Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Mistr Hilarion - Poselství pro týden 22.7. 2012 - 29.7. 2012
Mistr Hilarion - Poselství pro týden 22.7. 2012 - 29.7. 2012
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 24 Červenec 2012 08:01
Milovaní.
na své duchovní cestě jste se během svých rolí od "hledačů" až po "probuzené" setkali s mnoha zkouškami. Už jen fakt, že tuto zprávu čtete, potvrzuje, že jste byli úspěšní ve svém neutuchajícím úsilí shromáždit vědomosti a odhalit pravdy, které nejsou všem běžně známy. Tyto pravdy jsou v těchto slibných časech všem volně přístupné, vše co je třeba, je upřímný zájem znát svou vlastní pravdu a svou vlastní cestu a vše ostatní by vám mělo být dáno. Věřte ve své vnitřní vedení a v to, co vám říká vaše vnitřní posvátné srdce. Následujte své vnitřní pohnutky, ujišťujte se, že jsou pro vaše nejvyšší a nejlepší dobro a věřte, že vše je v pořádku.

Je zde nyní mnoho těch, kdo hledají odpovědi na jim dříve neznámé otázky. Díky té cestě, kterou individuálně i kolektivně kráčíte, je pro ně toto hledání  mnohem snazší než bylo pro vás, když jste pokládali svou nohu na další příčku svého duchovního putování. Díky své odolnosti a houževnatosti zde stojíte jako vzor Nového Člověka, vzor poutníka a průkopníka nového Zlatého Věku na Zemi. Vaše přítomnost na této Planetě je pro mnohé požehnáním. Přišel čas pohlédnout na váš úžasný přínos v léčení této Planety a vzdát vám poklonu. Vaše zásluhy jsou vskutku bezvýhradné. My z vnitřních říší Světla se vám klaníme a oslavujeme vás. Vyzýváme vás, abyste u té příležitosti slavili s námi.

Cesta před vámi leží jako otevřená kniha, plná nekonečných možností a tvořivosti. Každé ráno otevíráte novou stránku této knihy, knihy Života, vašeho vlastního nového začátku. Toto si pamatujte, až dojdete na konec jedné fáze a pustíte se do další. Rozmanitost možností, které se vám dostávají, může být nyní nesmírná a je tedy dobré soustředit se na malé věci a detaily, abyste měli šanci vidět vše jasně a vyváženě. Nejsou tam žádné správné, ani špatné volby, jde jen o to, následovat pokyny svého Vyššího Já, zatímco vaše Vyšší Já nastupuje na scénu a vy se nyní stáváte tím nejvyšším projevem svých nejhlubších snů a tužeb.

Udržujte si své nejvyšší vize stále v popředí svých každodenních životů a buďte k sobě vždy upřímní. Cesta druhých není vaše a to musíte ctít u každého svého souputníka na cestě ke svobodě a osvobození se od koloběhu života a smrti. Nyní se na cestě objevila křižovatka a každý si musí vybrat směr, kterým se vydá. Věřte, že ti, které milujete a o které máte starost, si vyberou to, co je pro jejich putování nejlepší. Nyní nastal čas setkávání a sjednocování Duší, které s vámi putovaly na této posvátné a tajemné cestě po této posvátné Planetě Zemi. Cesta vpřed musí být plná Lásky pro všechny, respektu a práva pro všechny, tolerance a trpělivosti především.

Učiňte každé ráno svým prvním záměrem, abyste se propojili se svým Vyšším Já a Velkým JÁ JSEM Přítomnost a žádejte, aby se to projevilo vaším prostřednictvím v těch nejvyšších výsledcích a v nejlepším dobru pro všechny. Pokud se to stane vaším oddaným přáním, bude čím dál jasnější, že transformace, na které jste tak svědomitě pracovali, je již de facto skutečností. Vše, co potřebujete, je vaše pozornost a uvědomění si, že ve skutečnosti JSTE to Vy. Pokud se dostanete do situace, kdy máte reagovat na dvě různé situace, nechte svému Vyššímu Já volné opratě a sledujte, jak se dějí zázraky. Vše, co bylo dříve, byl jen sen. Vy máte zde, na Zemi, své Vyšší Já plně projevit, toto si opakujte, dokud se to ve vás hluboce nezakoření.

Do příštího týdne... jste bezmezně milováni...
JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání