Aktualitky

Seminář Cesta lásky I proběhne 07. - 12. srpna

Seminář Cesta lásky I, jež proběhne 07. - 12.  srpna, vám přináší návod, jak se otevřít duchovní práci a poznat svůj vnitřní potenciál, jak se propojovat se svou duší a svými duchovními průvodci, otevírat své srdce lásce... Srdečně vás zveme.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Být mistrem živlů … - Poselství Kryona
Být mistrem živlů … - Poselství Kryona
Uveřejnil(a) Láďa   
Sobota, 12 Květen 2012 16:52
Přijala Barbara Bessen  v květnu 2012

Zdravím vás milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Těší mě, že Vám mohu být k službám. Jsem služebníkem Nejvyššího světla, Jednoty. Je mi dovoleno předat Vám pozdravy z domova. Z prostoru, kde nevládne dualita. Kde vládne láska a nikdo není lepší nebo horší než ten druhý. Kde energie prapolévky nevytváří žádné formy, nýbrž je prostě jen nádhernou, bezčasovou frekvencí proudu myšlenek. Bez hodnocení, beze strachu, bez přání něčím být nebo něco dělat. Není to nádherné, i když si to teď ještě neumíš dost dobře představit? Co pro tebe znamená Jednota a všeobjímající Láska? Je to jistě to,  co občas vnímáš, když se ponoříš sám do sebe, bez jakéhokoliv přání něco dělat nebo něčím být. Malé okamžiky štěstí jsou napojením na toto bezčasové Bytí a vedou k pocitům, že člověk je dobrý  takový, jaký právě je, bez touhy po změně nebo rozšíření. Toto Bytí je dokonalé. I ty jsi dokonalý. Jen tvé ego míní, že by ses potřeboval změnit nebo by se měli změnit ostatní lidé  či situace, v kterých se ocitáš. To, co zde prožíváte a berete jako pravdu, je částí projevené Jednoty, která se tak chce poznávat. Tato zkušenost nyní získává nové kouzlo, nový lesk, který je pro lidské myšlení nepředstavitelný. Nebo si umíš už teď představit, jaké to je být opět bez formy?

Pojďme si popovídat o tom, co můžeš tady a teď udělat, aby ses dostal blíž k Jednotě. Jednota je tu stále. Není to něco, čeho by ses měl pokoušet dosáhnout. Je v tobě, vedle tebe, s tebou a není to tedy nic, co by bylo nějak vzdálené. To jen tvá mysl si myslí, že jsi od Jednoty oddělen. Uměním je rozšířit vědomí natolik, aby sis byl vědom, že jsi Jednotou. Tvé poslední životy byly plánovány spíš tak, že sis myslel, že jsi od božského oddělen. Život v tomto časovém úseku sis zvolil cíleně právě proto, abys vědomě vnímal Jednotu a pokud si to budeš přát, abys s ní splynul.   

Už léta nabízíme nástroje, které ti umožňují rozšiřovat své vědomí do vlastní božskosti. To je všechno. Nenaléháme na tebe a nikam tě netlačíme. Zůstáváš na svém místě, rozšiřuješ jen své poznání. Mnoho lidí si myslí, že musí udělat velmi mnoho pro to, aby mohli pocítit Jednotu. Věří, že aby toho mohli dosáhnout, potřebují mnoho kursů, mnoho slov a knih. Mnozí to vzdávají, protože v nich převládá uložený myšlenkový vzorec, že musí projít náročnými školami, které již pravděpodobně promeškali. Jinak by tu totiž už určitě nebyli. Strach ze spirituálního selhání je významným aspektem pochybování a obav. Ve starých duších jsou uloženy zkušenosti s krokem do Jednoty. Zkus se krátce ponořit do sebe a procítit, jaké to je vzpomenout si na dávné spirituální zkušenosti. Myslím, že sebou škubneš leknutím. Odhalí se ti duchovní pochybení nebo selhání, jak bys to třeba nazval, jež  jsou v tobě uložena a ty je budeš možná vnímat nepříjemně. Pak jsou tam ještě uložené zkušenosti, na které si vzpomeneš rád. Souvisejí se světelnou prací na tobě samotném, na druhých lidech nebo s odpovídajícími nástroji. Mnoho starých duší si vybaví, jaké to je působit jako léčitel, studovat v kněžské komunitě posvátnou geometrii a mnohé další zážitky.  

Opusť všechny tyto staré zkušenosti bez hodnocení a odpoutej se od nich. Dovol mi nyní, abych od nich osvobodil tvé energetické pole. Je to jako klíč v zámku, kterým nyní otočím, abych očistil všechny čtenáře, kdykoli budou číst tyto řádky, a rozpustil staré obavy a pochybnosti týkající se cesty vývoje. To se děje právě teď. Budeš v sobě vnímat pocit, jako bys vystoupil z dlouhé, nádherně vonící koupele nebo horké uvolňující sprchy. Tvé staré vzorce týkající se obav a úzkostí z duchovního vývoje jsou nyní odstraněny.  Dokážeš pochopit, jak je v dnešní době jednoduché něco vyčistit, projasnit? Stačil tvůj čistý záměr číst tento text s otevřeným srdcem a tím dát svolení, že to staré a nepotřebné  může odejít. Už k tomu nepotřebuješ žádné komplikované mechanismy, jimiž by ses zdokonaloval. Nejdůležitějším nástrojem současné doby je tvůj čistý záměr.  

Dnes jsem přišel proto, abych tě povzbudil na tvé další cestě. Buď otevřený inspiracím a našeptávání vyšších částí tvé bytosti, které vědí, co tě trápí a co je pro tebe nyní nejvhodnější. Už není čas na to, aby ses utápěl v nejistotě, co by mohlo nastat a co ty sám v tomto novém věku lidstva máš dělat. Tvůj život je, bez ohledu na to, jak si jej ty sám určuješ a vytváříš, dobrou možností opustit tvé staré vzorce a samostatně bez jakýchkoli  berliček se s radostí vydat do další životní etapy. Jaké strachy a obavy ti brání v utváření tvého Bytí na vlastní zodpovědnost? Nic a nikdo nemůže zastavit mistra, kterým jsi. Nikdo se nesmí odvážit tě brzdit nebo ti klást kameny do cesty. Stáváš se pak téměř spoluviníkem, když někomu dovolíš, aby tě brzdil. Popřemýšlej o této moudrosti. Kým nebo čím jsi pro ostatní, že tě brzdí? A kdo jsi ty, že si to necháváš líbit?

Člověk sestává ze čtyř živlů.
Jak si je člověk stále víc uvědomuje a čistí si své energetické pole, stává se stále vyrovnanějším. To se projevuje vnitřním klidem, pohodou a vědomím, že je tvůrcem svého bytí. Těmito znalostmi jsi vybaven, jen jsi o nich nevěděl. Dovol, abych ti sdělil, že tvůj systém čtyř těl reprezentuje čtyři živly. Možná to pro tebe není nic nového. Víš však, co to znamená a co je třeba dělat? Podíval ses v posledních týdnech do svého nitra, který z živlů je v nerovnováze? Éterické tělo v sobě nese božský oheň stvoření. Emocionální tělo reprezentuje živel vody, mentální tělo živel vzduchu. Hmotné tělo symbolizuje živel  země. Nyní se na chvíli pohodlně posaď a udělej si čas na malý výlet.  Určitě už víš, jak rád používám jako pomůcku výlety do nitra. Je to jednoduché a přináší to mnoho poznatků. Navštiv nyní každé své jednotlivé tělo. Jednoduše si každé uvědom a ptej se: „Kde je v tomto tělo ještě nějaká nerovnováha?“ Každé z tvých těl ti ukáže, kde jsi možná trochu uvízl a jakými vnitřními procesy a problémy právě procházíš.  Kdo nebo co tě právě teď trápí, kdo si dovoluje tě rozptylovat, zaměstnávat a odvádět od tvé stezky? Zkus si to uvědomit a vyrovnej toto napětí několika hlubokými nádechy. Když mě požádáš, rád ti při tom pomohu a vyčistím tvé pole.

Je vzrušující a bouřlivá doba. Budeš stále víc konfrontován se svými starými vzorci tím, co se bude dít venku. Je uměním spojit dualistickou úroveň bytí s tou interdimenzionální. Budeš stále víc zaznamenávat, že žiješ ve dvou světech. Jeden je dramatický, plný starostí a obav, do něhož zasahuje i tvůj partner a přátelé. Druhý svět je klidný, uvolněný, radostný a velmi příjemný. Kdo nebo co tě dokáže vytrhávat z tohoto mírumilovného světa? Jak jsem již mnohokrát řekl, je uměním pobývat v novém světě vyšších frekvencí a zároveň zvládat pozemské záležitosti. Říkám ti důrazně: neexistuje nic ani nikdo, kdo by tě dokázal vyvést z této vyrovnanosti. Nyní je jen třeba zkrotit v sobě živly, sjednotit je do klidného nebo aktivního pole, podle toho, čemu dáváš přednost, a na základě této vyrovnané síly pak jednat a konat tady na Zemi.    

Vzestup a rozšíření vědomí neznamená opustit tryskovým pohonem tuto planetu. Cílem je opak: žít zde, ukotvovat  vlastní světlo, zvládat každodenní život a přitom mít pocit, že žiješ v úplně novém světě. Nejpodivuhodnější na tom je,  že si to každý z vás skutečně určuje sám, nikdo jiný to za vás neudělá. Nazýváme to vlastní božskou odpovědností. A co my?  My jsme jen služebníci, někdy strážci energie, posunovači frekvencí nebo vyrovnávači prosvětlování.  Mistrem živlů jsi však ty. Jen sis toho ještě nevšiml.  
    
V tomto duchu ti přeji hodně zajímavého experimentování. Rok 2012 je rokem poznání. Poznání průlomového zlatého axiomu: Já jsem Bůh. Bůh není vně. Bůh je ve mně!

V hluboké lásce a sounáležitosti
Kryon

Přijala Barbara Bessen v květnu 2012. Článek je k volnému využití. Změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu  www.kryon-deutschland.com/channeling_mai12.html pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.
 

Vyhledávání