Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Božské světlo v Tobě
Kryon - Božské světlo v Tobě
Uveřejnil(a) Láďa   
Neděle, 29 Červenec 2012 21:21
Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, duben 2006

Zdravím vás, ještě zcela neprobuzení Mistři, jsem Kryon z Magnetické služby. To je má stálá služební značka. Magnetická služba byla v zásadě ukončena, avšak moje služební značka byla rozšířena; nadále sloužím milovanému lidstvu a doprovázím vás na nastoupené cestě  k opravdovému mistrovství. Tvé božské dědictví čeká na tebe, přijmi jej. Na dlouhou dobu ses propadl do nejhlubších bažin zapomnění trojdimenzionálního světa, abys získal hluboké  zkušenosti, jež lze přirovnat ke službě odpadlého, rebelského ducha. Čas od času ses váhavě podíval nahoru k Bohu a nesměle natáhnul  ruce se záměrem zachytit kousek svého božského Já. Avšak tvůj pohled byl zakalen, stisk ruky tvého Zlatého anděla jsi sotva vnímal. Ne proto, že by tě už nemiloval, ale proto, že to tak bylo domluveno kvůli tvé dobrovolně zvolené pozemské službě. 
   
Dobrou zprávou, kterou vám přináším, milí členové rodiny, je, že nyní to už je za vámi. Tvůj Zlatý anděl stojí vedle tebe v celé své nádheře a činorodosti. Ta ne zcela dobrá zpráva je, že ty musíš vynaložit všechnu svou sílu, aby rozpoznal, kým jsi a pochopil: „Já sám jsem BOHEM. Jsem částí BOHA, která dlouho a hluboce spala. Nyní se chci probudit a vyprošuji si vedení božských pomocníků, kteří jsou v této době adekvátní pro probuzeného Mistra.“ Tak nějak by mělo zaznít tvé zvolání. Tuto z dualistického hlediska ne zcela dobrou zprávu je však třeba pojmout s vědomím Mistra. Probouzející se Mistr totiž ví, že na „sklenici“ probouzení lze nahlížet různě. Může ji vidět jako napůl prázdnou nebo napůl plnou. Pokud ji vidí napůl plnou, pak to znamená, že už vnímá povzbuzování a pobízení, jak doplnit dosud chybějící božský nápoj plný vášně, síly a oddanosti. Pokud ji vidí napůl prázdnou, pak to znamená, že se probouzející Mistr propadá do pocitu bezmocnosti, nedostatečnosti a neúplnosti.

Ptám se tě, milovaná lidská bytosti: „Kterou cestou bys chtěl raději kráčet? Jak bys chtěl postupovat, abys zcela naplnil svou poloplnou nádobu s božským nápojem, jímž jsi?“ Hovořím-li o božské nádobě, mám tím na mysli chrám duše, tvé tělo. Tvé pozemské tělo má několik vrstev jemněhmotného charakteru, avšak téměř neoddělitelně vzájemně propojených.  K  oddělení dochází jen tehdy, když ve spánku podnikáš noční cesty.  

V dobách tvého Bytí, kdy jsi žil celistvě, kdy jsi vědomě reagoval božsky, bylo tvé tělo zcela naplněno božským Vyšším já. Vyzařovalo z tebe, prozařovalo tě a zaručovalo dokonalou Boží přítomnost. Skrz tebe byla prožívána boží vůle. Neboť ty jsi částí Zdroje, která je tady a v jiných světech výspou rajské zahrady a s hlubokou láskou rozšiřuje poselství svého „šéfa“.  Nyní nastal správný čas, abys své skutečné Já nechal opět zářit. Vyzývám tě, ještě zcela neprocitnutého a trochu nevěřícně vrávorajícího Mistra, abys nechal vyzařovat své Světlo tím, že uvítáš své Božské já, jež už na tebe láskyplně hledí s napjatým očekáváním. Umožni Světlu Zdroje, aby do tebe vstoupilo a žij tímto božským světlem.    

Chci tě vyzvat, aby ses pohroužil do sebe a uslyšel jemný hlas svého Zlatého anděla. Vydej se  na cestu do svého nitra, ponoř se do krátké meditace, která tě přivede k sobě samému. Naslouchej hlasu, který - v protikladu k hlasitému křiku ega – je tichý a jenž chce být vyslyšen. Čeká jen na to, aby tě mohl obšťastnit nádhernými poselstvími.     

Vzpomeň si, že od té doby, co Kryon předává informace probouzejícím se lidem, kteří se o ně zajímají, hovořím o Zlatém andělovi, skutečné Přítomnosti. Hovořil jsem k tobě prostřednictvím magnetické mřížky, mnoha změn nové doby, skrz to, čím skutečně jsi. Hovořil jsem o rodině, o tvé duchovní rodině. Často jsem tě láskyplně, někdy i trochu drsněji, pobízel,  aby ses už konečně probudil a naslouchal přicházejícím informacím, které jsou ti však vlastně všechny známé. Hovořím o multidimenzionální světelné bytosti, která se právě probouzí. Ano, míním tím tebe, milovaný člene rodiny. Tebe nyní vyzývám, aby ses už přestal otáčet na pozemském kolotoči pořád dokola. Zastav se a vystup z gondoly omezení. Oprosti se od všech myšlenkových vzorců, jež do tebe vložila tvá biologická rodina, tvé okolí i státní instituce. Podávám ti nadále ruku, abych tě odvedl z jarmarku iluzí. My početní pomocníci ti urovnáváme nový terén pro stvořitelskou sílu tak, že ti ukazujeme vlastní realitu kousek po kousku. Důvěřuj ukazatelům mnoha duchovních pomocníků, kteří působí kolem tebe. Nejvíc však spoléhej na vedení svého Vyššího já, svého Zlatého anděla.

Chceš se mnou podniknout krátkou cestu k získání stálého kontaktu? Toto malé cvičení ti otevře bránu ke Světlu. Uvolněně se opři, zavři oči a několikrát zhluboka nadechni. Představ si nyní před svým duchovním zrakem srdce. Je to tvé srdce, ve tvaru, v jakém si lidé srdce představují. Zaoblené, v růžové nebo červené barvě, jak chceš. Nech je na sebe chvíli působit. Pak si představ, že v něm jsou dvířka. Ta dvířka se nyní otevírají. Stojí v nich nádherná světelná bytost. Tato bytost představuje tvé Vyšší já. Představí se ti tak, jak to potřebuješ. Možná ji uvidíš jako Zlatého anděla, možná spíš jako lidsky vypadající bytost? Možná ženskou nebo mužskou bytost? Tvé Vyšší já se ti zjeví tak, jak je to pro tebe nejpříhodnější. Setrvej chvíli ve svém nitru a nech na sebe působit jeho energii. Pak vnímej láskyplný pozdrav. Prociťuj nekonečnou lásku, která je tu pro tebe. Budeš-li chtít, můžeš se otevřít  poselství svého Božského já. Setrvej v tomto setkání tak dlouho, jak budeš chtít.    

Nyní bys mohl toto setkání ukončit nebo považovat za ukončené. Tak to však není. Tvůj Zlatý anděl je tu vždy, je vždy u tebe a pokud mu to umožníš, bude tě stále víc a víc inspirovat. Jednou (někdy v budoucnosti) budete ve vroucném a stále aktivním spojení. Začneš božsky působit. Možná se brzo ocitneš v neustálém dialogu. Může probíhat formou přijatých slov nebo pocitů či inspirací. Pokud tě trápí pozemské problémy, v klidu si pohovoř o svých reakcích sám se sebou. Správná řešení se ti ukáží. Začni aktivovat toto nádherné spojení. Znovu bych ti chtěl zopakovat, že jsi během všech svých inkarnací na Zemi nikdy nebyl sám. Božské světlo tu bylo vždy s tebou. Jen po celou tu dlouhou dobu nesvítilo silně, jen tak jemně poblikávalo. Nyní jej můžeš znovu rozzářit.

Rád bych ti popřál, abys kráčel odvážně novou cestou a denně prožíval silnou Boží přítomnost. Každý den, i kdyby třeba ráno vypadal sebevíc pošmourně, se může změnit v projasněný světlem. V této pro vás tak turbulentní době přechodu Země a lidstva určuješ ty sám, zda budeš ve svém každodenním životě jasně svítit nebo zda budeš kráčet s nesměle mihotavým světlem.

V hluboké lásce a sounáležitosti
 Kryon

Přijala Barbara Bessen v dubnu 2006. Článek je k volnému využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.kryon-deutschland.com/channeling_april06.html pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.
 

Vyhledávání