Aktualitky

Seminář Cesta lásky I proběhne 07. - 12. srpna

Seminář Cesta lásky I, jež proběhne 07. - 12.  srpna, vám přináší návod, jak se otevřít duchovní práci a poznat svůj vnitřní potenciál, jak se propojovat se svou duší a svými duchovními průvodci, otevírat své srdce lásce... Srdečně vás zveme.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Milost Zemi, modlitba vodě
Kryon - Milost Zemi, modlitba vodě
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 21 Květen 2012 16:09
Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 14.05.2012

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

Já jsem Kryon a zdravím vás moji milí přátelé. Zdravím vás nesmírnou láskou, kterou ke každému z vás i celé planetě cítím. Kterou cítím, když k vám mohu promlouvat, i když jsem vzdálen. Zdravím vás v celé kráse vašeho bytí.

Dnes mé informace budou směřovány k tomu, aby se o kousek dál rozšířila vaše síla lásky, která z vašich srdcí proudí. Je to velmi důležitá doba pro vzestup, velmi důležitá doba pro ty, co pracují. Ti, co ve svém nitru ještě spí, ti dostávají pravidelné impulsy k tomu, aby si i oni uvědomili svou Božskou přítomnost v každém z vás i v sobě samotných. I u nich se něco děje, v jejich nitrech, jen o tom zatím vědomě neví a nedokážou tento stav popsat ani procítit. O to důležitější je práce vás, probuzených ve své cestě hledání, těch co aktivně se podílejí na práci Země se vzestupem. Každým dnem vás přibývá a vaše řady se rozšiřují.

Planeta prochází vesmírnými turbulencemi a každá turbulence se dá v lidské řeči přirovnat k porodnímu stahu. Rodí se Nová Země, nová planeta, vzniká nové pole lásky, se kterým se všichni stále více a více propojujete. Dne 15.6.2012 Země „dopluje“ do bodu, kdy jí bude udělena milost. Tato milost se dotkne všech obyvatel Země. Ve 12:35 SEČ (v 13:35 českého letního času … poznámka autorky) Země dorazí ve své dráze do místa, které dopomůže obyvatelům v pozvednutí svých vibrací. Zemi obalí paprsky zlato-bílé energie milosti a  jakmile bude pole kolem Země vytvořeno, spustí se jednotlivé paprsky ke všem obyvatelům Země, aby se dotkly jejich srdcí. Budete-li v tento čas rozjímat nebo meditovat, pocítíte silný příliv energie, který ovlivní vyzařování vaší srdeční čakry. I zde se vše děje dle zákonů vesmíru a zda jednotlivec energii přijme závisí na jeho vnitřním rozhodnutí. Energie bude nabídnuta a je odhadnuto, že ji přijme více než polovina obyvatel Země. To je velký skok kupředu. Velký skok směrem ke skutečnosti a velké zrychlení v cestě rozvoje. Předpokládá se, že poté nastane další energetická turbulence, která Zemi dále přiblíží v její dráze zpět k Božskému poli skutečnosti. Potrvá několik dní než se poté energie ustálí.

A co myslíte, že se stane pak? Pak nastane krátké období energetického klidu a lidé dostanou možnost si ve své duši uklidit. Proběhne mnoho změn ve vědomí lidí a uvědomování si skutečnosti. Začnete snadněji chápat, že chcete-li změnit to, co se děje kolem vás, musíte změnit sami sebe uvnitř. Že nepomůže vyměnit figurky, ale že je třeba zaměřit se na základy uvnitř každého jednotlivce. Stabilní základy bez forem ega je cesta, která vám v tom pomůže. A ego stále ještě vede celou společnost a své vlády se nehodlá jen tak vzdát.  Toto napínavé období sledují tisíce, statisíce světelných bytostí, které jsou připraveny pomoci, jakmile to bude třeba. Bude třeba vynaložit silnou vůli v důvěře v duchovní svět.

Energie skutečnosti, které sem dopadají, se někdy rozplynou ve vyšších vrstvách Země. Země, to není jen to, co vidíte očima. Země je o dost větší planetou, než jste si dosud představovali. A proto některé formy energií, které se k Zemi dostávají, působí ve vrstvách, které nejste schopni fyzickým okem zaregistrovat. A k Zemi tak jak ji znáte, se dostává pouze zlomek této energie. Někdy je to z důvodu ochrany Země, jindy z důvodu, že v jiných vrstvách je této energie potřeba víc než ve vrstvách, ve kterých žijete. Příkladem toho může být solární energie, která k Zemi mířila a mířit bude, aby projasnila krusty duality, které Zemi brzdí v cestě do skutečnosti. Tuto solární energii zaznamenaly vaše přístroje a přitom to byl pouze zlomek energie, která byla k Zemi vyslána. Energie převážně působila ve vyšších vrstvách Země. I přesto se i tato energie dotkla vašich jemnohmotných těl a způsobila v nich změny. Kdyby byl člověk odkázán pouze na pomoc, kterou vytvoří sám, nikdy by se vzestup Země neuskutečnil. Země uskutečňuje vzestup ve spolupráci s jinými světy a s jinými skupinami bytostí. Je to harmonická forma výměny energií. Je to svolávání tónů univerza, které spolu vytvoří v době vzestupu dokonalý tón.

Energie, které obíhají Zemi se liší od těch, které se na Zemi vyskytují. Avšak Země si těm energiím, které vesmír zaplňují, přivyká. A to jsou právě ony energetické turbulence, které Zemi nesou a zároveň jí svlažují energií, která se jí pak stane vlastní.

Podívej se na to, jak se Země mění. Jak přibývá nových silových míst a jak mizí místa zasažená dualitou. Jak se sdružují pracovníci světla různých kontinentů a pracují na podpoře vzestupu. Jak odchází staré struktury a vše, co se pevně drží, jak je nalamováno, aby se to odevzdalo procesu uzdravení. A i člověk bude v následujících měsících procházet přípravným procesem uzdravení. Stonáte-li, pak je to z důvodu, abyste zastavili a přehodnotili své vžité hodnoty. Je to vaše šance na změnu postoje k tomu, co vás trápí a z důvodu přípravy toho, co přichází. Již několikrát jsem řekl, že čím jasněji bude zářit vaše fyzické tělo a myslím tím opravdu fyzické tělo, tím více a snadněji přijmete energie po vzestupu a stanete se zdrojem inspirace pro ostatní.

Zdraví bude stále vzácnější element a jediná cesta k němu vede úplným opuštěním starých struktur a tíh. Využívejte času, který máte k práci na svém fyzickém těle. Naslouchejte impulsům, které vaše tělo vysílá a odkrývejte příčiny toho, co vás trápí. Vaše tělo se připravuje stejně tak jako fyzická část Lady Gaia na vzestup. A sami víte, jak se čas od času Lady Gaia intenzivně čistí. Nelze zbořit pevnou hráz, aniž by nepadaly kameny.

Vaše tělo se skládá z vody. Obecně se dá říct, že vaše tělo tvoří jenom voda sdružená do různých energetických forem. Tato voda obsahuje vše, co je nutné k vašemu životu. Obsahuje však i něco navíc a to je po generace přenášená vibrace duality. Vaše voda již není tou, kterou byla kdysi a která vytvářela zářivé fyzické tělo. A přímo souvisí i s vodou Lady Gaia.

Vodstvo Lady Gaia je s vaší vodou, která vás tvoří, přímo propojeno.
A zde bych rád poznamenal, abyste svým vnitřním zrakem shlédli stav celosvětového vodstva. Voda a je jedno v jaké formě, vám dává víc než si myslíte. Je živým organismem, který se snaží udržet v době, kdy na Zemi převládá hustá energie hmoty. Voda hraje v dobách vzestupu důležitou roli. Úzce spolupracuje s magnetismem Země a s planetárním postavením Země ve vesmíru. Je prostředníkem mezi uzemněním a ukotvením k vesmíru. Dává radost a naději, obnovu a život.

Rád bych nyní podpořil ty pracovníky světla, kteří se cítí být osloveni tímto poselstvím, aby sepnuli ruce k modlitbě, která pomůže obnovit původní energetické pole vody na Zemi.

Společnou prací vzniká silný vír energie, který odrazem kolektivního myšlení sílí a zasahuje v místech, kde je třeba. Pokud se vám podaří tuto modlitbu pronést ve skupině tisíce bytostí, ačkoli jednotlivě, změní se vibrační vzorec každé molekuly na Zemi a nastane zvrat, který nazýváte kulový blesk neboli řetězová reakce.

Tato vibrace se dotkne každé kapky, která dopadá na zem i všech vodstev, které zem omývají. Země se začne projasňovat zevnitř a to je pomoc, která přichází ze Země, nikoli od světelných bytostí z vesmíru. Odstraníte „žábu na prameni“ a tímto velkým posunem se toho na Zemi začne mnoho měnit daleko rychleji než dosud.

Čas kvapí a proto jsou velké, globální změny nutností.
A tak dejme se společně do díla. Modlitba zní:

 
„Já, bytost z vody stvořená, žádám prameny v nitru Země,
které posvátnou energii skutečnosti nesou, aby obnovily své toky
a po svých vlnách spustily vlákna energií,
které obnoví struktury v každé části země,
na povrchu, pod povrchem, i vody k atmosféře vázané.
Ať rozvzpomene si každá část vody na to, co hlavní složku vody tvoří
a toto vědění se nese vodou dál.
Tyto prainformace jsou v každé kapce uložené
a teď přichází čas, aby obnovily svou pravou funkci zas.
Vše nechť děje se v míru s ostatními světy i se Zemí samotnou.
Otevírám své srdce a vysílám lásku vodě, která i mě tvoří
a kterou celou svou bytostí miluji.
A z celého srdce za toho požehnání světu, děkuji.“


Modlitba má velkou sílu a možná budete překvapeni nad výsledky, které brzy přinese. Až se obnoví alespoň část vody, která Zemi tvoří, pak se ve světě velké věci udějí. Mimo jiné budete zase o krok blíž k pyramidám, o kterých jsem nedávno hovořil. A ti, co s vodou hovoří, ti postoupí ve svém vědění. Voda, která proudí k vašim domovům změní sílu vyzařování a každá koupel se čím dál více bude stávat koupelí v energii skutečnosti.

Není to krásná představa. To, co k Zemi přichází a k čemu se Země přibližuje?

Jsem velmi rád, že jsem dnes mohl být přítomen Tvé energii a těším se na další pozoruhodné shledání. Loučím se s Tebou objetím a požehnáním Tvých duchovních křídel.

Kryon


©  Marketa Selinijana,  http://www.zemeandelu.cz
Změny textu nejsou dovoleny.

Své podněty a postřehy ke dni 15.6.2012 a k modlitbě na obnovu původního energetického pole vod můžete sdělit na www.zemeandelu.cz/forum ... v kategorii „Kryon“. Děkuji Vám.
 

Vyhledávání