Mnoho cest ke svobodě - Saint Germain Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Pátek, 09 Březen 2012 18:00
Poselství přijala Barbara Bessen v lednu 2011

Zdravím vás, milí přátelé. Nebuďte překvapeni, že tentokrát zahajuji poselství pro rok 2011 já. Kryon mi dal přednost slovy: „Svoboda je tvým tématem. A tam je zapotřebí tvoje energie.“ Činím tak rád, rozhodně to však neznamená, že Kryon není přítomen. Možná chceš nejprve procítit mou energii, energii Saint Germaina. Můžeš ji vnímat jako něco rozlehlého a velmi silného, možná i trochu chladivého díky fialovému plameni. Možná také jako něco vzdušného a rozpínajícího se, protože cestu ke svobodě popisuji spolu s rozšiřováním Bytí a sám tak žiji. Přičemž rozpínání v mém prostoru má ještě jiný účinek, nejen na fyzické úrovni, jak to většinou pociťuješ ty. Kryon je velká Moudrost, která přichází zdaleka a přináší sebou Lásku. Kryon působí silou Jednoty ve formě laskavé Lásky, Porozumění a také Ženské prasíly. Mnozí z vás si myslí, že Kryon je mužská energie, možná to tak někdy vypadá, zejména když zprostředkovává vědecká poselství. Nebo když informuje o souvislostech, které vám často mohou připadat jako moudrost otce, staršího bratra či přítele. Avšak Kryon k vám mnohem víc natahuje ruce s ženskou ochrannou a vyživující energií, iniciovanou Božskou Matkou. Obě energie jsou důležité, proto stojíme doslova ruku v ruce před vámi, abychom vám obojí přiblížili.

Cesta ke svobodě je rozmanitá a není přímočará. Je klikatá, plná zákrut a zákoutí, a často láká k přehnané horlivosti nebo tlačení na pilu, pokud se necháte ovlivňovat ohnivou silou mužské energie. Tato síla může kácet stromy, lámat skály, uspokojovat určité lidi a bohužel někdy může jít až „přes mrtvoly“. To možná znáte od některých lidí z vašeho okolí, zejména těch, kteří chtějí změnit svět, což je obecně chvályhodné. Jsou to často lidé, kteří se nadchnou pro nějakou myšlenku, přednášejí nebo píší knihy. Jsou svými myšlenkami o Novém světě tak nadšeni a zapáleni, že jedou na plné obrátky a zkoušejí všemi prostředky, jak to Nové šířit dál. Jak však v různých podobách čteme ve starých mystériích, vše má svůj čas. Nic není stejné, závisí to na duchovních vědomostech, na skutečné astrologii. Astrologie je velmi váženou disciplínou a mimo jiné hodně souvisí s planetárními energiemi. Přitom mnoho lidí, kteří se astrologií zabývají, zapomíná, že tyto energie jsou živoucími bytostmi, protože Venuše, Merkur a další planety žijí. Svou energií, vědomím a kvalitou ovlivňují každého člověka. Proto nemůže být každodenní život na této planetě nikdy stejný, stále je ovlivňován. Avšak tyto vlivy nemusí být neměnné. Můžeš je na nové cestě ovlivňovat Novou energií. Je to Síla Vyššího já, která tu působí. Neboť kdo je dobře spojen se svým Vyšším já, ocitá se mimo čas a prostor. To je zajímavé, co říkáte? Astrologie má mnoho faset. Kdo se o ni zajímá, může se zabývat energiemi planet i andělů a považovat je za průvodce na cestě. Někdy je to spíš mužská, ohnivá energie, někdy zas vodní, ženská. Dva komponenty čtyř elementů, které tvoří vše, co existuje. To je základ vědění starých mystiků, jejichž cestou jste se mnozí z vás přinejmenším v základních obrysech již vydali, většinou v jiných životech.

Novou dobrou zprávou je, že pomocí Vyššího Já budou tyto vlivy ukončeny. Energie Marsu, jež působí spíš mocně a bojovně, už nemusí ovlivňovat  nikoho, kdo se možná právě teď pod jejich vlivem uchází o nějakou práci, pokud  se úzce spojí se svým Božským jádrem. Toto Božské jádro stabilizuje a ruší účinek vlivů jak planetárních, tak i dalších významných energií. To tě možná teď trochu vyvede z míry. Přemýšlej o tom trochu. Představuj si, když se dostaneš do úzkého kontaktu se svým Vyšším já, jak tě zahaluje do jakéhosi zlatého obalu a tím tě chrání před vnějšími vlivy a ruší jejich účinky. Ocitneš se pak skutečně ve své vlastní moci,  která je dokonalá a která již v sobě spojuje mužský a ženský prvek a obsahuje též kvality všech čtyř elementů. Tato energie, která tě obklopuje, je Božskou ochranou vyšších úrovní, jimž se stále víc oddáváš na své cestě k vlastnímu Mistrovství. Zabývat se astrologií má smysl, pokud bys chtěl využívat pozitivní vlivy jako bonusy navíc. Všechny záležitosti, jejichž vlivy jsou spojeny s rozjasňujícími, tvořivými a transformačními energiemi, lze cíleně využívat, abys mohl dělat ještě větší kroky. Vyžaduje to však fundované znalosti a určitý čas, než bys byl schopen to účinně uvést do praxe, pokud by ses tím chtěl zabývat profesionálně na pomoc druhým.

Ostatní čtenáři, kteří mají k astrologii blízko, se mohou za účelem svého osobního vývoje také přímo spojit s planetami, blíže zkoumat jejich kvality a sílu a žádat je o podporu. To je zajímavé jako experiment, avšak obecně to není nutné. Přesto existuje mnoho lidí, kteří se všemi těmito náměty Probouzení ještě nezabývají, jakož ani jinými metodami nebo nástroji, jako je astrologie, jež by ke svému vývoji mohli dobře využít. Na cestě je jen málo lidí, kteří chápou sílu Vyššího já a osvojují si ji. Někteří z nich o tom jen čtou, ale do  své vlastní praxi to neuvádějí. Přitom Vyšší já není nic cizího, vždy existovalo, vždy působilo, jen jsi to často nezaznamenal. Čeká jen na tvou žádost o kontakt, aby ti pomáhalo vědomě vést pozemský život.

Mnoho lidí bude ještě potřebovat určitý čas, než se zcela probudí. Pak se mohou zaměřit na svobodu pomocí astrologie nebo jiných nástrojů. Cesta skončí, až si budete vědomi vašeho vlastního Já. Ještě jedna poznámka k astrologii: Jaké by to bylo, kdyby se ten, kdo by se chtěl ještě víc otevřít tomuto duchovnímu vědění, zabýval přímo energiemi galaxie a Universa? To jsou totiž energie, jejichž kvalitami a silou se zabývá Vyšší já. Neboť Vyšší já nespočívá  přímo v Božím lůně, v Jednotě nebo jak sis vždy představoval Střed veškerého Bytí. Vyšší já využívá jiné vlivy pro svůj vlastní vývoj, které jsou interdimenzionální, zatímco pozemský život podléhá omezujícím vlivům. Zajímavé téma, co myslíš?

Ještě se podíváme, jaké trendy přinese rok 2011, jaké jsou jeho potenciály. Protože to tě určitě zajímá. Máš na mysli věci, které se budou týkat tebe samotného, nebo jsi zvědavý, jak se bude pravděpodobně vyvíjet dění na Zemi? Obojí, dobře, tak mě dovol nejdřív trochu vyprávět.

Když my, moji kolegové a já, pohlížíme na Zemi a pozorujeme vše, co se na každém místečku planety i uvnitř ní děje, pak vás mohu ujistit, že transformace pokračuje. Co bude mnohé zajímat: burza během dvou příštích let bude prožívat hluboké propady. Souvisí to s celosvětovým propojením, které není závislé jen na dolaru. V pozadí celosvětového dění existují spory o mocenské pozice, která mají být nově přerozděleny, avšak to lze již výrazně pociťovat. Amerika se bude muset ještě víc vzdát své mocenské pozice, což zas ovlivní zejména Evropu. Budete se možná muset uskromnit. Myslím však spíš, že přijde poznání, co jsou skutečné hodnoty. Jde tu o lidskost. Základní požadavky lidí již nebudou  v mnoha částech Země, i v těch tzv. civilizovaných, uspokojovány. To povede k agresi, ale také k lidské podpoře a pomoci. Soucit získá opět novou hodnotu. To lze vysvětlit a poznat pomocí interdimenzionální astrologie. Způsobí to nové vlivy z centrálního Slunce. Podnět k tomu dají i nové impulsy z vyšších úrovní. Mnohé, co nyní vypadá jako agrese, se přemění, jakoby vysublimuje. Naskýtá se otázka PROČ se to vynořuje? „Proč mezi sebou bojujeme, proč spolu válčíme, když vlastně spolu chceme žít v míru? Proč není dostatek jídla pro všechny?“

Rok 2011 a roky následující odhalí skupiny operující v pozadí politického dění.
Ozřejmí se skutečné důvody terorismu a válčení a tím se jejich energie uvolní. Ztratí tak vlastní schopnost a sílu. Vnitřní zrak přitom uvidí víc než vnější. U mnoha lidí to bude stále zřetelnější, proto mnoho z nich bude směřovat do Světla v tom opravdovém smyslu slova. Poznají, jaká hra se s nimi hraje. A vlastní Božské jádro, které každý má, dojde svého uplatnění. To se děje často na nevědomé úrovni. Lidé budou mít náhle silnou moc, která bude přicházet zevnitř, vědomě a která je bude inspirovat.

Válečné konflikty a teroristické akce se budou intenzivně dostávat do popředí ještě tak dva roky. Budou to většinou malé konflikty, které přitáhnou pozornost. Potenciál pro větší chaos tu sice existuje, avšak nevěříme, že by se uskutečnil. Jak bych ti to mohl vysvětlit? Řeknu to takhle: i kolem těch, kdo vyvolávají teroristické akce, jsou lidé, kteří se již probouzejí. Světlo překračuje všechny hranice a dostává se i k těmto lidem. Platí však stále svobodná vůle, do ničeho nezasahujeme. Můžeme sice vyvolat drobné události, které mohou událostem umožnit nový obrat, jak jsem vám již často vyprávěl. Co se týká počasí, připravte se také na intenzivní změny. To, co jste dosud rozeznávali jako čtyři roční doby, se bude stále víc vzájemně promíchávat. Přichází extrémní doba, kdy nebude nic tak, jak to bylo. V roce 2011 bude velmi aktivní voda. Je to pochopitelné, protože k jejím vlastnostem patří pohyb, jímž bere vše, co již není potřebné. Jak ve velkém, tak v malém.

„Co bych ještě měl vědět?“ chceš se možná zeptat. Znáš však nás, své duchovní přátele. Nejsme tu proto, abychom rozšiřovali katastrofické zprávy. Ty jen vyvolávají strach  a strach nemá na cestě tvého vývoje co pohledávat. Strach je přesně to, co nechceme podněcovat. Proto naše poselství zní: Buď stále víc ve svém Božském středu, pak budeš brát každou událost, která vstoupí do tvého života ať již přímo, nebo jen okrajově, takovou, jaká je. Cílem tvého vývoje  přece je, aby ses již nenechával řídit svými myšlenkami, pocity, hodnocením a strachem. Není to lehké, já vím. Sám jsem si tou cestou také prošel. Avšak budeš pozorovat, že to půjde stále lépe. A energie jiných světů, vysoká Božská energie a energie tvého Vyššího já ti budou v tomto procesu pomáhat. Magnetická mřížka Země, která je v souladu s tvou, se nově přizpůsobila a předává tyto energie na Zemi již léta. Vše se mění. Extrémní vývoj ve všech lidských oblastech je jen zrcadlem toho, co se obecně mění se Zemí a na Zemi.

Buď si jist, že peníze, pojištění, vše, co má něco do činění se zabezpečením, se otřásá a bude i nadále nestabilní. Je to pochopitelné, když pozorujete celosvětový politický vývoj. A má to přirozeně také co dělat s tématem důvěry. Jde o důvěru v sebe samého a důvěru v Boha ve vlastním nitru. Evropa také není stabilní, jak vám ukazují sousední země, a v Německu a v ostatních německy hovořících zemích také není vše takové, jak se prezentuje. Sám nejlépe víš, co již není v souladu, protože ty sám to prožíváš. Jaká témata se tě nejvíc dotýkají? Jsou v rezonanci s celosvětovým děním, ale i s děním v Evropě a v tvé vlastní zemi. Zejména tvá země, tvé město, tvé současné místo ti odráží vše, co se u tebe bude transformovat. Přebíráš  informace i energie toho, co se děje na politické, hospodářské a sociální scéně, respektive o čem se hovoří a píše v médiích. Ještě jednou opakuji: nepřijímáš to však všechno. Jen to, co tě přitahuje, co se tě dotýká a v tobě zrcadlí. To je zajímavé, že?

Stále je to velké umění nenechat se zatáhnout do víru divokých spekulací, odsuzování pachatelů, neklidu a nejistoty, nýbrž vědomě se měnit ve sféře vlastního bytí. Kdo se do hloubky zabývá sám sebou, pozná, že rezonance působí i na vnější dění. Prozkoumá, co se v jeho nitru právě odehrává a rozpozná, že jsou to jeho staré vlastnosti a zážitky, jež je třeba propustit. Strach mas podněcuje vlastní strach. Je  možné, že by to byl záměr? Kdo je na cestě širšího probouzení, bude se chtít z těchto věcí vymanit. To znamená nadále pracovat sám na sobě a posilovat vlastní Světlo pomocí kontaktů s vyššími duchovními bytostmi, které nemají nic společného s astrální úrovní. Tvé Vyšší Já a všechny vyšší světelné bytosti nebo lépe řečeno energie působí ve tvém stále víc zářivějším poli a pomáhají ti na tvé další cestě.

Nechápej to špatně: Dodávám ti odvahy, abys dál posilovat své Světlo spojením s Vyšším Já a jinými světelnými bytostmi. To však neznamená, že bys měl odmítat svůj pozemský život.

Cesty ke svobodě jsou rozmanité.
Jeden ji vidí v pozorování a zkoumání motýlů, druhý čte kabalu, třetí navštěvuje energeticky silná místa a čtvrtý zas hovoří s anděly z vyšších sfér. Někdo se zabývá dětmi tohoto světa a věnuje jim svůj čas, jiný zas o světě filozofuje, další zas pomáhají svým bližním v chudých krajích. Stále víc lidí se dočasně uchyluje do ústraní a poznává, jak je dobré odhalovat sám sebe díky cíleným návštěvám svého nitra. Všechny cesty ke svobodě jsou úžasné a každý jde svou individuální cestou. Cesty ke svobodě jsou nekonečné a přesto mají jedno společné: Vše, co člověk dělá, je spojeno s cílem vlastního poznání. Všichni se ptají: „Proč jsem zde? Co je mým úkolem?“ Ti již trochu probuzení se ptají: „Co mám ještě udělat? Jak to bude pokračovat? Kdy opustím tuto planetu?“ Dotazy neberou konce. Pořád bude něco nového k objevování. Dokonce ani my nejsme dokonalí. Učíme se, rozvíjíme a  rozhlížíme po dalších cestách k sebezdokonalování. Nejsi tedy sám na své cestě, pokračuje stále dál. Ujišťuji tě však, že šance na kvantový skok v tvém životě je nyní velmi velká. „Co mohu nyní udělat pro vlastní svobodu?“ chceš se možná ještě zeptat. Má odpověď zní: „Važ si svého života, cti jej, děkuj svému tělu, že ti slouží. Trvalo skutečně dlouho, než bylo toto Božské vozítko stvořeno. Užívej si čas, kdy tu jsi. Hledej si radosti pozemského života a vyzařuj je. Tím pomůžeš ostatním, aby tak žili také. Co vás tolik trápí a brání vám být bdělými jsou křivdy, zármutek a neštěstí. Co je to však křivda, zármutek či neštěstí? Je to jen část současného bytí tady na Zemi, část duality. Kdo je však probuzený, chápe, že to jde i bez křivd, zármutku a neštěstí. Souvisí to s tou astrologií, jak jsem popisoval na začátku. Kdo je spojen se svým Božským já, kdo to tak žije a nechá Světlo pronikat hlouběji do sebe, z toho dualita vyprchává. To neznamená, že se neúčastníš všeho pozemského dění. Avšak nevidíš to již přes brýle zármutku a neštěstí. Chápeš, že to je součást smlouvy, kterou jsi uzavřel, než jsi sem přišel.

Brýle lásky a univerzálního Světla Stvořitele ti umožňují osvojit si nový moudrý úhel pohledu. Tak se do toho pusť, pozoruj, co pro tebe znamená svoboda a žij jí. Tím umožníš energiím, které tebou proudí, aby i ostatní pocítili špetku svobody, což je pak následně povzbudí, aby i oni hledali svou svobodu a žili jí. Jen tak je možné změnit svět. Jen tak se svět mění. Přemýšlej o mých slovech. Nyní začíná nový rok a tak si užívej života. Tvá radost se bude šířit a pomáhat všem, aby dokázali vidět svůj život jinýma očima.

Jsem Saint Germain

Článek je k volnému použití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu www. http://www.kryon-deutschland.com/channeling_jan11.html  pro www.novoucestou.cz  přeložila Jana Sobotová.