Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Barbara Bessen - Informační dopis s poselstvím Kryona, červenec 2012
Barbara Bessen - Informační dopis s poselstvím Kryona, červenec 2012
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 25 Červenec 2012 09:42
Milí přátelé Kryona,

tady u Baltského moře na sebe léto nechává čekat. Čas od času sice vykoukne slunce, avšak zahřeje jen trochu; stále nosím při ruce silnější svetr. Tak se tady projevuje transformace, ale slyšela jsem, že i ve Švýcarsku je to podobné. Zato příroda je tu nádherně zelená.
Zdá se mi, že letos barvami přímo hýří jako by chtěla předvést svou sílu. Myslím, že šeříky ještě nikdy tak nádherně nekvetly. Šeříky a pivoňky mě vysloveně uchvátily. Také vůně jasmínu je omamná. A tak tady chodím na procházky a těším se z krásné přírody, hovořím se sluncem a prosím ho, ať se nám už zas brzo ukáže.

V myšlenkách se ještě pořád vracím k ostrovu Lesbos, z kterého jsem se právě vrátila. Uspořádali jsme tam jednotýdenní seminář pro jednu mou skupinu.  Je to nádherný ostrov, mohu jej jen doporučit. Hodně jsem tam vnímala jemnou a přesto silnou ženskost. Mohli jsme tam pracovat na našich ženských tématech a přiblížit se víc k našim srdcím a klidu; k pocitu, jak být ještě hlouběji spojeni sami se sebou. Kromě toho jsme si užívali pohostinnosti velmi milých Řeků, krásného seminárního centra a těšili se z milého a přívětivého přístupu našich hostitelek. Velmi na mě zapůsobilo také ticho tohoto ostrova. Je tam málo turistů, takže se zdá, jako by se tam zastavil čas. To je tak příjemné. Je tam také znát – jistě i kvůli hospodářské situaci – jak tam místní obyvatelé prožívají skutečný návrat k přírodě. Lidé se opět samozásobují olivami – roste tam 1,2 mil. olivovníků – a sami si z nich lisují olivový olej. Opět si sami pečou chleba, pěstují ovoce a zeleninu. Stávají se tak, i když často nechtěně, předskokany pro soběstačnou společnost a samozásobitelství. Potrava pak chutná mnohem lépe, přirozeněji. Celý ostrov i jeho obyvatelé nás hodně obdarovali. Skutečně stojí za to se tam vypravit na dovolenou.

Stejně jako vždycky, i v tomto informačním dopise chci předat poselství Kryona. Doporučuji všem nováčkům, kteří čtou tento dopis nebo i pravidelná Kryonova  poselství poprvé, aby si vyhledali pohodlné místo a dopřáli si chvíli nerušeného klidu. Toto poselství je totiž také malým energetickým balíčkem, který zjevně působí na lidský organismus a možná jej i proměňuje. Působí jako uvolnění, propuštění a odstranění všeho starého a může se projevit i pulzováním energie v celém těle.
Hodně radosti při jeho čtení!


Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Saint Germain si za své životní heslo zvolil jedno velmi moudré pořekadlo. Toto heslo bych Vám dnes chtěl doporučit. Saint Germain totiž říká: Je mi ctí, že jsem! Co znamená toto nádherné a moudré pořekadlo? Že si je zcela vědom sám sebe a těší se z toho, považuje si to. Hovoří o jednotě bytí: Je mi ctí, že jsem! Rád bych tě požádal, až budeš mít chvíli času, aby ses otevřel energii tohoto výroku. Je ti ctí, že jsi? Vážíš si toho, kým jsi? Mnoho lidí si na svůj život stěžuje: mohlo by to být jinak, mělo by to být tak či onak. Je důležité přijmout své Bytí takové, jaké je, a teprve úplným přijetím a přítomností vlastního bytí je pak transformovat, respektive je podřídit lesku a slávě Všeho-co-existuje.

Nevíš, co má tvé Vyšší já s tebou v úmyslu či co by ti chtělo doporučit. Nebo ses jej už zeptal?
Položil jsi mu otázku všech otázek: „Co musím teď vědět, co je potřeba udělat nebo naopak nedělat? Tvé Vyšší já má přehled o Tobě, tvých paralelních životech, tvých roztroušených a ještě neintegrovaných částech duše. Zná i další fragmenty tvého bytí, jež byly také vyslány, aby zakusily pozemské zkušenosti a které jsou s tebou úzce spojeny, protože jste přece jedno. Toto Bytí je spojeno s dalšími Vyššími já. Jsi tedy vlastně velkou skupinou, nejsi jednotlivcem. Není to nádherná představa být tím vším? A buď si jistý, že všichni se hledají navzájem a hledají dokonalou jednotu. Znáš ten pocit  osamělosti, určité bezmoci, kdy se po něčem poohlížíš a nevíš, co to je. Vy milí lidé si hledáte partnera nebo partnerku, aby vás doplnili, ať už v intimním nebo přátelském vztahu, protože si připadáte neúplní. Važ si svého bytí a uvědomuj si, že nejsi nedokonalý. Ty jsi jen zdánlivě oddělen od své božskosti, od svého Vyššího já, které je zas spojené s dalšími Vyššími já. Cesta k jednotě prochází mnoha fasetami tvého bytí, tvého skutečného bytí. Nahlížej na sebe jako na nádhernou bytost, která si je toho už nyní vědoma a chápe, že nikdy přece nemůže být sama!

Nikdy nejsi sám.
Všem těm, kdo se v této době potýkají s mnoha změnami a trápí se třeba kvůli ztrátě svých bližních a přátel, ať už kvůli rozchodu nebo kvůli jejich odchodu z pozemského života, říkám: Buď si vědom, že je to jen zdánlivá ztráta. Ten, koho jsi ztratil, stojí i nadále vedle tebe, stejně jako ti ostatní, s kterými jsi dříve nebo dokonce i v jiných životech byl úzce spojen. Jsou tady, nikdo se neztrácí. Jen ty jsi zatím ještě nepozvednul závoj. Závoj se však odhaluje stále víc a ty přecházíš přes most lásky ke všem, s nimiž chceš navázat spojení. Neexistuje žádné oddělení. Hovoř s těmi, které nazýváš mrtvými, nebo s těmi, kteří tě opustili jiným způsobem. Navaž s nimi kontakt z hloubi svého srdce. Oslov je a sděl jim, co tě trápí, co tě třeba zranilo nebo proč jsi smutný. Vymluv se ze své bolesti, propusť ji a odpoutej se od ní. Vnímej odpověď, která ti přijde z éteru a sdělí ti: „Netrap se, nermuť, všechno je v pořádku, jen jsem v jiné vibraci, vzdálen od tebe jedním dechem, nejsem však od tebe oddělen!“ To platí pro všechny lidi, kteří se od tebe prostorově vzdálili; vždy je můžeš oslovovat na vyšší úrovni. Cítit se takto spojen se všemi lidmi a bytostmi je důležitým poznatkem této doby. Nikdy nemůžeš být sám, to prostě není možné. Jsme všichni vzájemně spojeni a pocházíme z prapůvodní myšlenky, Boha; to nás spojuje.

Nyní opět vnímej, jak stojím vedle tebe. Pokládám ti ruku na rameno a chci ti sdělit: Ani já nejsem od tebe vzdálen. Stojím vedle tebe. Vnímej mě, pociťuj mě. Dávej mi otázky, na které ses vždy chtěl zeptat. Jen do toho, důvěřuj si, odvaž se, neodkládej to jen proto, že si myslíš, že to nedokážeš. Já, Kryon, jsem reálný a stojím vedle tebe. To je božská moudrost. Ponoř se hluboko do mne, pak se ocitneš na vyšší vibrační úrovni a budeš připraven se tak i cítit. Co nás dva od sebe odlišuje? Pouze jiná vibrační úroveň. A tu nyní můžeš překonat. Je to vlastně hračka, abych použil tvá slova. Jen si musíš věřit. To také znamená považovat si sám sebe takového, jakým jsi. Opakuj si stále: Je mi ctí, že jsem!      

Děkuji Saint Germainovi, že jsem od něj mohl tuto moudrost převzít. On se teď usmívá, protože stojí vedle mne. Možná bys také s ním chtěl navázat kontakt? Vnímej, jak ti právě teď pokládá svou ruku na druhé rameno. Jako symbol bratrstva, ke kterému náleží. Je to „Velké bílé bratrstvo“, které ještě stále, jako už po dlouhou dobu, vykonává svou službu v této části galaxie. Vážíme si tě, milý člověče, který teď otevíráš svůj vnitřní pohled, aby rozpoznal jednotu!“

V hluboké lásce a sounáležitosti 
Kryon
 
Z německého originálu http://www.kryon-deutschland.com/bilder/infobrief_juni3_2012.pdf
pro www.novoucestou.cz  přeložila Jana S.
 

Vyhledávání