to překvapí i Vás i Vaše děti. Protože tohle je to, co by se teď na planetě mohlo odehrát. A nic z toho by se nedělo, pokud byste si to sami nepřichystali a nedali si to za cíl; již dlouho si tohle sami vytváříte.

Můj partner bude mluvit už jen krátce. Později budu mluvit o tom, že jsou experti, kteří pronesli, že vývoj vědomí planety započal a ztroskotal již alespoň třikrát nebo čtyřikrát; že nezáleží na tom jak vysoko se dostaly vibrace Vašeho vědomí, protože byly vždy přebity něčím negativním, a tak planeta začínala zase zcela od začátku.

A pak jsou ti, kteří studovali dávnou historii, a ti by potvrdili, že tak nějak to vypadalo. Všechna tato fakta jsou zde k Vašemu nahlédnutí. Civilizace, které začaly lépe než Vy, které žily v míru a spiritualitě, jakoby se zastavily.

A dovolte mi říct, že futuristé říkají, že se to stane znovu.

Vy jste teď na tom vrcholku, na tom rozcestí, kde můžete dále pokračovat buď vpravo nebo vlevo. Před 22 lety, kdy jsem se svolením svého partnera vstoupil na scénu, jsem Vám řekl, že se to opět blíží, ale že tentokrát to konečně překonáte. Uvidíte přeměnu ve vědomí všech lidí na této planetě a všichni se toho zúčastní, přestože to nemá co dělat s jejich vlastní spirituální vírou. Lidská rasa se změní.


Řekli jsme Vám, že budete pozorovat změny v přírodě - což už pozorujete, pořádně se ochladí, přátelé. Všechno je to podle Božího plánu. Přijde omlazení oceánu a změna ročních období. Všech těchto změn se můžete buďto bát, nebo je vnímat jako něco, co jste si sami vytvořili. Prostě s tím plujte a pomozte tomu!

A pak jsou tací, kteří řeknou:  “Ano, my jsme letité duše, ale co naše děti? Co bude s nim?” To protože neznáte zbytek Příběhu, ale já Vám ho dnes povím, hm? A Vy odtud odejděte s vědomím, že věci jsou jinak, než jste si mysleli, a že se to odehrává před Vašima očima. A něco Vám bude říkat: „...podívejte se na zprávy a usmějte se, protože to není tak, jak oni říkají.“ Vy budete vědět, o co jde.

Ten začátek, zasévání rostli, začíná právě teď - zasévání pro Zemí takovou, jakou nikdo nepředpověděl. Jsou tací, kteří nevěří, že tohle je skutečné a já Vás za to neodsuzuji. Pokud odtud odejdete a pomyslíte si: “Jo, bylo to dobře sehrané představení, ten pán to ale dobře sehrál.”, je to Vaše volba se tomu neotevřít, což jsou Vaše vnitřní dveře k objevu. Nechcete-li, v pořádku, nic se neděje, nehrozí Vám žádná odplata za to, že neuvěříte. Odejdete odtud s tím samým počtem andělských bytosti, se kterými jste sem přišli. To je ta pravda. Jste požehnání, ať se v životě rozhodnete pro cokoliv.

Energie kolem Vás, energie Stvořitele, je vždy s Vámi. Nahlédne na to, pro co se rozhodnete. A proto můžete říct, že jste hluboce milování. A to je ten vzkaz, který máte teď obdržet.

Já Jsem Kryon.
A tak to je

Poznámka ke kopírování:
Zdroj: MP3 nahrávka (15 minut) - www.kryon.com. Tento Kryonův channelling je vám ZDARMA k dispozici. Užijte si jej, pracujte s ním. Můžete si jej číst, tisknout a dále šířit, ovšem za podmínky, že jej budete rozšiřovat také ZDARMA. MP3 nahrávka je také volně k dispozici, ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.).

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Věra V. z MP3 záznamu živého channelingu. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání