Aktualitky

Seminář Cesta lásky I proběhne 07. - 12. srpna

Seminář Cesta lásky I, jež proběhne 07. - 12.  srpna, vám přináší návod, jak se otevřít duchovní práci a poznat svůj vnitřní potenciál, jak se propojovat se svou duší a svými duchovními průvodci, otevírat své srdce lásce... Srdečně vás zveme.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Cesta světa - Poselství Sanat Kumary
Cesta světa - Poselství Sanat Kumary
Uveřejnil(a) Láďa   
Neděle, 06 Květen 2012 17:12
Přijala Barbara Bessen  v říjnu 2011

Jsem ten, který jsem. Jsem Sanat Kumara. Jeden ze strážců této Země, nádherné planety se svobodnou vůlí. Planety, která se nyní těší mimořádné ochraně z úrovně Nejvyššího stvořitele. Z úrovně, která dalekosáhle přesahuje svět bohů, který vy vidíte jako otce a matky (a považujete za stvořitele) této planety a celé sluneční soustavy. Nejsou to ti (bohové), kteří  tu před dlouhým časem zaseli své sémě, z něhož vznikly rozmanité pozemské rasy. Ani ti, kteří konají své činy z osobních důvodů, s minimem světla a minimem lásky. Mám na mysli vyšší úrovně Bytí, které jsou spojené s nejvyšší stvořitelskou úrovní, s tím, co nazýváte Bohem. Bůh je prapůvodní jádro, myšlenka, která vše stvořila. Ona instance, která skutečně vše, co existuje, drží ve svém poli s velkou láskou. Neexistuje nic, co by nebylo stvořeno z této úrovně. Je to jako velká rozpínající se bublina, za kterou nic jiného neexistuje. Tato představa je pro mnoho lidí matoucí. Pak tedy neexistuje Nicota, Prázdnota, nebo jak to je? Co je pak za Bohem nebo vedle Boha? Je to nepředstavitelné, že by mohlo existovat něco zdánlivého, co vlastně není. Normální lidskou logikou se tento myšlenkový pochod těžko chápe, protože žijete v energetickém poli, které je velmi omezené a přidělené jen pozemskému bytí na této planetě. Velká část vašeho vyššího interdimenzionálního mozku není u většiny lidí aktivována, leží ladem. Čeká na velký evoluční skok, díky němuž se tato část mozku spojí s vyššími energiemi a tím bude schopna pochopit vyšší kombinace a způsoby myšlení. Kdyby byla tato část mozku již plně aktivována tady a teď, neprožívali by mnozí lidé pozemské zkušenosti v takové formě, jak je tomu nyní. Domy, kterým říkáte uzavřené ústavy nebo blázince, by byly přeplněné, protože by se do lidského myšlení valilo mnoho proudů interdimenzionálních frekvencí a s nimi spojené kontakty na jiné vyšší a paralelní světy, které existují zároveň. Způsobilo by to velké zmatení. Nebo si snad už teď umíš představit, že bys mohl prostřednictvím přesunu či jiného způsobu zostření myšlení přecházet do jiného časového rámce, do paralelní úrovně nebo vyšší dimenze, pak se zas vracet zpátky a to vše dobře snášet a integrovat do svého každodenního života? Bral bys tyto zkušenosti jen jako informace nebo jako možnost uskutečňovat jiné kvality z interdimenzionálního bytí ve svém současném životě? To je pohled do tvé budoucnosti, kterou ti nyní chci zprostředkovat. Všímáš si, buď sám na sobě, nebo na jiných lidech, že už nyní převládá hodně zmatků, protože se tento vývoj začíná právě dít?

Mnoho lidí totiž pociťuje neklid a dezorientaci
vyvolanou oslabením magnetické mřížky kolem Země, vysokými energiemi, jež proudí na Zemi, změnami v oběžné dráze Země a posuny v čase.  „Co z toho vyplyne dál?“, ptají se. „Co se stane se mnou a co s ostatními lidmi? Přežijeme to všechno nebo předčasně opustíme pomíjivý pozemský život? Nedojde přece jen k Armagedonu?“ Lidé pravděpodobně vytáhnou z knihovny bibli, začnou studovat různá proroctví a budou se to vše snažit nějak pochopit. Jen málo lidí studuje skutečné písmo současné doby, mám tím na mysli informace, které k vám nyní přicházejí z vyšších duchovních úrovní. Kdo nespočívá v hlubinách svého srdce, ten si lidskou myslí nedokáže mnoho věcí vysvětlit. Někdy pak proud informací skončí a lidé se napojí na modus strachu a nejistoty, takže ani vyššímu duchovnímu vedení nebude umožněno, aby mohlo vyrovnat energetické pole božskou milostí. Mechanismus odmítání ze strany nízko vibrujícího  rozumu nedovolí proniknout ničemu, co vibruje výše. Je to jako těsný zámotek, který obaluje lidskou schránku mnohem víc než na počátku existence současného lidského pokolení na této planetě, kdy byly uspokojovány základní potřeby. Nyní vycházejí na povrch velmi intenzivně všechny strachy, které každý člověk v sobě nastřádal během dlouhé doby. Vypadá to tak, jako by každý člověk intenzivně zažíval všechny strachy, které kdy prožil. Ty pak aktivují a silně vyživují kolektivní vědomí. To způsobuje, že vyšší vibrace bohužel k mnoha lidem nedorazí.  Proto je transformace Země tak dramatická. Nezpůsobují to události na této planetě, které vypadají jako čištění Země, silné sluneční aktivity a převraty. Je to vlna strachu, která mnoha lidem činí ze života peklo. To právě v této době zažívá mnoho lidí. Někdy to trvá jen několik sekund, někdy však tyto energie dopadají na lidi celé hodiny nebo i dny. Často zcela nečekaně, tak říkajíc z čistého nebe. Cítíš se pln naděje a dobré nálady a najednou si připadáš jakoby odstřižen a obklopen temným mračnem strachu.         

Abys to nemusel prožívat a naučil ses to měnit, doporučuji ti v takových situacích položit ruku na srdce a zhluboka pránicky dýchat. To znamená koncentrovat se na nebe a zároveň hluboce nadechnout nosem energii z křišťálového jádra Země, dech zadržet v srdci a pak plnou silou vydechnout do svého tělesného systému. Když tohle několikrát intenzivně zopakuješ, spojíš se ihned se svými vyššími částmi a s jádrem Země, napojeným na vyšší úrovně. Tvé srdce se rozšíří, hlava uvolní a tvá mysl nižší úrovně se spojí s vyššími duchovními úrovněmi. Je to vždy velmi účinný a zároveň jednoduchý nástroj pomoci. Tvá ruka na srdci tě spojuje s tvým Vyšším já a dalšími vyššími částmi. To pak přináší vysokou energii, která tě zde na Zemi udržuje ve Světle. Právě v této době je umění pohybovat se po Zemi, účastnit se všeho, co člověka vtahuje do života, jednat na vlastní odpovědnost a zároveň být dobře propojen s vyššími duchovními úrovněmi.    

Rád bych vám ještě sdělil, že Země jde svou cestou. Je plná respektu a lásky ke každému člověku, avšak nebude brát ohledy na ty, kteří nebudou chtít následovat její cestu. To obnáší z její strany jak hodně lásky, tak i moudrý nadhled. Protože ona ví, že žádná duše se nikdy neztratí. Je přece součástí Nejvyššího Stvořitele, dimenze, z níž bylo vše stvořeno. Ty a já, oba pocházíme ze stejné dimenze. Nikdo nám nemůže zabránit, abychom se tam zas jednou vrátili. Každá duše má však svou vlastní cestu. Proto sleduj vše, co se na této planetě děje, včetně úmrtí a hladomorů, pohledem svého pozemského srdce, udělej, co můžeš z pozemského hlediska udělat, a posílej tam svou lásku. Zároveň rozpoznávej božím pohledem, že vše je takové, jak si to každý jedinec pro sebe vytvořil. I když to může znít šíleně, navzdory kolektivnímu vědomí, mnoha polím strachu nebo právě kvůli nim, každý jedinec si určuje svou cestu na této planetě sám. Budou existovat jedinci, kteří navzdory hladomoru v Africe  nebo v jiných oblastech nezemřou. Neprojdou tím, protože si jsou vědomi svého vyššího jádra a to je bude vyživovat. Pro ty ostatní ještě cesta tak daleko nepokročila. Opustí Zemi s velkou pokladnicí zkušeností, které tady získali. To však neznamená, že by lidé, kteří se nějak podílejí na hladomorech, neměli být hnáni k odpovědnosti a neměli být vyzýváni, aby situaci řešili rozhodnutím, směřujícím k přerozdělování potravinových zdrojů tak, aby hlad už nadále neexistoval.      
 
Každý voják reaguje během sekundy na novou situaci, zda vytáhne nebo složí zbraň. Každý  bojovník se během sekundy rozhoduje pro nebo proti válce. Každým okamžikem se rozhoduješ, jakou cestu ve svém životě volíš, zda cestu boje nebo míru. Apeluji na všechny čtenáře: Nebuď první, kdo zvedne kámen, ale otevři své srdce. To platí pro všechny situace, ve kterých se nyní ocitáš. Ty jsi tvůrce. Ty určuješ, zda chceš být ve válce se svým šéfem nebo sousedem, zda tě vykolejí špatné vysvědčení tvé dcery, zda na to budeš reagovat nepřiměřeně nebo zda budeš vše posuzovat s láskou. Ty určuješ, zda tvé povolání ještě odpovídá tvé cestě. Ty rozhoduješ, zda tvůj život ovládají peníze, nebo zda naopak tvůj život rozšiřují jiné faktory spojené s jinými zdroji. Dívej se na vše z nadhledu a pozoruj: pozemský život je jako hologram, který se mění podle toho, jak jej lidé vyživují. Jakou výživu dáváš do pozemského pole? Boj nebo lásku? Rozhoduješ ty, právě teď, v každé  sekundě, jaký má být tvůj život. Mohu ti při tom nabídnout svou pomoc? 
 
Jsem Sanat Kumara, strážce nádherné planety Země.

Přijala Barbara Bessen v říjnu 2011. Tento článek je k volnému využití. Změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.kryon-deutschland.com/channeling_okt11.html pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.
 

Vyhledávání