Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Síla „devítky“ - Poselství Kryona
Síla „devítky“ - Poselství Kryona
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 12 Červen 2012 20:53
Přijala Barbara Bessen, září 2007

Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Moji služební značku už dobře znáte. Mimo jiné od těch dvanácti lidí na Zemi, s nimiž jsem přímo spojen, skrz které vám to stále znovu a znovu sděluji. Myslím tím přímé spojení, jež mám ke svým channelerům, které je téměř stoprocentní, 1:1. Pak existují ještě lidé, kteří mě zachycují jen částečně; nejsou zcela spojeni s mou esencí. Dostávají poselství, avšak ne v celé mé přítomnosti. S tím je pak spojeno to, že se na mne musí hodně koncentrovat, aby nedošlo ke zkreslení jejich vlastními myšlenkami. Proč vám to dnes vyprávím?

Protože síla číslice nebo konstruktu  devítky souvisí se zdokonalováním. Radím všem channelerům i těm, kteří by jimi chtěli být, aby se v první řadě spojili se svým Vyšším já a přijímali jeho poselství. To zaručuje stoprocentní jednotu natrvalo. V případě těch dvanácti channelerů, kteří ke mně mají přímý kontakt, je to tak, že se s nimi při channelingu zcela propojím, protože jsem jejich Vyšším já. Připadá mi teď vhodné zmínit se o tom, že tito channeleři patří k těm bytostem, jejichž Vyšším Já jsem já.   

Jak se síla devítky začne stále víc projevovat a účinkovat, může u vás probuzených nastat fáze nejasnosti. Pak je potřeba vyhledat klidné místo, zabývat se intenzivněji sám sebou a eventuálně si zvolit ústup od každodenního dění do ústraní. Projasnění vyžaduje klid a čas. Jedině tak to může proběhnout, je to proces. Nic není takové, jak to vypadá. Důvěřuj těmto slovům. Znám tě a vidím, jaké starosti tě právě teď trápí. Jde o nalezení středu vlastního Bytí.

Pro tebe je silou devítky tvé Vyšší já. Reprezentuje Celistvost. Zůstaneme teď chvíli u tebe a devítky. Podívej, začínáš se zdokonalovat a odkládat tlusté ochranné slupky jako u cibule. Uvnitř, hluboko v tobě, spočívá tvá vlastní Božskost. Byla tu vždy, jen měla málo možností  se s tebou spojit. Nyní se ta šance zvyšuje, protože ty se zbavuješ ochranných slupek. Odkládáš vše staré, působíš a konáš stále víc božsky.

Když dosáhneš kontaktu se svým Zlatým andělem, svým Vyšší já, jak ti stále znovu doporučuji, pak je to vyvrcholení procesu. Kontakt ke všem vzestoupeným pomocníkům a k osobním mistrovským průvodcům je velmi ctěn, je čistý, prospěšný, napínavý a často i veselý. Kdo má co do činění se Saint Germainem, ví, co tím míním. Je jedním z pomocníků, který žil dlouho v dobrodružných inkarnacích na Zemi. Své úkoly plnil výborně se zapojením srdce, se zručností a spoustou humoru. Saint Germain povzbuzuje každého, koho doprovází, aby do Nové energie zařazoval humor coby božský nástroj. Všichni tito pomocníci tě však pouze usměrňují, podporují a pomáhají ti. Spojení se svým vlastním jádrem je však tvým úkolem, a to tím nejdůležitějším.    

Zpátky k channelerům. Začíná být trendem, že se mnoho lidí cítí být povolaných k chanellingu, jak se tomu říká v angličtině. V podstatě to znamená vyčistit kanál a přijímat poselství z duchovního světa. Kanál se otevře pro myšlenkové proudy z duchovního světa a člověk je pak vyjadřuje slovy. Nyní se tě ptám: Jaké spojení je nejlepší?  Spojení s bytostí, která do tvého energetického pole vejde na tvou žádost nebo proto, že jste spolu uzavřeli smlouvu na druhé straně závoje? Anebo spojení k tvému Zlatému andělovi, který působí z energetického centra tvého srdce? Není co řešit, že? Každý člověk má své Vyšší já, svého Zlatého anděla; je to centrála všech částí duše, které se inkarnovaly. Zlatý anděl je částí, která se neinkarnovala a z vyšších úrovní pečuje o Tebe a ostatní části tvého Já. Není odříznut od nejvyšší Božskosti, není dualistický, ale celistvý. Tvoří jednotu se Zdrojem, je si toho vědom a tomu také odpovídá jeho působení. Nastal čas, abys mu umožnil přicházet stále blíž, abyste spolu opět mohli božsky jednat a působit. Cílem je spojení se Zlatým andělem, to je cesta nebo proces vzestupu.  Spojení všech částí duše a splynutí s Vyšším já je cílem procesu prosvětlení těla. S tím je spojeno mnoho dalších atributů.

Pokud bys tedy chtěl channelovat a nebyl jsi k tomu povolán jiným způsobem, pak bys měl dát přednost spojení a komunikaci se svým Zlatým andělem. Neboť na jeho úrovni víš vše. Ocitneš se totiž na spolutvořitelské úrovni. Dostaneš se na ni čistým záměrem poté, co si s přispěním svých pomocníků vyčistíš svůj kanál. Pak už nic nestojí v cestě rozhovoru, kontaktu  a stále víc se přibližujícímu splynutí. Tato komunikace je božská a je třeba ji posuzovat jako dosažení největšího bohatství. Nechci tím nijak snižovat přítomnost mnoha duchovních pomocníků. Přesto však tím nejvyšším mistrovstvím, jakého člověk může  dosáhnout, je spojení k Vyššímu já a channelování s ním. Na tom bys měl pracovat. Může to sice znít impozantněji, když někdo sdělí: „Mám kontakt na archanděla Michaela“, než když řekne: „Jsem spojen se svým Vyšším já“. Ale to je lidské myšlení, dualisticky ovlivněné a ukazující chybějící sebevědomí a důvěru ve vlastní božskost.  

Co myslíš, není smysluplnější pěstovat si nesmělé napojování na Vyšší já, které roste pomalu  krůček po krůčku, než jakési neúplné spojení s duchovními pomocníky? Oficiálních channelerů je totiž mnohem méně, než by sis myslel. Někteří lidé se sice cítí být povoláni, nemají však spojení, jež je skutečně čisté a odpovídající vyššímu duchovnímu světu.

Síla devítky jde mnoha cestami. Je to číslice superlativu a v dávných dobách byla považována za tajemnou. Nikdy se o ní příliš nevyprávělo. Devítka je mostem k dokonalosti. Ty, který to teď právě čteš, jsi už dlouho na cestě k mistrovství, ne až teprve v tomto životě. Někteří z vás jsou na této planetě už hodně dlouho a někteří se inkarnovali jen pro tuto napínavou dobu, aby sloužili Zemi. Síla devítky je zápalnou šňůrou, která může způsobit kvantový skok připomínající explozi. Má sílu uvolnit to, co se ještě skrývá. V souvislosti s channelováním lze říct, že pokud je kanál dokonale čistý, stalo se to právě díky síle devítky. Uvolnila vše, co mělo být uvolněno.

Devítku lze najít v datech narození mnoha průkopníků současné doby. Jsou to lidé velmi výkonní a činorodí, vědomi si své osobitosti, jsou to ti učitelé, o nichž často hovoříme. Kdo se zabývá astrologií a vyzná se v numerologii, ví, že tito učitelé to nemají v životě jednoduché. Jsou často ostýchaví, avšak přesto se dokážou prosadit. Když potřebují načerpat sílu, uchylují se do ústraní. Pokud jde o to sloužit lidstvu, dávají vše. Síla devítky jim při tom pomáhá. Existují však „Devítky“, které se ještě zcela neprobudily. Mají v sobě pocit: „Mohl bych toho hodně udělat pro Zemi, jen kdybych věděl jak.“ Existují také „Devítky“, které už vykonávají své povolání, ale nejsou schopny vlastní silou podniknout rozhodující  kroky. Potřebují impuls od jiného učitele, třeba formou několika sezení, jak se víc projasnit nebo propojit, aby došlo k propojení synapsí a energie jimi mohla lépe proudit.  

Cítíš se osloven? Ano, pak jsi pravděpodobně také „Devítka“! Toto je měsíc prošpikovaný devítkami (poselství je pro měsíc září, pozn. překl). Máte velká očekávání, že? Myslíte si, že to je měsíc, ve kterém se bude dít hodně rozhodujícího. Stanou se mimořádné věci. Že si to tak myslíte? Já Kryon vám říkám, že je to měsíc, jaký jste si sami připravili svým vědomím. Pokud si myslíte, že to musí být mimořádný měsíc, pak jím také bude. Mohlo by to být i tak, že my duchovní učitelé bychom vás chtěli jednoduše vzít za ruku a sdělit vám: “Podívej, podle starých učebnic to musí být mimořádný měsíc. Co kdybys z něj udělal super měsíc?“

Data 9.9. a 18.9. rotují v hlavách kandidátů na Mistry tady na Zemi. Vím to. Umíte si představit, že už delší dobu existuje velký potenciál pro mimořádné události? Umíte si představit, že tato energie už proudí na Zem delší dobu, totiž ta Nová energie, o které pořád mluvíme? Je to Zlatá vlna, která tu už je a vy ji můžete využívat. Nebo snad čekáte, že 9.9 nebo 18.9. budete někde sedět a že dojde k nějakému třesku a stane se něco podivuhodného?
 
Ty určuješ, co zázračného se prosadí ve tvém životě. Ne my, ani Bůh. Ty si to určuješ. Takže budeš-li chtít, aby se 9.9. nebo 18.9 v tvém životě událo něco skutečně mimořádného, pak se to také stane, ale možná docela nenápadným způsobem, jaký bys neočekával a ani hned nerozpoznal. Jsou to energie, jež působí, jen si jich musíš být vědom a využívat je.     

Datum 9.9.2007 bylo záměrně vloženo do myšlenek lidí, aby jim bylo sděleno, že indigové a další nové děti, které se již několik let inkarnují na Zemi, se mohou ujmout žezla. Je to metafora, že zralost těchto dětí, které jsou nyní mladými dospívajícími, se chce projevit i ve vnějším okolí a převzít úkoly, jež mohou změnit váš svět. Síla devítky je jejich mentorem a sponzorem. Tak je to třeba chápat.    

Možná jsi jednou z těchto duší? Možná máš takovou dceru? Možná jsou ve tvé blízkosti duše, které nyní plánují velké kroky. Na jiné úrovni vědomí jsi s těmito „devítkovými“ dušemi stále spojen. Nedívej se na ně se zájmem a neříkej si: „Jsou tak odlišní, já bych se nedokázal chovat jako oni.“ Následkem informací, jaké lidé píší pro lidi, jsou indigové duše zaškatulkovány spíš tak, aby to k nim přitahovalo pozornost, což však neodpovídá tomu, čím skutečně jsou. Považ, všichni jste spolu vzájemně spojeni. Nejste nikdy osamoceni, jste jedno. Pomáhejte těmto mladým průkopníkům na Zemi, aby mohli udělat důležité kroky ke změnám. Ne však proto, že se třeba zrovna blíží datum 9.9.2007. Ty sám jsi průkopník, bez ohledu na to, kolik je ti let, k jaké rase patříš, zda jsi muž nebo žena. Jak jeden člověk trefně řekl: „Rozhodující jsou jen činy.“ Tak na co čekáš? Síla devítky je s tebou!  

Možná jsi teď trochu zklamaný, protože sis myslel, že Kryon odhalí o devítce něco nového, pozoruhodného. Že jsem to neudělal? Ale ano, devítka je v tobě, je to tvůj Zlatý anděl!

V hluboké lásce a sounáležitosti
Kryon

Přijala Barbara Bessen v září 2007. Článek je k volnému použití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.kryon-deutschland.com/channeling_sept07.html pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.
 

Vyhledávání