Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Lord Melchizedek - Smysl míru
Lord Melchizedek - Smysl míru
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 25 Červenec 2012 09:34
Poselství od Lorda Melchizedeka přijala Natalia Glasson 15/07/2012

      Milované bytosti světla na Zemi, posílám vám své požehnání a pozdravy lásky a obklopuji vás svou pravdou a vibrací své duše. Jsem Lord Melchizedek, dohližitel nad Univerzální úrovní Stvořitelova vesmíru. Cílem mého dnešního propojení s vámi je, abych se podělil o některé vhledy a cvičení, která jsou vám k dispozici, aby pomohly ve vašem duchovním vývoji a vzestupu na Zemi. V Univerzálních úrovních Stvořitelova vesmíru, které představuje zlaté světlo, existuje mnoho mistrů a andělských bytostí, které vám mohou pomáhat, které můžete zavolat, aby vám pomohly způsobem, který je pro vás vhodný. Prostě jen držte myšlenku na propojení s průvodcem z univerzální úrovně a jak byste si přáli, aby vám pomohl. Pak seďte v meditaci, abyste přijali jeho energii a mohli tuto energii, moudrost a pomoc projevit ve své realitě.

      Je velmi zásadní, abyste v této době přijali hlubší zkušenosti míru ve vaší mysli. V tom množství posunů, které se odehrávají na Zemi a ve vašem bytí, je třeba vytvořit si či objevit větší prostor ticha a spokojenosti v mysli a myšlenkách. Mír mysli může být jako brána, kterou se otevírá hlubší moudrost, pochopení a osvícení. Mír je nyní se změnami na Zemi již zjevnými potřebný jako podpora a síla, protože mnoho lidí se přicházejících událostí a navýšení energií Stvořitelem na Zemi obávají. Dokážete-li si osvojit nastavení mysli, které vyjadřuje a zažívá vibraci míru, pak dodáte energii a podporu i ostatním, aby nechali odejít pochybnosti, strach a obavy, obejmete Zemi láskou a pravdou. Proces navýšení v prosinci 2012 nám umožní povznést a zesílit všechny láskyplné kvality Stvořitele, které máme v sobě. Stvořitel nás všechny žádá, abychom opustili všechny zvyklosti založené na strachu, obavách a pochybnostech a nahradili je vnitřní silou, vědomostí a láskou. Proces navýšení je zkušenost posílení, ale abyste opravdu zažili posílení, je třeba přijmout sebe sama a nechat jít nepotřebné energie, které vám již neslouží. Když si osvojíte hlubší vnímání míru ve své mysli, otiskne se to i v myslích ostatních, my všichni jsme spojené vědomí, ať už žijeme blízko nebo daleko od sebe, na Zemi či na vnitřních rovinách.

      Během meditace můžete zavolat mé energie, energie Lorda Melchizedeka,
požádejte mne, abych vás obklopil svým vysokovibračním vědomím a pravdou. Představte si, že vdechujete mou energii každým pórem svého bytí. Nechť světlo naplní celé vaše bytí, jakoby pozvedalo energetickou vibraci a umožnilo vám existovat v rychlejších dimenzích světla.  

      Pak požádejte, aby vás jako kruh světla obklopilo osm Andělů Míru. Já budu stát za vámi a budu působit jako centrální ohnisko andělské energie míru. Jakmile se jejich světlo propojí s mým bytím, položím své ruce na úpatí vašeho krku a vytáhnu světlo Stvořitele a mého bytí, které dlí ve vaší srdeční čakře, do vašeho krku a hlavy.
      Představte si, prociťujte či jen vezměte na vědomí jemnou explozi světla prostupující do vaší mysli skrze krční oblast.
      Nyní přesunu své ruce z krku na vrcholek vaší hlavy, začnu rozšiřovat vaši korunní čakru světlem míru, které proudí z mých energetických rukou. Světlo míru bude proudit do vaší mysli, kde spočine a postupně prostoupí do mnoha úrovní vaší mysli a mentálního těla.

      Představte si, že se zhluboka nadechujete a světlo míru proudí z vaší mysli a vytváří pyramidu míru kolem celého vašeho bytí se špicí rozšířující se od vaší korunní čakry až k vašim chodidlům.

      Abyste se soustředili na mír, možná budete chtít říci 'Já jsem mír' nebo si možná představíte všechny myšlenky na negativitu, obavy, strach a pochybnosti, jak jsou odplavovány světlem, které proudí vaší korunní čakrou a koupe vás v míru mého bytí a osmi Andělů Míru.

      Doufám, že vám toto přinese velký užitek, s prohloubeným mírem bude vaše mysl jasnější a proto budete schopni přijmout s větší lehkostí svou intuici a inspirované myšlenky, kterými vás vede vaše duše. Je nyní velmi důležité, abyste si dovolili následovat božské vedení a intuici, která proudí z nitra vašeho bytí jako řeka moudrosti. Každý člověk na Zemi má v této době svou úlohu, kterou má naplnit - ať už je velká nebo malá - tím, že setrvá v neustálé komunikaci se svou intuicí a vnitřním vedením; tak budete schopni zabezpečit, že svůj úkol naplníte.

      Když jste ve vnitřních rovinách naplněni mírem, jste schopni naslouchat, vnímat a chápat vše, čím je Stvořitel. Ve skutečnosti je to tak, jakoby se vám otevřely dveře a vy dokážete vše prozkoumávat s větší lehkostí. Téhož lze dosáhnout i na Zemi, pokud se na chvíli zastavíte a nasloucháte, umožníte tím mysli, aby udělala obrat a přijala do vašeho bytí světlo; poté začne proudit moudrost a nabídne vám vedení. Cítím, že mnoho lidí na Zemi, ať už jsou zaměřeni na Stvořitele a svou duchovní cestu nebo ne, hledají vedení. Mnozí jsou tak zaměstnáni hledáním vedení, že to zcela zaplavuje jejich celý život. Jsem přesvědčen, že kdyby si každý člověk na Zemi dovolil spočinout ve své mysli v míru a tichu, pak vedení bude přirozeně plynout. Vždycky přijdou časy, kdy vyvstane chaos, bolest, strach nebo negativita, ať už ve vašem životě, či v životech druhých. Když si v takovýchto chvílích dovolíte zůstat míruplní, a možná si i osvojíte budování pyramidy míru rozšiřující se z vaší mysli, pak začnete vidět pravdu všech situací, spíše než jejich vyjadřování či vytváření. Za pomoci míru a propojení se Stvořitelem můžete následovat své vnitřní vedení a sloužit tím sobě ve všech oblastech svého života i v životech druhých. Vedení je ve vás vždy přítomno a přichází k vám od Stvořitele; je jen zkrátka třeba vytvořit prostor pro vaši intuici, aby mohla proudit za všech okolností. Pak obdržíte všechny božské a nejposvátnější nástroje, abyste pomáhali a byli k dispozici ve všech situacích, ať už jste v nich přímo zainteresováni či nikoli.

      Abyste si vytvořili klid mysli, není třeba vystupovat ze situace či zkušenosti, můžete zůstat v přítomnosti; je to jen vaše mysl, která si bere oddechový čas, aby se stala pokojnou a vyladěnou, aby moudrost mohla plynout.

      Umíte si představit, že by se každý člověk na Zemi zastavil, zhluboka se nadechl a soustředil na vytváření míru ve své vlastní mysli? Nejenže by to umožnilo vědomí lidstva významně vzrůst, ale každý člověk by začal vidět za závoj iluzí na Zemi, rozuměl by prosté pravdě kolem sebe a v sobě. Je velmi pravděpodobné, že by lidé chtěli udělat změny nebo zjednodušit své životy, protože by zažili velké uvolnění. Mnoho lidí už zná cenu míru v mysli a uvědomují si, že když své mysli umožní být v míru, propojí se s ostatními dušemi a lidmi, kterým se daří totéž. Ta nejbožštější vibrace spojeného vědomí lidstva a každé duše na Zemi je tím nejposvátnějším prostorem, protože vám dovoluje myslet a existovat bez omezení. Spojené vědomí, o kterém mluvím, je podobné vědomí vaší duše či skupiny duší, je to stav bytí, který rozšiřuje vaši mysl za jakékoli chápání na Zemi.

      Můžete zavolat mistry ášramu Univerzální úrovně, aby se vám přiblížili a přinesli energetické krystaly silné univerzální vibrace a očisty.

      Jednoduše mistry požádejte, aby vám pomohli v uvolňování všech bloků, které vám mohou bránit v užívání a porozumění vaší intuici.

      Představujte si, jak mistři umisťují krystaly  v kruhu blízko kolem vašeho těla ve vaší auře. Jen se soustřeďte na dýchání té energie a světla krystalů do centra své duše, takže všechny bloky mohou být uvolněny.

      Představte si, jak z centra vaší hrudi, z vaší duše teče řeka intuice, vnitřního vedení a moudrosti a proudí do celého vašeho bytí. Energie intuice se propojuje s vaší myslí a umožňuje vám přijmout a pochopit od této chvíle svou intuici s větší lehkostí.

      Posaďte se a prožívejte toto uvolnění a propojení se svou intuicí tak dlouho, jak budete chtít.

      Díky schopnosti dosažení míru mysli, i když třeba jen na chvíli, a spojení se svou intuicí, zjistíte, že dokážete sloužit sobě i druhým a zároveň rozšiřovat svou mysl, bytí, energie a vědomí, abyste přijali hlubší pochopení a pohled na svou realitu na Zemi.

      Soustředění se na mír je stejně tak mocné jako mír sám.

      Také bych rád řekl, že když se soustředíte na mír ve své mysli ve chvílích radosti či štěstí, vaše zkušenosti budou obrovsky vystupňované a tím můžete shromáždit a vstřebat tyto krásné vibrace jako aspekt svého bytí.

      Váš současný úkol je zaměřit se na mír ve svém bytí a mysli; to umožní, aby se mír v této době vzestupu plněji projevil jako energie podpory a stability pro všechny.

      S láskou,
      já jsem Lord Melchizedek.

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání