Aktualitky

Seminář Cesta lásky I proběhne 07. - 12. srpna

Seminář Cesta lásky I, jež proběhne 07. - 12.  srpna, vám přináší návod, jak se otevřít duchovní práci a poznat svůj vnitřní potenciál, jak se propojovat se svou duší a svými duchovními průvodci, otevírat své srdce lásce... Srdečně vás zveme.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Váš anděl vzestupu - Poselství Archanděla Michaela
Váš anděl vzestupu - Poselství Archanděla Michaela
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 23 Květen 2012 21:51
Přijala Natalie Glasson -  14.05.2012

      S nejhlubší láskou k vám nyní vysílám svou energii, já jsem Archanděl Michael a přicházím s důležitým poselstvím, které vám pomůže ve vašem procesu vzestupu, umožní, aby mohly proběhnout určité přípravy.

      Máte společenství průvodců, kteří s vámi jdou po celou vaši pozemskou existenci a nepřetržitě jsou napojeni na vaši energii a vědomí. V tomto společenství průvodců máte i množství andělských bytostí, které vás vedou a podporují. Každá andělská bytost má kvality Stvořitelovy duše a všechny chtějí a jsou vedeny k tomu podělit se o ně s vámi, abyste je mohli přijmout a ty samé energie zaktivovat ze svého nitra. Je to často úžasný proces, kdy docházíte k pochopení kvality, kterou každý anděl propojený s vámi v tomto životě má, protože vám to nabízí soustředěně se zaměřit na váš duchovní růst. Můžete se oddat poznávání těchto kvalit a stát se jejich ztělesním, jako váš anděl. Často je to tak, že společenství vašich průvodců s vámi cestuje po mnoho životů na Zemi, i když někteří v určitých chvílích vystoupí do popředí a jiní se lehce stáhnou. V zásadě zůstává společenství vašich průvodců stejné, i když můžete vnímat, že jak se vyvíjíte, vaši průvodci se mění. Zůstávají s vámi stále, jde jen o to, že někdy je jejich role ve vaší realitě a na duchovní cestě menší.

       V této době velikých změn a růstu je důležité, abyste se se společenstvím vašich průvodců sblížili a shromažďovali jejich energie kolem sebe i ve svém nitru. To bude znamenat, že budete nepřetržitě spojeni s tímto společenstvím, které vás bude uklidňovat, radit vám a ujišťovat vás. Jestliže si jako pevný kruh vybudujete kolem sebe energii svých průvodců a začnete rozumět, propojovat se a rezonovat s nimi, zjistíte, že zažívaáte hlubší pocit bezpečí a změny ve vašem vzestupu poplynou s větší lehkostí.

      Pokud se se svým společenstvím průvodců propojíte na hlubší úrovni, pak pochopíte, že jeden z andělských průvodců byl vaší duší určen, aby právě v této době dohlížel na všechny posuny ve vašem vzestupu. Tento anděl má nejvyšší důvěru vaší duše a velmi pravděpodobně vám pomáhal v každém stadiu vašeho vzestupu v minulých životech a také na vnitřních rovinách. Znalost a pochopení, které tento anděl o vás a pro vás má, je rovno pochopení vaší duše. Dalo by se říci, že tento anděl je váš nejlepší přítel při vzestupu. Rád bych, abyste si byli svého anděla vzestupu vědomi, protože když pracujete společně, jste schopni svůj vzestup urychlit a vždy dosáhnete toho, co potřebujete. Váš anděl vzestupu nese boží plán Stvořitele jak pro Zemi, tak pro váš stát a také boží plán pro vaši skupinu duší, boží plán pro vaši duši, pro vzájemné vazby a působení ve vaší rodině a s vašimi přáteli, boží plán pro vaši individuální realitu na Zemi a také pochopení jeho smyslu. Váš anděl vzestupu dokáže toto vše utkat dohromady, aby zabezpečil, že vše je v božské dokonalosti a souladu s každým a také zajistí, abyste ve svém životě a pro svůj duchovní růst dostávali všechno, co potřebujete. Jestliže si představíte rostlinu a někoho, kdo se o ni láskyplně stará, pak vy jste ta rostlina a váš anděl onen pečující.

      Váš anděl vzestupu by vás nejprve rád povzbudil, abyste si v průběhu následujících měsíců zachovali vysoké vibrace, abyste pochopili své vlastní vibrace a energii a měli v nich pocit větší jasnosti a pohodlí. Můžete svého anděla vzestupu požádat, aby se s vámi podělil o vhodnou míru andělského světla vyzařujícího z jeho duše; dovolte si přijmout jeho světlo do svého bytí a koupat se v něm. Nejenže vám váš anděl předá hodnotnou energii, např minerály a vitamíny pro vaše světelné tělo a duši, ale vy dokážete rozpoznat ve svém andělovi vzestupu sebe sama a svou duši, protože tento anděl rozumí vám a celé vaší duchovní cestě do všech podrobností. Takže váš anděl vám může pomoci pochopit více o vaší minulosti, co vás vedlo ke vstupu do vaší současné reality a jaký je účel všeho, čím jste a co děláte.

      Udržováním vaší energie ve vysoké vibraci vám a vaší duši anděl v této době přechodu pomáhá, abyste zůstali vyváženi. Když jste vyváženi, jste schopni zůstat bdělí, s jasnou myslí a vědomi si dění v každém stádiu vašeho duchovního přechodu. V naprosté harmonii a pohodlí ve vlastní energii budete připraveni přijmout nové energie a připravit se na aktivaci světelné moudrosti ve vašem bytí. Váš anděl vás bude moci velice podporovat, až se budou nové vibrace světla ukotvovat a celé vaše bytí bude pozdviženo. Je třeba, aby každý člověk měl k dispozici takovouto podporu, protože ta rozptýlí jakýkoli zmatek a strach, který se může objevit při nadcházejících změnách.

      Váš anděl vzestupu už ví, co se vám přihodí, jaké energie budou ukotveny, zaktivovány a prožity i moudrost, která se otevře. Přechody, jakkoli malé, jste už cvičili a zažili ve vnitřních rovinách během spánku, takže na určité úrovni jste si vy i váš anděl vědomi přechodů v růstu, které už dokonce zažíváte, i když na fyzické úrovni to nechápete. Od teď až do procesu navýšení v prosinci 2012 proběhne mnoho přechodů a malých vývojových etap, ale to vše bude pokračovat a zintenzivňovat se i po tomto datu. Na vnitřních rovinách jste již navýšení z prosince 2012 zažili, na úrovni duše a energetické úrovni tomu rozumíte pravděpodobně více, než tomu kdy porozumíte na Zemi, ale to je v pořádku, protože tím se zdá, že na fyzické úrovni je tento přechod jen malý, neboť všechny přípravy byly učiněny na energetické úrovni. Doufám, že toto vám pomůže pochopit, jak důležitý je pro vás v této době váš anděl vzestupu. Nezapomeňte, že váš anděl vzestupu může být andělským průvodcem, o kterém již dlouho víte, nemusí to být nutně nějaký nový anděl, kterého si teprve máte uvědomit.

      Váš anděl vzestupu má schopnost otevřít vaše energie, předat vám zvláštní kódy a energetické vzorce, znovu zaktivovat pradávná propojení, pozvat zásadně důležité průvodce, aby vás přišli podporovat a také dohlížet na vaše blaho a pomáhat vám hrát vaši božskou úlohu. Vše co potřebujete je požádat v posvátné době i každé vhodné chvíli vašeho života o pomoc, vedení a božský zásah vašeho anděla vzestupu.

      Vytvořte si spojení s vaším andělem vzestupu, objevte jeho energii, jméno, kvality, zvukovou vibraci a to jak svého anděla vnímáte. Užívejte si tento proces propojování, jako byste objevovali nového přítele, je to jako byste vytvářeli partnerství, které bude podporovat vaši transformaci na Zemi.

      Samozřejmě můžete kdykoli zavolat na pomoc mé energie. Také bych se s vámi rád podělil o invokaci, která propojení s vaším andělěm vzestupu napomůže.

      INVOKACE

      ,Otevírám své energie, abych přijal/a a potvrdil/a svého anděla vzestupu. Žádám svou duši, aby vystoupila do popředí a prostoupila celé mé bytí a podpořila mé přijetí a propojení se s mým andělěm vzestupu. Z mé srdeční čakry nyní proudí energie mé duše a já tuto energii žádám, aby kolem mě vytvořila posvátný prostor, ve kterém budu žít.

      Žádám svou duši a umožňuji jí, aby očistila mou mysl ode všech pochybností, strachů a nevíry v mé schopnosti a aby povzbudila mou mysl k otevřenosti a vnímavosti vůči mému andělovi vzestupu.

      Nyní volám svého anděla vzestupu, aby přede mnou stanul a poslal energii ze své podstaty do mého bytí. Otevírám své srdce láskyplné vnímavosti. Umožni, anděli, propojení našich energií a jejich výměnu.'


      (Ponechte si na prožití tohoto kolik času chcete.)

      ,Prosím, poděl se se mnou energeticky o své jméno, o barvy světla, které vyzařuješ a o kvality, které neseš a které potřebuji přijmout. Předej mi nyní tyto informace energeticky, abych je mohl/a procítit či vnímat a pochopit je, až budu připraven/a.

      Propojení našich energií v jednu je krásnou příležitostí k oslavě. Jsem si nyní vědom/a práce, kterou jsme již společně udělali na vnitřních rovinách a žádám, aby tato informace vstoupila do mého bytí v božském načasování. Bezpodmínečně tě miluji a žádám tě, abys mi pomáhal v procesu mého vzestupu na Zemi všemi způsoby, které jsou možné a jsou provázeny boží vůlí Stvořitele.

      Děkuji ti.'


      Doufám, že toto propojení vám ve vašem životě hodně pomůže. Také bych rád dodal, že někteří z vás mohou mít i dva anděly vzestupu.

      S andělskou bezpodmínečnou láskou

      Archanděl Michael


Poznámka ke kopírování:
Copyright a zdroj originálu: Natalie Glasson, http://www.omna.org.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za respektování této podmínky.
 

Vyhledávání