Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Čakry 7. čakra – naše duchovní spojení s Bohem
7. čakra – naše duchovní spojení s Bohem PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Středa, 24 Květen 2006 17:45

Ptáme se Duchovní bytosti naší 7. čakry na její poselství. Co 7. čakra pro nás znamená, jak se projevuje její harmonická funkce, jak čakru očistit a odblokovat...

 

7. čakra je naše duchovní spojení s Bohem. Umožňuje nám dosáhnout hlubokého usmíření vědomí pomocí meditace a modlitby. Jedná se o energetické centrum pro duchovní vhled a schopnost vize a intuice přesahující normální lidské vědomí. Je to mystická oblast, kde dochází k vědomému spojení s božským.

 

Prvotní strachy 7. čakry

Týkají se duchovních záležitostí, jako je temná noc duše, strachy z duchovního opuštění, ztráty identity a ztráty spojení s životem a lidmi kolem nás.

 

Prvotní síly 7. čakry

Víra v přítomnost boží a vše co víra v našem životě představuje, např. vnitřního průvodce, pochopení procesu léčení a kvalitu důvěry, která převyšuje obvyklé lidské strachy, zbožnost.

 

Duchovní krize

Příznaky duchovní krize jsou prakticky totožné s příznaky krize psychické. Jsou však zřetelné a jsou trojího druhu.

1. příznak - Krize obvykle začíná vědomím nepřítomnosti smyslu a cíle. Nelze ji odstranit třeba novým vztahem, povýšením v zaměstnání apod. Obvyklá řešení nepřinášejí žádný výsledek. Lidé, kteří duchovní krizí procházejí, mají pocit, jako by se v nich mělo něco probudit. Ale neví si s tím rady.

2. příznak duchovní krize představuje nesrozumitelné nové strachy. Tyto strachy vyvolávají v člověku pocit, jako by se ztrácel, ztrácel svou identitu, své já. “už vůbec nevím kdo jsem a co chci od života.“

3. příznak duchovní krize je potřeba oddanosti něčemu, co přesahuje jednotlivce. Potřeba být ve spojení se Zdrojem, Bohem. Oddanost nám umožní propojit se s Boží přítomností. Dokonce i letmé setkání s touto Boží přítomností nám pomáhají zbavit se strachu, najít opět v sobě klid a potřebnou sílu.

 

Náhražky

Naše potřeba oddanosti (potřeba našeho Ega) si našla nevhodné náhražky: oddanost firmě, politické straně sportovnímu týmu, partě. Všechny tyto náhražky však naší skutečnou potřebu oddanosti zklamou. Nejsme určeni k tomu, abychom byli oddáni nějaké lidské bytosti, oddanost má výt směřována vzhůru a my máme stoupat s ní.

Nepřítomnost smyslu života, ztráta vlastní identity a potřeba oddanosti jsou 3 nejdůležitější příznaky, které vypovídají o tom, že člověk vstoupil do temné noci duše. Tyto charakteristiky jsou podobné běžným psychickým problémům, které lidé zažívají. Pokud je však příčina duchovní, člověk neviní druhé lidi, že oni jsou zodpovědní za jeho stav, v němž se nachází. Uvědomuje si, že příčina krize je v něm.

Katalyzátorem duchovní proměny člověka bývá často nemoc.

 

Jak z toho - jak z duchovní krize:

Nejdříve tento svůj stav přijmout. Pomáhají modlitby: „Bože, prosím, veď mě, ať pochopím, co je třeba, udělám, co je třeba. Vím, že ty jsi ve mně, já jsem v tobě. Pomoz, ať toto spojení cítím. Klidem, mírem, pochopením. Děkuji.“

Vše chce svůj čas a nezdolnou víru. Pak nastává úsvit a propojení s boží přítomností nás.

 

Harmonická funkce 7. čakry:

Když se 7. č. otevírá, člověk zažívá stále častěji okamžiky, při nichž mizí oddělenost vnitřního bytí a vnějšího života. Vědomí je ztišené a široké a v tomto klidu je možné zažít svou vlastní podstatu jako všudypřítomné čiré bytí, ve kterém je vše obsaženo. S postupným rozvíjením 7.č. tyto okamžiky budou stále častější a jasnější, až přejdou v trvalou skutečnost. Je-li člověk zralý, nastává osvícení a on má pocit, že neprobudil z dlouhého snu a teprve teď žije ve skutečnosti. Během cesty se stal vyprázdněnou nádobou, kterou teď až do posledního koutku naplnilo božské Bytí. Svým jednáním uskutečňuje úmysl stvořitele a světlo, které vyzařuje, otevírá srdce všech bytostí. Když chce něco vědět, stačí na to jen zaměřit pozornost, protože všechno existuje v něm, v božském bytí, s nímž je jedno. Pozná, že pevná hmota není nic jiného, než jedna myšlenková forma božského vědomí a tedy ve vlastním smyslu slova neexistuje.

 

Uzavřená/zablokovaná 7. čakra:

Trvá pocit oddělenosti od plnosti bytí, stále člověka ovládají strachy, člověk má pocity ztráty smyslu života, cíle. Měl by toto brát jako vyzvání, aby se obrátil do sebe.

Člověk může na toto oddělení od své podstaty reagovat útěkem do mnoha různých aktivit, či přijetím nové zodpovědnosti, aby dokázal svoji nepostradatelnost. Často si lidé přitáhnou nemoc, která je přinutí ke klidu.

 

Otázky k 7. čakře:

1) Smlouváte s Bohem, stěžujete si mu častěji než vyjadřujete vděčnost?

2) Modlíte se za konkrétní věci, nebo spíš vyjadřujete v modlitbě díky? Jaké strachy zažíváte v souvislosti se svým chápáním Boha?

3) Máte strach z hlubšího duchovního spojení s Bohem kvůli změnám, které by to mohlo vyvolat ve vašem životě?

4) Jaké duchovní pravdy si uvědomujete a nežijete podle nich? Napište si je.

5) Proč? Co by se ve vašem životě změnilo, kdybyste tyto duchovní pravdy žili?

 

 

Meditace na pročištění 7. čakry ve 12 úrovních (celkem 4 meditace)

 

1. meditace:

1. úroveň - naplníme si svůj světelný pytel, poté stáhneme proud světla do svých čaker a roztočíme si svůj čakerní kanál. Propojíme se s Matkou Zemí, projevíme ji lásku a čakerním kanálem se vrátíme zpět do 7. čakry. Zazpíváme nahlas 13x OM až celá naše 7. čakra vibruje.

2. úroveň – naším čakerním kanálem sjíždíme se světelným paprskem do Nulté čakry, propojujeme se s její duchovní bytostí a žádáme o poselství pro 7. čakru ( může přijít poselství slovní, pocitové či energetické ). S tímto poselstvím se vracíme k 7. čakře . Tam je velké fialové jezero s bílým ostrůvkem. Vstupujeme do jezera a předáme mu poselství Nulté čakry, pak vystoupíme na bílý ostrov a poselství Nulté čakry předáme i zde. Přichází bytost 7. čakry, sděluje nám. “Přijmi můj doprovod, abys temnou nocí duše mohl(a) projít co nejklidněji“

3. úroveň – s duchovní bytostí 7. čakry sjíždíme čakerním kanálem do své 1. čakry. Prosíme Duchovní bytost 1. čakry, aby nám ukázala bloky, které ve svém důsledku brání otevření a plné aktivaci 7. čakry. Bloky přijímáme, uvědomujeme si je, Láskou a Světlem přeprogramováváme.

Pak se vrátíme do fialového jezera 7. čakry a necháme jeho energii, aby proudila do 1. úrovně naší 7. čakry, až ji zcela zaplní naplníme i 2. a 3. úroveň.

 

2. meditace:

4. úroveň - s duchovní bytostí 7. čakry sjíždíme čakerním kanálem do své 2. čakry. Prosíme Duchovní bytost 2. čakry, aby nám ukázala bloky, které ve svém důsledku brání otevření a plné aktivaci 7. čakry. Bloky přijímáme, uvědomujeme si je, Láskou a Světlem přeprogramováváme.

5. úroveň - s duchovní bytostí 7. čakry sjíždíme čakerním kanálem do své 3. čakry. Prosíme Duchovní bytost 3. čakry, aby nám ukázala bloky, které ve svém důsledku brání otevření a plné aktivaci 7. čakry. Bloky přijímáme, uvědomujeme si je, Láskou a Světlem přeprogramováváme

6. úroveň - s duchovní bytostí 7. čakry sjíždíme čakerním kanálem do své 4. čakry. Prosíme Duchovní bytost 4. čakry, aby nám ukázala bloky, které ve svém důsledku brání otevření a plné aktivaci 7. čakry. Bloky přijímáme, uvědomujeme si je, Láskou a Světlem přeprogramováváme

Pak se vrátíme do fialového jezera 7. čakry a necháme jeho energii, aby proudila do 4. úrovně naší 7. čakry, až ji zcela zaplní naplníme i 5. a 6. úroveň.

 

3. meditace:

7. úroveň - s duchovní bytostí 7. čakry sjíždíme čakerním kanálem do své 5. čakry. Prosíme Duchovní bytost 5. čakry, aby nám ukázala bloky, které ve svém důsledku brání otevření a plné aktivaci 7. čakry. Bloky přijímáme, uvědomujeme si je, Láskou a Světlem přeprogramováváme

8. úroveň - s duchovní bytostí 7. čakry sjíždíme čakerním kanálem do své 6. čakry. Prosíme Duchovní bytost 6. čakry, aby nám ukázala bloky, které ve svém důsledku brání otevření a plné aktivaci 7. čakry. Bloky přijímáme, uvědomujeme si je, Láskou a Světlem přeprogramováváme

9. úroveň – Duchovní bytost 7. čakry nás vede na bílý ostrov ve fialovém jezeře. Položíme si otázku – Jaký je smysl mého života? K čemu je? Ztrácím se ve svém životě? Kde? Jak?

Díváme se na fialové jezero, které odráží náš život a dává nám odpověď.

Energie fialového jezera 7. čakry proudí do 7. úrovně naší 7. čakry, až ji zcela zaplní naplníme i 8. a 9. úroveň.

 

4. meditace:

10. úroveň – jsme ve spojení s Duchovní bytostí 7. čakry, jsme na bílém ostrově ve fialovém jezeře. Díváme se do fialové vody jako na fialové plátno. Kde jsou mé pocity hlubokého smutku, izolovanosti od blízkých a všeho, pocity beznaděje a opuštěnosti? Vizuálně, či pocitově se v nás ozývají. Přijímáme je. Mluv jasně ke mně. Vím, že je to má současná iluze. Já a Bůh jedno jsme a vím, že toto spojení nikdy nebylo přerušeno, jen jako člověk jsem na to zapomněl(a). Uvědomuji si znovu – Já a Bůh jedno jsme. V této energii rozpouštíme veškeré své smutky, pocity zdánlivé izolace a opuštěnosti.

11. úroveň – Děkuji Ti, Bože, za všechno, za svůj život. Za to, že si toto vše již uvědomuji, že si uvědomuji, že naše spojení nikdo nikdy nepřerušil, že jsi stále ve mně. Vnímám Tvou energii, Tvé světlo, Tvou lásku, Tvůj klid a mír. Děkuji Ti za to. Začínám se cítit klidnější a vyrovnanější. Zůstávám v hlubokém procítění.

12. úroveň - S velikou láskou a pokorou ti, Prvotní Stvořiteli, vše odevzdávám. Jako tvoje součást – Duch – jsem se vydal(a) tvořit a poznávat svět. Veškeré své poznání tohoto i jiných vesmírů ti odevzdávám. Přijmi je, prosím. Odevzdávám Ti veškeré své poznání, a odevzdávám se ti jako celistvá bytost lidská i světelná. S velikou pokorou, prosím, přijmi mě, abych se mohl(a) zrodit pro novou vlnu transformace. Každý procítíme své odevzdání se a niterné poděkování.

Energie fialového jezera 7. čakry proudí do 10. úrovně naší 7. čakry, až ji zcela zaplní naplníme i 11. a 12. úroveň.

 

Zapsáno dle semináře Evy Puklové, květen 2006

 

 

Vyhledávání