Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Mistr Hilarion - Poselství pro týden 29.7. 2012 - 4.8. 2012
Mistr Hilarion - Poselství pro týden 29.7. 2012 - 4.8. 2012
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 30 Červenec 2012 21:50
Milovaní.
během současných dní všechno prostupuje čerstvá energie. Nadešel čas záměrně se znovu-propojit se svou vnitřní Bytostí, kterou ve skutečnosti jste projevujíce své nitro vnějšímu Světu kolem vás. Veškeré odpovědi, po kterých pátráte, sídlí v nejposvátnější svatyni, v duchovním prostoru  uvnitř vašeho srdce. Objevují se mnohá rozptýlení svádějící vás z vaší cesty, takže je důležité zůstat v propojení s vaší vlastní silou a vaší vlastní částí Božského Plánu. Co je správné pro druhé, nemusí být správné pro vás, proto naše rada zní: BUĎTE K SOBĚ PRAVDIVÍ.

Mnohokrát již bylo řečeno: "nejprve najděte království Boží a vše ostatní bude následovat", což dnes platí více než kdykoli předtím. Pokud budete následovat své vnitřní vedení, nemůžete být svedeni z cesty, protože díky tomu víte, že vaše cesta je bezpečná a pro VÁS je ideální. Propojením se se svým Velkým JÁ JSEM Přítomnost, vaší NadDuší, ocitnete se na cestě ke hvězdám a stanete se projevem svých nejvyšších vizí. Mnozí z vás toto činí s velkou oddaností a my říkáme, nevzdejte to těsně před úsvitem a příchodem všeho, co je vám drahé a chcete, aby se uskutečnilo zde na Zemi.

Stejně jako mosty mezi Nebem a Zemí, kterým jste pomáhali a stále pomáháte, utvářejí osud Světa, ve kterém žijete, tak každá jednotlivá myšlenka, slovo, akce a skutek, mají vliv na obecném vědomí panujícím na vaší Planetě. Tím, že jste se rozhodli udržovat své myšlenky na nejvyšší úrovni, přinášíte svému Světu nový vzor, na kterém bude založen nový Svět, který právě nadchází. V tuto chvíli se zdá, že jste jako ryba na suchu, která se posouvá proti proudu převažujících myšlenkových forem a stanovených vzorů.

Vždy, když úspěšně překonáte tento proud vědomí, nastavte si nové měřítko, které osvobodí ty kolem vás ze sna jejich životů.

Není vždy snadné kráčet touto Cestou Světla do neznáma. Již jste se se současným stavem seznámili a může pro vás být příjemné setrvat nějaký čas v tomto prostoru, ale vy musíte vytrvat v udržování svých nejvyšších vizí pro Svět, po kterém toužíte a který si chcete vybudovat pro svůj život. Svět, který naplňuje potřeby všech, kde jsou uspokojeny základní životní potřeby každého bez živoření, které nedává prostor k objevování nádhery svého pravého Já. S tímto Já nyní musíte mluvit a dát mu ve svém každodenním životě větší význam. Přivolávejte si tato svá větší a vyšší vyjádření, aby se vaším prostřednictvím projevila ve vašich každodenních životech.

Vaše Vyšší Já kolem vás vytvořilo matrici energie, která vám otevře dveře k větší jednotě s tímto Božským aspektem vašeho Lidství. Nyní je již jen na vašem vědomém rozhodnutí a vůli spojit se s tímto nově vzniklým polem, které vibruje na vyšší  úrovni než dříve. Vaše vůle se potřebuje spojit s vyšší Vůlí a odevzdat se s důvěrou do slávy Boží, která přebývá uvnitř vás. Učiňte si z toho svůj nejvyšší záměr hned na počátku každého dne a vše, co se má stát, se stane. Vždy kráčejte s milostí Boží, Milovaní, neboť se vám dostává nesmírného požehnání.

Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání