Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Lehkost (tvého) bytí
Kryon - Lehkost (tvého) bytí
Uveřejnil(a) Láďa   
Neděle, 29 Červenec 2012 21:27

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, červenec  2006

Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Vytahuji svou služební známku, ukláním se před každým z vás a zdravím vás slovy: „Jsi nekonečně moc milován, lidský anděli, který se touláš po této planetě ve formě zhuštěného světla. Mnoho ostatních andělů, kteří neslouží přímo na Zemi a jsou na druhé straně závoje, si vás váží a láskyplně vás všechny sledují plni respektu a pozornosti. Vzdávají vám úctu, protože díky obrovské práci vás, lidských Světlonošů, žádná jiná planeta kromě Země neprochází touto nádhernou cestou - směrem do nové pozemské éry, již nazýváte Zlatým věkem.“
 
Stejně jako v jakémkoli procesu tvoření je nutné si občas udělat přestávku a odpočinout si. Proto dnes, při našem rodinném setkání, nebudu hovořit o tom, co je potřeba udělat ani o vaší službě. Ne, naopak vám řeknu: „Udělejte si přestávku“. Uvolněně se opřete do křesla. Mnohé velké tvůrčí bytosti, které nyní obývají Zemi, čímž míním tebe, milovaná bytosti, potřebují cosi, čemu vy říkáte dovolená nebo prázdniny, tedy měly by si dopřát oddech. Vlastně však taková přestávka ani není žádnou pauzou, protože ty tvoříš neustále. Bez přestání vytváříš své myšlenky, i když se nemusí bezprostředně projevit. To však dneska nechci blíže objasňovat, o tom jsme již důkladně hovořili dřív.

Dnes, v příštích dnech a možná i týdnech si víc uvědomuj svůj klid, prosím tě o to. Pohodlně se usaď a uvědomuj si jen sám sebe.“Jak to mám provést?“ chtěl by ses asi zeptat. Úplně jednoduše, my duchovní pomocníci, tě vyzýváme, aby sis udělal přestávku ve svém tvoření, projasňování a ve svých dalších aktivitách. Udělej si čas po všech těch vyčerpávajících týdnech a měsících transformace sebe i Země jako takové. Všichni sloužící andělé si zasluhují přestávku, stejně tak i ty. „Ale Kryone, já nemám čas na lenošení, moje děti vyžadují zaopatření i během prázdnin, rodina mě potřebuje. Nemohu opustit své pracovní místo, to je nemožné.“ Může to tak být, milí přátelé, cožpak ale nevnímáš, že v posledních dnech a týdnech se toho s tebou hodně událo? Vzpomeň si, jak často sis stěžoval na bolesti různého druhu, na kolísání nálad, na překvapivé události v tvém životě, které jsi potřeboval strávit a které tě vlastně vyzývaly k růstu. Proces vzestupu samozřejmě pokračuje dál. Věř však, že to, co se musí stát, zatímco ty si budeš užívat klidné přestávky, bude vyřízeno tvými neúnavnými duchovními pomocníky. Zkrátka a dobře, potřebuješ pauzu ve svém programu vzestupu. Kratší nebo delší vědomou oddechovou přestávku pro velkou bytost, jíž ve skutečnosti jsi. Máte jedno krásné rčení, které to dokonale popisuje: „lehkost bytí.“.    

Lehkost bytí, tak jak to chápeme, ti má naznačit, že už jsi udělal hodně ve své transformační službě a nyní je na čase, aby sis udělal inventuru,
v níž by ses krátce ohlédl nazpět a rozpoznal, kolik jsi toho již „zvládnul“, aby sis uvědomil, jak se tvé božství s tebou stále víc spojuje a může již skrz tebe i velmi efektivně působit. Podívej se, kolik se toho již událo od tvého rozhodnutí kráčet cestou do nové energie, ať už na základě Kryonových poselství nebo prostřednictvím pomocníků vzestupu a členů tvé duchovní rodiny. Může to být nějaká událost, která nejprve vypadala chaoticky, ale později se ukázala jako důležitá akce pro projasnění a nakonec i jako požehnání. Uděl si velkou pochvalu za svou práci, usměj se a řekni si: “Nebylo to často jednoduché, teď si však zasluhuji klid a odpočinek.“ Jaké by to bylo, kdybys zapomněl na všechna ta dobrá předsevzetí, jako je kontrola myšlenek, vidět v každém člověku Boha, jíst jen to, co ti prospívá, meditovat, víc spát,  pěstovat sport apod.? Pusť to všechno z hlavy a jednoduše si užívej sám sebe. Všechny myšlenky, které po tobě něco požadují, odlož stranou a jen prostě buď.  

Už častěji jsem hovořil o tom, jak důležité je „jen tak prostě být“. Mnoho z toho, co si myslíš, že musíš udělat a být „při tom“, není nezbytné, protože nikdy nejsi sám, což už jsi snad konečně pochopil. Tvá duchovní rodina ví, co potřebuješ a postará se o tebe. Všichni jsou tu proto, aby tě ujistili, kým vlastně doopravdy jsi. Ty však často upadáš zpátky do lidského myšlení, že člověk má nějakou hodnotu jen tehdy, je-li pilný. Tak vám to totiž neustále a úspěšně opakovali a vykládali po celá tisíciletí. Mé dnešní poselství zní: Prostě jen buď, i když tvůj život sestává z činností, které je třeba udělat, jako například postarat se o děti, staré lidi nebo chodit do zaměstnání. I to však můžeš redukovat na minimum. Teď jsi na řadě ty, ty jsi teď důležitý. Ty jsi  na pár dnů to nejdůležitější na světě, pro svůj čas blaženosti, jak bych to nazval. Čas blaženosti, čas lehkosti bytí.  

Odlož stranou vše, co tě ruší v tom, abys mohl být zcela sám se sebou. Přestaň sledovat minuty samoty. Udělej si čas sám pro sebe a pro své tělo. Vnímej svůj tep a dech, který udržuje tvé pozemské tělo při životě. Zaposlouchej se sám do sebe. Vnímej, jak se tvé břicho  vyklenuje při nádechu. Jak to pociťuješ na dotek? Procházej se naboso v přírodě a vnímej zemi. Pozoruj motýly, jak poletují vzduchem. Inspiruj se tím vším, zkus se také vznášet a létat. Však víš, jak to myslím. Všechno pusť a oddej se létu. Nahlédni do nějaké dětské knihy, ve které je popsáno léto tak, jak ho vnímají děti. Staň se opět dítětem a užívej si sám sebe a celý svět. Slízej si s požitkem zmrzlinu. Pociťuj, jak se rozpouští na jazyku a putuje do tvého těla. Vnímal jsi již někdy, jak potrava, kterou přijímáš, putuje tvým tělem? Nauč se znovu vnímat a uvědomovat si sám sebe. V hektickém shonu každodenního života je tvá vnímavost často zcela potlačena. Vychutnávej si to potěšení znovu objevovat sám sebe. Vnímat vlastní pokožku, třeba při zašimrání křídly hmyzu nebo stébly trávy. Léto je mimořádná příležitost, jak vnímat sám sebe a vědomě pozorovat svět a přírodu. Je důležité nevěnovat se výlučně jen duchovním aktivitám. Žiješ tady na planetě Zemi a jsi vyzýván, abys tu žil vědomě. Proto si užívej své bytí na Zemi. Takové pocity, jak si je můžeš v této dimenzi užívat, mnozí z vašich přátel na druhé straně závoje neznají a přitom by je rádi poznali. Užívej si toho, protože to  tady může být tvá poslední inkarnace ...

Přírodu podporuje mnoho malých bytostí, které nazýváte přírodními duchy nebo bytostmi živlů. Pokud sis už vytvořil kontakt na svého duchovního průvodce, a to jakýmkoliv způsobem, pak můžeš  komunikovat i s vílami a skřítky, bytostmi stromů a země. Zkoušej to a pocítíš, jak se tvé srdce otvírá.

Teď se s vámi již rozloučím a znovu ještě připomenu: "Zasluhuješ si přestávku. Ohlédni se nazpět, zjisti, kolik jsi toho již zvládnul a těš se z toho. To, co jsi ještě nestihl vyřídit, odsuň stranou a řekni si: Zítra je také den...“

V hluboké lásce a sounáležitosti

Kryon

Poselství přijala Barbara Bessen v červenci 2006. Článek je k volnému použití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.kryon-deutschland.com/channeling_juli06.html pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.
 

Vyhledávání